Rehabilitatie door educatie Begeleid leren

advertisement
[Hier
plaatje
invoegen]
Rehabilitatie
door educatie:
Begeleid Leren
Hoofdstuk 12
[Hier titel van boek]
1 van 8
Begeleid leren
Feiten
[Hier
plaatje
invoegen]
•
Circa 15% van de studenten heeft 1 of
meer somatische of psychische
beperkingen
(Onderzoek naar studenten met een handicap in het Hoger Onderwijs,
Verweij Jonker Instituut, september 2001)
•
Aandacht in Nederland vanaf 1999
vanuit IRB > nauwelijks handvat voor terrein leren
vanuit opleiding > voortijdig schoolverlaten t.g.v.
beperkingen
[Hier titel van boek]
2 van 8
[Hier
plaatje
invoegen]
Begeleid leren
Afgeleid van ‘Supported Education’
(VS)
• Kiezen-verkrijgen-behouden-model
• Onderbrengen bij onderwijsinstelling
•
[Hier titel van boek]
3 van 8
[Hier
plaatje
invoegen]
Vormen van begeleid leren
•
Toeleidingscursus
•
Interne ondersteuning
•
Externe ondersteuning
[Hier titel van boek]
4 van 8
[Hier
plaatje
invoegen]
Vormen van begeleid leren
•
Toeleidingscursus
•
•
•
•
•
Binnen opleidingsinstituut
Hulp bij kiezen en
verkrijgen
Studievaardigheden,
sociale vaardigheden
Interne
ondersteuning
•
•
Steun vanuit opleiding
Steun hulpverlener binnen
opleiding
Externe
ondersteuning
•
Steun buiten opleiding
[Hier titel van boek]
5 van 8
Begeleid leren
Activiteiten in fase KIEZEN
[Hier
plaatje
invoegen]
Doelvaardigheid beoordelen
• Vaststellen of iemand toe is aan het
kiezen van een opleiding
• Opleidingsdoel stellen
• Persoonlijke interesses en
mogelijkheden bepalen
• Opleidingsmogelijkheden
onderzoeken
• Een opleidingsdoel kiezen
•
[Hier titel van boek]
6 van 8
Begeleid leren
Activiteiten in fase VERKRIJGEN
[Hier
plaatje
invoegen]
Functionele diagnostiek
• Inventariseren en eventueel leren van
persoonlijke studievaardigheden en
sociaal-emotionele vaardigheden
• Hulpbronnendiagnostiek
• Hulp bij praktische zaken als:
•
– aanmelding bij een opleiding
– studiefinanciering
– uitkering
[Hier titel van boek]
7 van 8
Begeleid leren
Activiteiten in fase BEHOUDEN
[Hier
plaatje
invoegen]
•
•
•
•
Functionele diagnostiek (zie Verkrijgen)
Hulpbronnendiagnostiek
Inventariseren en realiseren van
persoonlijke hulpbronnen
Vaardigheidsinterventies
– ontwikkelen van vaardigheden
– stappenplan vaardigheidstoepassing maken
•
Hulpbronneninterventies
– coördineren van hulpbronnen
– aanpassen van hulpbronnen
•
Creëren van hulpbronnen
[Hier titel van boek]
8 van 8
Download