Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

advertisement
Nationaal Actieplan
Groenten en Fruit
Achtergrond
Het belang van het stimuleren van de
consumptie van groenten en fruit wordt
door veel partijen onderschreven. Vorig
jaar is er door o.a. GroentenFruit Huis,
CBL, Veneca, Voedingscentrum e.a. een
oproep gedaan om de handen ineen te
slaan en de komende jaren samen te
werken. De start van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) is het
resultaat van deze oproep.
Gezond en duurzaam
Het eten van voldoende groenten en
fruit levert een positieve bijdrage aan de
volksgezondheid en de verduurzaming
van ons voedsel. De consumptie van
groenten en fruit ligt in Nederland echter
ruimschoots lager dan de door de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum
aanbevolen hoeveelheden.
Missie NAGF
Het stimuleren van de consumptie van
groenten en fruit in Nederland.
Visie NAGF
Bestaande initiatieven bundelen en versterken. Hierdoor vergroten we de kans
op toename van de consumptie van
groenten en fruit. Kernwoorden: verzamelen, verbinden, verrijken, verspreiden.
Eerste fase 1 januari 2017 gestart
De komende maanden wordt hard gewerkt om verdere invulling te geven aan
het Nationaal Actieplan Groenten en
Fruit. Denk aan planning, bouwen informatieplatform, communicatie en uitwerking van een voorstel dat op de plank
ligt bij GroentenFruit Huis, afstemming
met alle betrokken partijen in een Stuurgroep en funding van de cofinanciering.
Deze eerste fase wordt gefinancierd
met een bijdrage vanuit het Ministerie
van Economische Zaken en cofinanciering door GroentenFruit Huis. Hiervoor
worden de laatste PT-heffingen aangewend. Diverse ministeries hebben reeds
geld toegezegd om na de voorloopfase
een driejarig traject te starten zodat er
daadwerkelijk iets kan worden bereikt.
Coördinator Karin Bemelmans
“Met alle partners van het Nationaal
Actieplan Groenten en fruit wil ik consumenten helpen om op meer momenten
meer groenten en fruit te eten en zo de
consumptie laten stijgen”.
Karin Bemelmans was als manager van
de afdeling Programma’s bij het Voedingscentrum en MT-lid betrokken bij de
oproep voor een actieplan groenten en
fruit. Zij heeft ruime ervaring met het
opzetten en uitvoeren van projecten, het
verwerven van subsidies en het samenwerken in publiek private projecten. Met
de nieuwe Schijf van Vijf, die 250 gram
groenten adviseert, is de afstand tussen
de wenselijke consumptie van groenten
en fruit en datgene wat we gemiddeld
eten alleen maar groter geworden. Niet
alleen voor de gezondheid maar ook
voor een duurzamere keuze is het eten
van meer groenten en fruit wenselijk.
Tijd voor actie!
Meesterkok en huisarts
ambassadeurs voor NAGF
Rudolph van Veen (bekend TV meesterkok) en Tamara de Weijer (huisarts en
voorzitter Vereniging Arts en Voeding)
zullen samen met alle partners van het
NAGF acties ondersteunen die consumenten helpen om meer groenten en
fruit te eten. Zij zijn tijdens de Voedseltop op donderdag 26 januari jl. benoemd door Minister Edith Schippers en
Staatssecretaris Martijn van Dam voor
het NAGF. Dit heeft dezelfde dag nog
geleid tot aandacht in de media (o.a.
Telegraaf en Radio 2) waar Rudolph van
Veen liet weten dat groenten eten en
gemak hand in hand gaan.
Contactinformatie
Nationaal Actieplan Groenten en
Fruit (NAGF)
HortiVERSum
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
[email protected]
Karin Bemelmans
[email protected]
06-23925100
Download