Trommelvliesbuisjes - Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

advertisement
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Trommelvliesbuisjes
Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes.
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is bij kinderen één van de meest voorkomende
chirurgische ingrepen in Nederland. Voor deze operatie komt uw kind in
dagbehandeling.
Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rond de operatie, uw
behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken.
Voor informatie over opname van uw kind kunt u de folders ‘Kinderafdeling
Dagbehandeling’ en ‘Jop gaat naar het ziekenhuis’ lezen. Daarin vindt u ook informatie
over de voorlichtingsmiddag en voorlichtingsfilm.
Algemeen
Het oor bestaat uit drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Zie onderstaande
tekening.
• Het uitwendige oor bestaat uit de oorschelp (3) en de uitwendige gehoorgang (2), die
eindigt bij het trommelvlies (4).
• Het middenoor is een kleine met lucht
gevulde holte waarin zich de drie kleine
gehoorbeentjes bevinden resp: de hamer
(6), het aambeeld (7) en de stijgbeugel (8).
• De hamer zit vast aan het trommelvlies,
de stijgbeugel staat in verbinding met het
slakkenhuis (10), het aambeeld bevindt
zich tussen deze twee beentjes.
• De geluidsgolven, die via de gehoorgang
het trommelvlies doen trillen worden via de
beentjes overgebracht naar het middenoor.
• Het binnenoor bestaat o.a. uit het
zogenaamde slakkenhuis, hierin bevinden
zich de gevoelige zenuwuiteinden die via
de gehoorzenuw (11) in verbinding staan met de hersenen waar de geluidssensatie
ontstaat.
Het middenoor is d.m.v. de buis van Eustachius (12) verbonden met de achterzijde van de
neus-keelholte. Tijdens het slikken gaat de buis van Eustachius even open en laat wat lucht
door zodat de luchtdruk in het middenoor gelijk kan blijven met de luchtdruk buiten.
15131099
Wanneer de buis van Eusthachius niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor.
Hierdoor kan het trommelvlies naar binnen getrokken worden. Door de onderdruk kan
het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden. Hierdoor raakt het
middenoor gevuld met vocht in plaats van lucht.
Dit wordt OME (Otitis Media met Effusie) genoemd maar ook wel ‘lijmoor’ of ‘glue ear’.
Dit taaie vocht remt de trilling van het trommelvlies zodat de geluidsoverdracht niet meer
optimaal is.
Oorzaken
De meest voorkomende oorzaken van het niet of slecht functioneren van het oor bij kinderen
zijn infecties van de neus en neusbijholten en een te grote neusamandel.
Klachten
Vaak zijn in het begin de klachten gering. Soms wordt een verminderd concentratievermogen waargenomen waardoor het idee ontstaat dat het kind niet goed wil luisteren.
Wat echter blijkt is dat het kind niet goed hoort. Tijdens verkoudheid is het gehoor vaak wat
slechter en is er sprake van een wisselend gehoorverlies.
Als de klachten van (tijdelijke) slechthorendheid (OME) niet behandeld worden kan dit
resulteren in leer-, spraak-, en gedragsproblemen. Ook kunnen blijvende trommelvliesen middenoorbeschadigingen optreden. Er bestaat een nauw verband tussen bovenste
luchtweginfecties, zoals neusverkoudheid, en een niet goed functionerende buis van
Eusthachius.
Reden voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes
Bij kinderen tussen de één en zes jaar komt OME veel voor, meestal aan beide oren
tegelijk. Vaak treedt binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing op zonder dat
er blijvende schade ontstaat. Wanneer OME langer dan drie maanden blijft bestaan of vaak
oorontstekingen, hinderlijk gehoorverlies en/of langdurige klachten van afwijkend gedrag
geeft, kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via een trommelvliesbuisje zinvol zijn.
Het trommelvliesbuisje heeft als doel een open verbinding te realiseren tussen het
middenoor en de uitwendige gehoorgang. Via het buisje komt lucht in het middenoor.
Behandeling
Wanneer uw KNO-arts besluit tot het plaatsen van trommelvliesbuisjes, eventueel
gecombineerd met een andere ingreep, zal dit meestal gebeuren onder algehele narcose.
Er wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt waardoor het vocht wordt afgezogen
en waarin een kunststof buisje geplaatst wordt. Omdat er nu weer een normale luchtdruk
ontstaat in het middenoor (de lucht kan immers door het buisje in en uit) produceert het
slijmvlies geen vocht meer en zal het gehoor herstellen.
Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten?
Na enkele maanden of soms pas na een jaar groeit het buisje spontaan uit het trommelvlies.
Het gaatje sluit zich dan vanzelf. Indien hierna opnieuw klachten optreden kan het nodig zijn
de behandeling te herhalen.
Over het algemeen blijkt dat de functie van de buis van Eusthachius na het 7e levensjaar
verbetert en het opnieuw plaatsen van buisjes niet meer nodig is.
Voorbereiding thuis
Voorschriften over nuchter zijn vindt u in de folder ‘Kinderafdeling Dagbehandeling’. Als uw
kind medicijnen gebruikt, kunt u met de arts of de verpleegkundige overleggen of uw kind
deze mag innemen.
TIP: het is handig om de dag voor de ingreep de haren van uw kind te wassen, omdat na de
ingreep geadviseerd wordt de oren twee weken droog te houden.
Voorbereiding in het ziekenhuis
In de folder ‘Kinderafdeling Dagbehandeling’ kunt u lezen hoe uw kind voor de operatie
wordt voorbereid. Voor kleine kinderen geldt dat ze een eigen pyjama of T-shirt aan mogen.
Na de operatie
De operatie duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Na de ingreep heeft uw kind meestal
nauwelijks pijnklachten. Langdurige pijnstilling is na het plaatsen van trommelvliesbuisjes
zelden nodig.
Als er veel vocht of taai slijm achter het trommelvlies weggezogen is, kan uw kind na de
ingreep soms wel pijn hebben. Dit is over het algemeen binnen een dag verdwenen.
Mogelijke complicaties
In een aantal gevallen ontstaat na het plaatsen van een trommelvliesbuisje een loopoor. Een
loopoor is het uitstromen van groen of geel vocht uit één of beide oren. Heel vaak ruikt het
vocht ook vies, soms is het wat bloederig. In het algemeen is dit een teken dat er zich een
ontsteking voordoet in het middenoor en dat het ontstekingsvocht door het buisje naar buiten
komt. Een loopoor kan ontstaan doordat water via het buisje in het oor komt. Ook kan het
een uiting zijn van een nieuwe ontsteking of een chronisch ontstoken middenoor. Door de
buisjes zal uw kind niet zo ziek worden als voorheen, omdat het ontstekingsvocht er direct
uit kan.
Een ander, weinig voorkomend verschijnsel is het niet dichtgroeien van het trommelvlies
nadat het buisje is uitgestoten.
Ontslag
Als alles zonder problemen is verlopen kunt u uw kind snel weer mee naar huis nemen.
U krijgt een afspraak mee voor controle bij de KNO-arts.
Weer thuis
Hoewel de meeste kinderen weinig pijn hebben na het plaatsen van trommelvliesbuisjes
raden wij u aan om Paracetamol in huis te halen.
De eerste dagen na de operatie kan er wat vocht uit de gehoorgang komen, soms vermengd
met bloed. Het aanbrengen van een watje of gaasje in het oor wordt afgeraden. Heeft uw
kind na één dag nog steeds een loopoor, neemt u dan contact op met de KNO-arts. Die kan
uw kind medicatie voorschrijven.
Activiteiten
Naar buiten en/of school
De dag van de ingreep mag uw kind weer naar buiten en in elk geval de volgende dag weer
naar school.
Douchen en in bad
Na de ingreep moet u ervoor zorgen dat de oren van uw kind zo droog mogelijk blijven. Uw
kind kan wel gewoon baden of douchen.
Zwemmen
Geadviseerd wordt om de eerste twee weken na het plaatsen van de buisjes niet te
zwemmen. Afhankelijk van het advies van uw KNO arts moet uw kind tijdens zwemlessen of
tijdens het langdurig onder water zwemmen de oren beschermen met oordoppen.
Vliegen
Wij adviseren u de eerste 3 weken na de operatie niet met uw kind te vliegen.
Problemen
Bij dringende problemen in de eerste 24 uur na de operatie belt u:
• Overdag:
Afdeling Kindergeneeskunde T 0348 42 74 68
• In de avonduren of in het weekend:
Afdeling Spoedeisende Hulp (via de receptie) T 0348 42 79 11 U wordt dan doorverbonden.
Overige vragen
• Voor overige, niet dringende, vragen neemt u contact op met uw eigen huisarts of de
polikliniek KNO (op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur)
T 0348 42 73 92
• Voor het maken van een controle-afspraak kunt u bellen naar T 0448 42 78 80
(op werkdagen van 8.30 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur)
Interessante websites
Informatie over de behandeling staat op de website van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis,
www.zuwehofpoort.nl, zoek Specialismen Keel- Neus en Oorheelkunde. Daar vindt u ook
links naar de websites van patiëntenorganisaties. Op de speciale website voor kinderen
www.kids.zuwehofpoort.nl vindt u de voorlichtingsfilm Thirza gaat naar het ziekenhuis.
Bronvermelding
Deze folder is gebaseerd op informatie van Polikliniek Keel-, Neus en Oorheelkunde en de
KNO-vereniging.
Augustus 2014
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden
T 0348 42 79 11
I www.zuwehofpoort.nl
Download