Het oor - Juflies.nl

advertisement
Het oor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Horizontaal
Verticaal
3. Onderdeel van het uitwendige oor vangt de
geluiden op. Net zo uniek als een
vingerafdruk.
5. Een belangrijk deel van het middenoor, het
gaat trillen zodra er geluidsgolven tegenaan
komen.
7. Ons gehoororgaan bestaat uit het
uitwendige oor, het middenoor en het...
8. Dit onderdeel heeft de vorm van een dier
en zorgt er d.m.v. haartjes voor dat
geluidsgolven worden omgezet in een
elektrisch signaal.
9. Dit is een verbinding tussen het middenoor
en de neus-keelholte en zorgt ervoor dat de
druk aan beide kanten van het trommelvlies
gelijk zijn. De buis van ...
1. Dit onderdeel zorgt ervoor dat het
elektrisch signaal dat wordt veroorzaakt door
de haren in het slakkenhuis wordt
doorgegeven aan de hersenen.
2. Geluid wordt opgevangen door de
oorschelp en gaat via de ... naar het
middenoor.
4. Hamer, aambeeld en stijgbeugel worden
ook wel de ... genoemd.
6. Bestaat uit 3 halfcirkelvormige kanaaltjes
en speelt een belangrijke rol bij ons
evenwicht.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards