Afweer tegen ziekte

advertisement
Afweer tegen ziekte
Gezondheid V31
Begrippenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aspecifieke afweer
Specifieke afweer
Mechanische barrière
Chemische barrière
Microbiële barrière
Immuunsysteem
Antistoffen
Geheugencellen
Actieve immuniteit
Passieve immuniteit
Indringers tegen gaan
• Aspecifieke afweer
Afweer tegen alles wat van buiten af komt
• Specifieke afweer
Afweer tegen één bepaalde ziekte (antistoffen)
Aspecifiek
• Mechanische barrière  werking van het lichaam
(tranen, niezen)
• Chemische barrière  Door zuur in de maag
• Microbiële barriere  Al aanwezige microorganisme zorgen dat slechte
bacteriën zich niet kunnen
vermeerderen.
Waarom is de mechanische barrière van de huid een
Aspecifieke afweer?
• Omdat de huid op alleen indringers reageert. De huid
heeft geen specifieke bacterie of virus die hij tegen wil
gaan
Leg uit dat koorts ook een vorm van Aspecifieke afweer
tegen ziekteverwekkers is.
• Het lichaam verwarmt zichzelf om zo bacteriën te doden.
Zo ook eventuele goede bacteriën.
Dus niet specifiek voor één soort.
Specifieke afweer
Specifieke afweer
• Ook wel het vormen van antistoffen
Antistoffen worden
gemaakt door. . . . ?
Witte bloedlichamen
(Lymfocyten)
Antistoffen
Voor elke bacterie en elke virus heeft een dier een
specifieke antistof tegen de ziekteverwekker.
Geheugencellen
• Je lichaam maakt een ‘’soort van’’ database aan met al
deze aan gemaakt antistoffen.
Leg uit waarom het immuunsysteem zorgt voor
specifieke afweer.
• Het immuunsysteem maakt specifieke antistoffen aan
tegen één bepaalde ziekte
Immuniteit
Gezondheid V31
Er zijn twee soorten immuniteit
• Actieve immuniteit
&
• Passieve immuniteit
Actieve immuniteit
Wordt een verzwakt virus in het lichaam
gespoten, het lichaam maakt dan zelf
antistoffen aan
Werking van een vaccinatie
Vaccineren
Virulentie
• De ziekmakende kracht van een ziekte
Maken van een vaccin
1. Kweek maken van de ziekte
2. Ziekmakende kracht af nemen
3. Immunologische eigenschap blijft behouden (de
vorm blijft behouden)
Soorten vaccins (entingen)
Dood vaccin
•
Is veilig, maar bied minder bescherming
Levend vaccin
• Effectiever, maar kans op symptomen
BVD
https://www.youtube.com/watch?v=JewAJksO4Fw
Passieve Immuniteit
Het dier krijgt antistoffen toegediend, die
door een ander organisme (dier) zijn
aangemaakt
Passieve immuniteit
‘’Waar of niet waar’’
1. Je krijgt een groen en een rood stuk papier.
2. Er komt een vraag te staan op het bord.
3. Als je denk dat het antwoord:
Waar is  houd je groen omhoog
Niet waar is  houd je rood omhoog
4. Heb je het fout? Ben je af.
5. Heb je het goed, ga je mee door naar de volgende
vraag.
De huid is een Aspecifiek afweersysteem
Niezen is een vorm van specifieke afweer
Hoesten is een Mechanische barriére
Chemische en microbiële barrière zijn beide te vinden in
het verteringsstelsel.
Het immuunsysteem is een aspecifieke afweer.
Antistoffen worden ook wel ‘’witte bloedcellen’’
genoemd.
Een voorbeeld van actieve immuniteit is biest
Een voorbeeld van passieve immuniteit is een vaccinatie
Aan de slag
• Lees : Oorzaak van ziekte en verweer hiertegen.
Op blz. 28
• Maak vragen 1.11 – 1.12 en 1.13 Op blz. 26 & 27
Download