Zorg voor zelfstandigheid: rehabilitatie in de ouderenzorg

advertisement
[Hier
plaatje
invoegen]
Zorg voor
zelfstandigheid:
rehabilitatie in de
ouderenzorg
Hoofdstuk 19
[Hier titel van boek]
1 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Problematiek ouderen
Onderscheid
zelfstandigheid ≠ zelfredzaamheid
zelf kiezen en bepalen
zelf uitvoeren activiteiten
Problematiek
• combinatie lichamelijke, cognitieve,
communicatieve en psychische problemen
• focus vaak op beperkingen
• intramurale setting > weinig keuzevrijheid, weinig variatie activiteiten
• afhankelijke opstelling
[Hier titel van boek]
2 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Handvatten rehabilitatiewerker bij ouderen
Attentieve en responsieve houding
(vergl. verzorgenden)
• Responsabiliteit > reageren op
wensen!
• Communicatieve competenties: actief
luisteren, doorvragen, problemen
oplossen en wensen uitwerken
•
[Hier titel van boek]
3 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Handvatten rehabilitatiewerker bij ouderen
•
Inschakelen anderen
•
Focus > nooit te oud om te wensen
nooit te oud om te leren
[Hier titel van boek]
4 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Oplossingen voor praktische knelpunten
•
Geen tijd
•
Aanpassingen in tijd
-
-
[Hier titel van boek]
integreren in
dagelijkse omgang
met ouderen
praktijkbegeleiding
5 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Oplossingen voor praktische knelpunten
•
Te moeilijk
•
Aanpassing in
moeilijkheidsgraad
- focus op ‘gewone
dingen’
[Hier titel van boek]
6 van 7
[Hier
plaatje
invoegen]
Oplossingen voor praktische knelpunten
•
Rapportage
•
Aanpassing
overdracht
rehabilitatietraject
- onderscheid info
doel lange termijn,
doel korte termijn
[Hier titel van boek]
7 van 7
Download