Kloktijd 1

advertisement
MANAGEMENT
RELATIE
Lost
Verzamelwoorden
Bovenover
Grote stappen snel thuis
II
Resultaatgericht
II
II
1.0
2.0
Oppervlakkig
III
III
Kloktijd uit
Kloktijd aan
Oog voor detail
Pastoraal
IV
IV
Divergerend
Chirurgisch
Convergerend
Empatisch
Morele oordelen uit
V
Morele oordelen aan
VI
valens.nl
Vast
2006
Relatiebogen
http://www.valens.nl/ppt/relatiebogen.ppt
Relatiebogen gaan over diepgang en doel van interacties.
Uitgangspunt is eigenlijk route II: resultaatgerichte interactie.
De actor wil van 1.0 naar 2.0 om zijn doel te bereiken.
Hij “gebruikt” anderen ook voor dat doel.
Route III doet hetzelfde, maar verdiept zich oppervlakkig in
omstandigheden en andere factoren: bijzaken.
Bij IV ontstaat oog voor detail, en verdiept de actor zich niet
alleen in het doel wat hij wil bereiken, maar ook in de context
waarbinnen dat doel bereikt moet worden.
Links gaat het dan om een ruimtescheppend optreden,
waarbij de kloktijd uit gaat, er pastoraal wordt gedacht,
divergeren wordt verkend, en morele oordelen tijdelijk zijn
afgeschakeld.
Halverwege volgt dan een zone waarin geleidelijk
omgekeerde waarden de overhand krijgen. De kloktijd
gaat aan, evenals de morele oordelen. Er komt ruimte voor
chirurgisch optreden en er wordt geconvergeerd.
Route V doet hetzelfde, inclusief het inleven in de situatie,
omstandigheden en persoonlijk factoren bij andere actoren
Uiteindelijk kan je ook spreken van resultaatgericht
management, maar van een grotere complexiteit,
subtiliteit, flexibiliteit en authenticiteit. Resultaatgericht
2.0
Bij VI houdt hij zo rekening met persoonlijke elementen, dat hij
actie en doel verliest, en zich laat “aarden”. Hij loopt vast.
Sommige managers hebben zo’n angst om geaard te
worden, dat ze uitsluitend oppervlakkige contacten durven
aangaan.
Sommige spelers zijn er bewust op uit een dergelijke aarding tot
stand te brengen. Door een manager te compromitteren met sterk
emotionele situaties.
Route I tenslotte is het aanbrengen van een context waardoor ook
buitenstaanders kunnen volgen, waar de beweging van 1.0 naar
2.0 over gaat.
Een manager die diepgang en hoogte in zijn relatiemanagement
wil aanbrengen doet er goed aan zijn optreden in twee zones te
verdelen.
Andere zijn zo bezig met reputatiemanagement of
idealisme, dat de gehele interactie in het teken van de
bovenover communicatie met buitenstaanders staat.
Ook zijn er manager waar de balans tussen de linker en de
rechter zone wat scheef is: te eenzijdig pastoraal, of te
eenzijdig chirurgisch. Of met moeite om van de ene zone
in de andere te komen.
Die zoneoverschrijding is overigens het lastigst. Het komt
je al gauw te staan op het imago van onbetrouwbaarheid.
Wat weer om extra compenserend interactiemanagement
vraagt
Download