normal - Geopunt

advertisement
Sjablonen
Toepassingen
Toepassing hoofdpagina
Vul hier de titel in.
Titel
Toepassings banner
Een afbeelding met voorkeursafmeting 2500x250 pixels (verhouding breedte/hoogte = 10/1) die over de breedte van de pagina
geafficheerd wordt. Afbeelding met formaat jpeg/PNG in bijlage bij dit sjabloon toe te voegen met de bestandsnaam “banner”.
Korte inhoud (korte beschrijving
van de toepassing )
Vul hier de korte beschrijving in.
Vrije tekst met verschillende paragrafen
Eigenaar
Vul hier de eigenaar van de toepassing in.
Verdeler
Vul hier de verdeler van de toepassing in (indien
verschillend van de eigenaar).
Contact e-mailadres
Vul hier het contact e-mailadres in.
Categorieën
Vul hier één of meerdere categorieën in.
Mogelijke waarden (meerdere mogelijk)
Bouwen, wonen en energie
Onderwijs
Gezin, welzijn en gezondheid
Cultuur, sport en vrije tijd
Erfgoed en landschap
Overheid
Milieu en natuur
Bodem en geologie
Economie
Landbouw en visserij
Water
Mobiliteit
Doelgroep
Mogelijke waarden (meerdere mogelijk)
Vul hier één of meerdere doelgroepen in voor de
toepassing.
Burger
Lokale besturen
Geopunt Gebroeders van Eyckstraat 16 BE-9000 Gent T+32 9 261 52 00 F +32 9 52 99 [email protected]
Overheid
Vastgoed
Bouwsector
Nutsector
Notariaat
Onderwijs
Beleidsmakers
Transport
Studiebureaus
GIS
Fotoalbum van de toepassing.
Maximum 3 afbeeldingen van de toepassing (screenshots of andere) die de gebruiker een beeld geven van het uitzicht en de
mogelijkheden van de toepassing.
Afbeeldingen met voorkeursafmeting 600x400 pixels (verhouding breedte/hoogte = 3/2) die in een fotoalbum geafficheerd wordt.
Afbeeldingen met formaat jpeg/PNG in bijlage bij dit sjabloon toe te voegen met de bestandsnamen “album1”, “album2”, “album3”.
Detail pagina
Uitgebreide beschrijving
Vul hier de uitgebreide beschrijving in.
Vrije tekst met verschillende paragrafen
Link naar de toepassing of meer
informatie
Vul hier de link in naar de toepassing of meer
informatie.
Geopunt Gebroeders van Eyckstraat 16 BE-9000 Gent T+32 9 261 52 00 F +32 9 52 99 [email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards