Uitleg over trommelvliesbuisjes plaatsen

advertisement
Keel-, neus-, oorheelkunde
Patiënteninformatie
Uitleg over trommelvliesbuisjes plaatsen
U ontvangt deze informatie, omdat uw kind binnenkort trommelvliesbuisjes krijgt. Dit is een kleine
ingreep waarvoor uw kind even naar ons ziekenhuis moet komen. Uw kind krijgt een algehele
narcose via een kapje over de neus en mond. U leest hier meer over de ingreep. Soms verwijderen
wij tegelijkertijd ook de neusamandel. De KNO-arts heeft dit dan van tevoren met u besproken en u
ontvangt ook onze informatie over Neusamandelen verwijderen.
Hoe werkt een oor?
Het oor zorgt ervoor dat we geluid kunnen horen. Het oor is onder te verdelen in: het uitwendige
oor, het middenoor en het binnenoor (zie de tekening). Geluid is een luchttrilling. De trilling komt via
de gehoorgang aan bij het trommelvlies, dat de trilling doorgeeft aan een keten van
gehoorbeentjes. Dit zijn drie zeer kleine, met gewrichtjes aan elkaar zittende botjes: hamer,
aambeeld en stijgbeugel. De gehoorbeentjes bevinden zich in een ruimte achter het trommelvlies:
het middenoor. De geluidstrilling wordt uiteindelijk doorgegeven aan het eigenlijke gehoorzintuig:
het binnenoor of slakkenhuis. Dit geeft het geluid door naar de hersenen. Het middenoor is onder
normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en samenstelling heeft als de
buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius. Waarom de buis van
Eustachius, vooral op jonge leeftijd, vaak niet goed werkt, is niet precies bekend.
Waarom trommelvliesbuisjes plaatsen?
Werkt de buis van Eustachius niet goed, dan ontstaat er onderdruk in het middenoor, waardoor het
trommelvlies naar binnen wordt getrokken. Hierdoor raakt het middenoor gevuld met vocht.
Klachten die hiermee samenhangen zijn: een drukkend gevoel in het oor en soms (hevige) pijn.
Ook treedt er gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door het vocht gedempt worden.
Om het vocht uit het middenoor te halen en te houden, plaatsen wij trommelvliesbuisjes. Deze
kleine siliconen buisjes zetten we met behulp van een microscoop in het trommelvlies. Door de
opening in het buisje kan er lucht in het middenoor komen en eventueel vocht weglopen, zodat
alles weer normaal kan functioneren.
De buisjes zijn zo’n 3 mm groot. Ze zijn niet zichtbaar van buiten. Ze verschuiven zelden en
groeien er meestal na enkele maanden uit. Het trommelvlies sluit zich daarna zelf. Als de klachten
terugkomen, kan het nodig zijn om opnieuw buisjes in te brengen.
Pagina 1/4
Mogelijke complicaties
Bij iedere operatie is er sprake van enig risico. In dit geval is het voornaamste risico een loopoor of
dat het trommelvlies dichtgroeit (een kans van 1 procent). Verder bestaat er een kleine kans op
gehoorverlies.
Algemene informatie over de operatie vindt u op de afdeling of kunt u
vragen aan de anesthesioloog.
Screening voor de operatie
Uw kind gaat naar de anesthesioloog die uitleg geeft over de narcose en de pijnbestrijding. Ook
krijgt uw kind een kort lichamelijk onderzoek naar hart en longen om uit te sluiten of er andere
problemen zijn.
Voorbereidingen thuis
Op de achterkant van deze informatie staat de afspraak voor uw kind genoteerd. U kunt zelf thuis
de volgende voorbereidingen treffen om u en uw kind goed voor te bereiden:
Nuchter zijn
Voor de operatie moet uw kind nuchter zijn. Nuchter zijn betekent dat uw kind niet mag eten of
drinken. Voor veel kinderen is het moeilijk nuchter te blijven. Om het hongergevoel te
onderdrukken, kunt u heldere, zoete dranken gebruiken. Heldere vloeistoffen drinken tot twee uur
voor de operatie is gunstig voor kinderen en ze voelen zich beter. U kunt onderstaand schema
volgen:
•
tot zes uur voor de opname: eten en melkvoedingen;
•
tot vier uur voor de opname: borstvoeding;
Pagina 2/4
•
tot twee uur voor de opname: heldere vloeistoffen.
Heldere vloeistoffen zijn thee (met suiker), AA Drink, Extran, Isostar, heldere appelsap zonder
vruchtvlees en water (zonder koolzuur).
Laat uw kind GEEN MELKPRODUCTEN gebruiken, ook niet in de thee.
Geef uw kind normale hoeveelheden (één glas per twee uur).
Neem als tijdstip voor de operatie het moment dat uw kind in het ziekenhuis wordt verwacht, tenzij
u anders is meegedeeld.
Wat neemt u mee?
Doe uw kind makkelijk zittende kleding aan, bijvoorbeeld een joggingpak of pyjama. Vergeet niet
eventueel een knuffel mee te nemen. Neem een schone pyjama voor uw kind mee. Uw kind draagt
deze in de operatiekamer. Het is aan te bevelen dat er nog iemand meekomt naar het ziekenhuis,
zodat u extra aandacht kunt geven aan uw kind.
Verwerking
Hoe uw kind de ingreep ervaart, verschilt per kind. In het algemeen geldt dat een goede
voorbereiding helpt bij de verwerking. Vertel op een eenvoudige manier wat er gaat gebeuren.
Wees eerlijk over vervelende zaken, zoals pijn.
De opnamedag
U krijgt te horen hoe laat u zich in ons ziekenhuis moet melden.
U mag erbij zijn als uw kind de narcose krijgt op de operatiekamer. U draagt dan steriele kleding,
namelijk een schort, muts en overschoenen. Samen gaat u naar de operatiekamer.
Uw kind gaat op een tafel liggen en krijgt de verdoving van de anesthesioloog. U kunt dit aan uw
kind uitleggen als ‘slapen’. De verdoving gaat via een kapje over de neus en mond. Soms krijgt uw
kind stickers op de borst geplakt. Hiermee wordt het hartritme gecontroleerd.
Houdt u er rekening mee dat uw kind onverwachte bewegingen kan maken of een beetje gaat
snurken. Soms houdt een kind de ogen open terwijl de verdoving al is ingewerkt. U hoeft zich
hierover geen zorgen te maken. Als uw kind slaapt, verlaat u de operatiekamer. Wanneer uw kind
in Diaconessenhuis Voorburg geopereerd wordt, kunt u soms bij de operatie aanwezig zijn, als u
dat wenst. Bespreek dit van tevoren met uw KNO-arts.
In totaal duurt de behandeling vijf tot tien minuten. Uw kind blijft op de uitslaapkamer tot het goed
wakker is. Over het algemeen mag uw kind dezelfde ochtend weer naar huis.
Pagina 3/4
Weer thuis
Eenmaal thuis moet u op de volgende dingen letten:
•
In principe mag uw kind thuis gewoon eten en drinken. Bij misselijkheid geeft u eerst even
limonade of pap en daarna vast voedsel.
•
Kinderen bij wie alleen trommelvliesbuisjes zijn geplaatst, mogen dezelfde dag weer naar
buiten en naar school. Als ook de neus- en/of keelamandelen zijn geknipt, mag dit na
ongeveer vijf dagen.
•
Er zit soms de eerste dag bloed of slijm in de oren. Dit is normaal.
•
Soms hebben kinderen na de behandeling wat oorpijn. U kunt dan paracetamol-zetpillen
geven.
•
Let u erop dat er geen water in de oren komt. Wij adviseren u uw kind één week niet te laten
zwemmen en op te letten bij douchen en in bad gaan.
•
Bij klachten als pijn, slecht horen of een loopoor (er komt vocht uit het oor) vragen wij u
contact op te nemen met de polikliniek. Het kan zijn dat uw kind dan medicijnen moet gaan
gebruiken.
Controleafspraak
U krijgt een controleafspraak mee. Dit is in principe één week na de operatie. Tijdens de afspraak
controleert de KNO-arts of de trommelvliesbuisjes goed op hun plaats zijn blijven zitten. De arts
bespreekt dan ook met u wanneer uw kind weer mag zwemmen. Daarna komt uw kind elk jaar
terug op controle tot de buisjes eruit zijn. Heeft uw kind tussendoor klachten, zoals pijn, slecht
horen of een loopoor, neemt u dan contact met de afdeling op.
Soms moeten kinderen vaker op controle komen, bijvoorbeeld kinderen met taal- of
spraakproblemen.
Heeft u nog vragen?
Voor informatie over ons ziekenhuis kunt u op onze website kijken: www.reinierdegraaf.nl. Hier is
ook een gedeelte voor kinderen: de Kinderhoek. Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, dan mag u ons altijd bellen: (070) 340 11 92 (Voorburg) of (015) 260 42 42 (Delft).
Versie: augustus 2015
Pagina 4/4
Download