Geriatrie Campus Henri Serruys Definitie - AZ Sint

advertisement
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Definitie
Op de geriatrische afdeling verblijven mensen van oudere leeftijd
met een fysische, psychische en/of sociale problematiek. Vaak
zijn er meerdere problemen tegelijkertijd aanwezig.Samen met
de geneesheer geriater, het verpleegkundig en verzorgend team
wordt er intens samengewerkt met een kinesitherapeut, een
ergotherapeut, een maatschappelijk werker, een diëtist, een
psycholoog en een logopedist. De patiënt wordt in z’n totaliteit
multidisciplinair bekeken vanuit een holistische visie. Om die
reden zullen we u aan bed komen bevragen en eventueel enkele
testen uitvoeren.
Situering
De geriatrie is gelegen in de E – vleugel op de tweede en derde
verdieping. Het kan gebeuren dat er niet onmiddellijk een kamer
beschikbaar is naar uw keuze (één- of meerpersoonskamer). In
dat geval verblijft u tijdelijk in een andere kamer. Van zodra de
kamer van uw keuze vrij komt, wordt u verplaatst.
Opname
Uw opname kan gebeuren via de spoedgevallen, als het dringend
is of via de receptie , als de opname vooraf gepland is.Er zal u
gevraagd worden een opnamedocument te ondertekenen,
waarin uw kamerkeuze vermeld staat.Bij een éénpersoonskamer
wordt een supplement en verhoogd doktershonoraria
aangerekend.
2
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Wat meebrengen?
6 handdoeken en 6 washandjes
voldoende slaapkleedjes of pyjama’s
toiletgerief: zeep, tandenborstel en tandpasta,
scheergerief, kam, zakdoeken..
gesloten pantoffels
kamerjas
gemakkelijke dagkledij (vb joggingbroek, polo)
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor het zoek raken van
persoonlijke bezittingen. Mogen wij u vragen om kostbare zaken,
sieraden en geld thuis te laten. Wij adviseren hulpmiddelen zoals
wandelstok en bril te voorzien van een naam.
Werking op de dienst
Alle patiënten worden gestimuleerd om overdag zoveel als
mogelijk uit bed te komen en dagkledij te dragen.
Ze worden hierbij geholpen en ondersteund door het
verpleegkundig en ergotherapeutisch team, die waar nodig
hulpmiddelen ter beschikking geven.
3
Geriatrie
Campus Henri Serruys
De geriater houdt dagelijks een zaalronde in de voormiddag.
Dagelijks komt de kinesist de patiënt behandelen om zo zijn
fysieke mogelijkheden te herwinnen en te optimaliseren.
Tevens wordt de patiënt dagelijks uitgenodigd in de
ergotherapiezaal om een duidelijke dagstructuur te creëren en de
cognitieve functies te stimuleren.
Met behulp van oefenmaterieaal wordt verder getraind om de
zelfstandigheid verder op punt te stellen.
Er is wekelijks overleg met de belangrijkste thuiszorgdiensten in
de regio. Daar wordt uw specifieke situatie besproken, natuurlijk
enkel als u gebruik maakt van deze thuiszorgdiensten.
Dit overleg is belangrijk om de zorg die u thuiskrijgt naadloos te
laten verlopen in de zorg bij ons in het ziekenhuis en, als u terug
ontslagen wordt, de zorg thuis weer naadloos te laten aansluiten
aan uw behoeften.
Het is vanzelfsprekend dat u, indien u niet wenst dat uw situatie
wordt besproken op overleg, u bezwaar kan maken bij de
hoofdverpleegkundige. Wij zorgen er dan voor dat dit niet aan
bod komt op het overleg en respecteren uw privacy.
Er is de mogelijkheid om in de dagzaal de maaltijd te nuttigen en
in de namiddag met hun familie even rustig te kunnen
samenzitten.Op
dinsdagmorgen
(2de
geriatrie)
en
op
de
donderdagmorgen (3 geriatrie) is er een ontbijtbuffet in de
dagzaal, die we iedereen ten zeerste aan bevelen0.
4
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Dagindeling
Het is op de afdeling geriatrie gebruikelijk dat u, zodra uw
toestand het toelaat, zoveel mogelijk uit bed bent en gewone
kledij draagt.
U kunt de dagelijkse activiteiten als wassen, aan- en uitkleden zo
veel mogelijk zelf uitvoeren en zal hiervoor door het team worden
aangemoedigd en geholpen.
7 u – 11u:
verzorging
8 u – 9 u:
ontbijt en medicatiebedeling
9 u – 11u:
kinesitherapie en ergotherapie
11u 20:
middagmaal (bij voorkeur
in de dagzaal)
12 u 15 – 14 u:
middagrust
14 u:
verzorging, opzetten patiënten,
ergotherapie
14 u 30:
koffiebedeling
17 u – 18 u:
avondmaal en medicatiebedeling
19 u:
verzorging, medicatiebedeling
21u 15:
aanvang nachtdienst
5
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Contactpersoon
Indien nodig kan U samen met uw familie afspreken welke twee
personen er optreden als uw vertrouwenspersonen.
Deze namen, samen met de respectievelijke telefoonnummers,
geeft u af aan de hoofdverpleegkundige.
Alleen aan hen zal er informatie worden verstrekt en zij zorgen
voor de informatieoverdracht naar de overige familieleden en
bekenden.
U en / of uw contactpersonen kunnen een gesprek aanvragen
met de geneesheer -geriater, dit op maandag tot en met vrijdag,
telkens tussen 17u en 18 u. Gelieve de hoofdverpleegkundige
hiervoor te verwittigen.
Sociale dienst
Mevrouw Patricia Vincke, maatschappelijk werker, zal u graag
helpen om samen een oplossing te zoeken voor vragen van
sociale, materiële of persoonlijke aard.
U kan een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige of
rechtstreeks bellen naar 059 55 55 19.
6
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Ontslag
Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond, de arts de diagnose
heeft gesteld, een behandeling heeft opgestart en u met ontslag
kan, gaat u in principe terug naar de plaats waar u vandaan
komt. Mocht dit problemen geven, wordt er, reeds van bij
opname, samen met u en uw familie naar een passende
oplossing gezocht, dit in samenwerking met de maatschappelijk
werker.
Faciliteiten
Kapster: patiënten kunnen 1 maal per week (meestal op
donderdag) hun haar laten kappen. Gelieve de verpleegkundige
tijdig te verwittigen.
Voetverzorging: indien u beroep wilt doen op de podologe dient u
dit tijdig aan de verpleegkundige te melden. De voetverzorging
gaat door op donderdag.
Dit gebeurt op de dienst en de betaling gebeurt via de algemene
factuur.
7
Geriatrie
Campus Henri Serruys
Bereikbaarheid
Dr. VandeVondele (geneesheer – geriater): t: 059 55 55 02
Dr. Vander Stichele (geneesheer – geriater): t: 059 40 21 97
Geriatrie 2:
Hoofdverpleegkundige : Ann Rysselmans
t: 059 55 55 21
email: [email protected]
Geriatrie 3:
Hoofdverpleegkundige : Nadine Rosseel
t: 059 55 55 38
email: [email protected]
Maatschappelijk werker: Patricia Vincke
t: 059 55 55 19
email: [email protected]
az sint-jan brugge - oostende av
Campus Henri Serruys • Kaïrostraat 84 • 8400 Oostende • t: 059 55 51 11 • f: 059 55 51 66 •
[email protected] • www.azsintjan.be
artikelnummer ADDW3080/2017-07-21
8
Download