Groep 1

advertisement
Webquest elektriciteit: een zoektocht naar magnetisme
Vanhee Stijn
Webquest
Magnetisme
Opdracht 1: historiek
Reeds in de oudheid ontdekte men bepaalde eigenschappen van kristallen en gesteentes.
Een bepaalde eigenschap of verschijnsel werd magnetisme genoemd.
 Wat heeft men juist ontdekt? Verklaar deze eigenschap.
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Hoe noemt met het magnetische gesteente?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Ook de aarde is magnetisch. Verklaar.
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Wat is ‘Ferro’?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
_____________________________________________________________________________ p. 1/3
Webquest elektriciteit: een zoektocht naar magnetisme
Vanhee Stijn
Opdracht 2: opbouw van een magneet
Om te weten waarom een magneet nu net magnetisch is, bekijken we eens de opbouw van
de magneet.
 Uit welke deeltjes is een magneet (en ook iedere andere stof) opgebouwd?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Verklaar: magnetisch neutraal.
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Wat is het inwendige verschil tussen een magnetische en niet-magnetische stof?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
Opdracht 3: eigenschappen van een magneet
 Verklaar: magnetische inductie.
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Verklaar: remanent magnetisme.
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
 Welke polen zijn er aan een magneet?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.
_____________________________________________________________________________ p. 2/3
Webquest elektriciteit: een zoektocht naar magnetisme
Vanhee Stijn
Opdracht 4: doe-opdrachten
Deze opdrachten voer je uit aan je werktafel. Werk stap voor stap. Na het uitvoeren van
deze opdrachten ruim je alles netjes terug op.

Neem twee staafmagneten en stel ze zoals de onderstaande figuur op. Schuif de
magneten nu langzaam naar elkaar toe. Je merkt dat er een kracht ontstaat tussen de
twee magneten. Wat gebeurt er met de magneten?
Wis deze tekst en vul in dit kader je antwoord in.

Duid de krachtwerking van de magneten met pijltjes aan op onderstaande figuur.

Neem een staafmagneet en leg deze onder een testbordje. Strooi daarna een weinig
ijzervijlsel op het bordje en tik enkele keren op het oppervlak. Wat gebeurd er met het
ijzervijlsel? Teken dit op de figuur (dit kan je doen nadat dit document is afgedrukt)
Je bent nu klaar met de opdrachten. Druk dit document af en bekijk de
beoordelingstabel op de webquest.
_____________________________________________________________________________ p. 3/3
Download