De kredietcrisis - Michiel Verbeek

advertisement
Waarom gaat de economie niet een
beetje beter?
Michiel Verbeek
januari 2015
1
2
5 januari 2015
3
Economische kringloop
Consumenten
Financiele instellingen
Overheid
Producenten
Buitenland
4
Wat gebeurde er op 15 september 2008?
5
6
Oorzaken kredietcrisis:
1. Grote vraag naar beleggingsproducten.
2. Stimulering huizenbezit in de VS.
3. Amerikaanse overheid versoepelde de regels voor
banken.
4. Hebzucht bij de grote banken.
Was een wet uit 1933 om te
voorkomen dat banken
teveel met eigen geld in
effecten zouden gaan
handelen. In 1999 is die wet
versoepeld. Met later bleek
grote gevolgen!
7
Banken
Overheden in de
problemen met schulden
Huizenmarkt
Minder koopkracht
consumenten
Reële economie (producten en
diensten) in de problemen
BBP krimpt vanaf 2010
8
Ontwikkeling Bruto Binnenlands product
9
Eurozonelanden
Landen Europese Gemeenschap zonder euro
10
11
Derde kwartaal 2014 groei van 5%!
12
Het nieuwe normaal in China is een jaarlijkse groei van ca. 7%
13
1 dollar = 0,82 euro of 1 euro = 1,22 dollar
Trading Economics, 24 december 2014
14
GDP = Bruto Binnenlands Product (BBP)
YoY = Jaarlijkse stijging BBP
QoQ = Stijging BBP per kwartaal
Interest rate: Rentepercentage staatsobligaties
Inflation rate: Inflatiepercentage
Jobless rate: Werkloosheidspercentage
Gov. Budget: Begrotingsresultaat in procenten van het BBP
Debt/GDP = Staatsschuld in procenten van het BBP
15
Banken kunnen uit niets
geld maken!
Maar de banken hebben
toch een probleem.
16
1 miljoen geleend bij de bank.
17
Uitleningen
Dekking
Dekking in %
5.000.000
150.000
3%
3.750.000
150.000
4%
5.000.000
200.000
4%
1.500.000
150.000
10%
18
Je gaat 1 miljoen euro investeren
In een fabriek van zonnepanelen
In een mooi huis
In een mooie sportwagen
In aandelen Facebook
19
Vraag 1:
Hieronder staat een recent nieuwsbericht. Heeft dit invloed op
de Nederlandse economie? Motiveer je antwoord.
Jean-Claude Junker, de voorzitter van de Europese Commissie,
heeft op 26 november 2014 een investeringsplan van 315 miljard
euro gepresenteerd dat bedoeld is om de Europese economie
weer op gang te brengen.
16 miljard euro daarvan zal uit het EU-budget moeten komen, vijf
miljard euro zal door de Europese Investeringsbank worden geleverd.
De rest zal worden gefinancierd door private investeerders.
20
Vraag 2:
Noem 1 maatregel uit de lijst hieronder die niet zal helpen om de
economie te stimuleren en 1 die de economie wel zal stimuleren. Geef
je antwoord aan de hand van de economische kringloop.
1. Bedrijven subsidiëren
7. Belastingen omhoog
2. Belastingen omhoog
8. Belastingen omlaag
3. Investeren in wegen
9. Rente verder verlagen
4. Lonen omlaag
10. Bezuinigingen overheid
5. Lonen omhoog
11. Schulden aflossen
6. Investeren in onderwijs
12. Investeren duurzame energie
21
Vraag 3:
Waarom is investeren in de reële economie beter dan in aandelen of
vastgoed?
Vraag 4:
Stelling: Als banken meer eigen vermogen moeten aanhouden
tegenover bedrijfsleningen, dan kunnen veel bedrijven in problemen
komen.
Ben je het eens of oneens met deze stelling? Motiveer je antwoord.
Vraag 5:
Welk land staat er volgens het BBP-schema beter voor: Duitsland of
België? Motiveer je antwoord.
22
Download
Random flashcards
Create flashcards