abstract-vyth-dreese-vap-visie

advertisement
Abstract voor VAP visie
Immuno-art: kunst uit wetenschap, kunst voor het goede doel
Florry A.Vyth-Dreese
Immuno-art is een kunst- en goede doelenproject opgezet en beheerd door Florry
Vyth-Dreese. Zij is 35 jaar werkzaam geweest als bioloog op het Nederlands Kanker
Instituut in Amsterdam. Immuno-art is gebaseerd op microscopische foto’s uit haar
weefselonderzoek en laat de mooiste beelden zien, omgevormd tot kunstwerken voor
aan de muur.
Het immuno-art project is bedoeld om fondsen te werven voor onderzoek naar
nieuwe behandelingen van kanker, met name om de afweer te versterken. In dit
onderzoeksveld werken top wetenschappers nu aan zeer hoopvolle behandelingen.
Op de website zijn de beelden te zien die de basis vormen van twee collecties:
immuno-art en de recent bewerkte immuno-artifacts. Onlangs is daar ook immunofashion bijgekomen, kleding- en shawl designs met immuno-art prints. Florry VythDreese exposeert regelmatig, ook houdt zij lezingen en geeft zij lessen op scholen
aan VWO leerlingen over de afweer, met name de afweer tegen kanker.
Belangstelling voor een immuno-art kunstwerk? Mail naar [email protected] of ga
naar de website: www.immuno-art.nl. Hierop ziet u ook een overzicht van de
lopende tentoonstellingen en bijeenkomsten waar u van harte welkom bent. Tevens
kunt u via de website donaties doen op het immuno-art project.
Download