4TU.AMI Blended Learning

advertisement
4TU.AMI Blended Learning
Hans Cuypers
January 27, 2017
4TU.AMI Blended Learning
2/14
Een combinatie van face-to-face onderwijs en onderwijs ondersteund door
digitale tools biedt kansen om ons onderwijs
efficiënter, flexibeler en didactisch beter
te maken, en de meester-gezel relatie op moderne wijze vorm te geven.
/
department of mathematics and computer science
Project Blended Learning TUD, UT, TU/e
/
I
4 jaar
I
budget 550 Keuro per jaar (2:1:1)
I
financiering half 4TU, half faculteiten
I
begeleidend project vanuit 4TU.CEE
department of mathematics and computer science
3/14
Project Blended Learning TUD, UT, TU/e
/
I
4 jaar
I
budget 550 Keuro per jaar (2:1:1)
I
financiering half 4TU, half faculteiten
I
begeleidend project vanuit 4TU.CEE
I
begeleidend project ‘Open educational resources’
department of mathematics and computer science
3/14
Projectdoelen
/
4/14
I
Ontwikkeling didactiek voor blended en online wiskunde-onderwijs
I
Ontwikkeling formats voor blended en activerend
wiskunde-onderwijs
(bv. problem-based learning, peer learning, . . . )
I
Ontwikkeling materialen
(toetsen, toetsitems, videos, simulaties, . . . )
I
Delen van materialen
I
Delen van kennis en ervaringen
I
Gezamenlijke evaluaties
department of mathematics and computer science
Projectplannen
Focus op:
I
Schakelprogramma’s zowel blended als online
•
•
•
I
Service-onderwijs
•
•
•
I
Delen van kennis en materialen
Implementie van nieuwe formats
vrij innovatiebudget projecten
Eigen en service onderwijs differentiaalvergelijkingen
•
•
/
Basiswiskunde en calculus
Lineaire algebra
Statistiek
Ontwikkeling van blended onderwijs differentiaalvergelijkingen
Implementatie en evaluatie
department of mathematics and computer science
5/14
Projectorganisatie
/
6/14
I
Management: Hans Cuypers (TU/e, projectleider), Bart van de Dries
(TUD) en Jan Willem Polderman (UT), en wordt ondersteund door
Ambi Oosterhout (TUD, project-secretaris). Wageningen wordt
vertegenwoordigd door Joost van Opheusden.
I
Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordiger AMI (Kees Vuik), CEE
(Jan van der Veen), decaan (Peter Apers/Jan van Gils), onderwijs
(Marco Boon, Maarten de Gee)
I
CEE: Jan van der Veen (UT)
I
Open Educational Resources: Martijn Ouwehand, Annoesjka Cabo
(TUD)
department of mathematics and computer science
Werkpakketten
Project is opgedeeld in de drie deelprojecten:
I
Schakelonderwijs
I
Service-onderwijs
I
Differentiaalvergelijkingen
en drie ondersteunende deelprojecten:
/
I
Techniek
I
Toetsen
I
Disseminatie
department of mathematics and computer science
7/14
Globale Planning
Schakelonderwijs
2018/2019
2016/2017
2017/2018
Ontwikkeling Calculus
Implementatie Calculus
Ontwikkeling Calculus 2
Ontwikkeling Lineaire AlImplementatie Lineaire
gebra
Algebra
Ontwikkeling Kansrek &
Implementatie Kansrek &
Stat
Stat
Service-onderwijs
2017/2018
2018/2019
Implementatie Calculus 2
Ontwikkeling Lineaire Algebra 2
Evaluaties
Verzamelen data, Benchmark en Best practices,
Inventarisatie kansen
Projecten, Pilots in onderwijs
Evaluatie en zo nodig aanpassingen
2016/2017
2017/2018
Ontwikkeling
Blended
modules
Differentiaalvergelijkingen
Implementatie bij eigen
opleiding
2016/2017
/
8/14
Brede implementatie
Eigen wiskunde-onderwijs
2018/2019
department of mathematics and computer science
Implementatie bij Science
en bij Engineering opleiding
2019/2020
2019/2020
2019/2020
Implementatie bij HBOschakelonderwijs
Onderwijsprojecten in fases
/
I
Inventarisatie
I
Definitie
I
Implementatie
I
Evaluatie
department of mathematics and computer science
9/14
Inventarisatiefase
Elk van de parters inventariseert haar onderwijs en samen wordt een
opdeling in modules gemaakt.
De bestaande leermiddelen worden geïnventariseerd en er wordt
nagegaan hoe deze eventueel gedeeld kunnen worden met de andere
partners.
Hierbij wordt met name gekeken naar
/
I
Boeken en dictaten gebruikt door de verschillende instellingen
I
Opdrachten en toetsen (tentamens, oefenopdrachten), zowel
digitaal als op papier
I
Slides, Weblectures etc.
I
Webdocumenten, videos
department of mathematics and computer science
10/14
Definitiefase
/
I
Vastleggen van inhoud van cursussen
I
Didactisch concept (met steun van onderwijskundigen)
I
Overzicht van beschikbare en nog te ontwikkelen materialen
department of mathematics and computer science
11/14
Implementatie en Evaluatie
/
I
realisatie van cursus (met steun van onderwijskundigen)
I
verzorging van onderwijs
I
evaluatie door docenten en studenten
department of mathematics and computer science
12/14
Afronding
Zonodig aanbrengen van aanpassingen
/
I
inhoud
I
didactisch concept (met steun van onderwijskundigen)
I
gebruikte materialen
I
etc
department of mathematics and computer science
13/14
Download