Introductiepresentatie van de financiële antenne Kulak

advertisement
Financiële antenne
KULeuven Kulak
Introductie 17 oktober 2012
Inhoud
• De financiële antenne :
Wat
o Organisatie
• Financiële transacties :
o Uitgaven
o Inkomsten
o Financiering van personeel
• Praktisch
o
De financiële antenne :
• Wat ?
een team van experts in financiële transacties
• Organisatie
o Financiële dienst Kulak :
o
• Anniek Putman, Marleen Seynaeve
o
Specifieke financiële transacties :
• Bibliotheek
: Mark Holvoet
• IRF
: Sigrid Vanryckeghem
• PAV
: Danielle Marien, Mieke Van Daele, Valerie Van
Houcke, Tessa Vanlook
• Sociale sector : Ann Samyn
• Studentenparochie : Ann Samyn
Financiële transacties : uitgaven
Hoe kunnen bedrijfskosten worden (terug)betaald ?
1. Op basis van een inkomende factuur voortvloeiend uit een
bestelling in SAP
o Verplicht bestellen in SAP via financiële antenne
2. Aan de hand van een kostenformulier
o Steeds originele bewijsstukken toevoegen en
kredietbeheerder laten ondertekenen.
3. Op basis van een reiswijzer (km vergoeding)
4. Middels gebruik van een bedrijfskredietkaart
5. Op basis van een F1-formulier (vergoeding aan derden –
natuurlijke personen
6. Uit een kas voor kleine uitgaven
Financiële transacties : inkomsten
•
Aandachtspunt :
Neem steeds vooraf contact op met de financiële dienst.
• Reden :
Juiste toewijzing van de inkomst aan de begunstigde
• Verantwoordingsstukken volgens type inkomst :
1. Uitgaande factuur (tegenprestatie)
2. Samenwerkingscontract, toelagebrief,
toekenningsbrief (geen tegenprestatie, nl gift,
toelage, subsidie, …)
3. Verwachte Gestructureerde Storting (VGS)
4. In contanten
Financiële transacties : financiering van
personeel
• Op basis van een Budget Controle Formulier (BCF)
• Voor ATP, BAP en jobstudenten
Praktisch
Uitgaven :
• Aanvraag bestelling
o
https://fin.kuleuven-kortrijk.be/finweb/
• Kostenformulier / Reiswijzer
o
Via KULoket/personeelslid/beroepskosten
• Bedrijfskosten
o
https://admin.kuleuven.be/sab/ic/intranet/bedrijfskosten/index
Inkomsten :
• Neem vooraf contact op met de financiële dienst
Introductie presentatie financiële antenne :
• http://www.kuleuven-kulak.be/nl/diensten-en-raden/algemeenbeheer/diensten/findienst
Download