Rehabilitatie en jongeren met een psychische stoornis

advertisement
[Hier
plaatje
invoegen]
Rehabilitatie en
jongeren met een
psychische stoornis
Hoofdstuk 18
[Hier titel van boek]
1 van 6
[Hier
plaatje
invoegen]
Jongeren met psychiatrische problematiek
Angststoornissen
• Gedragsstoornissen
• Aandachtsstoornissen (hyperactief)
• Stemmingsstoornissen
• Functiestoornissen (o.a. anorexia
nervosa, boulimia nervosa)
•
[Hier titel van boek]
2 van 6
[Hier
plaatje
invoegen]
Sociale competentiemodel
Gericht op uitbreiden repertoire
vaardigheden
• Gaat uit van geloof in mogelijkheden
van de jongeren
• Positieve aandacht voor gewenst
gedrag
• Aanspreken op sterke punten
•
[Hier titel van boek]
3 van 6
[Hier
plaatje
invoegen]
Sociale competentiemodel
•
•
Uitbreiden repertoire praktische,
sociale en cognitieve vaardigheden
Ontwikkelingstaken:
- Positie t.o.v. ouders
- Onderwijs of werk
- Vrije tijd
- Woonsituatie
- Autoriteit en instanties
- Gezondheid en uiterlijk
- Sociale contacten en vriendschappen
- Intimiteit en seksualiteit
[Hier titel van boek]
4 van 6
[Hier
plaatje
invoegen]
Balans
psychopathologie
stressoren
ontwikkelingstaken
vaardigheden
protectieve factoren
[Hier titel van boek]
5 van 6
SCM en IRB
Overlap en verschil
[Hier
plaatje
invoegen]
Gericht op
rolfunctioneren
IRB
Vaardigheid is
onderdeel
Concreet
zelfgekozen doel
Empowerment:
autonomie
Rol hulpverlener:
coach, rij-instucteur
SCM
Positieve
mensvisie
Mogelijkheden en
eigen kracht
Empowerment
Vaardigheid
belangrijk
[Hier titel van boek]
Gericht op uitbreiden
gedragsrepertoire
Vaardigheid is
hoofddoel
Empowerment:
positief bekrachtigen
Rol hulpverlener:
educatief,
hiërarchisch
6 van 6
Download