Welzijnszorg: Hoog tijd voor een beter woonbeleid

advertisement
Welzijnszorg: Hoog tijd voor een beter woonbeleid.
Welzijnszorg vraagt aan de Vlaamse regering:
Meer sociale huisvesting
30 000 bijkomende sociale woningen. Omdat sociale huisvesting voor de
laagste inkomens de meeste garantie biedt op een betaalbare en kwalitatief goed
woning.
Betaalbare huurwoningen
Financiële ondersteuning voor kansarme huurders
Koppeling tussen kwaliteit en huurprijs
Woonkwaliteit
Aanbod van goede woningen opvoeren door leegstand en verkrotting
tegen te gaan.
Bewijs van kwaliteit voorleggen, wie betaalbaar en kwalitatief goed
verhuurt, kan fiscale voordelen krijgen.
Toegankelijke huurmarkt
Uitbreiding van initiatieven die kansarme huurders helpen, hen
informeren, begeleiden en ondersteunen zoals huurdersbonden, sociale
verhuurkantoren.
Download