Untitled - SPIN Nijmegen

advertisement
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
Universiteit van Amsterdam
•
Introductie op de Universiteit van Amsterdam
1.
Work and Organisational Psychology
2.
Experimental Social Psychology
3.
Behaviour and Health
4.
Clinical Forensic Psychology
5.
Clinical Developmental Psychology
6.
Clinical Neuropsychology
7.
Clinical Psychology
8.
Medical Psychology
9.
Developmental Psychology
10. Psychonomics
11. Psychology of Labour and Health
12. Psychological Methods
13. School Psychology
14. Mechanisms of Social Influence and Intervention
15. Social Psychology
16. Sport- en Prestatiepsychologie aan de UvA
17. Training & Development
18. Researchmaster in Psychologie
19. Researchmaster in Brain and Cognitive Sciences
5
6
7
7-8
8-9
9
10
10-11
11-12
12
12-13
13
14
14-15
15
16
16-17
17
18-17
19
Vrije Universiteit Amsterdam
•
Introductie op de Vrije Universiteit Amsterdam
1.
Arbeids- en Organisatiepsychologie
2.
Kinder- en Jeugdpsychologie
3.
Klinische Neuropsychologie
4.
Klinische Psychologie
5.
Sociale Psychologie
6.
Researchmaster in Social Psychology
7.
Researchmaster in Cognitive Neuropsychology
8.
Researchmaster in Cognitive Science
9.
Researchmaster in Neurosciences
20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25
26
27
28-29
Rijksuniversiteit Groningen
•
Introductie op de Rijksuniversiteit Groningen
1.
Arbeids-, Organisatie en Personeelspsychologie (AOP)
2.
Hersenen & Gedrag (H&G)
3.
Klinische en Ontwikkelingspsychologie (K&O)
4.
Sociale Psychologie en Haar Toepassingen
5.
Vrije Keuzepsychologie (VKP)
30
30-31
31-31
32
33
34
1
Universiteit Leiden
•
Introductie op de Universiteit Leiden
1.
Applied Cognitive Psychology
2.
Clinical Neuropsychology
3.
Clinical Psychology
4.
Developmental Psychology (Research)
5.
Occupational Health Psychology
6.
Philosophy of Psychology
7.
Child and Adolescent Psychology
8.
Economic and Cosumer Psychology
9.
Health Psychology
10. Methodology and Statistics
11. Social and Organisational Psychology
12. Clinical and Health Psychology (Research)
13. Cognitive Neuroscience (Research)
14. Social and Organisational Psychology (Research)
35
36
36-37
38-39
39
40
41
41-42
42-43
43
44-45
45-46
46-47
47-48
48-49
Universiteit Maastricht
•
Introductie op de Universiteit Maastricht
1.
Health and Social Psychology
2.
Psychology and Law
3.
Work and Organisational Psychology
4.
Developmental Psychology
5.
Cognitive Neuroscience
6.
Neuropsychology
7.
Forensic Psychology
8.
Cognitive Neuroscience
9.
Fundamental Neuroscience
10. Neuropsychology
11. Psychopathology
50
50-51
51-52
53-54
54-55
55-56
56-57
57-58
59-60
60-61
61-63
63-64
Radboud Universiteit Nijmegen
•
Introductie op de Radboud Universiteit Nijmegen
1.
Gedragsverandering
2.
Research Master Behavioural Science
3.
Research Master Cognitive Neuroscience
4.
Arbeid, Organisatie en Gezondheid
5.
Gezondheidspsychologie
65
66
67
68
68-69
69-70
Erasmus Universiteit Rotterdam
•
Introductie op de Erasmus Universiteit Rotterdam
1.
Arbeids- en Organisatiepsychologie
2.
Brein en Cognitie
3.
Onderwijspsychologie
4.
Klinische Psychologie
5.
Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
71-72
73
74
75
76-77
77-78
2
Universiteit van Tilburg
•
Introductie op de Universiteit van Tilburg
1.
Psychologie en Geestelijke Gezondheid
2.
Social Psychology
3.
Medische Psychologie
79
79-80
80-81
81-82
Universiteit Twente
•
Introductie op de Universiteit Twente
1.
Arbeid en Organisatie
2.
Cognitie en Media
3.
Consument en Gedrag
4.
Instructie, Leren en Ontwikkeling
5.
Veiligheid en Gezondheid
6.
Geestelijke Gezondheidsbevordering
83
84
84-85
85-86
86-87
87
88
Universiteit Utrecht
•
Introductie op de Universiteit Utrecht
1.
Arbeids- en Organisatiepsychologie
2.
Jeugdpsychologie
3.
Kinder- en Jeugdpsychologie
4.
Klinische en Gezondheidspsychologie
5.
Neuropsychologie
6.
Sociale Psychologie
7.
Toegepaste Cognitieve Psychologie
Opmerking
89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94
95
96
3
Voorwoord
Beste lezer,
Wat leuk dat je interesse toont in de verscheidenheid aan masteropleidingen Psychologie in
Nederland. Misschien heeft de universiteit in jouw stad niet de master die jij zoekt, ben je gewoon
benieuwd naar welk aanbod er allemaal is of heb je van iemand gehoord over een bepaalde
masteropleiding en wil jij het fijne ervan weten. Allemaal redenen om deze folder eens door te
kijken.
Per universiteit staat aangegeven welke masteropleidingen Psychologie je daar kan volgen, hoe die
master er ongeveer uitziet, wat de toelatingseisen zijn en wie je kan bellen of mailen voor meer
informatie. Mocht je echt geïnteresseerd zijn in de betreffende masteropleiding, is het raadzaam om
altijd contact op te nemen met de contactpersoon over de precieze inhoud. Het onderwijs is erg aan
verandering onderhevig en er kunnen altijd wijzigingen zijn aangebracht in de verschillende
opleidingen. Deze folder dient er vooral voor om je een overzicht te geven van wat er allemaal
mogelijk is in Nederland.
Tot slot wil ik de onderwijsstructuur van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen (Iris Rondeel,
Ida van Mazijk, Bo van Rijsingen, Felix Compen en Renske Roorda) en SPS-NIP Nijmegen enorm
bedanken voor hun bijdrage aan deze masterfolder.
Er rest mij niets dan jou veel succes, maar vooral plezier te wensen bij het kiezen van jouw
masteropleiding en het verloop van jouw verdere carrière.
Met vriendelijke groet,
Nicole Janssen
Coördinator Onderwijs
Studievereniging Psychologie in Nijmegen
4
Universiteit van Amsterdam
Introductie op de Universiteit van Amsterdam
Uitstekende studiemogelijkheden
Divers aanbod van ruim 60 bachelors en 180 masters; specialistisch en interdisciplinair. Studenten
hebben uitstekende mogelijkheden zich academisch te scholen, van bachelor en master tot een
promotietraject en verder.
Rijke traditie, sterk verweven met de stad
Tolerante, open en internationale academische traditie, teruggaand tot 1632. Toen al was de
universiteit nauw verweven met de stad. (Oud-)studenten en medewerkers zijn er sindsdien overal
aanwezig. Het zijn scherpe, nieuwsgierige en onafhankelijke geesten. Typisch Amsterdams, typisch
UvA.
Hoge kwaliteit
De UvA behoort tot de top 15 van Europese universiteiten. Ook maakt de UvA deel uit van de
League of European Research Universities (LERU) met o.a. de University of Cambridge of Oxford.
Unieke opleidingen
Verschillende UvA-bachelors en -masters zijn uniek in Nederland. Zoals interdisciplinaire bachelors
als Future Planet Studies en Medische informatiekunde, en masters als Brain and Cognitive Sciences
en Comparatieve neerlandistiek.
Internationale masters
Met zo'n 100 Engelstalige masters voor een gevarieerde doelgroep, voert de UvA de boventoon in
Europa. Studenten zijn in internationaal gezelschap; de mix van culturen verlevendigt en versterkt
het academisch debat.
Onderzoeksuniversiteit
Toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden. Interessant zijn de
onderzoeksmasters die de UvA biedt in vrijwel alle disciplines. Dé voorbereiding op een
promotietraject.
Amsterdam: the place to be
Amsterdam is een van de beste steden ter wereld om in te leven (Quality of Living Survey 2009,
Mercers). Studenten zijn erg tevreden over o.a. de veiligheid in de stad en vinden het 'the place to
be' (International student barometer 2009). Middenin deze dynamische en prikkelende omgeving
liggen, in prachtige gebouwen, de verschillende faculteiten van de UvA.
Een van de grootste bètafaculteiten
Op het Science Park Amsterdam heeft de UvA een van de grootste bètafaculteiten van Nederland.
Ook vele innovatieve bedrijven en (internationale) onderzoeksinstituten zijn er gevestigd. De
samenwerking is intensief en biedt volop mogelijkheden.
Toekomstperspectieven
Amsterdam, het financiële en culturele hart van Nederland, huisvest talrijke (internationale)
bedrijven en instellingen. Interessant voor het vinden van een stageplek en een baan. Ook de goede
relaties en samenwerkingsverbanden van de UvA zijn aantrekkelijk.
UvA en cultuur
De UvA heeft een eigen culturele organisatie, CREA. Met jaarlijks ruim 100 lezingen, voorstellingen,
concerten en tentoonstellingen, levert CREA een verfrissende bijdrage aan het culturele en
intellectuele klimaat van de stad.
5
Studenten die buiten de UvA een BSc Psychologie hebben voltooid kunnen instromen, maar
moeten deficiënties wegwerken. Een belangrijke eis is het bezitten van specialistische kennis met
de omvang van een jaar (60 studiepunten), die aansluit bij de specialisatie in de master en die
gelijkwaardig is aan de specialistische kennis die in het derde studiejaar van de bachelor
Psychologie aan de UvA wordt opgedaan. Vaak blijkt dat studenten van een andere
psychologieopleiding het grootste deel van het derde jaar nog moeten volgen. Er is een
toelatingscommissie die per student de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden onderzoekt en
beoordeelt. Aanvragen dienen te worden ingediend bij een van de studieadviseurs.
MASTER
WORK AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
A&O-psychologen houden zich bezig met het individueel en gezamenlijk functioneren en presteren
van mensen in arbeidssituaties. Thema's die in het masterprogramma van A&O worden behandeld
zijn: conflicthantering en onderhandelen, creativiteit en besluitvorming in groepen, motivatie en
arbeidsgedrag, leiderschap, personeelsselectie en discriminatie, stresstheorieën, de relatie tussen
arbeid en welbevinden, persoon-organisatie fit en het functioneren van zelfsturende teams.
Kenmerkend voor de A&O is dat op een fundamenteel-theoretische manier vragen uit de praktijk
van organisaties worden onderzocht. Naast solide theorievorming zoeken we dus naar geschikte
toepassingen van deze kennis.
Binnen het masterprogramma zijn de beide studieonderdelen Organisatieonderzoek 2 en 3
verplicht. Deze vakken bouwen voort op de cursus DOA in het bachelorprogramma en zijn bedoeld
als voorbereiding op de stage en het afstudeeronderzoek. Verder kan men vrijelijk kiezen uit de
vakken die door A&O in het masterprogramma worden aangeboden, zoals Personeelsselectie,
Prosociaal gedrag in de HRM praktijk en Adviesvaardigheden.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie A&O (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere
universiteit dan de UvA? Neem dan contact op met de studieadviseurs: [email protected]
Toekomstperspectieven
Afgestudeerden met Arbeids- en Organisatiepsychologie als afstudeerrichting hebben een breed
scala van beroepsmogelijkheden. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden terecht
kunnen komen:
• Psycholoog op een bureau voor personeelsselectie
• Beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie
• Onderzoeker / docent aan een universiteit
Contactgegevens
Arne Evers
E-mail: [email protected].
6
MASTER
EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
In deze track binnen de aansluitmaster ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis over
fundamentele processen in de sociale psychologie in relatie tot motivatie, affect, perceptie en
gedrag.
Meer in het bijzonder sluit het cursusaanbod aan op de onderzoeksexpertise binnen de
programmagroep en worden er centrale thema's behandeld zoals emoties, stereotypering, sociale
cognitie en zelf-regulatieprocessen. Daarnaast is er ruimte voor het ontwikkelen van specifieke
experimentele vaardigheden die belangrijk zijn voor een onderzoekscarrière. Studenten leren
bijvoorbeeld onder begeleiding van stafleden aan de programmagroep zelf onderzoek op te zetten
en uit te voeren.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een
andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij
vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectief
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Experimentele Sociale
psychologie terecht kunnen komen:
• Marktonderzoeker (bv bij TNS/NIPO)
• Toegepast onderzoeker (bv bij TNO)
• Promovendus bij een Universiteit
Contactgegevens
Frenk van Harreveld
E-mail: [email protected].
MASTER
BEHAVIOUR AND HEALTH
Korte beschrijving
Ongezond gedrag is een van de belangrijkste oorzaken van (vermijdbare) ziekte en sterfte in de
wereld. Roken, te veel en te vet eten, alcoholgebruik, maar ook bv. onveilig gedrag in het verkeer of
op het werk hebben een enorme invloed op de gezondheid van de bevolking. Daarnaast spelen
gedrag en psychologische processen zoals stresshantering, pijnperceptie en artspatiëntcommunicatie, een belangrijke rol bij (het omgaan met) lichamelijke ziektes.
Er is dan ook een groeiende behoefte aan experts die inzicht kunnen bieden in de complexe relatie
tussen gedrag en gezondheid. De masterspecialisatie Gedrag & Gezondheid richt zich daarom
specifiek op de relatie tussen psychologische processen - zoals waarneming, gedachten, motivatie
en gevoel - en gezond en ongezond gedrag en (lichamelijke) ziekte.
Toelatingseisen
De mastertrack Gedrag & Gezondheid kent een selectieprocedure: in verband met het aantal
beschikbare stageplaatsen en het intensieve studieprogramma worden jaarlijks maximaal 20
studenten toegelaten. Aanmelding voor de selectie kan door iedereen die voldoet aan de
onderstaande toelatingsvoorwaarden:
7
• Afgerond bachelordiploma psychologie van de UvA. Heb je een bachelor in een gerelateerde
richting of studeer je psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem dan contact
op met de coördinator van de master (zie contactgegevens). Mogelijk gelden aanvullende
eisen.
• Bachelordiploma in liefst drie, of maximaal vier, jaar behaald
• Bachelordiploma behaald met gemiddeld minimaal een 7
De selectie vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. De
deadline voor aanmelding is 1 juni 2010. Meer informatie over de selectie vind je in de
informatiefolder op deze website.
NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang
van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus.
Toekomstperspectieven
Voorbeelden van functies waarin je met de master Gedrag & Gezondheid terecht kunt komen:
• Onderzoeker naar het beïnvloeden van drugsgebruik onder jongeren.
• Coach van mensen die willen stoppen met roken
• Ontwikkelaar van voorlichtingsmateriaal over gezondheidsrisico's bij de overheid.
• Onderzoeker aan een universiteit naar de relatie tussen sociale steun en pijnervaring.
• Adviseur van bedrijven over het gezond aan het werk houden van hun werknemers
Contactgegevens
Dr. Yaël de Liver
E-mail : [email protected].
MASTER
CLINICAL FORENSIC PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Het forensisch psychiatrisch veld is de laatste jaren volop in beweging. Neem bijvoorbeeld de
enorme toename van het aantal tbs-plaatsen: van een paar honderd begin jaren negentig tot meer
dan 2000 vandaag de dag. Daarbij mogen forensisch psychiatrische onderwerpen zich altijd
verheugen in een grote interesse van zowel de media als de politiek. Ook studenten geven blijk van
de nodige animo, gezien het aantal inschrijvingen de afgelopen jaren op het keuzevak forensische
psychologie.
De mastertrack klinisch forensische psychologie binnen de aansluitmaster biedt specialistisch
onderwijs over de relatie tussen psychische stoornissen en delictgedrag, met name gewelddadig en
seksueel delictgedrag. Ingegaan wordt op het ontstaan van dergelijk gedrag, het inschatten van
risico's op herhaling en de speciale eisen die gesteld worden aan diagnostiek en behandeling in een
(onvrijwillige) forensische setting. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het doen van onderzoek in de
forensische sector.
Het is mogelijk om de BAPD en GZ aantekening te halen binnen deze track.
Toelatingseisen
Afgerond bachelor-diploma psychologie met een jaar specialistisch onderwijs op het gebied van de
Klinische Psychologie of Klinische Neuropsychologie. Bachelordiploma in liefst drie, of maximaal
vier, jaar behaald. Uitgebreid wetenschappelijk schrijfonderwijs in de bachelorfase met tenminste
een 7 voor de schrijfvaardigheidsonderdelen (bij de UvA: VRT-1, VRT-2 en de bachelorthese). De
selectie vindt jaarlijks plaats in het voorjaar; deadline is 1 juni 2010.
8
Het aanmeldformulier verschijnt op 1 april 2010 op deze website.
NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang
van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus.
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Klinische Forensische
Psychologie terecht kunnen komen:
• Forensisch Psycholoog bij de Reclassering Nederland
• Forensisch Psycholoog in een TBS kliniek
• Onderzoeker op het gebied van Forensische Psychologie
Contactgegevens
Wineke Smid
E-mail: [email protected].
MASTER
CLINICAL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
De Klinische Ontwikkelingspsychologie is gericht op afwijkende ontwikkeling. In de Klinische
Ontwikkelingspsychologie probeert men te begrijpen op welke wijze afwijkend gedrag ontstaat en
hoe dit gedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast zijn diagnostiek en interventie van belang.
In het masterprogramma volg je onder andere cursussen op het gebied van diagnostiek en
interventie; daarnaast volg je een praktijkstage en doe je je afstudeeronderzoek.
Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ
aantekening.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie (UvA). Studeer je
Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de
procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden
Ontwikkelingspsychologie terecht kunnen komen:
• Onderzoeker op het gebied van Angst, ADHD of Autisme.
• Gedragswetenschapper in een forensische setting.
in
de
richting
Klinische
Contactgegevens
Mariëtte Huizinga
E-mail: [email protected].
9
MASTER
CINICAL NEUROPSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Neuropsychologen bestuderen de werking van de hersenen op gedragsniveau. Dat wil zeggen dat
ze zich bezighouden met de vraag hoe onze hersenen ons in staat stellen om waar te nemen, te
denken, te voelen, te bewegen, en allerlei andere dingen te doen.
Klinische Neuropsychologie is de klinische toepassing van de neuropsychologie. De kennis die door
hersenonderzoekers is vergaard, wordt door klinisch neuropsychologen toegepast in de
gezondheidszorg. Maar ze zetten ook de oude traditie voort van wetenschappelijk onderzoek bij
neurologische (en tegenwoordig ook psychiatrische) patiënten met het doel om meer te weten te
komen over de werking van de hersenen.
In de track Klinische neuropsychologie binnen de aansluitmaster volg je cursussen
neuropsychologische diagnostiek en neuropsychologische revalidatie, en je volgt enkele
keuzevakken. Je gaat praktijkstage lopen in een klinische setting en je doet je afstudeeronderzoek.
Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ
aantekening.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Neuropsychologie (UvA). Studeer je Psychologie
aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt.
Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische neuropsychologie
terecht kunnen komen:
• Psycholoog in een ziekenhuis, revalidatiekliniek of psychiatrische inrichting
• Promovendus aan een universiteit
• Researchmedewerker bij een farmaceutisch bedrijf
Contactgegevens
Ronald Hamel
E-mail: [email protected].
MASTER
CLINICAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Het vakgebied Klinische Psychologie bestrijkt afwijkend of als problematisch ervaren gedrag bij
patiënten in alle leeftijdfasen. Afwijkend gedrag wordt breed opgevat: hieronder vallen
gedragsstoornissen (bijvoorbeeld verslaving), cognitieve en emotionele stoornissen (bijvoorbeeld
psychosen, angsten en fobieën), maar ook problemen in de ouder-kind- of partner-relatie.
In het masterprogramma volg je o.a. cursussen op het gebied van diagnostiek en interventie;
daarnaast volg je een praktijkstage en doet je je afstudeeronderzoek.
Het volgen van deze track levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ
aantekening.
10
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een
andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij
vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische Psychologie terecht
kunnen komen:
• Hulpverlener in een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg
• Hulpverlener in de algemene gezondheidszorg, zoals een ziekenhuis
• Medewerker bij een onderzoeksinstituut
Contactgegevens
Kitty Rolf
E-mail: [email protected].
MASTER
MEDICAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
De specialisatie medische psychologie bouwt voort op het onderwijs ter voorbereiding op de
postmaster opleiding gezondheidszorg-psycholoog. Een medisch psycholoog is veelal GZpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog, werkzaam in een ziekenhuis, op het grensvlak
tussen psychologie en medische wetenschap.
Ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen voor de patiënt
en zijn/haar omgeving. Het kan moeilijk zijn om met het ziek zijn, de lichamelijke beperkingen, en
ook emotionele en praktische gevolgen, om te gaan. Ook kunnen lichamelijke klachten (mede)
worden veroorzaakt of in stand gehouden worden door psychische en sociale problemen.
De specialisatie omvat de volgende vakken: Somatoforme stoornissen (keuzevak in de bachelor),
Klinische psychodiagnostiek, Psychologische interventies 2 en Medische Psychologie volwassenen
of Medische Psychologie kinderen en jongeren (vakken in de aansluitmaster). Behalve deze vakken
omvat de track een praktijkstage, een afstudeeronderzoek (werkstuk) en het bijwonen van 20
lezingen (colloquia, 1 ec) tezamen 36 ec. Wie in aanmerking wil komen voor de GZ-aantekening en
de BAPD moet er rekening mee houden dat stage-instellingen vaak alleen stages aanbieden van 30
ec. Stage en werkstuk dienen gedaan te worden in een medische setting. Het volgen van deze track
levert de Basisaantekening Psychodiagnostiek op, evenals de GZ aantekening.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Klinische Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een
andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij
vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Klinische Psychologie terecht
kunnen komen:
• Hulpverlener in een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg
• Hulpverlener in de algemene gezondheidszorg, zoals een ziekenhuis
11
Contactgegevens
Annemarie Kolk
E-mail: [email protected].
MASTER
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Omdat de jeugdjaren bij uitstek gekenmerkt worden door ontwikkelingsprocessen neemt deze
periode in het onderwijs van de programmagroep een centrale plaats in.
De meeste vakken zijn dan ook afgestemd op kinderen en adolescenten. In toenemende mate
echter richt de programmagroep zich daarnaast ook op veranderingsprocessen gedurende de
gehele levensloop.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie (UvA).
Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe
de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Ontwikkelingspsychologie
terecht kunnen komen:
• Beleidsmedewerker bij instellingen op het gebied van ontwikkelingsproblematiek
• Onderzoeker aan een universiteit
• Medewerker bij een instelling op het gebied van adoptie
Contactgegevens
Mariëtte Huizinga
E-mail: [email protected].
MASTER
PSYCHONOMICS
Korte beschrijving
De psychonomie omvat een breed scala aan onderwerpen, variërend van elementaire perceptuele
processen tot probleemoplossen, met een breed scala aan onderzoeksmethoden, van simpele
reactietijdmetingen tot neuro-imaging studies en computersimulaties.
De psychonomie heeft ook duidelijke verbanden met meer praktijkgerichte onderwerpen zoals de
ergonomie en de neuropsychologie. Het onderzoek binnen de programmagroep Psychonomie
concentreert zich op drie thema's: ‘de Perceptie-Actie Cyclus', ‘Geheugen' en ‘Bewustzijn'.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Psychonomie (UvA). Studeer je Psychologie aan een andere
universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij vragen
contact op met de studieadviseurs: [email protected].
12
Toekomstperspectieven
Psychonomen kunnen terechtkomen in settings waarin onderzoek en onderzoeksvaardigheden een
belangrijke rol spelen. Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de Psychonomie
terecht kunnen komen:
• Medeweker bij een instituut voor toegepast onderzoek
• Medewerker bij een onderzoeksafdeling van een ministerie
• Promovendus bij een universiteit
Contactgegevens
Ronald Hamel
E-mail: [email protected].
MASTER
PSYCHOLOGY OF LABOUR AND HEALTH
Korte beschrijving
Het werkterrein van de Psychologie van Arbeid en Gezondheid kan grofweg worden verdeeld in
diagnostiek, preventieve en curatieve interventies, en research. Deze spelen zich af op
verschillende niveaus, te weten die van de persoon, de functie, de groep of afdeling en de gehele
organisatie. Het karakteristieke van de Arbeids- en Gezondheidspsycholoog is dat deze telkens
gericht is op de verhouding tussen werknemer en werk, en de consequenties daarvan voor het
welbevinden en de gezondheid. De track Psychologie van Arbeid en Gezondheid wordt
georganiseerd vanuit de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie en omvat ook onderdelen
van de specialisatie Klinische Psychologie.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie A&O (UvA), met een bachelorthese op het gebied van PAG.
Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe
de procedure verloopt. Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Psychologie van Arbeid en
Gezondheid terecht kunnen komen:
• Hulpverlener voor medewerkers met burnout
• Loopbaanbegeleider
• Onderzoeker op het gebied van de effecten van interventies op de werkvloer
Contactgegevens
Arne Evers
E-mail: [email protected].
13
MASTER
PSYCHOLOGICAL METHODS
Korte beschrijving
Bij de programmagroep Psychologische Methodenleer word je opgeleid tot onderzoeker in de
psychologie. In het onderwijs komen onderwerpen uit de eerste twee jaar van de studie terug,
maar nu op een hoger en ook specifieker niveau. Er wordt aandacht besteed aan de verklarende
waarde van theorieën, het meetbaar maken van begrippen, het ontwerpen, opzetten en uitvoeren
van onderzoek, de statistische of kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten, en de inhoudelijke
interpretatie van die analyses.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Psychologische Methodenleer (UvA). Studeer je Psychologie
aan een andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt.
Neem bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Psychologische
Methodenleer terecht kunnen komen:
• Promovendus bij een universiteit
• Methodologisch adviseur in het bedrijfsleven
• Beleidsmedewerker bij de overheid
Contactgegevens
Pieter Koele
E-mail: [email protected].
MASTER
SCHOOL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
De track schoolpsychologie wordt gevolgd binnen de richting Ontwikkelingspsychologie. Het is een
brede track in diagnostiek en interventie bij kinderen op het gebied van sociaal-emotionele
problemen (faalangst, gedragsstoornissen), leerproblemen (dyslexie, dyscalculie), ADHD of
hoogbegaafdheid.
Een schoolpsycholoog is een eerstelijnshulpverlener die tussen de kinderen staat en de
hulpverlening op school vormgeeft. In deze track binnen de aansluitmaster wordt een aantal
vakken gevolgd op het gebied van diagnostiek en interventies. Daarnaast loop je een praktijkstage
en doe je een afstudeeronderzoek op dit gebied. Het volgen van deze master levert zowel de
Basisaantekening Psychodiagnostiek als GZ aantekening op en biedt een allround basis voor
verdere specialisatie in de postmaster-opleiding Schoolpsycholoog of postmaster GZ opleiding.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie (UvA), met specifieke vakken voor
de track Schoolpsychologie. Studeer je Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem
bij vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
14
Toekomstperspectief
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Schoolpsychologie terecht
kunnen komen:
• Schoolpsycholoog in het (speciaal) onderwijs
• Hulpverlener bij Bureau Jeugdzorg
• Medewerker bij onderwijsadviesdienst
• Diagnosticus bij kinderen en ouders
Contactgegevens
Mariëtte Huizinga
E-mail: [email protected].
MASTER
MECHANISMS OF SOCIAL INFLUENCE AND INTERVENTION
Korte beschrijving
In deze track binnen de aansluitmaster wordt vooral aandacht besteed aan toepassingen van de
sociale psychologie op het gebied van sociale beïnvloeding. Meer specifiek gaat de aandacht uit
naar bijvoorbeeld (gezondheids-)voorlichting, reclame en discriminatiebestrijding.
De cursussen in deze track bestaan over het algemeen uit een meer algemeen theoretisch gedeelte
en vervolgens uit een meer praktisch gedeelte waarin studenten bijvoorbeeld werken aan een
interventie.
Naast deze aandacht voor sociale beïnvloeding is er ook de mogelijkheid voor het ontwikkelen van
kennis op het gebied van toegepast onderzoek en zijn er cursussen die dieper ingaan op specifieke
fenomenen zoals Het Zelf en Prosociaal gedrag. Hierdoor bereidt deze route studenten voor op een
beleidsmatige of onderzoekscarrière in de profit of non-profit sector.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een
andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij
vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Sociale beïnvloeding en
interventies terecht kunnen komen:
•
Reclamemaker
• Voorlichter over gezondheidsgedrag (bv bij Voedingscentrum)
• Beleidsadviseur bij overheid (bv over integratieproblematiek)
Contactgegevens
Frenk van Harreveld,
E-mail: [email protected].
15
MASTER
SOCIAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Waarom werken bepaalde voorlichtingscampagnes en reclames wel en andere niet? Hoe komen
stereotype beelden over groepen in de samenleving tot stand, en hoe beïnvloeden deze beelden
ons gedrag? Waarom binden mensen zich aan groepen en wat is de invloed hiervan op intergroepsprocessen? Waarom is het zo moeilijk ons eigen gedrag te controleren? Welke rol spelen culturele
waarden in maatschappelijke conflicten?
Sociale Psychologie gaat over het gedrag van mensen in hun sociale verbanden en geeft daardoor
inzicht in de achtergronden van allerlei maatschappelijke verschijnselen.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie met specialisatie Sociale Psychologie (UvA). Studeer je Psychologie aan een
andere universiteit dan de UvA? Kijk dan in onderstaande link hoe de procedure verloopt. Neem bij
vragen contact op met de studieadviseurs: [email protected].
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de richting Sociale psychologie terecht
kunnen komen:
• Onderzoeksmedewerker op het gebied van marketing
• Adviseur op het gebied van reclame / voorlichting
• Beleidsmedewerker op het gebied van educatie
Contactgegevens
Frenk van Harreveld
E-mail: [email protected].
MASTER
SPORT- EN PRESTATIEPSYCHOLOGIE AAN DE UvA
Korte beschrijving
In het vakgebied van de sport- en prestatiepsychologie houd je je bezig met psychologische
principes die van invloed zijn op het leveren van (top)prestaties. Je onderzoekt hoe je ervoor kunt
zorgen dat mensen op hun best presteren op die momenten dat het er echt om gaat. Met Sport- en
prestatiepsychologie zoek je naar antwoorden op bijvoorbeeld de volgende vragen: Waarom
presteren sommige mensen onder druk juist beter en anderen slechter? Hoe kan een zanger
geholpen worden zijn zenuwen onder controle te houden? Hoe zorg je ervoor dat een topsporter
nog beter gaat presteren? Hoe kan een coach de groepscohesie in een sportteam bevorderen?
Hierbij komen psychologische thema's aan de orde, waarin de nadruk ligt op individuele factoren:
zoals: motivatie, zelfvertrouwen, attributies, prestatiedruk, faalangst en stress, concentratie,
zelfregulatie en perfectionisme, talent en expertiseontwikkeling.
Maar je bestudeert ook de verschillende sociale contexten waarbinnen het individu presteert: zoals
groepsprocessen, teamprestaties, leiderschap, coaching, de rol van media en publiek.
In de master Sport- en prestatiepsychologie richt je je zowel op de psychologische theorieën en
inzichten als op de praktische toepassing hiervan.
16
Toelatingseisen
Jaarlijks worden maximaal 20 studenten toegelaten. Voor studenten van de UvA geldt dat ze de
volgende vakken moeten hebben gevolgd:
• Kernthema Sportpsychologie (of een vergelijkbaar vak)
• Motivatie en Arbeidsgedrag (A&O) of Motivatie (SP) (of een vergelijkbaar vak)
• Een vak methoden/statistiek van 6 ECTS-studiepunten op bachelor 3 niveau
Voldoe je niet aan deze toelatingseisen dan is het in veel gevallen mogelijk om een
schakelprogramma op te stellen. Neem daarvoor contact op met Jessica van Sluis
([email protected]). In de zomerperiode zijn herkansingsmogelijkheden voor het Kernthema
Sportpsychologie en het vak Motivatie en Arbeidsgedrag. Voor mensen buiten de UvA gelden
mogelijk aanvullende eisen!
Meld je aan door een toelatingsverzoek te sturen naar [email protected]. De deadline voor
aanmelding is 1 juni 2010. Kijk voor meer info over wat in deze aanmelding moet zitten op de site.
NB: Het is niet noodzakelijk dat de bachelor is afgerond op 1 juni; de bachelor moet wel bij aanvang
van de master behaald zijn, dus uiterlijk 31 augustus.
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde Sport- en prestatiepsychologie terecht
kunnen komen:
• Sportpsycholoog (Wil je sportpsycholoog worden, dan wordt je aangeraden om na de
mastertrack Sport- en prestatiepsychologie de postmasteropleiding tot
Praktijksportpsycholoog (POPS) te volgen.)
• Consultant bij een psychologisch adviesbureau dat zich richt op prestatieverbetering
• Mentaal begeleider van een dansgezelschap
Contactgegevens
Zie hierboven
MASTER
TRAINING & DEVELOPMENT
Korte beschrijving
De track Training & Development ligt op het kruispunt van Sociale, Klinische en Arbeids- en
Organisatiepsychologie. De track is aantrekkelijk voor wie als trainer een breed beroepsveld binnen
de psychologie zoekt dat gebruik maakt van uiteenlopende theoretische en praktische
invalshoeken.
De track Training & Development bestaat uit het Trainerspracticum, de stage als trainer in het
Social Skills Lab, de cursus Capita Selecta Training & Development, een keuzevak en het werkstuk.
De capaciteit is beperkt tot 20 studenten per jaar. De opleiding start twee maal per jaar, maar er is
slechts één selectiemoment. De selectie vindt jaarlijks in het voorjaar plaats, de deadline voor
aanmelding is 1 juni.
Toelatingseisen
Bachelor psychologie (UvA). Gesprekspracticum dient te zijn gevolgd aan de UvA. Studeer je
Psychologie aan een andere universiteit dan de UvA? Neem dan contact op met de studieadviseurs:
[email protected].
17
Toekomstperspectieven
Enkele voorbeelden van functies waarin afgestudeerden in de track Training and Development
terecht kunnen komen:
• Onderwijs
• Trainer communicatieve en sociale vaardigheden voor profit en non profit organisaties
• Human Resource Management functies
Contactgegevens
Sanne Kateman,
E-Mail: [email protected].
MASTER
RESEARCHMASTER IN PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
De Universiteit van Amsterdam biedt je een uitmuntende twee jaar durende onderzoeksmaster in
de psychologie aan. Dit programma is ontworpen voor excellente en gemotiveerde studenten met
een oprechte interesse in psychologisch onderzoek, die geïnteresseerd zijn in een carrière in de
academische of toegepast onderzoek.
Deze Researchmaster programma biedt een unieke gelegenheid om verder te specialiseren in een
bepaald gebied van de psychologie. De Researchmaster bouwt voort op de experimentele
benadering van de psychologie die psychologie aan de Universiteit van Amsterdam kenmerkt.
Gespecialiseerde cursussen worden gegeven in een informele, zeer interactieve kleine groepen.
Naast inhoudelijke cursussen over alle gebieden in de psychologie, biedt het programma een reeks
van geavanceerde cursussen over onderzoeksmethoden en statistiek, programmeren en
computervaardigheden, en schrijven en presentatievaardigheden. Centraal in het Research Master
programma zijn de twee afzonderlijke onderzoeksprojecten (Onderzoeksproject #1 en #2
Onderzoeksproject). In principe komt een artikel op basis van deze onderzoeksprojecten in
aanmerking voor publicatie in een van de internationale wetenschappelijke tijdschriften.
Toelatingseisen
Voor deze master geldt een selectieprocedure. Je hebt een 7,5 gemiddeld voor je bachelordiploma,
ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van experimenteel onderzoek, en
methodologische en statistische kennis nodig. Een goed gemiddelde is echter niet genoeg, je wordt
ook geselecteerd op basis van je motivatiebrief en 2 referentiebrieven. Je wordt daarna eventueel
uitgenodigd voor een interview waarna wordt bepaald of je wordt toegelaten. Je moet je
aanmelding doen vóór 15 april!
Toekomstperspectieven
After graduation, students are eligible to pursue a career as researcher at the university. Some
graduates may decide to pursue a PhD program and work towards a doctorate in disciplines that
are directly related to this research program. Graduates are also well qualified for a career in
scientific research in companies and governmental organizations.
Furthermore, research Master’s graduates may find employment as policy maker in the public
sector relevant to their field, such as government agencies, advisory boards and education.
18
Contactgegevens
Drs. Eveline Zandvliet
Telefoon: +31 (0)20 525 6910
E-mail: [email protected]
MASTER
RESEARCHMASTER IN BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES
Korte beschrijving
Het brein is een enorm krachtig en ingewikkeld apparaat gewijd aan de selectie, perceptie,
transformatie en opslag van de onmisbare informatie die we gebruiken om te interacteren met
onze steeds veranderende, dynamische omgeving.
De Research Master programma in de hersenen en cognitieve wetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA) biedt een brede selectie van onderzoeksgebieden aan van molecuul tot
geest. Het programma is uniek in zijn interdisciplinair perspectief dat het gebied van
neurowetenschap, neurologie, psychologie, behavioral economics, taalkunde, logica, methodieken
en filosofie bevat.
Studenten kunnen kiezen tussen drie tracks:
• Neurowetenschappen
• Cognitive Neuroscience
• Cognitive Science
Toelatingseisen
Voor deze master geldt een selectieprocedure. Je hebt een 7,5 gemiddeld voor je bachelordiploma,
ervaring met het opzetten, uitvoeren en rapporteren van experimenteel onderzoek, en
methodologische en statistische kennis nodig. Een goed gemiddelde is echter niet genoeg, je wordt
ook geselecteerd op basis van je motivatiebrief en 2 referentiebrieven. Je wordt daarna eventueel
uitgenodigd voor een interview waarna wordt bepaald of je wordt toegelaten. Je moet je
aanmelding doen vóór 15 april!
Toekomstperspectieven
Graduates of this program are especially suited to work in highly interdisciplinary areas due to their
experience learning and conducting research in several disciplines. Other skills acquired by
graduates, including the ability to work in a team, communication, reflection, evaluation, ability to
learn and adapt, serve them well in a variety of fields. More than 70% of our alumni have obtained
PhD positions soon after graduating.
Contactgegevens
Institute for Interdisciplinary Studies
Kim Müller - Assistant to Program Coordinator
Telefoon: +31 (0)20 525 5190
E-Mail: [email protected]
19
Vrije Universiteit Amsterdam
Meer perspectief
Introductie op de Vrije Universiteit Amsterdam
De masteropleiding Psychologie aan de VU is kleinschalig, intensief en goed georganiseerd. Je werkt
veel interactief en in kleine groepen. Veel docenten zijn professionals uit de praktijk. Ze hebben de
tijd voor je. Zodra je begint met de studie krijg je bovendien een docent als tutor toegewezen, bij
wie je terechtkunt voor studiebegeleiding of persoonlijke zaken. Je krijgt de mogelijkheid cursussen
te volgen die je voorbereiden op je carrière. En er is een goed netwerk voor stages in de praktijk.
Al het masteronderwijs op het gebied van psychologie is ondergebracht in de William James
Graduate School. Daardoor is er een unieke samenhang tussen onderzoek, onderwijs, academische
en professionele vorming. Met de opleiding Psychologie van de VU kun je veel kanten op. Je krijgt
een goede opleiding in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is er aandacht voor de
vaardigheden die je in de beroepspraktijk van een psycholoog nodig zult hebben.
MASTER
ARBEIDS- & ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De Arbeids- en Organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van werkende mensen. Dat vindt
meestal plaats in organisaties. Je bestudeert hoe het werk en de organisatie invloed hebben op het
gedrag van de mens. Zo kun je onderzoek doen naar organisatieproblemen of naar weerstands- en
machtsverschijnselen in een organisatie. Ook kun je je bezighouden met trainingsprogramma's, met
het begeleiden van organisatievernieuwingen, met het aannemen van personeel of met
loopbaanbegeleiding.
De twee hoofdstromingen in dit vak zijn personeelspsychologie (humanresourcemanagement) en
organisatiepsychologie. Bij personeelspsychologie gaat het om de relatie tussen individuen en
arbeidstaken; bij organisatiepsychologie gaat het om de interactie tussen individuen en groepen en
tussen individuen/groepen en organisaties, eventueel in samenhang met de wijdere omgeving. De
wetenschappelijke kennis die de Arbeids- en organisatiepsychologie oplevert, leent zich goed voor
toepassing in de praktijk.
De opleiding heeft een wetenschappelijk én een toegepast karakter: je analyseert problemen
binnen organisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek, maar er is ook veel aandacht voor
praktijkgerichte vaardigheden. Wil je je vooral richten op de organisatiepsychologie? Dan kun je
kiezen voor de cursussen Management en organisatie II, Sociale processen in organisaties en
Organisatieverandering. Heb je interesse voor de personeelspsychologie? Dan kies je cursussen als
Psychometrie en intelligentie en Persoonlijkheid en werk. Daarnaast kun je een cursus
Consumentenpsychologie volgen en een bijvak binnen of buiten de faculteit.
20
Toelatingseisen
Als je je bachelordiploma Psychologie hebt behaald op een andere universiteit dan de VU, of een
bachelor diploma van een andere universitaire opleiding dan psychologie, en je wilt aan de
masteropleiding Psychologie op de VU beginnen, dan bekijkt de Examencommissie Psychologie van
de VU je diploma. Je moet minimaal 18 studiepunten hebben behaald op het terrein van het
mastertraject dat je wilt gaan volgen. De Examencommissie kijkt ook of je voldoende studiepunten
aan vaardigheden op het gebied van methodologie en diagnostiek hebt behaald in de
bacheloropleiding die je hebt gevolgd.
Je moet een gewaarmerkte kopie toesturen van je diploma en cijferlijst. Vermeld bij alle vakken de
studielast en de gebruikte literatuur. Je kunt bijvoorbeeld de vakkenbeschrijvingen van de vakken
uit je (oude) studiegids(en) kopiëren.
Toekomstperspectief
Als arbeids- en organisatiepsycholoog richt je je op het gedrag van werkende mensen. Je
bestudeert hoe het werk en de organisatie invloed hebben op het gedrag van de mens. Mogelijke
onderwerpen
zijn:
organisatieproblemen,
weerstandsen
machtsverschijnselen,
trainingsprogramma's,
organisatievernieuwingen,
aannemen
van
personeel
of
loopbaanbegeleiding.
Contactgegevens
Voorlichter. Bereikbaar alle werkdagen behalve vrijdag van 10.00-12.00 uur op 020-598 8897
Of per e-mail: [email protected]
MASTER
KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Ontwikkelingspsychologen vragen zich af hoe mensen veranderen gedurende hun leven. Zij richten
hun aandacht vooral op de ontwikkeling van baby's, kinderen en jeugdigen. De specialisatie op de
VU heet daarom Kinder- en jeugdpsychologie.
Het kernthema binnen het mastertraject Kinder- en jeugdpsychologie is de emotionele
ontwikkeling in de context van ontwikkelingspsychopathologie. Je houdt je onder andere bezig met
emotieregulering en de ontwikkeling van het geweten. Ook verwerf je inzicht in de problematiek
van ontwikkeling, gedrag en gezondheid en in de kinder- en jeugdpsychotherapie. In het
opleidingsprogramma is veel aandacht voor diagnostiek. Op het gebied van de methodologie van
wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk op multivariabele longitudinale data-analyse. De VU
werkt intensief samen met mensen uit de praktijk, die onder andere werken bij de Bascule, een
kinderpsychiatrisch centrum aan de rand van Amsterdam.
Toelatingseisen
Als je je bachelordiploma Psychologie hebt behaald op een andere universiteit dan de VU, of een
bachelor diploma van een andere universitaire opleiding dan psychologie, en je wilt aan de
masteropleiding Psychologie op de VU beginnen, dan bekijkt de Examencommissie Psychologie van
de VU je diploma. Je moet minimaal 18 studiepunten hebben behaald op het terrein van het
mastertraject dat je wilt gaan volgen. De Examencommissie kijkt ook of je voldoende studiepunten
aan vaardigheden op het gebied van methodologie en diagnostiek hebt behaald in de
bacheloropleiding die je hebt gevolgd.
21
Je moet een gewaarmerkte kopie toesturen van je diploma en cijferlijst. Vermeld bij alle vakken de
studielast en de gebruikte literatuur. Je kunt bijvoorbeeld de vakkenbeschrijvingen van de vakken
uit je (oude) studiegids(en) kopiëren.
Toekomstperspectief
Als ontwikkelingspsychologen gebruik je inzichten uit de hechtingstheorie van Bowlby, de
cognitieve theorie van Piaget, theorieën over de alledaagse opvattingen van kinderen en inzichten
van de Engelse psychiater Rutter over oorzaken van afwijkende ontwikkeling. Ook inzichten uit de
neuropsychologie spelen een belangrijke rol.
De praktijk is niet minder belangrijk. Je leert een diagnose stellen (vaststellen hoe de ontwikkeling
van een kind of jongere verloopt). Ook leer je hoe je die ontwikkeling kunt beïnvloeden door middel
van de juiste behandeling. Hoe kun je de ontwikkeling van extreem drukke en onhandelbare
kinderen in goede banen leiden? Hoe moet je pubers met eetstoornissen behandelen? Wat kun je
doen om de ontwikkeling van kinderen die moeilijk contact maken met anderen gunstig te
beïnvloeden?
Contactgegevens
Voorlichter. Bereikbaar alle werkdagen behalve vrijdag van 10.00-12.00 uur op 020-598 8897
Of per e-mail: [email protected]
MASTER
KLINISCHE NEUROPSYCHOLOHIE
Korte beschrijving
Klinisch neuropsychologen houden zich bezig met diagnoses stellen en mensen behandelen met
cognitieve stoornissen door aangeboren of opgelopen hersenbeschadiging. Bijvoorbeeld Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), agressie en autisme, en lees- (dyslexie), leer-, geheugen- en
aandachtsproblemen. Ook neurodegeneratieve stoornissen als dementie, de ziekte van Parkinson
en stoornissen in de hormoonhuishouding komen aan bod.
Tijdens je opleiding leer je over de werking, ontwikkeling en degeneratie van de hersenen. Je leert
hoe stoornissen in hersenfuncties ontstaan en hoe je die kunt meten met neuropsychologische
tests. Je onderzoekt de relaties tussen afwijkend gedrag en de werking van de hersenen met neuroimaging en elektrofysiologische technieken, zoals Magnetic Resonance Imaging (MRI), MagnetoEncephalography (MEG), Positron Emission Tomography (PET) en Electro Encephalography (EEG).
Daarmee kun je al dan niet goed verlopende processen in de hersenen vaak zelfs letterlijk zichtbaar
maken.
Een belangrijk deel van de studie betreft de neuropsychologische behandeling van verschillende
gedragsstoornissen. In het onderwijs is ook aandacht voor de biochemische achtergrond van
gedragsstoornissen en de behandeling hiervan met medicijnen. Je loopt stage in
kinderziekenhuizen, verpleeghuizen of revalidatiecentra. Daarbij doe je praktische ervaring op in
neuropsychologische diagnostiek en behandeling.
Toelatingseisen
Als je je bachelordiploma Psychologie hebt behaald op een andere universiteit dan de VU, of een
bachelor diploma van een andere universitaire opleiding dan psychologie, en je wilt aan de
masteropleiding Psychologie op de VU beginnen, dan bekijkt de Examencommissie Psychologie van
22
de VU je diploma. Je moet minimaal 18 studiepunten hebben behaald op het terrein van het
mastertraject dat je wilt gaan volgen. De Examencommissie kijkt ook of je voldoende studiepunten
aan vaardigheden op het gebied van methodologie en diagnostiek hebt behaald in de
bacheloropleiding die je hebt gevolgd.
Je moet een gewaarmerkte kopie toesturen van je diploma en cijferlijst. Vermeld bij alle vakken de
studielast en de gebruikte literatuur. Je kunt bijvoorbeeld de vakkenbeschrijvingen van de vakken
uit je (oude) studiegids(en) kopiëren.
Toekomstperspectief
Als klinisch neuropsycholoog specialiseer je je in de werking van het brein. Je helpt mensen met
cognitieve stoornissen. Die stoornissen kunnen het gevolg zijn van een aangeboren of een
opgelopen hersenbeschadiging. Het gaat om stoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity
Disorder (ADHD) agressie, autisme, lees- (dyslexie), leer-, geheugen- en aandachtproblemen.
Contactgegevens
Voorlichter: alle werkdagen behalve vrijdag van 10.00-12.00 uur op 020-598 8897
Of per e-mail: [email protected]
MASTER
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Klinisch psychologen houden zich bezig met mensen die in hun leven psychisch zijn vastgelopen en
hiervoor hulp inroepen. Dit vastlopen kan het gevolg zijn van traumatische ervaringen in het
verleden, van conflicten en stress in de huidige situatie of van een gebrek aan toekomstperspectief.
Ook kunnen allerlei factoren die in de persoonlijkheidsstructuur van mensen liggen een rol spelen.
Het mastertraject Klinische psychologie is wetenschappelijk gericht, maar ook op de toepassing in
de praktijk. Je kiest twee onderdelen uit het gebied van gedragstherapie, gezinstherapie,
groepstherapie, psychoanalyse en cliëntgerichte therapie. Daarnaast kun je kiezen voor een van de
klinisch-psychologische werkvelden: medische psychologie, klinische psychologie voor ouderen,
suïcidologie en suïcidepreventie of training gespreksvoering.
Toelatingseisen
Als je je bachelordiploma Psychologie hebt behaald op een andere universiteit dan de VU, of een
bachelor diploma van een andere universitaire opleiding dan psychologie, en je wilt aan de
masteropleiding Psychologie op de VU beginnen, dan bekijkt de Examencommissie Psychologie van
de VU je diploma. Je moet minimaal 18 studiepunten hebben behaald op het terrein van het
mastertraject dat je wilt gaan volgen. De Examencommissie kijkt ook of je voldoende studiepunten
aan vaardigheden op het gebied van methodologie en diagnostiek hebt behaald in de
bacheloropleiding die je hebt gevolgd.
Je moet een gewaarmerkte kopie toesturen van je diploma en cijferlijst. Vermeld bij alle vakken de
studielast en de gebruikte literatuur. Je kunt bijvoorbeeld de vakkenbeschrijvingen van de vakken
uit je (oude) studiegids(en) kopiëren.
Toekomstperspectief
Als klinisch psycholoog help je mensen die psychisch zijn vastgelopen en hiervoor hulp vragen. De
problemen kunnen het gevolg zijn van traumatische ervaringen, van conflicten en stress of van een
23
gebrek aan toekomstperspectief. Ook kunnen factoren in de persoonlijkheidsstructuur een rol
spelen.
Contactgegevens
Voorlichter: alle werkdagen behalve vrijdag van 10.00-12.00 uur op 020-598 8897
Of per e-mail: [email protected]
MASTER
SOCIALE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De sociale psychologie richt zich op interpersoonlijke invloeden op gedachten, gevoelens of gedrag
van mensen. Het gaat daarbij om maatschappelijk belangrijke onderwerpen: sociaal gedrag,
agressie, gehoorzaamheid, opinievorming, individualisatie, stereotypering, communicatie en
groepsprocessen. De sociale psychologie grenst aan wetenschappen zoals sociologie en economie,
en levert kennis aan studies op het gebied van communicatie, management en voorlichting.
Thema's uit de sociale psychologie zijn bijvoorbeeld: Hoe komen stereotype beelden over groepen
in de samenleving tot stand, en hoe beïnvloeden deze ons gedrag? Waarom binden mensen zich
aan groepen en organisaties, en wat zijn hiervan de gevolgen voor de persoon en de organisatie?
Hoe kunnen mensen overtuigd worden door reclame of een campagne? Wat is de invloed van
culturele verschillen op taalgebruik, denken en gevoelens, en communicatie tussen mensen?
Je traint analytische en praktische vaardigheden op het gebied van de sociale psychologie. In twee
modulen Communicatie-, presentatie- en trainingsvaardigheden leer je interveniëren in
trainingsgroepen. In het vak Toegepaste sociale psychologie leer je hoe je de theorie in praktijk
brengt; hoe je als sociaal psycholoog bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke vragen en
problemen rond gezondheid, communicatie en consumentengedrag.
Toelatingseisen
Als je je bachelordiploma Psychologie hebt behaald op een andere universiteit dan de VU, of een
bachelor diploma van een andere universitaire opleiding dan psychologie, en je wilt aan de
masteropleiding Psychologie op de VU beginnen, dan bekijkt de Examencommissie Psychologie van
de VU je diploma. Je moet minimaal 18 studiepunten hebben behaald op het terrein van het
mastertraject dat je wilt gaan volgen. De Examencommissie kijkt ook of je voldoende studiepunten
aan vaardigheden op het gebied van methodologie en diagnostiek hebt behaald in de
bacheloropleiding die je hebt gevolgd.
Je moet een gewaarmerkte kopie toesturen van je diploma en cijferlijst. Vermeld bij alle vakken de
studielast en de gebruikte literatuur. Je kunt bijvoorbeeld de vakkenbeschrijvingen van de vakken
uit je (oude) studiegids(en) kopiëren.
Toekomstperspectief
Sociale psychologie richt zich op de invloed van relaties tussen mensen op de gedachten, de
gevoelens of het gedrag van mensen. Je bestudeert onderwerpen zoals sociaal gedrag, agressie,
gehoorzaamheid,
opinievorming,
individualisatie,
stereotypering,
communicatie
en
groepsprocessen. Sociale psychologie grenst aan wetenschappen zoals sociologie en economie.
24
Contactgegevens
Voorlichter: alle werkdagen behalve vrijdag van 10.00-12.00 uur op 020-598 8897
Of per e-mail: [email protected]
MASTER
RESEARCHMASTER IN SOCIAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
The program takes a multi-disciplinary, integrative approach to fundamental social psychological
processes. The underlying idea is that new insights can be generated by incorporating biological,
cognitive, neuroscience, and evolutionary perspectives within the study of social psychological
phenomena such as communication, cooperative behaviour, interpersonal relations, the self, and
emotions. The teaching program aims at providing specialization in social psychology and creating
bridges between social psychology and neighbouring disciplines. During the whole teaching
program there will be a strong emphasis on both research skills and presentation skills.
Toelatingseisen
The admissions committee (composed of members of staff and chaired by the Chair of the Social
Psychology Department) very carefully considers all applicants on their individual merits. In
addition to reviewing study records (guideline is a grade average of 7.5), recommendations from
universities and any other information relevant to academic achievement, the committee also looks
for motivation, commitment, and potential for growth.We strongly recommend that students from
this group take the opportunity for getting a preliminary advice on their chances of being admitted.
Critical to the admission process is the accomplishment of an assignment. The assignment will
consist of the study of an empirical scientific article and the discussion of research ideas that are
related to the article. The assignment will be sent to applicants on the 1st of the month.
Since English is the language used in the Research Master Social Psychology, non-native speakers
are required to provide proof of proficiency by taking an internationally recognized exam.
Toekomstperspectief
Na een researchmaster stromen veel mensen door naar een Phd-plek, gaan het onderwijs in, of
gaan werken bij een onderzoeksbureau.
Contactgegevens
Research Master program in Social Psychology
Telefoon: + 31 20 598 7285
E-mail: [email protected]
If you are seriously interested but want to know what’s it like, you can contact one of the following
students:
Katherina Alvarez
(Panamanian/Russian)
E-mail: [email protected]
Csongor (Dan) Hornyik
(Hungarian, did his Ba in USA)
E-mail: [email protected] or [email protected]
25
MASTER
RESEARCHMASTER IN COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY
Korte beschrijving
De Master in de cognitieve neuropsychologie is een tweejarig Research Master programma dat
opereert op de snijvlakken tussen cognitieve psychologie en de klinische neuropsychologie. Terwijl
de cognitieve psychologie is gericht op algemene theorieën van hersenfuncties, richt de
neuropsychologie zich op individuele patiënten met hersenbeschadiging, wiens toestand ons
voorziet van nieuwe inzichten in hoe het menselijk brein werkt. De combinatie van deze twee
benaderingen in het programma van een masteropleiding is uniek in Nederland. Het curriculum
combineert diepgaande cursussen over de normale en abnormale cognitieve functioneren in de
hele levensduur van het onderzoek met essentiële vaardigheden in de neurowetenschappen. Je
leert boeiende klinische gevallen te interpreteren door middel van vaste cognitieve en
neuropsychologische theorieën, maar ook deze theorieën kritisch te evalueren .
Nederlands sprekende studenten kunnen ook besluiten aan het eind van een behandelaar te
worden door hun opleiding op te waarderen met een paar extra klinische vakken en een stage
voorbereidend op de GZ-opleiding.
Toelatingseisen
• A Bachelor’s degree in Psychology, Cognitive Science, Artificial Intelligence, Biology, Medicine or
a closely related subject area. Also eligible to apply are students in the final year of their
Bachelor’s program, or equivalent, provided that the degree will be conferred prior to the start
of the Master program in the fall (September). These students will have to provide a provisional
record of courses and grades, signed by the university's student administrator.
• Applicants who are not native speakers of the English language must demonstrate English
proficiency by obtaining sufficient results in an internationally recognized test (e.g., TOEFL paper
test: 580, TOEFL computer test: 237, TOEFL internet based: 93, IELTS: 6.5 and 6.0 for the Writing
Module, Cambridge CAE Advanced English: B, Cambridge CPE Proficiency in English: C). Proof of
sufficient education in English or a residence of considerable length in an English-speaking
country may also be acceptable upon the decision of the Admissions Committee. Language skills
may also be evaluated during a personal interview with selected candidates.
• An active interest in research as indicated by the type of courses attended at undergraduate
levels (i.e. a strong presence of science-oriented courses and skill-oriented practical classes)
Toekomstperspectieven
Na een researchmaster stromen veel mensen door naar een Phd plek, gaan het onderwijs in, of
gaan werken bij een onderzoeksbureau.
Contactgegevens
VU University Amsterdam
Telefoon. +31 20 598 7285
E-mail: [email protected]
If you are seriously interested but want to know what’s it like, you can contact the following
student:
Marc Bohlken
(Dutch, Ba Biomedical Science)
E-mail: [email protected]
26
MASTER
RESEARCHMASTER IN COGNITIVE SCIENCE
Korte beschrijving
This is the multidisciplinary study of mind and cognition. Researchers in cognitive science come
from a wide range of backgrounds, including psychology, computer science, artificial intelligence,
philosophy, mathematics and neuroscience. But they all share the common goal of gaining a deeper
understanding of the human mind. The Master’s program in Artificial Intelligence lasts two years
and consists of 120 ECTS credits. Whichever specialization you choose, you complete your program
by writing a thesis. You can opt for one of five specializations:
1.
2.
3.
4.
5.
Knowledge Technology and Intelligent Internet Applications
Cognitive Science
Computational Intelligence and Self-organization
Technical Artificial Intelligence
Artificial Intelligence and Communication
How your program is structured depends upon which specialization you choose. Each consists of
both compulsory and elective subjects. A typical example of a compulsory component is Knowledge
Management and Modelling. It covers the organizational aspects of knowledge management as
well as teaching you how knowledge can be described using modern information modelling
techniques. Evolutionary Computing is another compulsory subject.
Toelatingseisen
For the Master programs in Artificial Intelligence, students may enrol who have a Bachelor or Drs
diploma in Artificial Intelligence obtained at a Dutch university (Utrecht, Nijmegen, Amsterdam (VU,
UvA), Groningen, Maastricht).
Some of the programs are open to students who have a Bachelor, Drs or Master diploma in
Computer Science, Psychology, Biology, or Law obtained at a Dutch institute or university of quality
recognized by VU University Amsterdam.
Some of the programs are also open to people with other diplomas, University or HBO, who are
kindly invited to contact us if interested in following a Master program at our Department.
Toekomstperspectieven
At present, almost all AI graduates find a job relevant to their degree within a few months of
leaving the university. They can find work in a range of professions, both managerial and technical.
The kind of work you are likely to go into depends very much upon your chosen specialization. If
you have taken Organizational Dynamics and Self-Organization, for example, then organizational
consultancy could be for you. The Cognitive Science specialization might lead to a career in human
factor design or applied human-computer interaction. An Intelligent Internet Applications
specialization means that you will probably not have to wait long before being snapped up by
business or the public sector. A master’s degree in Artificial Intelligence is also a geat springboard to
further research work as a PhD student at a university or specialist institute.
Contactgegevens
Dr. Mark Hoogendoorn
Telefoon: +31 20 598 7772
E-mail: [email protected]
27
MASTER
RESEARCHMASTER IN NEUROSCIENCES
Korte beschrijving
The Master’s in Neurosciences is a two-year, full-time program. The teaching comprises lectures,
research seminars, work groups, demonstrations, lab visits and practicals. Compulsory courses: All
students take the compulsory courses to ensure that they receive the same fundamental training in
relevant disciplines, irrespective of their previous education. Work placement: The first work
placement will usually be carried out at VU University Amsterdam or an affiliated institute and will
last between five and six months. You will have a wide range of work placement opportunities to
choose from. During the second year, you will have the chance to specialize in one of the following
areas: Neurogenomics, Neuronal Network Physiology, Neuroinformatics, Medical Genetics,
Psychophysiology or Clinical Neurosciences. The program encourages you to carry out your second
work placement outside VU University Amsterdam, and if possible, at an institute outside of the
Netherlands. The Master’s program in Neurosciences does not have formal specializations.
Students are, however, able to emphasize specific areas of study by means of directed choices in
optional courses and the subject area of the thesis and traineeship. Study profiles have been
designed for some general subject areas. The subject areas are: Neurogenomics, Neuronal Network
Physiology, Behavioral and System Neurosciences, Medical Genetics, Psychophysiology, Clinical
Neurosciences.
Toelatingseisen
The Master of Neuroscience Program is a regular research-master for students coming from many
different disciplines, but in particular those with a background in Biology, Biomedical Sciences or
Biological Psychology. We are accepting applications for admission as early as January 4, 2010.
Dutch students can apply between January 4 – June 1, 2010. In all cases the decision will be made
within 6 weeks after application and you will be contacted personally by the coordinator
concerning the decision. Four general requirements apply, in addition to more specific admission
requirements listed per region. Final decision for admission to the first year Master in
Neuroscience program will be made based on the evaluation of the admission documents, possibly
in combination with a judgment of the student's motivation revealed by an interview.
1. A background in Biology, Biomedical Sciences or Psychology with a Biological Psychology or
Neuropsychology profile. In addition, we are considering bachelors from adjacent fields, including
Movement Sciences, Artificial Intelligence, Exact Sciences, Physics and/or Chemistry. Also students
with a background in Medical and/or Natural Sciences are welcome. Please submit an overview of
your study program.
2. We need a complete insight into the student's bachelor training. Hence please sent us a validated
list of your grades obtained during previous training
3. One or two letters of support, provided by qualified persons, e.g. supervisors of bachelor thesis
or coordinators of major bachelor courses. Each letter of support should include affiliations, original
signature and up-to-date contact information, including email and phone number
4. Please, also include a letter of motivation in English (of 1-2 pages) stating:
• why you want to study Neurosciences
• why you want to do this at VU University Amsterdam
• why you are a good candidate for our multidisciplinary program
Toekomstperspectieven
The vast majority (80-90%) of graduates of the Master’s program in Neurosciences go on to join a
PhD program either at VU University Amsterdam or at another academic institute in the
Netherlands or abroad. A PhD will prepare you for a top position at a university, a research institute
28
such as the Netherlands Institute for Neuroscience or in the corporate sector, with companies such
as Solvay, Philips Duphar, Janssen Pharmaceutica and Organon.
Contactgegevens
Wil Smeets
E-mail: [email protected]
Site: www.cncr.nl
29
Rijksuniversiteit Groningen
Werken aan de grenzen van het weten
Introductie op de Universiteit Groningen
Studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betekent studeren aan een echte universiteit.
Een universiteit met een moderne, studentgerichte visie op onderwijs en een compleet
onderwijsaanbod van zestig bacheloropleidingen en honderdvijftien masteropleidingen. Een
menselijke universiteit, die zich ook buiten de colleges verantwoordelijk voelt voor haar studenten.
Die werkt aan de grenzen van het weten en nauw samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse
universiteiten. Die als onderzoeksinstituut internationaal een goede naam heeft. Die adequaat
inspeelt op recente ontwikkelingen. En dat in een compacte, swingende stad.
Al bijna vierhonderd jaar verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen onderwijs en onderzoek. Al die
kennis en ervaring hebben de RUG gemaakt tot een moderne universiteit met een eigen karakter.
Nuchter, maar inventief. Betrouwbaar, maar verrassend. Solide, maar bereid uitdagingen aan te
gaan. Maar wat is dat nu precies, een universiteit? En wat vindt de RUG belangrijk? Wat voor
universiteit tref je aan in Groningen? Een universiteit is simpel gezegd een instituut voor
geavanceerde kennis. Bestaande kennis wordt via onderwijs overgedragen, nieuwe kennis via
onderzoek geproduceerd. Op het gebied van onderwijs en onderzoek kent de RUG drie
speerpunten. Ten eerste staat de universiteit voor kwaliteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat goede
opleidingen meer geld krijgen. Dat er een aantal topmasters zijn, met extra zware selectie. Ten
tweede is de RUG zich er van bewust dat er studenten zijn in soorten en maten. Met verschillende
achtergronden, mogelijkheden en ambities. Daarom daagt de universiteit de studenten uit om het
beste uit zichzelf te halen. Bijvoorbeeld via het Honours College van de RUG, waarin de beste
studenten een verzwaard studieprogramma kunnen volgen dat hun eigen vak verder uitdiept, maar
waarin je je ook breder schoolt. En daarom stimuleert de universiteit studenten ook om zich naast
de studie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door bestuurswerk, een kunststipendium, lezingen,
symposia en algemeen vormende vakken.
En tenslotte werkt de RUG hard aan internationale samenwerking. Er zijn overeenkomsten met
diverse buitenlandse universiteiten. Dat merk je wel als je in Groningen rondloopt: het aantal talen
dat je hoort is groot. Studenten en wetenschappers uit alle windstreken zijn hier te gast. En als
student kun je zelf ook over de grens studeren of stage lopen. Zo doe je al tijdens je studie
internationale ervaring op. Typisch de RUG: kwaliteit en traditie in een modern jasje.
MASTER
ARBEIDS-, ORGANISATIE- EN PERSONEELSPSYCHOLOGIE (AOP)
Korte beschrijving
Binnen het masterprogramma AOP staat de bestudering van het gedrag van mensen in hun
werksituatie centraal. De nadruk bij het stukje ‘arbeid’ kan liggen op de taakverrichting, gezondheid
en het welzijn van de individuele werknemer. Bij ‘organisatie’ zijn dit de processen die een rol
spelen bij het samenwerken van mensen in een organisatie. Het stukje ‘personeel’ legt de nadruk
30
op de geschiktheid van individuen voor functies; individuele ontwikkeling en adaptiviteit in de
organisatie en de loopbaan. Je leert in deze master de belangrijkste modellen en theorieën op het
gebied van de AOP. Je leert daarnaast een analytisch vermogen te ontwikkelen om theoretische en
praktijkproblemen op het gebied van de AOP te onderzoeken en daarover te rapporteren. Verder
leer je praktische basisvaardigheden om te kunnen functioneren als selecteur, trainer of adviseur.
In de masterthese wordt verder kwantitatief onderzoek gedaan. De dataverzameling kan zowel
extern als intern geschieden. Het wordt aanbevolen om de uitvoering van het masterthese
onderzoek over het jaar uit te spreiden.
Toelatingseisen
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een
universitaire bacheloropleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond.
Daarnaast moeten in de bachelor minstens twee vakken op het betreffende terrein zijn gevolgd. Je
kan zowel in september als in februari instromen.
Toekomstperspectief
Als AOP psycholoog kan je het volgende:
• Het optimaliseren van de werkomgeving ( Arbopsycholoog, Ergonoom)
• Diagnostisch onderzoek naar een organisatie en advies uitbrengen
• (Beleidsonderzoeker, Organisatieadviseur)
• Adviseren omtrent loopbaanbeleid, beoordelingsmethoden en welzijn personeel
(Personeelsconsultant, Human Resource Manager)
• Selecteren en trainen van personeel ( Selecteur, Trainer)
• Onderzoeksfuncties, zoals Wetenschappelijk onderzoeker (universiteiten; zie
www.rug.nl/psy/sop voor AOP onderzoek aan de RUG), Toegepast wetenschappelijk
onderzoeker (bijv. bij ROA, SCP, TNO), Veldonderzoeker (bijv. bij HRM bureaus,
arbeidsmarktonderzoek, werk- en welzijnsonderzoek).
Contactgegevens
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra
Telefoon: (050) 363 63 01
E-mail: [email protected]
MASTER
HERSENEN EN GEDRAG (H&G)
Korte beschrijving
Binnen de master Hersenen en Gedrag staat de relatie tussen structuur, functie en gedrag centraal.
Het gaat over al die aspecten van het gedrag en gedragsstoornissen die gerelateerd zijn aan het
functioneren of dysfunctioneren van de hersenen. Bij deze master word je interdisciplinair opgeleid
en integreer je kennis van de Psychologie met kennis uit vakgebieden als de anatomie,
electrofysiologie, neurologie en bewegingswetenschappen. De nadruk ligt op een opleiding als
onderzoeker of op een opleiding in de Klinische Neuropsychologie.
Toelatingseisen
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een
universitaire bacheloropleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond.
31
Daarnaast moeten in de bachelor minstens twee vakken op het betreffende terrein zijn gevolgd. Je
kan zowel in september als in februari instromen.
Toekomstperspectief
Als H&G psycholoog kan je:
• Onderzoek op het gebied van cognitieve revalidatie, cognitieve ergonomie, klinische
neuropsychologie, etc.
• Interdisciplinair onderzoeker.
• Intermediaire (beleids)functie tussen wetenschap en praktijk.
• Beroepsopleiding in de richting van de klinische neuropsychologie, de cognitieve
neuropsychologie en functieleer.
Contactgegevens
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra
Telefoon: (050) 363 63 01
E-mail: [email protected]
MASTER
KLINISCHE EN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE (K&O)
Korte beschrijving
Binnen de master Klinische en Ontwikkelingspsychologie staat de bestudering van normale en
gestoorde ontwikkeling, vanuit een levensloopperspectief, centraal. De klinische psychologie
bestudeert probleemgedrag in de breedste zin van het woord en bestrijkt de hele levensloop.
Tijdens deze master leer je verschijnselen te begrijpen en te verklaren (theorie), maar ook vast te
stellen wat er aan de hand is (diagnostiek) en te bepalen op welke manier veranderingen teweeg
worden gebracht (interventie). De masterthese bestaat uit twee delen, namelijk de praktijk- of
onderzoeksstage en het schrijven van een onderzoeksverslag.
Toelatingseisen
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een
universitaire bacheloropleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond.
Daarnaast moeten in de bachelor minstens twee vakken op het betreffende terrein zijn gevolgd. Je
kan zowel in september als in februari instromen.
Toekomstperspectief
Als K&O psycholoog kan je:
• De praktijk in: Met vervolgopleidingen: Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar) en daarna als
klinisch psycholoog (3 jaar). Zonder vervolgopleidingen: Beleidsfuncties, consultancy, trainer,
etc.
• Het onderzoek in: Opleiding tot onderzoeker: AIO worden en promoveren. Losse
onderzoeksbanen.
Contactgegevens
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra
Telefoon: (050) 363 63 01
E-mail: [email protected]
32
MASTER
SOCIALE PSYCHOLOGIE EN HAAR TOEPASSINGEN
Korte beschrijving
Dit programma gaat over het gedrag van “normale” mensen in het dagelijkse leven en richt zich op
het verklaren van menselijk gedrag in sociale situaties. Veel maatschappelijke problemen komen
voort uit opvattingen en gedragingen van mensen. De sociale psychologie kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het begrijpen en oplossen van dit soort problemen door na te gaan welke
factoren van invloed zijn op mensen. Om hier inzicht in te krijgen is het essentieel dat studenten
sociaal-psychologische concepten en theorieën kennen en vaardig zijn in het toepassen en
onderzoeken daarvan.
Vragen die de student na dit programma kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Waarom vertonen
mensen schadelijk gedrag voor hun gezondheid, zoals roken en drankgebruik? Waarom
discrimineren mensen? Waarom denken de meeste automobilisten dat ze beter rijden dan
anderen? Hoe kunnen we milieuvriendelijk gedrag stimuleren? Hoe beïnvloeden reclamemakers en
politici onze meningen?
De kracht van dit programma ligt in de combinatie van theoretische en fundamenteel
wetenschappelijke inzichten enerzijds en het toepassen daarvan op actuele maatschappelijke,
sociale en individuele gebeurtenissen anderzijds. Studenten leren bijvoorbeeld wanneer contact
tussen culturen tot minder discriminatie leidt, wat jongeren motiveert om niet teveel te drinken,
welke maatregelen werken om files te verminderen en hoe zinloos geweld vermeden kan worden.
Studenten kunnen zich specifiek bekwamen in de fundamentele sociale psychologie, in de
toepassing van sociale psychologie, of in een combinatie van beide. De masterthese bestaat uit
experimenteel of toegepast onderzoek.
Toelatingseisen
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een
universitaire bacheloropleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond.
Daarnaast moeten in de bachelor minstens twee vakken op het betreffende terrein zijn gevolgd. Je
kan zowel in september als in februari instromen.
Toekomstperspectief
Omdat sociaal-psychologen verstand hebben van “normaal” menselijk gedrag en van “normale”
problemen kunnen ze breed ingezet worden in verschillende toepassingsvelden. Ze kunnen
bijvoorbeeld werken in bedrijven, bij gemeentes, bij de overheid, bij non-profit organisaties, en bij
onderzoeksbureaus. Overal waar mensen werken of waar menselijk gedrag bijgestuurd wordt door
beleid, maatregelen of voorlichting kunnen sociaal psychologen aan de slag. Functies zijn
bijvoorbeeld crisismanager, preventiewerker, voorlichter, communicatieadviseur, trainer,
beleidsadviseur, marketingconsultant, en onderzoeker. Afgestudeerden met belangstelling voor het
doen van onderzoek kunnen in aanmerking komen om te promoveren tot doctor.
Contactgegevens
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra
Telefoon: (050) 363 63 01
E-mail: [email protected]
33
MASTER
VRIJE KEUZEPSYCHOLOGIE (VKP)
Korte beschrijving
Studenten kiezen voor het masterprogramma Vrije Keuze Psychologie om verschillende redenen.
Ten eerste is er een sterke specialistische belangstelling voor het deelgebied ‘statistiek,
psychometrie en methodologie’ of het deelgebied ‘theorie en geschiedenis van de psychologie’. Er
kan ook een sterke orientatie op specifieke toepassingen zijn zoals de gezondheidspsychologie,
verkeerspsychologie of sportpsychologie. Daarnaast kan er een interesse in een thematische
toepassing zijn die zich alleen laat invullen vanuit verschillende masterrichtingen. Voorbeelden
hiervan zijn criminaliteit, verouderingsprocessen of stress en arbeid.
Het masterprogramma Vrije Keuze Psychologie kan dus een combinatie van de verschillende
masterprogramma’s zijn, of juist een sterkere specialisatie. Je kan met dit masterprogramma dus
zowel de breedte als de diepte ingaan.
In deze masterrichting is het verplicht twee basisvakken, een vaardigheidsvak en een methodenvak
binnen de psychologie kiezen. Daarbij kan je vrijelijk putten uit de vier andere masterrichtingen. De
keuzevakken kan je eventueel buiten psychologie kiezen. Daarbij is toestemming nodig van de
examencommissie.
In de masterthese zul je onderzoek uitvoeren binnen een aansluitende master of bij specifieke Vrije
Keuze Psychologiedocenten binnen het gebied van Statistiek & Methodologie of Theorie &
Geschiedenis.
Toelatingseisen
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een
universitaire bacheloropleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond.
Toekomstperspectief
Als VKP psycholoog kan je gaan werken als docent, begeleider of trainer, beleidsmedewerker of in
de wetenschappelijke of toegepaste onderzoekshoek. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van
het thema, toepassingsgebied, of speciali¬satie. Enkele voorbeelden zullen we hieronder verder
specificeren.
• Statistiek en methodologie : afgestudeerden in deze specialistische richting zijn goed
inzetbaar op werkterreinen waar een statistisch-methodologische scholing gewenst is.
Voorbeelden zijn onderzoeksinstellingen, beleidsonderzoek bij de (semi-)overheid,
marktonderzoeksbureaus. Maar deze specialisatie kan ook een goede voorbereiding zijn voor
een promotieonderzoek binnen de psychologie en methodologie.
• Theorie & Geschiedenis: afgestudeerden met een sterk theoretisch/historisch accent vonden
werk in de wetenschap, het gezondheidsbeleid, onderwijs, journalistiek en bij de overheid.
• Specialisaties: beroepsprofielen die studenten tot nu toe hebben gekozen zijn bijvoorbeeld
sportpsycholoog, gezondheidspsycholoog, verkeerspsycholoog, en gerontoloog. De
combinatie van vakken binnen de master Psychologie en eventueel mastervakken elders
levert een specialistisch pakket op dat een duidelijke identiteit heeft binnen specifieke
beroepsvelden.
Contactgegevens
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra
Telefoon: (050) 363 63 01
E-mail: [email protected]
34
Universiteit Leiden
Universiteit om te ontdekken
Introductie Universiteit Leiden
Leiden is een van de meest brede universiteiten van Nederland: er worden zo’n 250
masterspecialisaties geboden bij bijna 100 opleidingen. Sommige opleidingen ook de mogelijkheid
om een deel van de masterstudie in het buitenland door te brengen. De oudste universiteit van
Nederland heeft al eeuwenlang wereldwijd een goede reputatie. Met een Leids masterdiploma heb
je op de arbeidsmarkt in binnen- en buitenland de beste kansen.
Wat maakt Leiden bijzonder?
Veel aandacht voor kwaliteit van onderwijs en onderzoek
De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat studenten gestimuleerd worden om hun talenten te
ontplooien. Vooral masterstudenten staan dicht bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen
hun faculteit. Bij verschillende masters ligt de nadruk op de voorbereiding van de student op een
loopbaan in de wetenschap.
Breed aanbod
De universiteit biedt 250 specialisaties bij 80 masteropleidingen en bij veel opleidingen krijg je,
naast al deze keuzemogelijkheden, ook nog de kans je eigen pad trekken door zelf (een deel van) je
vakkenpakket samen te stellen.
Internationale reputatie
Niet alleen staat het Leidse onderwijs en onderzoek hoog aangeschreven in het buitenland: Leidse
studenten hebben allerlei mogelijkheden om een deel van hun studie in het buitenland te doen.
Daarnaast studeren jaarlijks 800 à 900 buitenlandse studenten in Leiden.
Persoonlijke aandacht in de masteropleiding
In de masteropleiding is het onderwijs kleinschaliger. Door deze persoonlijke benadering kun je zo
veel uit jouw masterstudie halen als jij wilt.
Centrale ligging in de Randstad
De andere universiteiten uit de randstad liggen op een steenworp afstand. Niet alleen handig voor
Leidse studenten die aan een andere universiteit een vak wil volgen, maar ook voor studenten uit
andere steden die hier hun masteropleiding willen doen, maar hun kamer in hun eigen
studentenstad niet op willen zeggen.
Universiteit verweven met de stad
In Leiden maakt de universiteit onderdeel uit van de stad. De faculteiten liggen allemaal op
loopafstand van het Centraal Station en de meeste zelfs middenin de historische binnenstad. Dus
het is wel erg gemakkelijk om na afloop van je colleges even met je medestudenten na te praten op
een terrasje aan een van de Leidse grachten.
35
MASTER
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Cognitieve psychologie onderzoekt mentale processen, zoals percepties, geheugen, redeneren,
taal, uitvoerende functies en motoriek. Ben jij geïnteresseerd in het benoemen en oplossen van
belangrijke praktische problemen in de maatschappij? Je kunt de kennis die je in deze specialisatie
opdoet gebruiken in de volgende gebieden:
• Het ontwikkelen van preventieprogramma’s voor ongelukken, bijvoorbeeld
veiligheidsonderzoeken in bedrijfsleven en verkeer.
• Het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke instrumenten en interfaces: cognitieve
ergonomie.
• Het verbeteren van besluitvormingsprocessen: psychologie en recht, inclusief onderwerpen
als getuigenverslagen, valse bekentenissen en besluitvorming door jury’s.
• Het bestuderen van het effect van drugs op menselijke prestaties.
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s
degree, including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of
the master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
36
De masterspecialisatie in klinische neuropsychologie biedt een theoretische basis en een praktische
training in neuropsychologie en (klinisch) neuropsychologisch onderzoek.
Er is een toenemende erkenning van de rol die neuropsychologen spelen in het beheersen van
hersenaandoeningen. De vraag naar hun diensten wordt groter nu de bevolking veroudert en
medische (neuro)technologie verbetert. Neuropsychologen beoordelen en behandelen de
cognitieve -, emotionele – en gedragsconsequenties van hersenafwijkingen.
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s
degree, including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of
the master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
If you complete this master’s specialisation you are qualified for any position requiring an MSc in
Psychology. You are also well equipped for general research positions and academic policy-making
positions, in the following fields: Health care and social assistance, Psychological advice
organisations, Consultancy, Research companies and laboratories both in the private and the public
sector. As a clinical neuropsychologists you typically work as part of a multidisciplinary team in
neurological and psychiatric departments in Hospitals, including university hospitals, Research
institutes, Rehabilitation centres, Nursing homes and private practices.
Research/PhD
Are you interested in a scientific career and ready to start a PhD track in (clinical) neurosciences? In
many cases it is possible to combine both scientific and clinical neuropsychological activities during
a PhD track.
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
CLINICAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
37
Klinische psychologie betreft het beoordelen en behandelen van mentale aandoeningen. De
specialisatie klinische psychologie van de master psychologie is een eenjarig programma dat ingaat
op een grondige kennis van de theorie en op het verkrijgen van professionele – en
onderzoeksvaardigheden.
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
The objective of the specialisation is to equip you with advanced training in research methods and
professional skills that prepare you both for a career involving psychological research as well as for
the application of scientific knowledge and methods in various professional settings.
Professionals with an MSc degree in Psychology, specialisation Clinical Psychology, are employed in
academic professions in:
1. Various professional environments
 ambulatory mental health care
 medical hospitals
 nursing homes
 psychiatric hospitals and
 forensic clinics
2. General research positions and academic policy-making positions
 health care and social assistance
 psychological advice organisations
 consultancy
 research companies and laboratories both in the private and the public sector
Post-Master’s training and PhD
The Master’s specialisation in Clinical Psychology prepares students for post-master’s clinical
training (GZ-psycholoog and Psychotherapist) and for post-master’s scientific training (PhD).
Admission to either of these training programmes is not automatic, as these are salaried positions
in the Netherlands and there is competition for admission. However, the clinical and research skills
acquired in the Clinical master’s programme will be broadly applicable and valuable for research
assistantships and a range of academic, government, industrial and health-related settings.
38
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY (RESEARCH)
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 2 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
De specialisatie ontwikkelingspsychologie van de onderzoeksmaster in psychologie biedt een
stevige, theoretische basis die nodig is voor een grondig begrip van de emotionele en cognitieve
ontwikkeling tijdens de kindertijd en puberteit.
Studenten doen praktijkervaring op met diverse beoordelingsprocedures: een zelfevaluatie,
gedragsobservatie, experimentele beïnvloeding, psychofysiologische beoordeling (huidgeleiding,
hartslag, cortisol etc.), EEG en fMRI. De multi-methodische aanpak in de masterspecialisatie wordt
uitgevoerd in de context van vier onderzoeksprogramma’s.
Toelatingseisen
The MSc in Psychology (Research) is a selective master with a restricted number of places.
• BA or BSc in Psychology with a third year course (or 400 level) on the topic of the track.
• Superior grade for bachelor thesis and project.
• A high average grade for coursework.
• Letter of motivation by applicant
• Two positive reference letters by members of academic staff
Toekomstperspectief
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA,
IOWO, as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control),
municipal, and governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy.
Contactgegevens
For more information on admission requirements:
Mrs. M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
For information on the research master’s program:
Dr. Sander Nieuwenhuis, research master co-ordinator
Telefoon: +31 (0)71 527 38 34
E-mail: [email protected]
39
MASTER
OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Ben jij geïnteresseerd in het nieuwe, maar snel ontwikkelende gebied binnen de psychologie,
Occupational Health Psychology (OHP)? Deze masterspecialisatie richt zich op het toepassen van
psychologie bij het beschermen en bevorderen van de veiliheid, gezondheid en het welzijn van
werknemers. Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van het werkende leven. OHP is
ontworpen om een antwoord te bieden op de hedendaagse maatschappelijk zorgen voor
arbeidsomstandiogheden op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
Students who complete this master’s specialization are qualified for any position requiring a degree
in psychology. This might also include general research positions and academic policy-making
positions, such as can be found in the following fields:
• Health care and social assistance
• Psychological advice organizations
• Consultancy
• Education and training
• Consultancy
• Laboratory environments
• Management or organizational development
• Research
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
40
MASTER
PHILOSOPHY OF PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd, deeltijd | Duur: 2 jaar (voltijd), 4 jaar (deeltijd) | Start: September en
Februari | Taal: Engels
De specialisatie Filosofie van de psychologie richt zich op de voornaamste vraagstukken die aan de
basis liggen van de psychologie en de cognitieve wetenschappen. De onderwerpen die worden
besproken zijn metafysica (bewustzijn, constructivisme, eliminativisme), epistemologie (perceptie
en cognitie, geestelijke inhoud en verpersoonlijkte cognitie) en methodologie (herleiding, uitleg,
klassieke versus neurowetenschappelijke benadering).
Toelatingseisen
• BA degree in Philosophy of a Specific Discipline from a recognised university, a BA degree in
the chosen discipline and a completed pre-master’s in philosophy, or a BA degree combining
philosophy and the chosen discipline from a recognised university.
• Proof of proficiency in written and spoken English by means of an IELTS score of 6.5 or a
TOEFL score of 570/230/88-90 (for non-native speakers of English).
Applicants are requested to enclose a writing sample. The text should be written in English, focus
on a philosophical subject, and preferably consist of no more that 2000 words.
Toekomstperspectief
The MA programme in Philosophy of a Specific Discipline prepares students for any career in which
generalist conceptual, analytic and interpretative skills are important, including careers in the
public sector, business and the media. Successful completion of an MA can lead to PhD research.
Contactgegevens
Specialisation co-ordinator
Dr J.J.M. Sleutels
Send an e-mail or call +31 (0)71 527 19 70
MASTER
CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Kinderen en jongvolwassenen blijken een breed arsenaal aan psychologische – en leerproblemen te
ondervinden. Het doel van deze specialisatie is een grondige kennis te verkrijgen van:
• Theoretische modellen van sociale en cognitieve ontwikkeling en de wisselwerking van risico
en beschermende factoren in atypische ontwikkeling.
• Manieren om typische van atypische ontwikkeling te onderscheiden en het gebruik van
classificatiesystemen voor kinderaandoeningen.
• Het kiezen en toepassen van de meest geschikte ingreep voor ieder probleemgebied.
41
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
Students who complete this master’s specialisation are qualified for any position requiring a degree
in psychology, as well as for general research positions and academic policy-making positions, such
as can be found in the following fields: health care and social assistance, psychological advice
organisations, consultancy, research companies and laboratories both in the private and the public
sector.
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
ECONOMIC AND CONSUMER PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Our days are filled with countless decisions and the consequences of these decisions. And if this is
not already hard enough by itself, companies and organisations try to influence our choices and
decisions, through marketing and advertising. But how do we decide? How rational are our
choices? How do we sell our own products and ideas to others? As economic behaviours overlap to
a large extent with social behaviours, the master’s specialisation in Economic and Consumer
Psychology has a lot to offer in answering these questions.
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
42
•
•
•
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
The master’s specialisation in Economic and Consumer Psychology trains students for a wide range
of positions in public or private organisations, including: policy researcher, communication
consultant, marketing professional, public relations officer, market research analyst, advertising
researcher, etc.
Contactgegevens
Dr. Wilco van Dijk
E-mail: [email protected]
MASTER
HEALTH PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Would you like to be involved in this new and rapidly developing sub-discipline of psychology?
Health Psychology can be described as:
“the aggregate of the specific educational, scientific and professional contributions of the discipline
of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of
illness, the identification of etiological and diagnostic correlates of health and illness and related
dysfunction, and the analysis and improvement of the health care system and health policy”
(Matarazzo, 1982).
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
43
•
•
•
Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
Completion of the MSc degree will prepare you for subsequent academic study, such as:
• A qualification as health care psychologist (PDO ‘GZ-psycholoog’ (adult)),
• PhD study,
• Specific therapy-training programmes (e.g. cognitive behaviour therapy).
If you complete this master’s specialisation, you are qualified for any position requiring a degree in
psychology, as well as for general research positions and academic policy-making positions.
The most frequent settings for health psychologists are:
• General and university hospitals,
• Medical psychology settings,
• Community health centres (GG & GD),
• Rehabilitation centres,
• Government, companies,
• National health funds,
• Research institutes,
• Primary health care settings
Contactgegevens
Health Psychology Section
Telefoon: +31 (0)71 -527 37 37
E-mail: [email protected]
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
METHODOLOGY AND STATISTICS
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Ben jij geïnteresseerd in het toepassen en begrijpen van de meest actuele methoden en technieken
in psychologisch onderzoek? Het curriculum van deze eenjarige masterspecialisatie in methoden en
technieken richt zich zowel op een grondige bestudering van de theorie als op het verkrijgen van
professionele – en onderzoeksvaardigheden.
44
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organizational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialization;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
Having completed this specialization, you are likely to find employment in applied research
institutes as well as in business, especially in marketing positions. Furthermore, it creates excellent
opportunities for starting a career as consultant in a variety of (applied) research environments,
including academic, government and commercial contexts. The programme is also suited to those
wishing to pursue a PhD in a wide or broad range of research areas.
Contactgegevens
Methodology and Statistics Section
Telefoon: +31 (0)71 527 37 61
E-mail: [email protected]
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
SOCIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 1 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Wil jij begrijpen hoe mensen functioneren in groepen en organisaties? In de masterspecialisatie in
sociale- en organisatiepsychologie bestudeer je gedrag in formele en informele groepen, zoals
sport- en werkgroepen. Je ontdekt hoe de gedachten, gevoelens en beslissingen van mensen
worden beïnvloed door andere mensen.
45
Toelatingseisen
Prospective students should:
• Possess the skills, understanding and knowledge required for earning the bachelor’s degree,
including the following introductory courses:
1. Introduction to Psychology
2. Social and/or Organisational Psychology
3. Personality Psychology
4. Cognitive Psychology
5. Neuropsychology and/or Psychophysiology and/or Biopsychology
6. Clinical Psychology
7. Developmental Psychology
• Possess advanced knowledge at the level of a third year bachelor’s course on the topic of the
master’s specialisation;
• Have sufficient knowledge of methods and statistics (up to 20 EC): introductory and more
advanced courses in methods and statistics of psychological research (including
psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS;
• Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional
education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree.
Toekomstperspectief
The Social and Organisational Psychology specialisation trains students for a range of positions in
public or private organisations, including:
• Policy researcher
• Professional trainer
• Organisational consultant
• Marketing professional
• Public relations officer
• Personnel manager
• Mediator
• Public health adviser, etc
Contactgegevens
Mrs M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
MASTER
CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY (RESEARCH)
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 2 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
In de specialisatie Clinical and Health Psychology leer je om theoretische modellen, diagnostiek en
behandelmethodes van psychiatrische aandoeningen te onderzoeken. Dit type onderzoek heeft
directe gevolgen voor de praktijk van de gezondheidszorg. De kwaliteit van het therapie-aanbod
hangt af van hoogwaardig onderzoek naar effecten en mechanismen. De resultaten van dat
onderzoek komen terecht in richtlijnen voor behandeling. Ook de diagnostiek staat in continue
46
belangstelling, en nu nog sterker dan anders omdat in 2013 een revisie van het diagnostische
systeem DSM-IV is gepland.
Toelatingseisen
The MSc in Psychology (Research) is a selective master with a restricted number of places.
• BA or BSc in Psychology with a third year course (or 400 level) on the topic of the track.
• Superior grade for bachelor thesis and project.
• A high average grade for coursework.
• Letter of motivation by applicant
• Two positive reference letters by members of academic staff
Toekomstperspectief
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA,
IOWO, as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control),
municipal, and governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy.
Contactgegevens
For more information on admission requirements:
Mrs. M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
For information on the research master’s program:
Dr. Sander Nieuwenhuis, research master co-ordinator
Telefoon: +31 (0)71 527 38 34
E-mail: [email protected]
MASTER
COGNITIVE NEUROSCIENCE (RESEARCH)
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 2 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
Geïnteresseerd in hersenonderzoek? In de track Cognitive Neuroscience bestuderen we de
psychologische, rekenkundige en neurologische bases van de menselijke cognitie door
hersenonderzoek. Ons onderzoek en onderwijs zijn gebaseerd op de overtuiging dat cognitieve
processen alleen begrepen kunnen worden in de context van hun functioneren en doel, namelijk
het beheersen van handelingen. Of, beter gezegd, voor de aanpassing van intentionele,
doelgerichte handelingen naar aanleiding van omgevingsomstandigheden.
Toelatingseisen
The MSc in Psychology (Research) is a selective master with a restricted number of places.
• BA or BSc in Psychology with a third year course (or 400 level) on the topic of the track.
• Superior grade for bachelor thesis and project.
• A high average grade for coursework.
• Letter of motivation by applicant
47
•
Two positive reference letters by members of academic staff
Toekomstperspectief
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA,
IOWO, as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control),
municipal, and governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy.
Contactgegevens
For more information on admission requirements:
Mrs. M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
For information on the research master’s program:
Dr. Sander Nieuwenhuis, research master co-ordinator
Telefoon: +31 (0)71 527 38 34
E-mail: [email protected]
MASTER
SOCIAL AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY (RESEARCH)
Korte beschrijving
Onderwijsvorm: Voltijd | Duur: 2 jaar | Start: September en Februari | Taal: Engels
De specialisatie sociale – en organisatiepsychologie van de onderzoeksmaster in psychologie biedt
een grondige kennis van een breed scala aan theorieën en onderzoeksdomeinen in dit gebied, die
allen bestuderen hoe de sociale omgeving van mensen hun gedachte, gevoelens en gedrag
beïnvloedt. Deze specialisatie richt zich met name op processen binnen en tussen groepen.
Voorbeelden van theorieontwikkeling en onderzoek in deze gebieden zijn bijvoorbeeld
conflictmanagement, leiderschap, sociale dilemma’s, diversiteit, stereotypering en vooroordelen, of
individuele – en groepsbesluitvorming. De vaardigheden die worden opgedaan zijn toepasbaar in
organisaties, specifiek in het management, maar ook om bijvoorbeeld economische gedrag te
analyseren.
Toelatingseisen
The MSc in Psychology (Research) is a selective master with a restricted number of places.
• BA or BSc in Psychology with a third year course (or 400 level) on the topic of the track.
• Superior grade for bachelor thesis and project.
• A high average grade for coursework.
• Letter of motivation by applicant
• Two positive reference letters by members of academic staff
Toekomstperspectief
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the
48
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA,
IOWO, as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control),
municipal, and governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy.
Contactgegevens
For more information on admission requirements:
Mrs. M.T. Haas (LL.M.), study counsellor
Telefoon: +31 (0)71 527 46 35/36 06
E-mail: [email protected]
For information on the research master’s program:
Dr. Sander Nieuwenhuis, research master co-ordinator
Telefoon: +31 (0)71 527 38 34
E-mail: [email protected]
49
Universiteit Maastricht
Leading in learning
Introductie Universiteit Maastricht
Als jij kiest voor een masteropleiding aan de Universiteit Maastricht, dan draait alles om jou: de
student. In Maastricht bestudeer je uitdagende kwesties in kleine groepen. Bovendien studeer en
woon je in een van de vriendelijkste en mooiste steden van Europa.
In onze huidige maatschappij zijn problemen en kwesties te complex om te worden bekeken en
begrepen vanuit een eng perspectief. Daarom zorgen wij ervoor dat onze onderwijs- en
onderzoeksprogramma’s niet gebonden zijn aan disciplinaire of nationale grenzen. Bij de UM heb je
de mogelijkheid om je eigen talenten en interesses te ontwikkelen, binnen een netwerk van
internationale samenwerking.
MASTER
HEALTH AND SOCIAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
The Health and Social Psychology specialisation examines behaviour and behavioural change from a
clinical and social psychology perspective. The main focus is on understanding how people’s
personalities, cognitions and environment influence their health and social functioning.
You learn to analyse the underlying mechanisms of unhealthy or undesirable behaviour using
recent theories and models from various psychological disciplines. With this knowledge, it is
possible to systematically develop an intervention to change such behaviour. In your internship you
could research, for instance, why people maintain bad habits. Issues of concern would be automatic
versus controlled influences on behaviour, self-regulation, and the development of programmes to
change behaviour.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
50
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
There is a broad range of job possibilities for health and social psychologists. You will be qualified
for various positions including research in:
• academia
• applied health
• communications planning
• health promotion
• policy making
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
Phone: 0031 43 388 1554 / 2209
E-Mail: [email protected]
MASTER
PSYCHOLOGY AND LAW
Korte beschrijving
Do serious criminals have a brain dysfunction that makes them permanently dangerous to society?
How reliable are eyewitness testimonies in legal procedures? Questions such as these are typical
for the discipline of the Psychology and Law specialisation. Psychologists with a background in
Psychology and Law ask questions that have direct relevance in the legal arena and conduct
research addressing these questions.
The aim of this programme is to familiarise you with typical themes in the domain of Psychology
and Law. For example, you learn how to analyse the reliability of eyewitness testimonies. In doing
so, you study memory from various perspectives. The issue of testing is also explored. For example,
what tests can be used to detect malingerers or to predict the risk of recidivism? The programme in
Psychology and Law is underpinned by two important elements: research and testing. Students will
acquire practical skills in administering various tests that can be used in the psycho-legal field and
will learn how to write an expert witness report.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
51
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
Because Psychology and Law encompasses such a wide range of themes, psychologists with a
background in this field are well equipped to work in such diverse places as:
• police investigation units
• juvenile offender institutions
• child protection services
• high security forensic facilities
Moreover, with its heavy emphasis on and practical experience in conducting research, this track
offers excellent training for students who intend to pursue research careers in Psychology and Law.
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-Mail: [email protected]
MASTER
WORK AND ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
This track combines theoretical knowledge on the cognitive aspects of work behaviour, personnel
and organisational psychology with practical applications in the workplace. The focus is on how
people behave in organisations and why they do so. The programme provides expertise in the
major content areas of Work and Organisational Psychology. In addition to gaining an
understanding of relevant theories, you will learn how to:
52
•
•
•
apply job and task analysis techniques
determine standards of effectiveness and measure and evaluate human performance
design and evaluate employee selection tests, training programmes and organisational
interventions
• acquire data selection and analysis skills for conducting applied psychological research
In this track, you will explore the following questions:
• Why do people sometimes get sick from their work? And why do some not?
• How can industrial accidents be prevented?
• Which work conditions prevent mental fatigue?
• How can people be motivated?
• What determines team effectiveness?
• What is leadership? How should programmes in leadership training be designed?
• How can an adequate selection system (for instance for selecting air traffic controllers) be
developed?
• How can someone’s ability to cooperate or make decisions be evaluated?
• Which factors improve the quality of working life for the elderly?
• How can innovation be stimulated?
These questions illustrate some of the issues that are studied in the field of Work and
Organisational Psychology.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
Graduates will find employment in various settings, working in private industry, governmental
agencies, universities or non-profit organisations the fields of:
• assessment and training
• human resource management
• consultancy
• policy development
• research and development
53
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Developmental Psychology is the study of the development of behaviour and cognitive functions
during the lifespan, from infancy to old age. In this biological specialisation, there is special focus on
understanding how the development of certain behaviours and cognitive functions relates to a
person’s biological makeup and the development of the brain. In this specialisation, you will learn
what is needed, both biologically and environmentally, to develop audition, vision, language, social
perception, emotion and motor abilities.
You will also focus on:
• current developmental theories
• current research findings
• brain imaging techniques such as Electroencephalography (EEG) and Event-Related Potentials
(ERP)
• normal and abnormal development
During the second semester, you will complete a research internship and write your thesis. During
the internship it is also possible to obtain clinical experience needed for a clinical career.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
54
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
This track provides an excellent basis for several career paths. Graduates can work as a researcher
in an academic or health setting, a teacher in an academic setting, as a school advisor or as a
neuropsychologist in academic or clinical settings.
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
COGNITIVE NEUROSCIENCE
Korte beschrijving
Cognitive Neuroscience unravels the cognitive and neural mechanisms that are at work in the core
aspects of human behaviour, in other words whenever we hear, see, think, talk, move or attend to
others. During this track you learn about Cognitive Neuroscience theories and how to measure and
interpret human brain activity, using imaging techniques (fMRI, EEG / MEG) to observe and
modulate (TMS) the brain ‘at work’. You will also gain practical experience in using these imaging
techniques.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
55
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
This track is an excellent background for either an academic or a professional career. Its
interdisciplinary character is a major advantage for research or teaching careers because students
become experts in cognitive psychology as well as the methodology of neuroscience. This track
prepares students for employment at universities, research institutes, in private industry and also in
clinics.
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
NEUROPSYCHOLOGY
Korte beschrijving
The Neuropsychology track focuses on cognition, the brain, and behaviour in health and disease.
The emphasis is on cognitive as well as affective functions. It looks at general intellectual abilities
and biopsychological mechanisms in children, adolescents and adults. Both theoretical and applied
questions are applied to neural, cognitive, medical and psychological/psychosocial factors. The
programme provides sound theoretical knowledge and insights, and will help you acquire the
methodological skills and practical experience that are essential for either clinical practice or a
career in research in the broad domain of neuropsychology. During the second semester, you
complete a research internship and write your thesis. The internship can also provide the clinical
experience that is necessary for a clinical career.
Toelatingseisen
Students with a bachelor’s degree in Psychology from the Faculty of Psychology and Neuroscience
are always admitted (whether or not conditionally). The application deadline of 15 April 2010 does
not apply to them. Further information on the application process for these students is available on
EleUM (My EleUM > My Organizations > Students Faculty of Psychology and Neuroscience >
Admission/Toelatingseisen (in the menu on the left)).
Admission requirements
To be considered for admission, the applicant needs an academic bachelor’s degree. The applicant
is also required to take an entrance exam. However, the Board of Admission may decide to grant
56
exemption from this entrance exam if the applicant has an academic bachelor’s degree in
Psychology. In the case of a bachelor’s degree in an academic field other than Psychology, the
Board of Admission always administers an entrance exam. Entrance depends on the passing of the
entrance exam, which consists of two parts:
1.
general psychology knowledge
2.
methods and statistics
Dependent on the candidate’s background, one or both parts of the exam are administered.
Students from outside the Netherlands who are not native English speakers and have not received
their previous academic education in English also must prove competence in English, with a
minimum score of 233 for computer-based TOEFL, a minimum score of 575 for paper-based TOEFL,
a minimum score of 90 for internet-based TOEFL (test code number 7102), or a minimum IELTS
score of 6.5.
Toekomstperspectief
Neuropsychology graduates have careers possibilities in a wide range of settings, including:
• universities
• research institutes
• hospitals and clinics
• rehabilitation centres
• pharmaceutical companies
• schools and educational institutions
Activities may vary from diagnosis, treatment and clinical or educational research to measurement
of performance in labour-related settings and industry.
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
FORENSIC PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
Forensic Psychology is the application of scientific and professional aspects of psychology to
questions and issues relating to law and the legal system. The two-year Master of Science in
Forensic Psychology (MSc) at Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience,
educates its students to become scientist-practitioners in the forensic mental health field.
This selective programme provides students with a mix of theoretical and empirical knowledge in
forensic psychology through the educational concept of Problem Based Learning (PBL). Students
study the literature in relation to real-life problems and work in small tutorial groups to meet their
learning goals. Furthermore, the programme includes hands-on training in forensic assessment and
therapy skills. This combination makes this master’s programme unique.
57
Knowledge and skills
Forensic psychologists always operate with two goals in mind: the safety of society and the wellbeing of the offender-patient. Forensic psychologists need specialised knowledge in areas such as
offender typologies, criminal and juvenile law, psychopathy, malingering, sexual offending, trauma
and victimisation, risk assessment and offender treatment.
Work in forensic settings is challenging. First of all, the patient group that is admitted to forensic
settings is diverse and demanding, including persons with severe antisocial behaviour problems and
co-morbid mental disorders (such as schizophrenia combined with substance use disorders).
Secondly, assessment and research questions in forensic settings are highly complex (for example
questions concerning criminal responsibility, future violence risk and parenting capacity). Last but
not least, to be able to work effectively in the forensic field, specialised skills and knowledge in the
field of material law and legal procedure are required, for example to serve as an expert witness in
court.
Apart from the above-mentioned knowledge and skills, a successful career in the forensic mental
health field requires strong motivation and communication skills.
The Master in Forensic Psychology is a two-year, internationally oriented programme, taught in
English.
Toelatingseisen
To be eligible for entry in this master’s programme, students must meet the following criteria:
• a bachelor’s degree in Psychology or Mental Health Science from one of the Dutch
universities, or a foreign university bachelor's diploma from a programme that meets similar
achievement levels. The bachelor's programme should include the following subjects
relevant to this master’s programme:
• basic training in clinical interviewing skills
• basic training in psychological assessment
• basic training in research methodology and statistical analysis
• basic training in psychopathology
• a Grade Point Average (GPA) of 3.0 or more (= 7.0 or more in the Dutch grading system) for
the subjects (courses, thesis, practicums, etc.) of the bachelor's diploma
Toekomstperspectief
The forensic mental health field is growing rapidly. As a result, there is a need for highly qualified
forensic psychologists. Graduates in forensic psychology will be especially qualified to work in
prisons (adult and juvenile), forensic psychiatric (inpatient and outpatient) facilities, police services,
probation services, and in areas such as child protection and domestic violence.
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
PO Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
58
MASTER
COGNITIVE NEUROSCIENCE
Korte beschrijving
The specialisation in Cognitive Neuroscience provides students with an extensive, in¬depth
background in neuroscience and brain research. Students are trained in all essential research
methods of cognitive neuroscience. They develop a thorough understanding of advanced
techniques in imaging, recording, and manipulating neuronal activation in the human brain.
Maastricht University has its own 3-Tesla MRI research scanner and hosts fully equipped EEG as
well as TMS laboratories, and students receive hands-on experience in operating these.
This methodological knowledge will be integrated with advanced theoretical and experimental
knowledge regarding the neural basis of perception, cognition, sensory and motor systems.
Students will learn to address these topics from multiple perspectives. Teachers contributing to this
specialisation come from a multi-disciplinary team including psychologists, biologists, medical
doctors, engineers, physicists and computer scientists.
Toelatingseisen
Each year, the programme will admit a maximum of 20-25 students to each of the four
specialisations. Admission is limited to those with at least a university bachelor degree, completed
before 1 September 2010. The following documents are needed for application:
• A completed application form
• Application letter which covers the applicant's background and motivation for research
training in the chosen specialisation (maximum 500 words)
• A Curriculum Vitae (maximum 2 pages)
• A certified English transcript of university courses followed and marks received
• Two academic references together with this completed downloadable form. These should be
mailed (in a sealed envelope) directly by the referees to the admissions office
• A photocopy of valid passport or EU ID-card
Language profiency
Non-native English speakers and students who have not studied in the Netherlands must provide
evidence of satisfactory English test results, obtained within the last two years.
(IELTS: minimum score 6.5, TOEFL: minimum score 575 paper-based, 233
computer-based, or 90 internet-based; test code number 7102. A copy of the official test results is
required. Other recognised proof of English proficiency approved by the examination committee.)
Toekomstperspectief
The purpose of the research master's in Cognitive and Clinical Neuroscience is to prepare students
to pursue a PhD study. Graduates in the specialisations Psychopathology and Neuropsychology who
complete a clinical minor may also qualify to pursue advanced clinical training. The programme also
provides a solid background for careers in a variety of other settings, which may include the
following:
• scientific research and policy functions in research institutes
• somatic and mental health treatment institutions
• forensic institutes
• centres for educational research and counselling
• insurance providers
• provincial and national government
• pharmaceutical, food, and medical technology industries
59
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
FUNDAMENTAL NEUROSCIENCE
Korte beschrijving
The specialisation in Fundamental Neuroscience provides students with both the theoretical
background and practical experience of researchers at the interface between neuroscience and
psychology. The other specialisations within the research master offer a formal education in brain
imaging at a macro level (observing brain activity), as well as neuropsychology (brain-behaviour
relationships) and psychopathology (mental health). Fundamental Neuroscience adds the cellular
micro level (investigations into single brain cells) and offers interdisciplinary cross-integration in a
neuroscience context. The focus is on acquiring the molecular biological (e.g., proteomics,
genomics), neuroanatomical (e.g., immunocytochemistry), electrophysiological (e.g., EEG, ERP), and
behavioural techniques (e.g., rodent and human tests) necessary for preclinical basic research.
Research topics
The specialisation provides an in-depth study into state-of-the-art knowledge of physiological and
pathophysiological mechanisms underlying psychological, psychiatric and neurological disorders
(e.g. affective disorders, cognitive disorders, motor disorders). Within this context, the role of the
emerging field of neuroinflammation and pain is also studied. Main research topics include cell
signalling, brain plasticity, neurodegeneration, regeneration, genetics and epigenetics in a
translational, that is both animal and human, setting.
Teaching
Teaching is presented by a multidisciplinary team from the Faculty of Psychology and Neuroscience
(FPN) and, in particular, the School for Mental Health and Neuroscience of the Faculty of Health,
Medicine and Life Sciences (FHML). The staff consists of professionals from relevant disciplines and
includes biological psychologists, molecular biologists, neuropsychologists, neurobiologists,
neuroanatomists, psychopharmacologists, immunologists and psychiatrists.
The specialisation Fundamental Neuroscience trains researchers to be equipped for investigations
into the underlying fundamental molecular mechanisms of psychological and psychiatric disorders
in academic as well as industrial settings.
Toelatingseisen
Each year, the programme will admit a maximum of 20-25 students to each of the four
specialisations. Admission is limited to those with at least a university bachelor degree, completed
before 1 September 2010. The following documents are needed for application:
• A completed application form
60
•
•
•
•
•
Application letter which covers the applicant's background and motivation for research
training in the chosen specialisation (maximum 500 words)
A Curriculum Vitae (maximum 2 pages)
A certified English transcript of university courses followed and marks received
Two academic references together with this completed downloadable form. These should be
mailed (in a sealed envelope) directly by the referees to the admissions office
A photocopy of valid passport or EU ID-card
Language profiency
Non-native English speakers and students who have not studied in the Netherlands must provide
evidence of satisfactory English test results, obtained within the last two years.
(IELTS: minimum score 6.5, TOEFL: minimum score 575 paper-based, 233
computer-based, or 90 internet-based; test code number 7102. A copy of the official test results is
required. Other recognised proof of English proficiency approved by the examination committee.)
Toekomstperspectief
The purpose of the research master's in Cognitive and Clinical Neuroscience is to prepare students
to pursue a PhD study. Graduates in the specialisations Psychopathology and Neuropsychology who
complete a clinical minor may also qualify to pursue advanced clinical training. The programme also
provides a solid background for careers in a variety of other settings, which may include the
following:
• scientific research and policy functions in research institutes
• somatic and mental health treatment institutions
• forensic institutes
• centres for educational research and counselling
• insurance providers
• provincial and national government
• pharmaceutical, food, and medical technology industries
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
NEUROPSYCHOLOGY
Korte beschrijving
The brain is the most complex and challenging topic to explore when trying to understand
behaviour. Its myriad of neurons, dozens of biochemical messengers, and infinite neuronal
interconnections provide the fascination that attracts many of us to study it. The specialisation
61
Neuropsychology is a most suitable interdisciplinary track of psychology and neuroscience to study
this brain-behaviour relationship.
This specialisation focuses on understanding cognitive (memory, perception, planning, attention,
psycho-motor functions) and emotional-affective (e.g. mood, anxiety, motivation, arousal)
behaviour starting from the perspective of brain structure and function. This is done on a
continuum ranging from normal behaviour to pathological psychiatric dysfunctions (e.g. depression,
anxiety, parkinson, schizophrenia, dementia, ADHD). In addition, in the context of
psychopharmacology, the brain-behaviour relationship is thoroughly studied by pharmacological
manipulation of brain neurochemistry and function in human and animal models; including the use
of interventional psychoactive substances (e.g. hormones, drugs, medicine and foods) in
combination with behavioural, psychophysiological and neurofunctional research techniques.
This specialisation is a real integrated curriculum that includes most aspects of basic and applied
neuroscience. In addition, students will work in a multidisciplinary team of psychologists, biologists,
and psychiatrists and are able to use state-of-the art clinical and neuroimaging facilities (like EEG
and fMRI), biopsychological laboratories and large cross-sectional and longitudinal human data
sets.
Toelatingseisen
Each year, the programme will admit a maximum of 20-25 students to each of the four
specialisations. Admission is limited to those with at least a university bachelor degree, completed
before 1 September 2010. The following documents are needed for application:
• A completed application form
• Application letter which covers the applicant's background and motivation for research
training in the chosen specialisation (maximum 500 words)
• A Curriculum Vitae (maximum 2 pages)
• A certified English transcript of university courses followed and marks received
• Two academic references together with this completed downloadable form. These should be
mailed (in a sealed envelope) directly by the referees to the admissions office
• A photocopy of valid passport or EU ID-card
Language profiency
Non-native English speakers and students who have not studied in the Netherlands must provide
evidence of satisfactory English test results, obtained within the last two years.
(IELTS: minimum score 6.5, TOEFL: minimum score 575 paper-based, 233
computer-based, or 90 internet-based; test code number 7102. A copy of the official test results is
required. Other recognised proof of English proficiency approved by the examination committee.)
Toekomstperspectief
The purpose of the research master's in Cognitive and Clinical Neuroscience is to prepare students
to pursue a PhD study. Graduates in the specialisations Psychopathology and Neuropsychology who
complete a clinical minor may also qualify to pursue advanced clinical training. The programme also
provides a solid background for careers in a variety of other settings, which may include:
• scientific research and policy functions in research institutes
• somatic and mental health treatment institutions
• forensic institutes
• centres for educational research and counselling
• insurance providers
• provincial and national government
• pharmaceutical, food, and medical technology industries
62
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
MASTER
PSYCHOPATHOLOGY
Korte beschrijving
The specialisation in Psychopathology provides students with the theoretical background and
clinical insights necessary for future research in the various fields related to mental health,
including experimental psychopathology, clinical psychology, and psychiatry.
Interactive core seminars cover biopsychosocial theories and state-of-the-art research on
epidemiology, genetics, and psychological and neurobiological mechanisms. These concepts are
crucial in understanding the onset, course, treatment, and prevention of mental disorders
throughout the life cycle. In addition to the coverage of specific disorders, attention is paid to
positive psychology and to broader issues and controversies, such as gender and cultural
differences, the validity of experimental and animal models of psychopathology, and geneenvironment interactions.
To promote the integration of scientific knowledge into clinical practice, the programme includes
training in diagnostic and other clinical skills, as well as research experience in healthcare settings.
Students will work with a multidisciplinary team of researchers, including psychologists,
psychiatrists, epidemiologists, and biologists.
Toelatingseisen
Each year, the programme will admit a maximum of 20-25 students to each of the four
specialisations. Admission is limited to those with at least a university bachelor degree, completed
before 1 September 2010. The following documents are needed for application:
• A completed application form
• Application letter which covers the applicant's background and motivation for research
training in the chosen specialisation (maximum 500 words)
• A Curriculum Vitae (maximum 2 pages)
• A certified English transcript of university courses followed and marks received
• Two academic references together with this completed downloadable form. These should be
mailed (in a sealed envelope) directly by the referees to the admissions office
• A photocopy of valid passport or EU ID-card
Language profiency
Non-native English speakers and students who have not studied in the Netherlands must provide
evidence of satisfactory English test results, obtained within the last two years.
(IELTS: minimum score 6.5, TOEFL: minimum score 575 paper-based, 233
63
computer-based, or 90 internet-based; test code number 7102. A copy of the official test results is
required. Other recognised proof of English proficiency approved by the examination committee.)
Toekomstperspectief
The purpose of the research master's in Cognitive and Clinical Neuroscience is to prepare students
to pursue a PhD study. Graduates in the specialisations Psychopathology and Neuropsychology who
complete a clinical minor may also qualify to pursue advanced clinical training. The programme also
provides a solid background for careers in a variety of other settings, which may include the
following:
• scientific research and policy functions in research institutes
• somatic and mental health treatment institutions
• forensic institutes
• centres for educational research and counselling
• insurance providers
• provincial and national government
• pharmaceutical, food, and medical technology industries
Contactgegevens
Marketing and Communications
Faculty of Psychology and Neuroscience
Maastricht University
P.O. Box 616
6200 MD Maastricht
The Netherlands
Phone: +31 43 388 1554 / 2209
E-mail: [email protected]
64
Radboud Universiteit Nijmegen
één in weten
Introductie op de Radboud Universiteit Nijmegen
De Radboud Universiteit Nijmegen is een bijzondere universiteit. Ze werd in 1923 opgericht als
Katholieke Universiteit Nijmegen door de Radboud Stichting. De naam Radboud Universiteit, die de
universiteit sinds 1 september 2004 draagt, verwijst naar haar oorsprong. De universiteit bevestigt
daarmee ook de band met de katholieke gemeenschap waaruit ze is voortgekomen.
Onderwijs en onderzoek worden op de eerste plaats bepaald door de stand van de wetenschap en
de eigen dynamiek daarvan. Maar kennis staat nooit op zichzelf. Mede vanuit haar traditie staat de
Radboud Universiteit daarom in onderwijs, onderzoek en de daaruit voortkomende
maatschappelijke dienstverlening open voor vragen rond de relatie tussen wetenschap,
samenleving en zingeving. In ieder opleidingsprogramma is ruimte gemaakt voor reflectie op het
eigen vakgebied.
De Radboud Universiteit Nijmegen kent een aantal gespecialiseerde instituten waarin
wetenschappelijke bestudering van vragen rond zingeving en levensbeschouwing centraal staat,
zoals het Centrum voor Ethiek. Het Soeterbeeckprogramma organiseert activiteiten rond de relatie
van de thema’s wetenschap, zingeving en samenleving. Met het studiecentrum Soeterbeeck, een
voormalig klooster in Ravenstein, beschikt de universiteit over een unieke ontmoetingsplaats waar
de omgeving inspireert tot reflectie. Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) beheert de
archieven van tientallen katholieke organisaties en stelt deze beschikbaar aan onderzoekers van
binnen en buiten de universiteit. Het KASKI (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut) richt zich vooral
op vraagstukken rond kerk, godsdienst en levensbeschouwing, en samenleving.
De universiteit participeert in vele landelijke katholieke en algemeen-christelijke verbanden. Ze is
betrokken bij de Radboud Stichting, waarmee ze haar oorsprong deelt. Verder neemt de
universiteit deel in het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO), het
Christelijk Sociaal Congres (CSC) en Tempora inzake het publiek debat.
De opleiding in Nijmegen benadrukt de veelzijdigheid van de psychologie en start met een brede
basisopleiding van drie jaar. Beoogd wordt studenten en degenen die later in de
(onderzoeks)praktijk gaan werken, vertrouwd te maken met en te leren werken met de
belangrijkste theoretische concepten. Daartoe wordt gewerkt met studentactiverend onderwijs
(SAO). Hierbij gaan studenten met behulp van opdrachten en in werkgroepen actief aan de slag met
de leerstof, waar mogelijk gerelateerd aan voorbeelden uit de praktijk. Om de studenten van het
begin af te scholen in het doen van onderzoek, zijn er vanaf het eerste jaar reeds practica, waarin
studenten alleen of in kleine groepjes onderzoekjes uitvoeren. Deze zijn gerelateerd aan de
basisvakken. Een belangrijk deel van de basisopleiding is ingeruimd voor de benodigde scholing in
statistische en onderzoeksmethoden.
65
MASTER
GEDRAGSVERANDERING
Korte beschrijving
Het masterprogramma van de mastervariant Gedragsverandering richt zich op de verbinding tussen
de wetenschap en de praktijk van gedragsbeïnvloeding. Binnen deze mastervariant zijn twee
stromingen: Sociale beïnvloeding en Diversiteit. In deze opleiding wordt je enerzijds geleerd om
wetenschappelijke kennis toe te passen in de praktijk en anderzijds om nieuwe kennis te
ontwikkelen door het onderzoeken van de praktijk. Belangrijke voorbeelden van het type vragen
waar deze opleiding zich op richt zijn: Hoe richt je de maatschappij en (maatschappelijke)
organisaties in om op een optimale wijze om te gaan met en gebruik te maken van diversiteit? Hoe
stimuleer en motiveer je mensen om op een sociale, gezonde en duurzame wijze met elkaar samen
te leven? Hoe worden mensen (van kinderen tot senioren) beïnvloed door de media? Hoe pas je
kennis over gedragsverandering toe in marketing en verkoop?
Toelatingseisen
Studenten met een bachelordiploma psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit hebben direct
toegang tot de opleiding. Aan studenten met een bachelordiploma psychologie van een andere
universiteit dan de Radboud Universiteit, kunnen aanvullende eisen gesteld worden alvorens
toegelaten te worden tot de master.
Toekomstperspectief
De mastervariant gedragsverandering bereidt studenten voor op een carrière in de praktijk op het
gebied van sociale beïnvloeding of diversiteit. Hieronder een kleine selectie van de
beroepsperspectieven voor een afgestudeerde student aan deze master:
• Strateeg
• Media- en reclamedeskundige
• Trainer / coach
• Voorlichter
• Preventie-expert
• Praktijk gerichte onderzoeker
• Gezondheidsbevorderaar
• Beleidsmedewerker bij de lokale, provinciale of nationale overheid
De perspectieven voor een baan voor iemand met een toegepaste mastervariant zoals
gedragsverandering zien er goed uit. Zowel het bedrijfsleven als de overheid zien steeds meer het
belang dat wetenschappelijke kennis meer moet worden toegepast in bedrijven of de maatschappij
om Nederland een innovatief concurrerend land te laten blijven. De vraag naar universitaire
studenten met een toegepaste opleiding is daarom groot.
Contactgegevens
Secretariaat Gedragsverandering
Telefoon: 024-3612675
E-Mail: [email protected]
66
MASTER
RESEARCH MASTER BEHAVIOURAL SCIENCE
Korte beschrijving
Deze onderzoeksmaster is toegankelijk voor studenten Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen & Onderwijskunde. Je wilt graag onderzoeken hoe menselijk gedrag tot stand
komt, wat mensen drijft en wat ervoor zorgt dat ze goed of slecht functioneren in de maatschappij.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld leerproblemen, criminaliteit en verslaving, stereotypen en
discriminatie, fobieën of stress. De master bereidt je voor op een onderzoeksfunctie, verbreedt je
kennis en verdiept je onderzoeksvaardigheden.
Toelatingseisen
For admission to the MSc in Behavioural science , you must have a university BA in psychology;
pedagogy, educational science, biology or artificial intelligence (or comparable). To become a
scientific researcher, you will in all cases need to have ‘good’ to ‘excellent’ grades and a strong
motivation. An active and passive command of English is also required. The final selection will be
made by the Behavioural Science examination board. If you’re a student at a Dutch University, you
can apply by sending in the following documents:
• motivation letter
• cv
• a list of grades
• two reference letters by lecturers
The deadline for applications each year is June 1. If you decide to apply later, please contact the
secretariat, but bear in mind that there will then be no guarantee that you will be able to start your
study in the current year.The examination committee will consider whether you are qualified to be
admitted to the Masters programme. A personal interview will be part of the procedure and it is
possible that the committee will ask you to fulfill an assignment. If the examination committee
decides in favour of admission, you will receive a ‘toelatingsverklaring’ which you need to enroll
into the Masters’ programme at the student affairs office. All students need to have obtained their
bachelor degree by the time they start their the Masters' programme.
Toekomstperspectief
The career prospects are good. In a Dutch national survey of social science graduates over a period
of 15 years, around 94% have a suitable job. Nearly all of our alumni have enrolled in a PhD project.
The programme provides an excellent basis for a scientific research career in areas such as social,
clinical and developmental psychology, as well as work in organizational psychology and
educational science.
Contactgegevens
Secretariaat Masters Programme in Behavioural Science
Telefoon: +31(0)24-3615550
E-Mail: [email protected]
67
MASTER
RESEARCH MASTER COGNITIVE NEUROSCIENCE
Korte beschrijving
Deze researchmaster is onder meer toegankelijk voor studenten Psychologie. Je bent
geïnteresseerd in waarneming, actie, taal, aandacht en geheugen en je wilt onderzoek doen naar de
cognitieve en neurale basis van deze mentale functies. Je wilt het menselijk brein ontrafelen. Denk
bijvoorbeeld aan vragen als 'Wat gebeurt er in de hersenen als we doen wat we doen?' 'Hoe zit die
fascinerende, ongelooflijk complexe "microkosmos" onder ons schedeldak in elkaar?' en 'Hoe
werken die miljarden zenuwcellen met elkaar samen, in een orgaan niet groter dan een halve
voetbal?'. Ben je ook gefascineerd door het menselijk brein en wil je deel uitmaken van een
enthousiaste groep internationale toponderzoekers? Dan is deze master iets voor jou!
Toelatingseisen
Do you have a Bachelor’s degree in linguistics, physics, biology, medicine, mathematics, physics,
behavioural sciences or related discipline? If so, you may apply for this new Master’s programme.
Every applicant will be tested individually to ascertain whether he/she is eligible to participate in
the programme. Interested? Just contact the programme secretariat and ask for Yvonne Schouten.
The Master’s programme is not merely for Raboud University Nijmegen graduates. Students from
other universities in the Netherlands and abroad are also very welcome! The Radboud University
Nijmegen even hopes to attract at least half the participants in the Master’s programme from
abroad.
Toekomstperspectief
Omdat deze master nieuw is, valt er weinig te zeggen over het toekomstperspectief. Het is voor de
hand liggend dat je de onderzoekskant op zal gaan.
Contactgegevens
Secretariat Master Cognitive Neuroscience:
Telefoon: +31 24 361 26 50
E-Mail: [email protected] or [email protected]
MASTER
ARBEID, ORGANISATIE EN GEZONDHEID
Korte beschrijving
Binnen de mastervariant Arbeid, Organisatie en Gezondheid houd je je bezig met het (gezond)
functioneren van werkenden én met factoren die hiertoe kunnen bijdragen of dit kunnen
belemmeren. Je kan hierbij denken aan verschillende niveau's; dat van de individuele werkplek
en/of werknemer, dat van groepen werknemers (b.v. teams of afdelingen) en dat van de hele
organisatie.
Belangrijke voorbeelden van het type vragen waar deze opleiding zich op richt zijn: Welk effect
heeft vakantie op welbevinden in het werk? Welke werkkenmerken hebben veel invloed op
chronische werkgerelateerde vermoeidheid? Hoe kunnen leidinggevenden bijdragen aan een
betere afstemming tussen de belangen van werknemers en die van de organisatie? Hoe kan een
organisatie zorgen dat medewerkers gezond blijven? Wat is het effect van een onveilige cultuur
(agressie, pesten, etc.) op het werk? Kan samenwerking bij werknemers leiden tot meer
bevlogenheid?
68
Tevens kun je met deze mastervariant in aanmerking komen het verkrijgen van de
Basisaantekening Sportpsychologie.
Toelatingseisen
Studenten met een bachelordiploma psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit hebben direct
toegang tot de opleiding. Aan studenten met een bachelordiploma psychologie van een andere
universiteit dan de Radboud Universiteit, kunnen aanvullende eisen gesteld worden alvorens
toegelaten te worden tot de master.
Toekomstperspectief
In de praktijk houdt de AOG-psycholoog zich voornamelijk met de volgende onderwerpen bezig:
• Assesment. Bijvoorbeeld het identificeren van risicofactoren en risicogroepen op
werkplekniveau, individueel niveau, teamniveau of op ogranisatieniveau. Denk hierbij aan
conflicten of gebrekkige samenwerking, organisatiestructuur, overwerk of veiligheidscultuur.
• Individuele begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld het begeleiden van overspannen
werknemers of coachen van leidinggevenden.
• Training en Opleiding. Je kan bijvoorbeeld cursussen voor vaardigheidstrainingen opzetten
en geven of, training geven over stressmanagement of het voeren van verzuimgesprekken.
• Advisering. Bijvoorbeeld op het gebied van organisatieverandering, het verminderen van
ziekteverzuim of verbeteren van de manier van leidinggeven.
• Praktijk- of probleem gestuurd onderzoek
Contactgegevens
Secretariaat Mastervariant AOG
Telefoon: +31 (0) 24 36 12639
E-Mail: [email protected]
MASTER
GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De mastervariant Gezondheidszorgpsychologie richt zich op de 'scientist-practitioner' op het gebied
van gedragsproblemen en stoornissen. We leiden je op voor de klinische, psychologische praktijk en
bereiden je voor op de GZ-opleiding. De opleiding richt zich op psychodiagnostiek en behandeling
bij problematisch gedrag, zowel bij kinderen, volwassenen en ouderen, als bij mensen met
cognitieve dysfuncties. De mastervariant Gezondheidszorg psychologie is dé manier om een
carrière als therapeut te starten.
We gaan ervan uit dat studenten in de bachelorfase en zeker ook met de bachelorthese ruime
ervaring hebben opgedaan met het opzetten van onderzoek. Daarop voortbouwend zoeken
masterstudenten contact met thesebegeleiders voor hun masterthese. Een deel van de studenten
zal datamateriaal gaan verzamelen op de stageplaats en begeleiding zal dan ook deels via
begeleiders op de stageplaats gaan plaatsvinden. Andere studenten sluiten aan bij lopend
onderzoek van onderzoekers bij ontwikkelingspsychologie en gerontologie, neuro- en
revalidatiepsychologie en klinische psychologie. De theses worden zoveel mogelijk geschreven in de
vorm van een artikel.
69
Met de mastervariant GZP voldoe je aan de eisen om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding
tot GZ-psycholoog (LOGO-eisen) en de basisaantekening psychodiagnostiek te krijgen. Dit geldt
indien je binnen de bacheloropleiding psychologie al bepaalde keuzes hebt gemaakt en daarnaast
je stage aan bepaalde eisen met betrekking tot diagnostiek en behandeling voldoet.
Toelatingseisen
Studenten met een bachelordiploma psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit hebben direct
toegang tot de opleiding. Aan studenten met een bachelordiploma psychologie van een andere
universiteit dan de Radboud Universiteit, kunnen aanvullende eisen gesteld worden alvorens
toegelaten te worden tot de master.
Toekomstperspectief?
Omdat deze master nieuw is, valt er weinig te zeggen over het toekomstperspectief.
Contactgegevens
Studieadviseur
Telefoon: (024) 361 61 63
E-Mail: [email protected] of [email protected]
70
Erasmus Universiteit Rotterdam
De universiteit voor denkers en doeners
Introductie op de Erasmus Universiteit Rotterdam
De psychologieopleiding in Rotterdam leidt je op tot een stevige professional, met een nadruk op
toegepaste psychologie. Na de Bachelorfase, krijg je in de Master de kans om je kennis uit te diepen
in het gebied waar jouw interesse naar uitgaat. Na je studie ben je een onafhankelijke, kritische
wetenschapper en kun je als onderzoeker of als behandelend psycholoog aan de slag in
bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de onderzoekswereld of het onderwijs. Als je
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie gestudeerd hebt, heb je een streepje voor door
je goede theoretische basis en hun uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.
Wat heeft deze opleiding mij te bieden?
• Je krijgt een allroud training in de specialisatie van je keuze waarbij nadruk wordt gelegd op
toegepaste psychologie
• Je wordt onderwezen in een unieke en actieve leeromgeving, namelijk volgens de pricipes
van het probleemgestuurd onderwijs
• Je werkt in kleine groepen, je wordt gestimuleerd kritisch de leermaterialen te bestuderen en
leert om gefundeerd je mening te geven in discussies
• Je wordt getraind tot een onafhankelijke wetenschapper waarbij je leert je ideeën over
onderzoek naar verschillende publieken te communiceren.
• Je wordt onderwezen door internationaal erkende en toonaangevende wetenschappers die
experts zijn in hun vakgebied
• Je leert over en bent betrokken bij de meest recente ondezoeken en de laatste trends op
jouw vakgebied
• Je levert een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan het vakgebied van jouw specialisatie
een Masterthesis te schrijven over onderzoek dat je zelf hebt uitgevoerd
Leerdoelen
• Je leert hoe je zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde manier informatie kunt
verzamelen en analyseren
• Je leert hoe je op basis van onderzoek of informatie een oordeel of diagnose kunt stellen en
een strategie tot verbetering kunt opstellen
• Je bezit over de theoretische en praktische basis die nodig is om een functie binnen het
onderwijs, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven of de onderzoekswereld te kunnen
vervullen
Carrièreperspectieven
Als student psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam word je opgeleid voor een breed
scala van functies in de samenleving, in het bijzonder ten behoeve van de drie werkvelden waarin
psychologen van oudsher werkzaam zijn: de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs.
Daarnaast biedt de opleiding een goede voorbereiding op een carrière als onderzoeker,
bijvoorbeeld als promovendus.
De Rotterdamse opleiding is dus een brede basisopleiding die in principe toegang biedt tot alle
functies die voor psychologen open staan.
71
Toelatingseisen voor een Master psychologie aan de EUR
Voordat je je kunt inschrijven voor de Master Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
dien je eerst toestemming te vragen aan de examencommissie. Een aanmeldingsformulier is te
vinden op:
http://www.psyweb.nl/studieinfo/Formulier%2003-03%20BA%20andere%20uni_2010.pdf
Om in aanmerking te komen voor de Masteropleiding in Psychologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, dien je te beschikken over een bachelor diploma in Psychologie. Je dient een
gewaarmerkte kopie van het diploma en cijferlijst te overleggen aan de examencommissie, indien
je nog niet in het bezit bent van een afstudeerverklaring.
De examencommissie ontvangt daarnaast graag een volledig overzicht van het door u gevolgde
curriculum. U kunt een beschrijving van de door u gevolgde vakken, samen met de behaalde cijfers
en ECTS naar de examencommissie opsturen. Zij beoordelen dan in hoeverre uw vooropleiding
aansluit bij het Masterprogramma van uw keuze.
Indien de examencommissie een positief besluit neemt over uw vooropleiding (en op voorwaarde
dat de diverse bescheiden zijn ontvangen), krijgt u toestemming om in te stromen.
Daarnaast dient u aan overige voorwaarden te voldoen;
• deelnemen aan de PGO training
• verplicht contact opnemen met een van onze studieadviseurs.
Nadat u toestemming van de examencommissie heeft gekregen, kunt u een verzoek tot inschrijving
aan de universiteit doen via Studielink.
Het Masterprogramma in Psychologie is als volgt opgebouwd: de eerste drie vakken (drie blokken
van elk vijf weken) volg je vakken in de specialisatie van je keuze. Het vierde blok wordt besteed
aan de statistiek-cursus 'Applied Multivariate Data Analysis' en het practicum 'Applied Multivariate
Data Analysis using SPSS'. De tweede helft van het jaar (blok 5 tot en met 8) staat in het teken van
de onderzoeksstage en scriptie. Daarnaast is er in deze periode ruimte voor het lopen van een
praktijkstage.
Algemene contactgegevens
BEZOEKADRES
POSTADRES
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
T-gebouw, verdieping 13
Instituut voor Psychologie
Woudestein, T13-1
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
SECRETARIAAT PSYCHOLOGIE
COÖRDINATOR MASTERPROGRAMMA'S
Telefoon: 010-408 8799
Fax: 010-408 9009
E-Mail: [email protected]
Stephanie Wagener
Kamer T13-50, 010-408 8830
E-Mail: [email protected]
72
MASTER
ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE
(OOK IN HET ENGELS TE VOLGEN)
Korte beschrijving
Deze specialisatie richt zich op de kern van de moderne organisatiepsychologie, waaronder positief
organisatiegedrag (werkbevlogenheid en prestaties), emotiemanagement in organisaties, de laatste
trends op het gebied van teamprocessen (teamdiversiteit en leiderschap) en de selectie en
socialisatie van personeel (met aandacht voor bijvoorbeeld webcam tests en serious games als
selectie-instrumenten). Je werkt met behulp van probleem gestuurd onderwijs in kleine groepen en
leert alles over attitudes en emoties in organisaties, dynamische processen in teams, en
personeelselectie en -ontwikkeling. Integraal onderdeel van het Masterprogramma is de
mogelijkheid om jezelf de vaardigheden van een professionele organisatiepsycholoog eigen te
maken. Deze vaardigheden betreffen het in kleine groepen uitvoeren van organisatiepsychologisch
onderzoek, conflicthantering en mediation in organisaties en het ontwikkelen en uitvoeren van een
selectieprocedure. In de tweede helft van het jaar krijg je de mogelijkheid om een praktijkstage te
lopen (optioneel) en daarnaast voer je zelfstandig een empirisch onderzoek uit, waarover je een
afstudeerscriptie schrijft.
Het eenjarige Masterprogramma bestaat uit vier modules (28 ECTS) gevolgd door een stage en
scriptie (32 ECTS). De volgende modules worden in de specialisatie Arbeids- en
Organisatiepsychologie gegeven:
• Attitudes and Emotions in Organisations;
• Practicum: Organizational Research
• Groups at Work;
• Practicum: Conflict Management & Mediation
• Personnel Selection and Socialization;
• Practicum: Selection and Assessment
• Applied Multivariate Data Analysis
De stage en scriptie vormen een verplicht onderdeel van het Masterprogramma. Het is mogelijk om
werkervaring op te doen tijdens een praktijkstage. Daarnaast voert iedere student tijdens de
onderzoeksstage zelfstandig een empirisch onderzoek uit en schrijft hierover een scriptie.
Toekomstperspectief
Als afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog heb je tal van carrièremogelijkheden. Zo kan je
aan de slag als trainer, loopbaanbegeleider, coach of selectieadviseur, maar ook een baan als HRmanager, management trainee of consultant bij een organisatie op het gebied van
organisatieadvies, behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan je promoveren of aan de slag gaan
als docent of onderzoeker op jouw vakgebied.
Toelatingseisen
Het Masterprogramma is toegankelijk voor studenten met een universitair bachelordiploma
Psychologie. Voor iedere instromer geldt dat hij of zij in de bachelorfase voldoende vakken op het
terrein van de Masterspecialisatie moet hebben gedaan. Studenten die aan een andere universiteit
dan de Erasmus Universiteit hun Bachelordiploma hebben behaald, dienen bij aanmelding een
beschrijving van hun bachelorvakkenpakket voor te leggen aan de examencommissie.
Contactgegevens
De coördinator van dit programma is prof. dr. Arnold Bakker. Informatie over het programma is op
te vragen bij de coördinator van de Masterprogramma’s Psychologie.
Telefoon: (010) 408 8830
E-Mail: [email protected]
73
MASTER
BREIN EN COGNITIE
(OOK IN HET ENGELS TE VOLGEN)
Korte beschrijving
Het menselijk brein heeft een immense capaciteit om informatie te verwerken. Een belangrijke
vraag hierbij is: op welke manier zijn de verschillende hersenstructuren betrokken bij het
verwerken en weergeven van emoties, acties, taal en concepten? Deze vraag kan alleen succesvol
beantwoord worden, door een biologische en cognitieve benadering van hersenfuncties. De
specialisatie Brein en Cognitie biedt een dergelijke benadering. In een unieke en actieve
leeromgeving, verwerf je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die je in staat
stellen vragen te onderzoeken met betrekking tot cognitie, taal en emotie en de hersenprocessen
die hieraan ten grondslag liggen. Naast dynamische probleemgestuurde groepsdiscussies, zijn er
practica en onderzoeksprojecten.
Het eenjarige Masterprogramma bestaat uit vier modules (28 ECTS) gevolgd door een stage en
scriptie (32 ECTS). De volgende modules worden in de specialisatie Brein en Cognitie gegeven:
• Cognitive and Affective Neuroscience;
• Practicum: Critical Analysis of Scientific Research
• Psychology of Language;
• Practicum: Psycholinguistic Methods
• Concepts & Categories;
• Practicum: Scientific Method
• Applied Multivariate Data Analysis
De stage en scriptie vormen een verplicht onderdeel van het Masterprogramma. Iedere student
voert tijdens de onderzoeksstage zelfstandig een empirisch onderzoek uit en schrijft hierover een
scriptie.
Toelatingseisen
Het Masterprogramma is toegankelijk voor studenten met een universitair bachelordiploma
Psychologie. Voor iedere instromer geldt dat hij of zij in de bachelorfase voldoende vakken op het
terrein van de Masterspecialisatie moet hebben gedaan. Studenten die aan een andere universiteit
dan de Erasmus Universiteit Rotterdam hun Bachelordiploma hebben behaald, dienen bij
aanmelding een beschrijving van hun bachelorvakkenpakket voor te leggen aan de
examencommissie.
Toekomstperspectief
Als afgestudeerde in Brein en Cognitie heb je tal van carrièremogelijkheden. Je kunt aan het werk
als wetenschappelijk onderzoeker bij universiteiten, onderzoeksinstituten, TNO of in een
onderzoeksgroep van de gezondheidszorg, overheid of (farmaceutische) bedrijven. Bovendien geldt
dat de opgedane onderzoekservaring ook goed toepasbaar is op andere gebieden, zoals
marktonderzoek of beleidsonderzoek.
Contactgegevens
De coördinator van dit programma is prof. dr. Rolf Zwaan. Informatie over het programma is op te
vragen bij de coördinator van de Masterprogramma’s Psychologie.
Telefoon: (010) 408 8830
E-Mail: [email protected]
74
MASTER
ONDERWIJSPSYCHOLOGIE
(OOK IN HET ENGELS TE VOLGEN)
Korte beschrijving
In deze Master leer je allerlei informatie ter optimatimalisering van het onderwijs. Regelmatig komt
ons onderwijs negatief in het nieuws omdat studenten kennelijk niet meer goed kunnen rekenen
en schrijven, of vroegtijdig de school verlaten. In deze Master leer je wetenschappelijke kennis over
hoe wij leren te gebruiken, zodat deze problemen hopelijk snel tot het verleden gaan behoren. Je
wordt opgeleid tot een leerspecialist die op zeer veel verschillende terreinen inzetbaar is. In de
onderwijspsychologie wordt ook veel gebruik gemaakt van de ontwikkelingspsychologie en de
sociale psychologie. Vragen waar je als onderwijspsycholoog mee geconfronteerd zou kunnen
worden zijn: Hoe kun je kinderen het beste leren lezen en schrijven? Hoe leer je een piloot een
vliegtuig te besturen? Wat werkt wel en wat werkt niet bij de onderwijsvernieuwingen die
recentelijk zijn doorgevoerd en waarom? Hoe kun de computer of internet gebruiken om het
lesmateriaal te verbeteren? Hoe ontwikkel je een training in effectief presenteren?
Vanuit een stevige basis in de wetenschap kun je aan de slag op diverse terreinen in de
onderwijspraktijk,
zoals
scholen,
trainingscentra,
onderwijsadviesbureaus,
schoolbegeleidingsdiensten en uitgevers van onderwijsmateriaal. Daarnaast kun je ook als
onderzoeker gaan werken bij een universiteit of onderzoeksinstelling. Al met al is
onderwijspsychologie een uniek programma dat je negens anders in Nederland kunt volgen en je
zeer goede perspectieven biedt voor je verdere carrière.
Het eenjarige Masterprogramma bestaat uit vier modules (28 ECTS) gevolgd door een stage en
scriptie (32 ECTS). De volgende modules worden gegeven:
• A Closer Look at Learning;
• Practicum: Designing Educational Experiments
• Innovations in Learning Environments;
• Practicum: How are Schools Tuned to the Learner?
• Professional Development;
• Practicum: Improving Training Programs
• Applied Multivariate Data Analysis
De stage en scriptie vormen een verplicht onderdeel van het Masterprogramma. Het is mogelijk om
werkervaring op te doen tijdens een praktijkstage. Daarnaast voert iedere student tijdens de
onderzoeksstage zelfstandig een empirisch onderzoek uit en schrijft hierover een scriptie.
Toelatingseisen
Het Masterprogramma is toegankelijk voor studenten met een universitair bachelordiploma
Psychologie. Voor iedere instromer geldt dat hij of zij in de bachelorfase voldoende vakken op het
terrein van de Masterspecialisatie moet hebben gedaan. Studenten die aan een andere universiteit
dan de Erasmus Universiteit hun Bachelordiploma hebben behaald, dienen bij aanmelding een
beschrijving van hun bachelorvakkenpakket voor te leggen aan de examencommissie.
Toekomstperspectief
Na het afronden van jouw opleiding kun je aan de slag in de onderwijspraktijk, zoals scholen (als
docent), trainingscentra, onderwijsadviesbureaus, schoolbegeleidingsdiensten en uitgevers van
onderwijsmateriaal. Ook kun je als onderzoeker werken bij een universiteit of onderzoeksinstelling.
Contactgegevens
De coördinator van dit programma is prof. dr. Remy Rikers.
Telefoon: (010) 408 8830
E-Mail: [email protected]
75
MASTER
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De Master richt zich op psychopathologie bij volwassenen en daarbij staat de wetenschappelijke
benadering centraal. Zo komt de relatie tussen de pathogene hersenprocessen en abnormaal
menselijk gedrag uitgebreid aan bod in het vak ‘biologische psychopathologie’. In het vak
‘experimentele psychopathologie’ wordt stilgestaan bij de onderzoeksmethoden die binnen dit
vakgebied gebruikt worden om abnormaal gedrag, het ontstaan en de behandeling ervan te
bestuderen. In het vak ‘psychopathologie: wetenschap in de praktijk’ wordt een aanzet gegeven tot
het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk van
diagnostiek en behandeling. Daarnaast wordt in deze Master ook veel aandacht besteed aan het
verwerven van praktische vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch
psycholoog. Hierbij kan je denken aan anamnese, gespreksvaardigheden, diagnostiek en
schriftelijke rapportage en behandeling middels cognitieve gedragstherapie.
Wanneer je na deze Master een functie in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg
ambieert, dan zal je in het tweede deel van het jaar een praktijkstage doen. Tot slot vormt het
zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische
psychologie een verplicht onderdeel van dit programma.
Het eenjarige Masterprogramma bestaat uit vier modules (28 ECTS) gevolgd door een stage en
scriptie (32 ECTS). De volgende modules worden in de specialisatie Klinische Psychologie gegeven:
• Biological Psychopathology;
• Practicum: Neuropsychologische Diagnostiek
• Experimental Psychopathology;
• Practicum: Gedragstherapeutische Interventies
• Psychopathology: The Scientist Practitioner;
• Practicum: Cognitieve Therapie
• Applied Multivariate Data Analysis
De onderzoeksstage en scriptie vormen een verplicht onderdeel van het Masterprogramma. Het is
mogelijk om werkervaring op te doen tijdens een praktijkstage.
Toelatingseisen
Het Masterprogramma is toegankelijk voor studenten met een universitair bachelordiploma
Psychologie. Voor iedere instromer geldt dat hij of zij in de bachelorfase voldoende vakken op het
terrein van de Masterspecialisatie moet hebben gedaan. Studenten die aan een andere universiteit
dan de Erasmus Universiteit Rotterdam hun Bachelordiploma hebben behaald, dienen bij
aanmelding een beschrijving van hun bachelorvakkenpakket voor te leggen aan de
examencommissie.
Toekomstperspectief
Met deze Master wordt men bij uitstek opgeleid voor een juniorfunctie binnen het werkveld van de
geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen. Te denken valt dan regionale instituten voor
ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG), praktijken voor eerstelijnspsychologen,
psychiatrische klinieken, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), klinieken
voor ter beschikking gestelden (TBS), gehandicapteninstellingen, alwaar men als psycholoog zowel
diagnostische als behandelingswerkzaamheden verricht. Met deze Master voldoet men aan de
vooropleidingseisen voor de post-academische beroepsopleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast zijn
er ook andere beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek (bijvoorbeeld bij universiteiten,
de overheid of commerciële bureaus), onderwijs (bijvoorbeeld bij universiteiten of andere
onderwijsinstellingen) en management (bijvoorbeeld zorginstellingen of overheid).
76
Contactgegevens
De coördinator van dit programma is prof. dr. Peter Muris. Informatie over het programma is op te
vragen bij de coördinator van de Masterprogramma’s Psychologie.
Telefoon: (010) 408 8830
E-Mail: [email protected]
MASTER
KLINISCHE KINDER- EN JEUGDPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De Master richt zich op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Daarbij komen stoornissen
aan bod die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals leerstoornissen (bijvoorbeeld
dyslexie), ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen) en gedragsstoornissen
(bijvoorbeeld aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). In deze Master wordt kennis verworven
over de ontwikkeling van het brein bij kinderen en adolescenten, met speciale aandacht voor de
neuropsychologische functies en mogelijke verstoringen daarvan. Dit staat centraal in het vak
‘Klinische neuropsychologie bij kinderen en adolescenten’, waarbij ook wordt gekeken hoe dit zich
kan uiten in abnormaal gedrag. Verder wordt stilgestaan bij factoren die ervoor zorgen dat normaal
gedrag bij kinderen op een bepaald moment in de ontwikkeling zodanig ontspoort, dat er sprake is
van psychopathologie. Tevens wordt ook in deze Master een aanzet gegeven tot het gebruik van
wetenschappelijk inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk van diagnostiek en
behandeling (in het vak: psychopathologie bij jeugdigen: wetenschap in de praktijk). In deze Master
wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische vaardigheden die relevant
zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog, zoals anamnese, gespreksvaardigheden, diagnostiek
en schriftelijke rapportage en behandeling middels cognitieve gedragstherapie. Wanneer je na deze
Master een functie in het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg ambieert, dan zal je in het
tweede deel van het jaar een praktijkstage doen. Tot slot vormt het zelfstandig uitvoeren van een
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de klinische kinder- en jeugdpsychologie een
verplicht onderdeel van dit programma.
Het eenjarige Masterprogramma bestaat uit vier modules (28 ECTS) gevolgd door een stage en
scriptie (32 ECTS). De volgende modules worden in deze specialisatie gegeven:
• Clinical Neuropsychology in Children and Adolescents;
• Practicum: Neuropsychologische Diagnostiek
• Developmental Challanges and Deviations;
• Practicum: Gedragstherapeutische Interventies
• Science-based Practice in the Field of Child and Adolescent Psychopathology;
• Practicum: Cognitieve Therapie
• Applied Multivariate Data Analysis
De stage en scriptie vormen een verplicht onderdeel van het Masterprogramma. Het is mogelijk om
werkervaring op te doen tijdens een praktijkstage.
Toelatingseisen
Het Masterprogramma is toegankelijk voor studenten met een universitair bachelordiploma
Psychologie. Voor iedere instromer geldt dat hij of zij in de bachelorfase voldoende vakken op het
terrein van de Masterspecialisatie moet hebben gedaan. Studenten die aan een andere universiteit
dan de Erasmus Universiteit Rotterdam hun Bachelordiploma hebben behaald, dienen bij
aanmelding een beschrijving van hun bachelorvakkenpakket voor te leggen aan de
examencommissie.
77
Toekomstperspectief
Met deze Master wordt men bij uitstek opgeleid voor een juniorfunctie binnen het werkveld van de
geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en adolescenten. Te denken valt dan jeugdafdelingen van
regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG), bureau Jeugdzorg,
praktijken voor eerstelijnspsychologen, psychiatrische klinieken voor jongeren, kinder- en
jeugdpsychiatrie afdelingen in ziekenhuizen, forensische klinieken voor jeugdigen,
gehandicapteninstellingen, internaten, jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs, alwaar men als
psycholoog zowel diagnostische als behandelingswerkzaamheden verricht. Met deze Master
voldoet men aan de vooropleidingseisen voor de post-academische beroepsopleiding tot GZpsycholoog. Daarnaast zijn er ook andere beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek
(bijvoorbeeld bij universiteiten, de overheid of commerciële bureaus), onderwijs (bijvoorbeeld bij
universiteiten of andere onderwijsinstellingen) en management (bijvoorbeeld zorginstellingen of
overheid).
Contactgegevens
De coördinator van dit programma is prof. dr. Peter Muris. Informatie over het programma is op te
vragen bij de coördinator van de Masterprogramma’s Psychologie.
Telefoon: (010) 408 8830
E-Mail: [email protected]
78
Universiteit van Tilburg
Understanding Society
Introductie op de Universiteit van Tilburg
Hoe zinvol is het bevorderen van sociale cohesie in een krachtwijk? Hoe kunnen slachtoffers van
terrorisme en hun nabestaanden hun recht halen? Op welke manier kunnen organisaties en
overheid samen invulling geven aan duurzame ontwikkeling? In hoeverre is het slim voor
pensioenfondsen zich te bezinnen op het financieringsbeleid nu het deelnemersbestand vergrijst?
Hoe blijf je als bedrijf innovatief ondanks alle nationale en internationale regelgeving?
Enkele actuele vragen waarin medewerkers en studenten aan de Universiteit van Tilburg zich
verdiepen in onderwijs en onderzoek. De UvT zet zich in voor een beter begrip van mens en
maatschappij. Door het analyseren en duiden van maatschappelijke vraagstukken leveren we een
structurele bijdrage aan de samenleving. We willen excelleren, vernieuwen, inspireren en uitdagen.
Dat doen we door topprestaties neer te zetten in onderzoek en onderwijs.
De hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek levert de UvT hoge posities op in
internationale ranglijsten. Medewerkers zetten zich ervoor in om onze duurzame positie in de top 5
van Europese instituten te handhaven. Het onderwijs scoort hoog. Geregeld komen de opleidingen
van onze faculteiten in onafhankelijke rankings als beste uit de bus.
De intensieve samenwerking van onze universiteit met (internationale) organisaties, bedrijven en
instituten, resulteert in innovatieve expertisegebieden en multidisciplinaire opleidingen. Mede
hierdoor biedt de UvT studenten en medewerkers een inspirerende onderzoeks-, leer- en
werkomgeving. We zijn een universiteit die aandacht heeft voor levensbeschouwing in relatie tot
wetenschap en waar ruimte is voor reflectie. Deze identiteit wordt nog eens nog versterkt door
onze compacte en groene campus waar medewerkers en studenten elkaar weten te vinden.
Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UvT concentreert zich op de terreinen
Economie en bedrijf, Rechten, Sociale wetenschappen, Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie en
Theologie.
MASTER
PSYCHOLOGIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID
Korte beschrijving
De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen
binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de
jeugdhulpverlening. Binnen een grote GGZ-instelling worden tegenwoordig diverse vormen van
vraaggerichte zorg (klinisch, deeltijd en ambulant) voor verschillende leeftijdsgroepen (kinderen en
jeugd, volwassenen, ouderen) georganiseerd. De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid
levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring die nodig zijn voor het werk van
een basispsycholoog binnen de genoemde domeinen en levert de kwalificatie voor de
79
vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot
Klinisch Psycholoog).
De student kiest voor de track Klinische Psychologie, de track Kinder- en Jeugdpsychologie of voor
de track Forensische Psychologie. Specifiek wordt binnen de track Klinische Psychologie
kennisverdieping geboden op het gebied van determinanten (zoals hechtingsprocessen en
emotieregulatie) en gevolgen van psychopathologie en (on)welbevinden bij volwassenen. Binnen
de track Kinder- en Jeugdpsychologie betreft de verdieping in deze master kennis van belangrijke
problemen in de (vroeg)kinderlijke ontwikkeling en aspecten van de jeugdzorg. Met name ‘Infant
Mental Health’ is een relatief nieuw kennisdomein, gericht op baby’s en peuters en hun ouders. In
de track Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische en klinische invalshoeken
ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, diagnosestelling,
behandelmethodieken, risicotaxatie en risicomanagement.
Tijdens het masterjaar voeren de studenten zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit,
bijvoorbeeld onder de doelgroep van de stageinstelling, volgen vier inhoudelijke vakken, een
masterpracticum, een eventueel keuzevak, en lopen stage in een instelling op het terrein van de
geestelijke gezondheidszorg, zoals een GGZ, een Jeugdzorginstelling of een Forensisch Psychiatrisch
Centrum.
Toelatingseisen
Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten met als specialisatie
Gezondheid, Kinder- en Jeugd e.d. worden waarschijnlijk zonder aanvullende eisen toegelaten,
maar moeten wel een aanvraag indienen bij de Examencommissie van de faculteit.
Toekomstperspectief
GGZ-instellingen inclusief de verslavingszorg, eerstelijnspraktijken, de forensische zorg, de zorg aan
mensen met een verstandelijke beperking, waar klinische deeltijd- en ambulante behandelingen
worden verzorgd voor kinderen, volwassenen en ouderen;
• Intra-murale instellingen zoals psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ),
crisis- en opvangcentra; forensische klinieken;
• Semi-murale instellingen als dagklinieken en opvanghuizen
Ook bestaan er mogelijkheden voor psychologen in andere maatschappelijke sectoren, zoals het
onderwijs, met name bij schoolbegeleidingsdiensten, het bedrijfsleven, het gevangeniswezen en
gemeenten. In de genoemde zorginstellingen wordt vaak ook een registratie op grond van de postdoctorale GZ opleiding gevraagd.
Contactgegevens
Wil je iets vragen over deze master en/of studeren aan de Universiteit van Tilburg? Mail de
onderwijsservicebalie: [email protected]
MASTER
SOCIAL PSYCHOLOGY
Korte beschrijving
The Master’s programme in Social Psychology focusses on both individual and group behaviour in
formal and informal social context. It studies how people behave in their social surroundings and
what influences this behaviour. Especially problems related to consumer behaviour, work and
80
organisational behaviour and deciscion making in social, economic and organisational contexts are
important themes in this Master’s programme.
Related to these themes, three seperate tracks have been formed with all their own focus and
study programme.
The Track Social Psychology studies how the social environment influences human thought,
emotion, and behaviour. Because social influence is pervasive in almost everything people think,
feel, and do, social psychology is a broad and increasingly multidisciplinary discipline. Three key
areas in social psychology are social cognition, interpersonal relations, and interactions within and
between groups.
The Track Economical Psychology studies the psychological mechanisms that underlie consumption
and other economic behaviours. It is an area where psychology and economics intersect. It deals
with economic preferences, choices, decisions, and factors influencing these, as well as the
consequences of economic decisions
The Track Work and Organisational Psychology concentrates on scientifically-based solutions to
human problems in work and organisational settings. It aims to understand how to achieve the
following objectives: optimise performance, improve processes and relationships, enhance fairness
and equity, and increase subjective well-being
Toelatingseisen
Students who would like to be admitted to this Master’s programme need a Bachelor’s or Master’s
degree in Psychology, including advanced knowledge in research methods and statistics as well as
knowledge of relevant subjects in the field of Social Psychology, Economic Psychology or Work and
Organisational Psychology.
Admission to all tracks of the Master’s Programme Social Psychology will be assessed on a case-bycase basis.
Toekomstperspectief
Positions at the academic level in research, communication, policy, consulting, human development
and organization development in private, semi-private or governmental organisations
Contactgegevens
Education Office
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Tilburg University
Phone: + 31 13 466 20 88
Fax: +31 13 466 20 53
E-Mail: [email protected]
MASTER
MEDISCHE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Medische psychologie is het werkveld waarin de relatie tussen psychologisch welbevinden en
fysieke gezondheid van mensen (kinderen en volwassenen) centraal staat. Het is een
81
verbijzondering van verschillende subdisciplines in de psychologie: klinische psychologie,
ontwikkelingspsychologie, functieleer en sociale psychologie.
De opleiding kenmerkt zich door een integrale benadering van de patiënt vanuit de gedachte dat
somatische, psychologische en contextuele aspecten bij elke aandoening een rol spelen. De
combinatie van psychologische en medische curriculumonderdelen maakt deze tweejarige
masteropleiding uniek in Nederland.
Tijdens de opleiding leer je om je vaardigheden en kennis op het gebied van diagnostiek en
therapie in dienst te stellen van de optimalisering van de behandeling van somatisch zieke
patiënten. Je expertise komt zowel tot uiting in direct contact met de patiënten en andere
persoonlijk betrokkenen, als in bijdragen aan multidisciplinair overleg met andere professionals.
Met je wetenschappelijke vaardigheden kun je bijdragen aan beter inzicht in de psychologische
aspecten van lichamelijke ziekten.
Het tweede jaar bestaat uit een uitgebreide klinische stage en onderzoek vanuit de scientistpractitionergedachte. De faculteit werkt daartoe samen met ziekenhuizen binnen de Brabant
Medical School, met name met het Elisabethziekenhuis in het eerste jaar en het Catharina
Ziekenhuis en andere ziekenhuizen in de regio in het tweede jaar.
In het tweede studiejaar van de master kunnen studenten aangeven welke richting zij willen geven
aan de klinische stage en de masterthesis. Zij kunnen kiezen tussen: Medische Psychologie voor
volwassenen (1e of 2e lijn), Pediatrische Psychologie of Klinische Neuropsychologie.
De opleiding duurt twee jaar (120 ects) en heeft zowel medische als psychologische
curriculumonderdelen.
Toelatingseisen
Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats in het komend studiejaar
dienen hiervoor een sollicitatiebrief te schrijven. Voor meer informatie over wat de
toelatingsvoorwaarden zijn, welke criteria de toelatingscommissie hanteert, aan welke eisen de
sollicitatiebrief dient te voldoen en hoe het tijdpad voor de toelatingsprocedure eruit ziet kun je
kijken op http://www.uvt.nl/masterkiezers/opleidingen/mp/eisen.html.
Toekomstperspectieven
Afgestudeerden zullen zowel in de eerste lijn van de gezondheidszorg, als binnen de transmurale
zorg en ziekenhuizen werkzaam zijn.
Contactgegevens
Voor meer informatie over deze master kunt u contact opnemen met Saskia Diesbergen:
Telefoon: +31 13 466 2175
E-Mail: [email protected]
82
Universiteit Twente
De ondernemende universiteit
Introductie op de Universiteit Twente
In de Masteropleiding Psychologie leer je hoe je gedrag kunt onderzoeken. Met deze kennis kun je
praktische problemen helpen oplossen en ook ondersteuning of advies geven.
Wat psychologie aan de Universiteit Twente onderscheidt van andere psychologie opleidingen is de
toegepaste benadering: je analyseert vraagstukken uit de praktijk, ontwerpt en zoekt oplossingen
en leert deze systematisch te evalueren. Tijdens de Bachelor en Masteropleiding kun je je
verdiepen in één van de zes specialisaties (thema’s). Deze thema’s hebben geen betrekking op
specifieke vakgebieden binnen de Psychologie, maar op de toepassingsgebieden van de
Psychologie.
De Master Psychologie is een éénjarig studieprogramma. Dit jaar biedt een verdieping in één van de
specialisaties van de psychologie die de Universiteit Twente aanbiedt. Na het afronden van de
Masteropleiding mag je jezelf Master of Science (MSc) in de psychologie noemen.
Gedurende het jaar volg je vakken van de door jou gekozen specialisatie. Deze specialisatievakken
beslaan 20 EC. Daarnaast volg je twee verdiepingsvakken van ieder 5 EC. Afhankelijk van je gekozen
specialisatie worden deze op een ander moment aangeboden. Vanaf het begin van het jaar ben je
ook bezig met je Masterthese (30 EC).
De Masterthese is een zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dat je verricht op het
gebied van het door jou gekozen specialisatie. Dit kan zijn:
• een onderzoeksopdracht (meedraaien in een onderzoeksproject van het thema) of een
ontwerpopdracht.
• een praktijkopdracht (eventueel gekoppeld aan korte stage, waarvan het onderwerp
gerelateerd is aan onderzoek dat binnen het thema wordt uitgevoerd).
Toelatingseisen voor een pre-Master psychologie aan de UT
Daarnaast is het ook mogelijk om toegelaten te worden met een afgerond pre-Master psychologie
programma van de UT. Het pre-Master programma is bedoeld om de student, die al minimaal een
afgeronde HBO-bachelor hebben, de theoretische psychologische basis en de ontwerp- en
onderzoekscompetenties bij te brengen die hen kwalificeert voor het voortzetten van de studie in
de Masteropleiding van Psychologie.
Toelatingseisen tot de pre-Master zijn de volgende:
• Afgeronde vierjarige HBO bachelor (240 EC) of een driejarige WO bachelor (180 EC).
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Het pre-Masterprogramma psychologie moet afgerond zijn in twee jaar. Gedurende deze twee jaar
heeft een student maximaal 3 tentamenkansen om een vak af te ronden.
83
MASTER
ARBEID & ORGANISATIE
Korte beschrijving
De Arbeids- en Organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van werkende mensen. Dat vindt
meestal plaats in organisaties. Basisgebieden als sociale psychologie, persoonlijkheidpsychologie en
ontwikkelingspsychologie (van de ouder wordende mens) komen hier samen. Tijdens deze
specialisatie maak je kennis met onderwerpen als: taak- en organisatieontwerp; werving en
selectie; organisatieverandering en -advisering; opleiding, training en ontwikkeling; evaluatie en
assessment. Hiernaast verwerf je psychologische kennis ten aanzien van het functioneren en het
welbevinden van individuen en groepen in organisaties en leer je deze kennis ook toepassen.
Onderstaande toepassingsgebieden staan centraal en zijn verbonden met lopend wetenschappelijk
onderzoek binnen de UT, zoals: Evaluatie en assessment (performance measurement), Opleiding,
training en ontwikkeling (human resource development), Organisatieverandering en advisering
(consulting & counseling), Taak- en organisatieontwerp (organising for commitment), Werving en
selectie (staffing for excellence).
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
Als Human Resource Manager, organisatieadviseur, selectiepsycholoog of consultant krijg je de
nodige vraagstukken voor je kiezen. Hoe zorg je ervoor dat mensen in organisaties blijven leren?
Hoe kun je kennis zo efficiënt en doeltreffend mogelijk inzetten? Welke criteria spelen een rol bij de
selectie van nieuwe medewerkers? Hoe voorkom je werkdruk en stress bij medewerkers?
Onmisbaar voor het bedrijfsleven zijn de ontwikkelingen rondom ICT. Zakendoen via de computer
(e-business), informatie zoeken en verspreiden via internet, leren op afstand (e-learning), ‘shoppen’
op internet (e-commerce), we vinden het inmiddels doodgewoon. Maar welke impact hebben ICTvoorzieningen op ons gedrag? Wat is de invloed van nieuwe media op het gedrag van mensen? Het
zijn vragen waar je als psycholoog in het bedrijfsleven het antwoord op gaat geven.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
MASTER
COGNITIE EN MEDIA
Korte beschrijving
Bij Cognitie en Media (C&M) wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen informatie
verwerken, hoe ze relevante informatie herkennen, wat hierbij de rol is van aandacht en geheugen,
en hoe ze taken uitvoeren op basis van deze informatie, en de consequenties van al deze
eigenschappen voor het ontwerpen van mediaboodschappen en apparaten.
84
Studenten krijgen inzicht in belangrijke deelgebieden van de cognitieve psychologie en de
methoden die hierin gebruikt worden, zoals gedragsmaten en het meten van hersenactiviteit met
behulp van EEG en fMRI. De opgedane kennis is van belang voor het ontwerpen van
mediaboodschappen en technische systemen, zoals hieronder behandeld wordt, maar dient ook
voor de ontwikkeling van fundamentele kennis over de relatie tussen hersenen en gedrag.
Studenten krijgen daarnaast inzicht in media-psychologisch onderzoek waarbij vragen worden
onderzocht als wat is het optimale standpunt van de camera en hoe werken emoties door op het
begrijpen van verdere beelden. Tenslotte kunnen de studenten zich richten op cognitief
ergonomisch onderzoek waarbij het doel is de werkomgeving optimaal af te stemmen op de
menselijke mogelijkheden en beperkingen. Zo wordt bij C&M bijvoorbeeld onderzocht hoe met
simulatoren en virtual reality systemen, taken optimaal aangeleerd kunnen worden.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
De kennis uit de mediapsychologie en consumentenpsychologie kun je ook in de mediasector
toepassen of in de reclamewereld. De kennis over informatieverwerking en
beïnvloedingstechnieken kun je als consumentenpsycholoog inzetten in functies bijvoorbeeld als
marktonderzoeker of bij een reclamebureau. Dit vakgebied is nog jong, maar bedrijven ontdekken
steeds meer wat de macht is van de kennis uit de psychologie als het gaat om strategische keuzes
die bedrijven moeten maken als het gaat om consumentenvoorlichting. Als mediapsycholoog ben je
expert op het gebied media en reclame als het gaat om de beïnvloeding van menselijk gedrag.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
MASTER
CONSUMENT EN GEDRAG
Korte beschrijving
Binnen het thema C&G wordt aandacht besteed aan onderwerpen als informatieverwerking en
besluitvorming van consumenten en specifieke theorieën zoals die over (sociale) rechtvaardigheid,
vertrouwen, attributies, (persoons) waarneming, beïnvloeding, attitudevorming, en
geautomatiseerd gedrag. Het ‘model’ achter het aangeboden onderwijs gaat uit van de gedachte
dat kennis over consumentengedrag de theoretische basis vormt die voorwaardelijk is voor
interventies in de markt. Met andere woorden: om marketingstrategieën te kunnen ontwikkelen en
marketinginstrumenten (product, prijs, plaats, promotie en personeel) optimaal te kunnen inzetten
is het noodzakelijk om te weten wat de consument drijft. En daarvoor is het weer nodig om kennis
te hebben van de (sociale) psychologie. Deze kennis wordt in toegepaste vorm aangeboden in de
Mastervakken Marketingcommunicatie en Consumentengedrag, Reclamepsychologie, Persuasieve
85
Communicatie, Methoden van onderzoek in de Consumentenpsychologie, Design en Emotie, en
Relatiemanagement en Vertrouwen.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
De kennis uit de mediapsychologie en consumentenpsychologie kun je ook in de mediasector
toepassen of in de reclamewereld. De kennis over informatieverwerking en
beïnvloedingstechnieken kun je als consumentenpsycholoog inzetten in functies bijvoorbeeld als
marktonderzoeker of bij een reclamebureau. Dit vakgebied is nog jong, maar bedrijven ontdekken
steeds meer wat de macht is van de kennis uit de psychologie als het gaat om strategische keuzes
die bedrijven moeten maken als het gaat om consumentenvoorlichting. Als mediapsycholoog ben je
expert op het gebied media en reclame als het gaat om de beïnvloeding van menselijk gedrag.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
MASTER
INSTRUCTIE, LEREN EN ONTWIKKELING
Korte beschrijving
De ILO psycholoog is een specialist op het gebied van leren. Mensen leren individueel en met
anderen, gedurende hun hele leven, op school, in een opleiding, in hun werk en daarbuiten. De ILO
psycholoog beschrijft en verklaart leerprocessen vanuit de cognitieve, ontwikkelings- en de
neuropsychologie. De ILO psycholoog observeert, analyseert, modelleert en evalueert leer- en
ontwikkelingsprocessen en is op basis hiervan in staat om gerichte instructie te ontwerpen of
hierover adviezen te geven.
• onderzoekt leerprocessen van kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen,
• adviseert over de inrichting van leersituaties en leertrajecten
• ontwerpt leerarrangementen.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
De ILO psycholoog is werkzaam als ontwerper of adviseur bij bedrijven en organisaties zie die
gericht zijn op het leren van medewerkers, zoals TNO, opleidingsinstituten zoals de
politieacademie, Human Resource Development afdelingen van organisaties, en consultancy
bedrijven die adviseren op het gebied van leren en ontwikkeling. In de onderwijssector kan een ILO
86
psycholoog terecht bij onderwijsondersteunende organisaties of als vormgever van onderwijsbeleid
en –methoden bij de scholen, universiteiten en opleidingsinstituten. Tot slot kan de ILO psycholoog
zich verder verdiepen door middel van een functie in het wetenschappelijk onderzoek.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
MASTER
VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Korte beschrijving
De zorgsector maakt grote veranderingen door. Door de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg
enorm toe. Het overgrote deel van de problemen waarmee een huisarts wordt geconfronteerd is
van psychosociale aard. De psycholoog kan hulp bieden bij de diagnose en behandeling van deze
problemen. Binnen het thema Veiligheid & Gezondheid is aandacht voor de klinische
gezondheidspsychologie die de psycholoog kan gebruiken bij deze werkzaamheden.
Maar ook risico’s op het gebied van milieu, verkeer en (gen)technologie komen aan de orde.
Waarom ervaren mensen bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerd voedsel als bedreigend? Hoe
nemen mensen dergelijke risico’s waar, hoe worden ze ervaren, hoe gaan mensen ermee om hoe
kunnen we hen daarover het beste informeren? Belangrijke gebieden komen samen: sociale en
klinische psychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie en risicopsychologie.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
Mogelijke werkgebieden kunnen zijn: verslavingszorg, ziekenhuizen, GGD, GGZ Als psycholoog
bestudeer je psychische, lichamelijke en sociale factoren die bij gezondheid een rol spelen. Bij
zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid. En je werkt aan oplossingen voor problemen die
zich op deze terreinen manifesteren. Zo kun je de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede
helpen de draad van leven en werken weer op te pakken. Je helpt een werknemer na een ziekte
weer terug te keren op de werkplek. En je kan mensen helpen die net het bericht hebben gekregen
dat ze ernstig ziek zijn. Daarnaast kun je denken aan onze steeds complexer wordende
maatschappij. Hierbij is er meer behoefte aan het verantwoord nemen van risico’s. Je adviseert een
gemeentebestuur bijvoorbeeld de burger weer het gevoel van veiligheid terug te geven. Bij dat
soort beslissingen zijn jouw inzichten waardevol.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
87
MASTER
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSBEVORDERING
(VANAF 2010/2011)
Korte beschrijving
Er komen steeds meer aanwijzingen dat geestelijke gezondheid meer is dan de afwezigheid van
psychische stoornissen. Positieve geestelijke gezondheid omvat ook ons subjectief, psychologisch
en sociaal welbevinden. Eenvoudig gezegd is het ook van belang dat we ons goed voelen, dat we
mogelijkheden ervaren om ons te ontplooien en dat we ons verbonden voelen met de samenleving.
In een snel veranderende samenleving bepaalt juist onze positieve geestelijke gezondheid de mate
waarin we om kunnen gaan met deze veranderingen. Naast de behandeling van psychische
stoornissen zal de geestelijke gezondheidszorg zich in toenemende mate richt op bevordering van
positieve geestelijke gezondheid. In deze Master wordt zowel aandacht besteed aan behandeling
van psychische stoornissen en psychische problemen bij mensen met lichamelijke aandoeningen als
aan het bevorderen van positieve geestelijke gezondheid. Je verdiept je in psychopathologie en de
klinische gezondheidspsychologie en oefent met therapeutische vaardigheden zoals cognitieve
gedragstherapie. Daarnaast krijg je inzicht in positieve psychologie en maakt kennis met
interventies die de positieve geestelijke gezondheid bevorderen.
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Psychologie, moet de student aan een aantal
voorwaarden voldoen. De minimale vereisten zijn:
• Afgeronde WO Bachelor Psychologie of WO Master Psychologie.
• Nederlands, minimaal op NT2 niveau
Toekomstperspectief
Omdat dit een nieuwe Master is, is er nog weinig bekend over het toekomstperspectief.
Contactgegevens
Studievoorlichter Psychologie
Floris Metzner
Telefoon: 053 489 4416
E-Mail: [email protected]
Karlien Zomer
Telefoon: 053 489 5624
E-Mail: [email protected]
88
Universiteit Utrecht
Introductie op de Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, met zeven faculteiten die gezamenlijk het hele
wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs bestrijken.
Opgericht in 1636, is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling met
een groeiende internationale reputatie. De Shanghai-ranglijst plaatst de Universiteit Utrecht op
nummer één in Nederland, op nummer elf in Europa en in de wereld op nummer 52.
De Universiteit Utrecht biedt 45 bacheloropleidingen en 167 masterprogramma´s, waarvan een
groot deel Engelstalig. De universiteit telt bijna 30.000 studenten en 7.500 medewerkers. Jaarlijks
komen meer dan 2.000 buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar
Utrecht. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk
relevant en innovatief onderzoek.
Sinds haar oprichting is de Universiteit Utrecht gevestigd in de historische, middeleeuwse
binnenstad van Utrecht. In de binnenstadcampus zijn twee faculteiten gevestigd. De overige
faculteiten zijn gehuisvest op de campus De Uithof ten oosten van de binnenstad. De faculteit
Geneeskunde is ook onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op de derde
campus, juist aan de rand van de binnenstad, is het University College Utrecht gevestigd, het
internationale undergraduate College van de Universiteit Utrecht.
MASTER
ARBEIDS- EN ORGANISATIE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Ben je geïnteresseerd in het functioneren en het welbevinden van individuen en groepen in
organisaties? Dan is arbeids- en organisatiepsychologie iets voor jou. In dit masterprogramma
komen verschillende deelgebieden van dit brede beroepsveld aan de orde. Je verwerft
psychologische kennis over het functioneren en het welbevinden van individuen en groepen in
organisaties, en leert deze kennis ook toepassen.
Cursussen die je volgt zijn gericht op arbeid, organisaties en de mensen die werken in organisaties.
Uitgangspunt is dat cursussen zowel inhoudelijk als toegepast zijn. In de mastercursussen komen
theorieën (concepten en modellen) en empirisch onderzoek aan de orde, en wordt toepassing
(diagnostiek,interventie) steeds aan theorie en empirisch onderzoek gerelateerd. Daarnaast oefen
je met diverse interventiemethoden en gesprekstechnieken. Ook loop je stage en voer je een
praktijkonderzoek uit.
Je stagewerkzaamheden en de reflectie daarop vormen de basis van het leerproces in de stage. Je
hebt de mogelijkheid een interne stage te lopen. Je functioneert dan als begeleider bij
bachelorcursussen als conflicthantering en mediation, en communicatieve vaardigheden. In de
thesis leer je zelfstandig te functioneren als onderzoeker in de arbeids- en organisatiepsychologie.
89
Alle stadia van een onderzoekscyclus komen aan de orde. Het onderzoek dient een zodanig
karakter te hebben dat er praktische aanbevelingen aan verbonden kunnen worden.
Het masterprogramma duurt één jaar waarin je 60 studiepunten (ECTS) moet halen.
Toelatingseisen
Je wordt toegelaten wanneer de bacheloropleiding psychologie van de UU, een studiepad
Organisatiepsychologie, Psychologie van arbeid en gezondheid in organisaties of Arbeids- en
organisatiepsychologie is afgerond.
Toekomstperspectief
Na afronding van het masterpogramma heb je veel mogelijkheden in de zakelijke dienstverlening
en de arbo-zorg. Je kunt aan de slag in praktijkfuncties, bijvoorbeeld als oganisatieadviseur, arbeidsen gezondheidspsycholoog, trainer, adviseur werving & selectie, HRM-deskundige of
opleidingsdeskundige. Je kunt je als zelfstandige vestigen of in dienst treden bij een bureau of
overheidsinstelling. Maar je kunt ook terechtkomen in staf-, coördinatie- of beleidsfuncties bij
afdelingen personeelszaken, personeel & organisatie, training & opleiding van overheidsdiensten
en het bedrijfsleven. Ook kun je een baan vinden in onderwijs- en onderzoeksfuncties binnen
universiteiten, overheidsinstellingen en onderzoeksbureaus.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
MASTER
JEUGDPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Jeugdvraagstukken staan van oudsher hoog op de actuele maatschappelijke agenda. Over de volle
breedte van de media - van Spits tot Nova, van Revu tot Pauw & Witteman – is er aandacht voor
thema’s als het functioneren van de Jeugdzorg, normbesef en het gedrag van jongeren,
ontwikkelingen in het gebruik van alcohol en drugs en vele andere jeugdgerelateerde
onderwerpen. De komst van een speciale minister voor Jeugd en Gezin onderstreept het politieke
belang en de maatschappelijke actualiteit van deze onderwerpen. Een bevredigende aanpak van
jeugdvraagstukken vraagt om professioneel opgeleide academici die over grenzen van disciplines
heen kunnen denken.
Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het werk in de jeugdsector? Vind je het
leuk om voorop te lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen? Ben je ambitieus en bedenk je graag
nieuwe oplossingen? Dan past het masterprogramma jeugdstudies bij jou. In het programma
jeugdstudies bestudeer je actuele jeugdvraagstukken die om een interdisciplinaire benadering
vragen.
Het masterprogramma duurt één jaar waarin je 60 studiepunten moet halen. Het programma
bestaat uit ten minste twee cursorische onderdelen (15 studiepunten). Daarnaast loop je stage en
doe je onderzoek (samen 45 studiepunten).
Toelatingseisen
Het programma is bedoeld voor studenten met een academische bachelordiploma algemene
sociale wetenschappen, psychologie, pedagogiek of sociologie die zich willen voorbereiden op een
functie op academisch niveau op het brede terrein van de zorg voor de jeugd (onderwijs, jeugdzorg,
90
jeugdbeleid). Ook is de master toegankelijk voor studenten met een afgeronde HBO-opleiding uit
de sector Hoger Pedagogisch onderwijs en Hoger Sociaal-agogisch onderwijs en een pre-master
Jeugdstudies.
Toekomstperspectief
De zorg voor de jeugd is momenteel sterk in beweging. Met een masterdiploma jeugdstudies sluit
je uitstekend aan bij de huidige ontwikkelingen. In onderzoeks-, staf- en beleidsfuncties kun jij de
kwaliteit van het complexe jeugdveld verbeteren.
Internationaal sluit de master aan bij onderzoek en beleid dat internationaal vergelijkend is
opgezet. Je kunt elders in Europa toegang zoeken tot meer gespecialiseerde opleidingen en tot
functies in landenoverstijgende onderzoeksinstellingen zoals het European Monitoring Centre for
Drug en Drug Addiction en de World Health Organisation.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
MASTER
KINDER EN JEUGDPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Dit masterprogramma is dan vooral gericht op studenten met een aantoonbare belangstelling voor
zowel normale als problematische ontwikkelingsprocessen van kinderen en jeugdigen.
Centraal staan systematische veranderingen in de levensloop van het individu, de
ontwikkelingsprocessen die hieraan ten grondslag liggen en de sociale context van
ontwikkelingsveranderingen. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het terrein van de
psychologische diagnostiek en de interventie bij (en preventie van) afwijkende ontwikkeling van
kinderlijke en jeugdige gedragingen en mentale processen.
Het masterprogramma duurt één jaar waarin je 60 studiepunten(ECTS) moet halen. Dit programma
bestaat uit ten minste twee cursorische onderdelen (15 studiepunten), waarin professionele kennis
en vaardigheden met betrekking tot ontwikkelingspsychopathologie, diagnostiek en behandeling
centraal staan. Daarnaast loop je stage en doe je praktijkonderzoek (samen 45 studiepunten).
Tijdens je stage verken je het werkterrein van de ontwikkelingspsycholoog, train je je vaardigheden
en pas je je kennis toe in de praktijk.
Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar tot het programma Kinder- en jeugdpsychologie indien je aantoont te
beschikken over de volgende kennis, inzicht en vaardigheden:
• Kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bacheloropleiding op het gebied op
het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bacheloropleiding op het gebied op
het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie.
• Vaardigheden op het niveau van de universitaire bacheloropleiding psychologie op het
gebied van de Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen.
Indien binnen de bacheloropleiding psychologie van de UU het studiepad Kinder- en
Jeugdpsychologie is afgerond, wordt men geacht over deze competenties te beschikken.
91
Toekomstperspectief
Het programma bereidt je voor op instroom in de beroepsopleiding tot
gezondheidszorgpsycholoog, als je een carrière in de gezondheidszorg ambieert (de psychiatrie, de
gehandicaptenzorg, RIAGG's/ggz, ziekenhuizen en jeugdzorg). Je hebt tevens toegang tot de
opleiding voor een registratie Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP.
Afgestudeerden gaan ook werken in het onderwijs (schoolbegeleidingsdiensten,
samenwerkingsverbanden of speciaal onderwijs) of in landelijke, provinciale of gemeentelijke
instellingen. De werkzaamheden omvatten diagnostiek en hulpverlening, maar ook beleids- en
methodiekontwikkeling, evaluatie van beleid en toegepast onderzoek.
Na een post-masteropleiding kun je gaan werken als eerstelijnspsycholoog. Je begeleidt dan zowel
de jongeren als hun ouders of verzorgers.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
MASTER
KLINISCHE EN GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Je wordt voorbereid op het uitoefenen van een functie als hulpverlener, onderzoeker of
beleidsontwikkelaar op academisch niveau. Afhankelijk van je vakkenkeuze verwerf je grondige
kennis van rouw en psychotrauma, van depressie en angst, en van het belang van psychologische
inzichten over somatische aandoeningen. Daarnaast verwerf je psychotherapeutische basiskennis
en basisvaardigheden en word je vertrouwd gemaakt met methoden voor interventie en preventie
in de geestelijke en somatische gezondheidszorg.
Na afronding van dit masterprogramma heb je inzicht in wetenschappelijke data-analyse en in
verschillende behandelmethoden. Daarnaast ben je goed in staat schriftelijk en mondeling over je
bevindingen te rapporteren. Je hebt goed inzicht in de rol van psychologische factoren in
gezondheid en ziekte. Ook kun je goed functioneren in een multidisciplinair team, waarbinnen je
zelfstandig bijdraagt aan probleemanalyse, beleidsvorming en implementatie van oplossingen voor
klinisch psychologische vraagstukken. Tijdens het programma krijg je ruime mogelijkheden je te
verdiepen in een breed scala van onderwerpen. Dit gebeurt door het lopen van een praktijkstage
en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
Het masterprogramma duurt één jaar, waarin je 60 studiepunten moet halen.
Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar tot het programma Klinische en gezondheidspsychologie indien je aantoont te
beschikken over de volgende kennis, inzicht en vaardigheden:
• Kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bacheloropleiding op het gebied van
psychopathologie.
• Vaardigheden op het niveau van van de universitaire bacheloropleiding psychologie op het
gebied van de Psychodiagnostiek bij volwassenen.
92
•
Blijk moet geven van een professionele houding die in overeenstemming is met wat
gangbaar is in het beroepsveld, bij voorkeur blijkend uit gespreks- en
communicatievaardigheden op universitair niveau.
Indien binnen de bacheloropleiding psychologie van de UU het studiepad Klinische en
gezondheidspsychologie, Klinische psychologie, Gezondheidspsychologie is afgerond, wordt men
geacht over deze competenties te beschikken.
Toekomstperspectief
Je kunt aan de slag bij instellingen voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg (zoals Riagg's),
ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen,
instellingen voor vluchtelingenzorg of justitiële instellingen.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
MASTER
NEUROPSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
De neuropsychologie onderzoekt de relatie tussen hersenen en gedrag. Het gaat hier om
psychologische functies zoals perceptie, geheugen, taalverwerking, aandacht, emotie en motoriek.
De neuropsychologie bestudeert hoe deze functies door de hersenen worden uitgevoerd, wat de
gevolgen zijn van hersenbeschadigingen, en hoe stoornissen behandeld kunnen worden. Dergelijke
stoornissen kunnen onder andere ontstaan door een ongeval, een beroerte, degeneratie in de
hersenen (Alzheimerdementie), of afwijkingen in de ontwikkeling.
Dit masterprogramma biedt de mogelijkheid om werkervaring op te doen én je inhoudelijk te
verdiepen in de neuropsychologie. Er wordt aandacht besteed aan neuropsychologische
stoornissen bij kinderen, bij neurologische en bij psychiatrische patiënten. Tijdens een stage van
tien maanden (halftime) doe je ervaring op in de klinische neuropsychologie of met
neuropsychologisch onderzoek. Je sluit de opleiding af met een masterthesis.
Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar tot het programma Neuropsychologie indien je aantoont te beschikken over de
volgende kennis, inzicht en vaardigheden:
• kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bacheloropleiding op het gebied van
de klinische neuropsychologie.
• vaardigheden op het niveau van de universitaire bacheloropleiding psychologie op het
gebied van de Neuropsychologische diagnostiek en revalidatie.
• gespreks- en communicatievaardigheden.
Indien binnen de bacheloropleiding psychologie van de UU het studiepad Neuropsychologie is
afgerond, wordt men geacht over deze competenties te beschikken.
Toekomstperspectief
Na dit masterprogramma kun je gaan werken in de gezondheidszorg op het terrein van de klinische
neuropsychologie. Dit betreft diverse klinische instellingen, zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en
93
verpleeghuizen. Afhankelijk van je vooropleiding voldoet het programma aan de eisen van de NIPdiagnostiekaantekening en de instroomeisen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Ook kun je een onderzoeksfunctie gaan vervullen binnen de gezondheidszorg bij instellingen
variërend van psychiatrische ziekenhuizen tot de farmaceutische industrie. Tevens kan je hierna als
aio doorstromen in een promotietraject.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
MASTER
SOCIALE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Het volgen van het masterprogramma sociale psychologie is de juiste keuze als jij je interesseert
voor de invloed die je hebt op de gedachten, gevoelens en het gedrag van andere mensen. In de
cursussen van deze master staan sociale beïnvloeding en sociale problemen m.b.t. milieu,
veiligheid, discriminatie, maatschappelijke conflicten en sociale relaties centraal. Daarnaast leer je
methodische en statistische instrumenten hanteren om sociaal psychologische theorieën te toetsen
en toe te passen in praktijksituaties.
Onderdeel van het programma zijn een stage en een afstudeeronderzoek. Deze kunnen op
verschillende manieren ingevuld worden. In de stage maak je een keuze tussen een onderzoek- of
een praktijkproject. Verder kies je tussen een interne of externe stage en tussen het doen van
intern of extern afstudeeronderzoek. Het doel van de stage en het afstudeeronderzoek is het
verwerven van kennis over een specifiek onderwerp en onderzoek- en/of praktijkervaring opdoen.
Toelatingseisen
Indien binnen een universitaire bacheloropleiding psychologie een studiepad, richting of tracé
Sociale psychologie is afgerond, wordt men geacht over de juiste competenties voor deze master
te beschikken.
Toekomstperspectief
Met deze kennis en vaardigheden heb je toegang tot veel verschillende beroepen. Zo kan je denken
aan een carrière in het sociaal psychologisch onderzoek, als trainer en opleider, als adviseur, als
projectleider of als beleidsmedewerker.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
94
MASTER
TOEGEPASTE COGNITIEVE PSYCHOLOGIE
Korte beschrijving
Het masterprogramma toegepaste cognitieve psychologie is een van de meest brede opleidingen
binnen de psychologie en is bedoeld voor studenten met interesse in cognitie en toepassing van
fundamentele kennis op praktijksituaties. Ben je praktijkgericht en vind je het vertalen van
onderzoeksresultaten naar praktijksituaties een creatieve bezigheid? Dan is dit programma iets
voor jou.
In dit masterprogramma staat de kennis van informatieverwerkingsprocessen in het menselijke
brein centraal. Op basis van die kennis leer je adviseren over het optimaliseren van
informatieoverdracht. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding van reclame- en voorlichtingscampagnes
en de gebruikersvriendelijkheid van producten. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het
bedenken van oplossingen voor een breed scala aan problemen zoals die in de praktijk zou kunnen
voorkomen. Dit gebeurt door middel van opdrachten in het cursorisch deel alsmede tijdens stage
en thesis. Tijdens je stageonderzoek maak je kennis met de werkpraktijk. Dit kan zowel intern
binnen een van de onderzoeksprojecten van het Helmholtz Instituut als extern, bijvoorbeeld bij
Philips, Stichting wetenschappelijk onderzoek voor verkeersveiligheid (SWOV), TNO, Unilever.
Toelatingseisen
Wanneer je in het bezit bent van een diploma van een Nederlandse bacheloropleiding Psychologie
met een cognitief en/of neurobiologisch accent word je toegelaten tot deze master.
Toekomstperspectief
Afgestudeerden kunnen aan de slag in de designindustrie, de gezondheidszorg, de ICT-sector, de
marketing- en reclamesector of op het gebied van onderwijsresearch. Denk aan functies als
adviseur of toegepast onderzoeker. Je kunt een werkkring vinden bij spoorwegbedrijven, in de
telecommunicatie, in de luchthavensector/ruimtevaart of in de productontwikkeling in de industrie.
Contactgegevens
Neem contact op met het Studiepunt Sociale Wetenschappen
Telefoon: (030) 253 49 49
E-Mail: [email protected]
95
OPMERKING
Deze folder is in het academische jaar 2009-2010 samengesteld door vrijwilligers en dient uitsluitend
ter informatie. Zoals in het voorwoord staat aangegeven is het onderwijs altijd onderhevig aan
verandering en dient men zelf contact op te nemen via de aangegeven contactpersoon voor de
meest recente informatie betreffende een bepaalde master. Aan dit document kunnen dan ook geen
rechten worden ontleend.
96
Download