Lara van Dorresteijn - UXD

advertisement
Smartphones: smart
genoeg voor ouderen?
Lara van Dorresteijn - UXD
Intro
Reclame…
vs. Realiteit
Hoe kan de usability van
smartphones vergroot worden
zodat deze toegankelijker worden
voor ouderen?
Onderwerpen
Ouderen
!
Kenmerken
!
Kennis
!
Problemen
!
Usability
!
Behoeftepiramide
!
Conclusie
Ouderen
01
05
65-plussers
1950
2014
2060
8%
17%
26%
Kenmerken
Babyboom na Tweede Wereldoorlog
!
Opkomst mobiele telefoon
!
Cognitieve ontwikkelingen
!
Lichamelijke ontwikkelingen
!
Sociale ontwikkelingen
Smartphone gebruik
2013 - 2014
2014
82%
33%
Kennis
Lage ICT vaardigheden
!
Korte gebruiksduur
!
Lage diversiteit
!
Gerichte doelen
!
Formele leermethoden
Problemen
Weinig ervaring
!
Klein toetsenbord
!
Kwetsbaar scherm
!
Abonnementen
!
Engels taalgebruik
!
‚Ik heb nog nooit een app geïnstalleerd’
!
!
Usability
De mate waarin gebruikers in een bepaalde
gebruikersomgeving een product kunnen
gebruiken om hun doelen te bereiken.
!
Product
!
Gebruikersomgeving
!
Comfortabel
Intuïtief
Effectiviteit
!
Efficiëntie
!
Tevredenheid
Consistent
Behoeftepiramide
Eerst lagere behoefteniveaus
aanspreken voordat de hogere niveaus in aanmerking komen
!
!
Behoefte aan functionaliteit
belangrijk voor ouderen
!
!
Functionaliteit en betrouwbaarheid
dragen bij aan het gebruiksgemak
!
Conclusie
Smartphones zijn (nog) niet smart genoeg voor
ouderen.
!
Maar…
!
Ook ouderen zijn (nog) niet smart genoeg voor
smartphones.
!
Comfortabel Intuïtief
Consistent Product
Gebruikersomgeving
Effectiviteit
Efficiëntie
Tevredenheid
Functionaliteit
Betrouwbaarheid
Gebruiksgemak
Vragen?
Download