Het oor - Juflies.nl

advertisement
Het oor
g
e
h
o
g
t
r
o
o
e
r
h
z
o
m
m
e
r
s
c
h
e
l
p
g
l
v
l
i
e
s
o
n
h
l
r
u
o
a
g
w
o
b
a
r
y
n
b
g
e
s
l
a
k
k
e
i
n
n
e
n
o
o
r
i
n
h
u
i
s
n
n
t
t
j
e
u
s
t
a
c
h
i
u
s
s
Across
Down
3. Onderdeel van het uitwendige oor vangt de geluiden
op. Net zo uniek als een vingerafdruk.
1. Dit onderdeel zorgt ervoor dat het elektrisch signaal
dat wordt veroorzaakt door de haren in het slakkenhuis
wordt doorgegeven aan de hersenen.
5. Een belangrijk deel van het middenoor, het gaat trillen
zodra er geluidsgolven tegenaan komen.
7. Ons gehoororgaan bestaat uit het uitwendige oor, het
middenoor en het...
8. Dit onderdeel heeft de vorm van een dier en zorgt er
d.m.v. haartjes voor dat geluidsgolven worden omgezet
in een elektrisch signaal.
9. Dit is een verbinding tussen het middenoor en de
neus-keelholte en zorgt ervoor dat de druk aan beide
kanten van het trommelvlies gelijk zijn. De buis van ...
2. Geluid wordt opgevangen door de oorschelp en gaat
via de ... naar het middenoor.
4. Hamer, aambeeld en stijgbeugel worden ook wel de
... genoemd.
6. Bestaat uit 3 halfcirkelvormige kanaaltjes en speelt
een belangrijke rol bij ons evenwicht.
Download