wanneer kies je voor een actieve lift?

advertisement
Wat zijn hulpmiddelen:
Hulpmiddelen zijn aanpassingen die de zorg voor de hulpverlener fysiek lichter kunnen maken
doordat ze:

De handelingen direct verlichten
En/of

De hulpvrager zodanig activeren of ondersteunen dat deze de handeling(weer)(deels) zelf
kan uitvoeren.
Bij het kiezen van het juiste hulpmiddel spelen de mobiliteit en de zelfredzaamheid van de zorgvrager
een grote rol
wanneer kies je voor een actieve lift?
Bij de actieve lift is de hulpvrager in staat enige medewerking te verlenen bij het verplaatsen.
Op deze manier kunnen de restfuncties optimaal benut worden.
De hulpvrager moet ook kunnen begrijpen welke medewerking er precies wordt gevraagd en
moet deze medewerking ook willen en kunnen geven.
*de hulpvrager enigszins een stabiele romp heeft(redelijk kan zitten)
*kan steunen op minmaal een been
*geen grote problemen heeft met het schoudergewricht> bv pijn of een dreigende
ontwrichting)
*Begrijpen wat er van hem verwacht wordt en dat ook doet
Actieve liften worden steeds meer gebruikt. Ze zijn geschikt voor mensen die nog een klein
beetje tot stand kunnen komen, mits ze daarbij goed ondersteun worden.
Als hulpverlener zelf iemand tillen, lijkt niet zo zwaar, maar vaak
overschrijd je dan de veilige grens van 23kg die in de praktijkrichtlijnen
wordt genoemd.
Voordelen van een actieve lift:
*veel hulpvrager vinden het prettig om even tot stand te komen.
*spieren en gewrichten worden weer even gebruikt
*een klein beetje beweging, kan herstel versnellen of achteruitgang vertragen
*De onderrug en benen zijn vrij, dus geschikt voor gebruik naar het toilet.
Nadelen van een actieve lift:
*de hulpvrager moet eerst op de rand van het bed komen zitten, deze lift tilt namelijk niet van
een lig naar zitstand
Wanneer kies je voor een passieve lift?
Bij passief tillen hoeft de hulpvrager op geen enkele manier medewerking te verlenen, dat wil
niet zeggen, dat hij/zij moet begrijpen wat er gaat gebeuren. Om onrust te voorkomen.
Het verplaatsen wordt bijna helemaal door de til lift en de hulpverlener uitgevoerd.
Ze worden gebruikt bij hulpvragers die zich niet of nauwelijks meer kunne verplaatsen of die
juist een beperkte stafunctie hebben.
Trixie tillift (passief)
De hulpvrager is niet instaat de handeling zelf uit te voeren.
Hulp die hierbij nodig is, brengt, zonder speciale maatregelen, risico van fysieke overbelasting
Voor de hulpverlener met zich mee.
Het is daarom nodig om een hulpmiddel te gebruiken.
Deze neemt de fysieke belasting merendeels over van de hulpverlener.
Toiletstoel:
Deze is vooral makkelijk wanneer een hulpvrager `s nachts naar het toilet moet, maar ook als ze
de afstand niet kunne overbruggen.
Download