Privé begroting

advertisement
AngelCoaching
Coaching en training voor de creatieve sector
Financieel Plan
-Uitleg in het kortAngelCoaching
[email protected] www.angelcoaching.nl KvK 37139921
Privé begroting
• Als zzp-er ben jij de onderneming
• En dus zijn jouw persoonlijke inkomsten en uitgaven belangrijk
Investeringsbegroting
Wat heb je nodig om je bedrijf te beginnen, m.a.w. wat zijn je
investeringen
• Vaste activa
 die langer dan 1 jaar in je bedrijf aanwezig zijn
 Bijvoorbeeld: computers, printers, inventaris
• vlottende activa
 minder dan 1 jaar aanwezig in je bedrijf
 Bijvoorbeeld: vorderingen, voorfinanciering BTW,
marktonderzoek, levensonderhoud etc.
Financieringsbegroting
•
•
•
•
Hoe ga je je investeringen betalen?
Heb je eigen geld?
of goederen die je inbrengt?
Aankloppen bij de bank? Investeerder?
Omzetprognose
• Wat ga je omzetten per jaar?
• Schatting: hoeveel producten/diensten ga je verkopen?
[email protected] www.angelcoaching.nl KvK 37139921
Exploitatiebegroting
• Is je bedrijf rendabel?
• Uitgangspunt is je omzetprognose, daar trek je inkoopkosten en
alle terugkerende bedrijfsposten van af
Liquiditeitsbegroting
• Kun je alle rekeningen betalen?
• Sterk wisselende inkomsten (door vakantie, BTW afdracht, laat
betalende klanten)
• Overzicht helpt om in te schatten wanneer je wat opzij moet
leggen
[email protected] www.angelcoaching.nl KvK 37139921
VERKLARENDE WOORDENLIJST BIJ BEGROTINGEN:
 vlottende activa:
middelen die minder dan 1 jaar in bedrijf aanwezig zijn
 duurzame activa:
die langer dan 1 jaar in je bedrijf aanwezig zijn
 afschrijving
duurzame activa slijten en worden minder waard
 Liquide middelen:
je werkkapitaal (op bank of in kas), geld dat je beschikbaar hebt
 Vreemd vermogen:
geld dat je leent
 Lang vreemd vermogen:
geld dat je voor langere tijd leent
 kort vreemd vermogen
bijvoorbeeld leverancierskrediet
 rekening-courant krediet
is geld dat je rood staat op de bank
 solvabiliteit
eigen vermogen / het benodigd vermogen (* 100%)
Bank wil vaak minimaal 30% solvabiliteit
 omzet
geld dat je verdient met verkoop
 brutowinst
omzet – inkoopkosten
 bedrijfsresultaat
brutowinst – vaste kosten
 nettowinst of –verlies
is het verschil tussen de brutowinst en alla overige kosten
Hier betaal je (inkomsten)belasting over
[email protected] www.angelcoaching.nl KvK 37139921
[email protected] www.angelcoaching.nl KvK 37139921
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards