Verklarende begrippen en afkortingen

advertisement
Verklarende begrippen en afkortingen
Verklarende begrippen
 Certificeren: Het behalen van een diploma en/of certificaat van Het Oranje Kruis. Hieronder
vallen alle soorten diploma’s, certificaten, deelcertificaten en getuigschriften.
 Hercertificeren: Het na behalen van een diploma/certificaat van Het Oranje Kruis, opnieuw
geldig verklaren van betreffende diploma/certificaat.
 Accreditatie Instructeur Eerste Hulp (IEH): hercertificering van Instructeur Eerste Hulp door
middel van accreditatie Instructeur Eerste Hulp.
 PE-online: Computerprogramma van Xaurum, waarin voor elke Instructeur Eerste Hulp een
persoonlijk dossier aanwezig is waarin nascholingen en competentiebeoordelingen worden
geregistreerd. Rayons en andere aanbieders van nascholingen kunnen via PE-online
nascholingen aanbieden ter accreditatie en deze in de openbare agenda laten plaatsen. (PE
staat voor Permanente Educatie)
 Rayon: Een organisatie van Instructeurs Eerste Hulp die geaccrediteerde nascholingen en
competentiebeoordelingen uitvoert voor de hercertificering van Instructeurs Eerste Hulp.
Afkortingen
 HOK: Het Oranje Kruis
 IEH: Instructeur Eerste Hulp
 NODE: Nederlandse Organisatie Docenten EHBO
 NRK: Het Nederlandse Rode Kruis
 NRR: Nederlandse Reanimatie Raad
Datum van ingang: 16 december 2013
Download