KNO 22-Trommelvliesbuisje bij volwassenen

advertisement
KNO
Trommelvliesbuisje
bij volwassenen
dagbehandeling
BEHANDELING
Trommelvliesbuisje bij
volwassenen
Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een trommelvliesbuisje
te plaatsen. In deze folder vindt u informatie over de ingreep
en andere zaken die van belang kunnen zijn. De ingreep vindt
in dagbehandeling plaats. Dat betekent dat u op de dag van de
ingreep wordt opgenomen in ons ziekenhuis en weer naar huis
gaat.
Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het
trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis, ook
wel binnenoor genoemd. In het slakkenhuis
bevinden zich de zintuig(zenuw)cellen, die
de trillingen omzetten in zenuwprikkels.
Deze prikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, waar zij in
‘horen’ vertaald worden. Het middenoor is
onder normale omstandigheden gevuld met
lucht, die dezelfde druk en samenstelling
heeft als de buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius.
Het gehoor
Het oor is globaal onder te verdelen in:
1. De uitwendige gehoorgang.
2. Het trommelvlies met daarachter het
middenoor. Hierin bevinden zich de drie
gehoorbeentjes. Via de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding
met de neus-keelholte.
3. Het eigenlijke gehoororgaan, ook wel
het slakkenhuis genoemd.
Figuur 1
1
Wanneer wordt een
trommelvliesbuisje
geplaatst?
Een trommelvliesbuisje
Een trommelvliesbuisje is een buisje,
meestal gemaakt van kunststof, met de
grootte van een halve luciferkop. Een trommelvliesbuisje heeft als doel een open
verbinding te maken tussen het middenoor
en de uitwendige gehoorgang, zodat via het
buisje lucht in het middenoor komt. Er is
geen alternatief om de functie van de buis
van Eustachius te verbeteren.
Lijmoor
Als de buis van Eustachius niet goed werkt,
ontstaat er onderdruk in het middenoor.
Daardoor wordt het trommelvlies naar binnen getrokken. Door de onderdruk kan het
slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken
en vocht afscheiden waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van
met lucht. Dit wordt een ‘lijmoor’ genoemd,
vanwege de stroperige samenstelling van
het vocht.
Hierdoor kunnen klachten ontstaan van een
vol drukkend gevoel in het oor en soms van
pijn; hevige pijn kan veroorzaakt worden
door een ontsteking van dit vocht (middenoorontsteking). Ook treedt gehoorverlies
op, doordat de geluidstrillingen door de
aanwezige vloeistof gedempt worden. Als
de afwijking lang bestaat of vaak oorontstekingen en/of gehoorverlies veroorzaakt, kan
een tijdelijke beluchting van het middenoor
via een trommelvliesbuisje zinvol zijn.
Er bestaat een nauw verband tussen neusverkoudheid en een niet goed functionerende buis van Eustachius. Voordat een
trommelvliesbuisje geplaatst wordt, dienen
andere oorzaken voor terugkerende bovenste luchtweginfecties, zoals een vergrote
neusamandel en/of een ontsteking van de
neusholte en neusbijholten uitgesloten of
behandeld te worden.
Figuur 2:
A: uitwendige gehoorgang
B: trommelvliesbuisje
C: middenoor
D: gehoorbeentjes
E: buis van Eusctachius
Voorbereidingen
op de ingreep
Een week vóór de ingreep krijgt u van de
Opname telefonisch bericht op welke dag
de ingreep plaatsvindt. U hoort dan ook op
welk tijdstip u wordt geholpen.
Eten en drinken
Vindt de ingreep plaats onder plaatselijke
verdoving, dan mag u gewoon eten en
2
buisje als een boordenknoopje in het sneetje van het trommelvlies geplaatst; het ene
uiteinde steekt in het middenoor terwijl het
andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt (zie afbeelding 2).
drinken zoals u dat gewend bent.
Op de dag dat u geopereerd wordt, mag u
vanaf 24.00 uur niet meer eten. U mag nog
wel helder vloeibare dranken hebben zoals
water, thee met of zonder suiker, zwarte
koffie met of zonder suiker, bouillon, appelsap, druivensap en limonade van siroop.
Om slijmvorming tegen te gaan mag u geen
melkproducten gebruiken. Uw medicijnen
kunt u gewoon innemen zoals u gewend
bent. Als u ‘s ochtends geopereerd wordt,
dan mag u vanaf 06.00 uur ‘s ochtends ook
niets meer drinken. Wordt u ‘s middags
geopereerd, dan mag u vanaf 10.00 uur ‘s
ochtends niets meer eten en drinken. Ook
roken raden wij af.
Complicaties
Het directe risico van het plaatsen van een
trommelvliesbuisje is gehoorverlies, maar
de kans hierop is nagenoeg nihil. Andere
complicaties zijn een loopoor en het niet
dichtgroeien van het trommelvlies nadat
het buisje is uitgestoten.
Na de ingreep
Oorpijn na de ingreep is niet gebruikelijk,
pijnstilling is dan ook zelden nodig. Direct
na de behandeling zijn de meeste klachten
verdwenen.
Loopoor
Als u algehele narcose hebt
gehad, mag u na de ingreep niet
zelf actief deelnemen aan het
verkeer. Regel daarom al vóór
uw opname begeleiding naar
huis!
Het kan voorkomen dat er na de ingreep
een loopoor ontstaat. Meestal geneest dit
loopoor spontaan binnen enkele dagen
tot een week. Mocht het loopoor na twee
dagen niet over zijn, dan kunt u uw huisarts
of KNO-arts bellen voor oordruppels. U kunt
beter geen watje of gaasje in het oor dragen; dit belemmert een goede beluchting
van de gehoorgang en het middenoor en
kan daardoor de genezing vertragen.
De ingreep
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op
de afdeling waar u wordt verwacht. U wordt
daar opgevangen door een verpleegkundige. Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving
of wordt u onder algehele narcose gebracht
(in diepe slaap). De KNO-arts maakt een
kleine snede (3 mm) in het trommelvlies.
Dit gebeurt met behulp van microchirurgische technieken. Nadat zo nodig het vocht
uit het middenoor is gezogen, wordt het
Zwemmen
De eerste 10 dagen na de ingreep mag u
niet zwemmen. Daarna kunt u zonder bezwaar zwemmen. Onder water zwemmen
raden we af.
3
Vliegen
Iemand met trommelvliesbuisjes mag gerust vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder
klachten bij dalen en stijgen optreden dan
gewoonlijk, doordat de buisjes drukveranderingen in het middenoor volgen.
Hoe lang moeten een
buisje blijven zitten?
Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms wel enige jaren zitten. Het
buisje wordt na die periode spontaan door
het trommelvlies naar de gehoorgang toe
uitgestoten. Op een enkele uitzondering
na, sluit het gaatje in het trommelvlies zich
vanzelf.
Tot slot
Het is niet mogelijk om in deze folder alle
details voor elke situatie te beschrijven. Het
kan zijn dat u ondanks de uitleg van uw arts
nog vragen hebt of dat u meer informatie
wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen
met uw KNO-arts. U vindt het telefoonnummer in het grijze kader achterin deze folder.
4
St. Antonius Ziekenhuis
T 088 - 320 30 00
E [email protected]
www.antoniusziekenhuis.nl
Spoedeisende Hulp
088 - 320 33 00
KNO
088 - 320 21 00
Locaties en bezoekadressen
Ziekenhuizen
Poliklinieken
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht
Soestwetering 1, Utrecht
(Leidsche Rijn)
St. Antonius Polikliniek
Utrecht Overvecht
Neckardreef 6, Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Koekoekslaan 1, Nieuwegein
St. Antonius Polikliniek Houten
Hofspoor 2, Houten
St. Antonius Spatadercentrum
Utrecht-De Meern
Van Lawick van Pabstlaan 12,
De Meern
5
Meer weten?
Ga naar www.antoniusziekenhuis.nl
KNO 22/04-13
Dit is een uitgave
van St. Antonius Ziekenhuis
Download