1265 Trommelvliesbuisje bij volwassenen

advertisement
1265
Trommelvliesbuisje bij volwassenen
Poliklinische behandeling
Geluid bestaat uit luchttrillingen die via de gehoorgang op het trommelvlies komen. Het
trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis.
In het slakkenhuis bevinden zich zenuwcellen die de trillingen omzetten in zenuwprikkels.
Deze prikkels gaan via de gehoorzenuw naar de hersenen waardoor we geluid waarnemen.
Achter het trommelvlies bevindt zich het middenoor. Het middenoor is onder normale
omstandigheden gevuld met lucht die dezelfde druk en samenstelling heeft als de
buitenlucht. Deze druk wordt gehandhaafd door de buis van Eustachius. Elke keer als u slikt
of gaapt, gaat er lucht van de neuskeelholte, via de buis van Eustachius, naar het
middenoor.
Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?
Als de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat er onderdruk in het middenoor. Door de
onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht gaan afscheiden.
Het middenoor raakt dan gevuld met vocht in plaats van lucht. Als gevolg van het vocht
kunnen klachten ontstaan van een vol of drukkend gevoel in het oor, gehoorverlies en soms
pijn. Het trommelvliesbuisje zorgt voor een open verbinding tussen middenoor en
gehoorgang, zodat via het buisje toch lucht in het middenoor komt. Soms worden
trommelvliesbuisjes ook geplaatst bij steeds terugkerende oorontstekingen.
14-10-2013
1-3
1265
Een trommelvliesbuisje blijft gemiddeld 10 maanden zitten. Daarna wordt het buisje
spontaan uitgestoten. Het gaatje in het trommelvlies groeit in principe vanzelf dicht. Als de
functie van de buis van Eustachius niet hersteld is, kan het nodig zijn dat er opnieuw een
buisje geplaatst wordt.
Behandeling
Voor de ingreep wordt het trommelvlies plaatselijk verdoofd. Dit kan door middel van een
verdovende zalf die in de gehoorgang wordt aangebracht (inwerktijd 1 uur) of via plaatselijke
verdoving door middel van een injectie in de gehoorgang (direct aansluitend kan het buisje
worden geplaatst).
Bent u overgevoelig voor medicijnen, meld dit dan voor de ingreep.
Vervolgens wordt een klein sneetje in het trommelvlies gemaakt. Dit gebeurt met behulp van
een microscoop. Nadat zo nodig vocht uit het middenoor is gezogen, wordt het buisje in het
sneetje geplaatst. Het afzuigen van het vocht uit het middenoor maakt veel lawaai. De
ingreep is kortdurend en vindt meestal poliklinisch plaats.
Nazorg



Omdat u na het plaatsen van het buisje duizelig kunt zijn, raden wij u af deel te nemen
aan het verkeer. Wij vragen u van te voren vervoer naar huis te regelen.
Oorpijn na de ingreep is niet gebruikelijk. Pijnstilling is dan ook zelden nodig.
De eerste dagen na de ingreep kan er nog wat vocht uit het oor komen. U kunt beter
geen watjes of gaasjes in het oor dragen. Dit belemmert een goede beluchting van de
gehoorgang en het middenoor.
Complicaties
Het belangrijkste nadeel van buisjes is de kans op een loopoor. Een bacterie kan via het
buisje, via de lucht of met water, het middenoor bereiken. Looporen zijn meestal goed
behandelbaar met oordruppels.
2-3
1265
Een ander risico bij het plaatsen van een trommelvliesbuisje is gehoorverlies. Gelukkig is de
kans hierop heel klein.
Als laatste is er een kleine kans dat het trommelvlies niet dichtgroeit nadat het buisje is
uitgestoten.
Antwoorden op veelgestelde vragen
Mag ik water in mijn oren krijgen?
De eerste twee weken na het plaatsen van het buisje, kunt u beter niet gaan zwemmen
omdat het trommelvlies die tijd nodig heeft om weer goed rond het buisje te genezen. Uw
haren kunt u de eerste twee weken het best wassen met vette watten of doppen in uw oren.
Na de eerste twee weken zijn er in principe geen beperkingen. Een trommelvliesbuisje heeft
zo’n kleine diameter dat alleen water onder druk of water met lage oppervlaktespanning
(zeepwater) er doorheen kan. Na de eerste twee weken is zwemmen, haren wassen,
douchen en in bad gaan zonder voorzorgsmaatregelen over het algemeen geen probleem.
Duiken dieper dan 0,5m wordt afgeraden. Heeft u toch regelmatig klachten van de oren, dan
kunt u standaard vette watten of oordoppen gebruiken tijdens activiteiten met water.
Wat moet ik doen als mijn oor (met trommelvliesbuisje) “loopt” en ontstoken is?
Na de ingreep kan een loopoor ontstaan. Meestal geneest dit spontaan binnen enkele dagen
tot een week. Indien het oor na een week nog niet droog is, kunnen oordruppels worden
voorgeschreven. Neem daarvoor contact op met uw KNO-arts.
Mag ik met het vliegtuig op reis?
U kunt gewoon vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder klachten optreden dan gewoonlijk bij
stijgen en vooral dalen, omdat de buisjes zorgen dat er geen drukveranderingen in het
middenoor ontstaan.
Tot slot
Het is niet mogelijk om in 1 folder alle details voor elke situatie te beschrijven. Mochten er
ondanks de uitleg van de KNO-arts en na het lezen van de folder nog vragen zijn, neem dan
gerust opnieuw contact op voor meer informatie.
Aanvullende informatie is te vinden op de site van de KNO-vereniging Nederland:
http://www.kno.nl/publiek/voorlichting/trommelvliesbuisjes
Contact
De polikliniek KNO is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op
 (036) 868 8821.
Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen 24 uur per dag terecht op de Spoedpost, te
bereiken op  (036) 868 8811.
KNO-artsen, Flevoziekenhuis
3-3
Download