Hoe lang is een voorschrift geldig?

advertisement
Hoe lang is een voorschrift geldig?
Een voorschrift is geldig wanneer het aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit betekent dat het
eigenlijk onbeperkt geldig blijft.
Voor het ziekenfonds echter, is het voorschrift slechts geldig tot en met de derde maand na de
maand waarin het voorschrift door de dokter werd geschreven. Dat betekent dat je in de loop van
deze periode voor de terugbetaalbare geneesmiddelen slechts een beperkt bedrag betaalt. Dit
bedrag wordt “het remgeld” genoemd. Het ziekenfonds betaalt voor jou de rest van de kosten.
Een voorbeeld:
Een voorschrift geschreven op 16 februari 2011 is geldig tot 31 mei 2011. Tot 31 mei betaal je dus
enkel het remgeld op de producten die door het ziekenfonds worden terugbetaald.
Ook na deze periode kan je de voorgeschreven producten nog ophalen bij de apotheker, maar dan
betaal je de volledige kostprijs, net zoals voor de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, omdat het
voorschrift dan voor het ziekenfonds niet meer geldig is.
Soms kan de dokter de geldigheidsduur van het voorschrift voor het ziekenfonds verlengen. Hij
schrijft er dan een datum op vanaf wanneer het voorschrift mag uitgevoerd worden. De drie
maanden beginnen dan vanaf deze maand te tellen.
Een voorbeeld:
Een voorschrift geschreven op 16 februari 2011 en waarvan de arts vermeld heeft dat het vanaf 20
maart 2011 mag worden uitgevoerd, is geldig tot 30 juni 2011
Auteur: Apr. M. Haems
© Copyright Medical Web Services, 2011
Download