Welk product heeft de kleinste ecologische voetafdruk

advertisement
Welk product heeft de kleinste
ecologische voetafdruk?
Product A:
Biologische, fairtraderietsuiker uit
Paraguay die naar Europa komt per
boot.
Product B:
Bietsuiker, lokaal geteeld met
intensieve landbouwmethodes.
Juiste antwoord:
Antwoord A.
De afstand die containers afleggen zegt niet veel over
CO²-uitstoot. Meer dan 90 % van de fairtradeproducten
wordt vervoerd per schip, een transportmiddel dat
weinig broeikasgassen uitstoot.
Fairtrade staat voor meer dan eerlijke handel. Er wordt
ook gezocht naar de minst belastende oplossing voor
ons milieu.
Kiezen voor duurzame voeding,
is kiezen voor groenten en fruit
van het seizoen.
Welke groenten kan je het best
eten tijdens de maand augustus?
A Schorseneren, spruiten en witlof.
B Aubergine, broccoli en paprika.
C Veldsla, venkel en rapen.
Juiste antwoord:
Antwoord B. (A: winter; C: herfst)
Groenten en fruit van het seizoen zijn beter voor het
milieu aangezien ze niet in een kasverwarmde
omgeving gekweekt worden. Ze zijn ook veel
goedkoper en een stuk lekkerder!
Ongeveer 1 miljard mensen
lijden vandaag honger in onze
wereld. Hoeveel procent van
deze mensen zijn boeren die niet
kunnen leven van hun arbeid?
A 10 %
B 25 %
C 50 %
D 75 %
Juiste antwoord:
Antwoord D.
Fairtrade zorgt ervoor dat deze mensen kunnen
deelnemen aan de wereldhandel zodat ze een stabiel en
menselijk inkomen krijgen. Hun economische en sociale
positie wordt verstevigd, mét aandacht voor het milieu.
Eerlijke handel heeft aandacht
voor duurzame ecologische
ontwikkeling. Op welke manier
gebeurt dit?
A Verstandig omgaan met natuurlijke
hulpbronnen.
B Energiebesparende
productiemethodes gebruiken.
C Milieuvriendelijk transport.
D Efficiënt en duurzaam beleid op
vlak van verpakking en
afvalverwerking.
Juiste antwoord:
Alle antwoorden zijn correct.
Fairtrade heeft niet alleen respect voor de mens, maar
ook voor de natuur.
Hoeveel fairtradebananen eten
alle Belgen samen per dag?
A 800
B 8000
C 80 000
D 8 000 000
Juiste antwoord:
Antwoord C.
De banaan is het meest succesvolle fairtradeproduct
van ons land. Sedert 1 april 2009 worden er geen
bananen meer verkocht in de Oxfam-Wereldwinkels. De
bananen van eerlijke handel hebben de wereldwinkels
niet meer nodig om hun weg te vinden naar de bewuste
consument. Je kan ze nu gewoon kopen in de
supermarkt!
Hoeveel procent van de
wereldhandel bestaat er uit
fairtradegoederen?
A 0,01 %
B 0,1 %
C1%
D 10 %
Juiste antwoord:
Antwoord A.
De interesse voor fairtradeproducten blijft stijgen. De
belangstelling voor duurzaamheid en beter arbeids- en
productieomstandigheden neemt nog altijd toe,
ondanks de economische crisis. Ongeveer 45 % van de
Belgen beweert regelmatig voor eerlijke producten te
kiezen. Maar er is nog veel werk aan de winkel…
Wanneer je voor € 10 koffie
koopt dan gaat er bij gewone
koffie ongeveer € 1 naar de
boeren. Bij Max Havelaar is dat
ongeveer … ?
A € 1,1
B € 1,5
C€2
D € 2,5
Juiste antwoord:
Antwoord D.
Door de producenten van koffie een eerlijk loon te
geven zorgen keurmerken als Max Havelaar ervoor dat
de lokale boeren niet alleen comfortabel genoeg kunnen
leven, maar ook kunnen investeren om beter te
produceren.
Hoeveel procent van de
voedingsproducten die op
wereldvlak worden weggegooid,
werd nooit bereid?
A5%
B 10 %
C 25 %
D 50 %
Juiste antwoord:
Antwoord C.
Je kan jouw ecologische voetafdruk verkleinen door zo
weinig mogelijk te verspillen. Kies bv. voor
bewaargroenten en –fruit zoals aardappelen, kiwi’s,
appels enz. in plaats van bederfbare producten zoals
tomaten, komkommers, zacht fruit enz.
Koop je producten dus op maat zodat ze niet bederven!
Download