MOTIE Naar aanleiding van agendapunt van de raad nummer 5. De

advertisement
MOTIE
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nummer 5.
De raad van Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen d.d. 15 december 2016
Onderwerp: Raadsvoorstel aanpassing toetsnorm
De Raad:
Overwegende dat:
- Door de crisis en de landelijke bezuinigingen er de laatste jaren een grotere, ongewenste
tweedeling is ontstaan in de samenleving. Deze zorgt voor groeiende tegenstellingen,
spanningen en sociale uitsluiting,
- De bezuinigingen vooral voor rekening zijn gekomen van mensen met een laag inkomen.
Hierdoor is armoede- en schuldenproblematiek ook fors toegenomen onder zogenaamde
"werkende armen", waaronder veel ZZPers,
- Volgens het CPB het risico op langdurige armoede (huishoudens ten minste 4 jaren
achtereen van een laag inkomen moeten rondkomen) flink is gestegen,
- Langdurige armoede een negatief effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling, gezondheid
en het volwaardig deelnemen aan de samenleving (van jong tot oud). Voor velen van hen
ontstaat er een uitzichtloze situatie,
- Ophoging van de toetsnorm naar 120% werken meer lonend maakt,
- Veel gemeenten in Nederland hun inkomensgrens voor ondersteunende maatregelen
opgetrokken hebben naar 120% (of meer) van het sociaal minimum,
- De actualisatie van de Verordening Sociaal Domein en de bijbehorende regels ruimhartiger
opgesteld kunnen worden (conform de adviezen van Nyfer en Nibud),
- Het college van Alphen aan den Rijn in het beleidsplan Maatschappelijke Zorg haar
duidelijke visie laat zien dat we er alles aan moeten doen om sociale uitsluiting tegen te
gaan,
Roept het college op om :
-
Op korte termijn (uiterlijk 1 maart 2017) te komen met een indicatieve doorrekening,
waarin de bovengenoemde overwegingen zijn meegenomen die inzichtelijk maakt wat het
zou betekenen (maatschappelijke opbrengsten en kosten) als de inkomensgrens van 120%
toegepast zou worden op de verordeningen en uitvoeringsregelingen aangaande het Sociale
Domein.
en gaat over tot de orde van de dag.
Naam:
Lidie Voorend,
SP Alphen aan den Rijn
Erik van Zuylen,
GroenLinks
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards