Risicoanalyse Buitensportdiscipline SIE-methode volgens NEN

advertisement
Risicoanalyse Buitensportdiscipline SIE-methode volgens NEN-EN 1050 / ISO 9001
1. Geen diploma’s specifieke touwtechnieken.
2
5
(eenheid instructie ,
uitleg & opleiding):
2.Geen EHBO diploma.
2
2
1
0
4
3.Instructeur wijkt af van de beschreven eenheid van instructie.
2
3
6
4.Instructeur is lichamelijk en/of mentaal niet gesteld.
1
5
5
1.Deelnemers beheersen niet de basisvaardigheden betreft indoor
Tope-rope.
2.Deelnemers kunnen veiligheidsfouten maken betreft het inbinden
en zekeren van elkaar.
3 3
9
2 5
3Deelnemer is lichamelijk en/of mentaal niet gesteld.
1 3
1
0
3 Vooraf mensen vragen of ze medische of menthale klachten hebben, en dit
Deelnemers
(doelgroep etc.):
Locatie
1.Niet overzichtelijk voor instructeur.
2 5
(gebruik & controle,
infrastructuur, wetgeving,
ecologie):
2. Te moeilijke routes en/of passages.
2 2
3.Te veel invloeden van buitenaf (muziek, drukke kinderen etc.).
3 5
4.Vooraf gebruik van alcoholische en/of drugs zaken genuttigd.
2 3
Instructeur mag alleen assisteren bij instructie onder supervisie van een
erkend instructeur.
Instructeur dient tijdig zijn EHBO te behalen, tot die tijd voorzien zijn van
nodige kennis betreft tot het toepassen van EHBO-procedures.
Regelmatig evalueren met instructeurs en iedereen op eenheid van instructie
brengen d.m.v. trainingsmomenten. En dit tijdig controleren d.m.v.
evaluatie/observatie.
Bij mentaal en lichamelijke klachten mag de instructeur alleen instructie
geven onder assistentie of supervisie.
Tijdens instructie bij 0 beginnen en alles stap voor stap uitleggen en daarbij
duidelijk voorbeeld geven.
Dit voordat de mensen zelfstandig gaan werken extra controleren op deze
punten. Extra toezicht op zekeraars.
1
1
A
1
1
1
A
2
1
2
A
1
1
1
A
risico-index
(K x E)
1
Objectief gevaar (O)
Kans (K)
Instructeurs
Subjectief gevaar (S)
Regelgeving of oplossing m.b.t. organisatie en eenheid van instructie om het
aangegeven risico te beheersen of te beperken tot een acceptabel risiconiveau
(restniveau).
Score risico
factor.
Beheersmaatregelen
Subjectief gevaar (S)
Risico-index
(K x E)
Opmaak datum document: 11-11-10
Effect (E)
Omschrijving van een realistisch risico welke gemonitoord moet worden vanuit de organisatie/instructeur.
Deze tabellen worden aangevuld en uiteindelijk samengesteld door de SIE.
Minimaal aantal instructeurs: 1
EU land(en): NL
Restrisico: O A O NA
Restrisico (A = aanvaardbaar, NA = niet aanvaardbaar)
Risicofactoren
O winter O voorjaar O zomer O najaar
Objectief gevaar (O)
Seizoen(en):
O level1 O level2 O level3
Kans (K)
Minimale trainingslevel instructeur:
Effect (E)
Ratio instructeur / deelnemers: 1:9
Score risico
factor
Buitensportprogramma: Top-rope indoor.
Classification risico:
O low O medium O high
Tijdsduur activiteit:
90
min.
1 1
1 A
1 2
2 A
1 2
2 A
1
0
4 De routes afstemmen op niveau en beheersing van de klant.
1 1
1 A
1 1
1 A
1 Planning en organisatie op orde in de hal, en niet te veel invloeden qua harde
5 muziek en dergelijke.
6 Vooraf bij boeken, vermelden dat alcohol en/of verbruik voor en tijdens
2 1 2
A
2 1 2
A
eventueel privé met mensen bespreken.
Zorgen dat je lesgeef situaties niet breder is als 5 routes.
activiteit ten strengste verboden is.
Pagina 1 uit 4
(werkvormen, opstelling):
materiaal
risico-index
(K x E)
Objectief gevaar (O)
Subjectief gevaar (S)
Score risico
factor.
Kans (K)
Effect (E)
Regelgeving of oplossing m.b.t. organisatie en eenheid van instructie om het
aangegeven risico te beheersen of te beperken tot een acceptabel risiconiveau
(restniveau).
1. Geen overzicht over de gehele groep, gehele activiteit of gehele
oefening.
2 5
1 Extra instructeur inzetten waar nodig en eventueel de locatie aanpassen klim
0 routes welke dichter op elkaar maar wel op niveau van de groep zijn.
1 1
1 A
2.chaotisch
2 1
2 Situatie stil zetten en volledig opnieuw beginnen. Daarna goed blijven
2 1
2 A
1 1
1 A
1 1
1 A
1 1
1 A
1 1
1 A
1 1
1 A
1 1
1 A
controleren op voorafgaande fouten en deze voorkomen.
Pas beginnen wanneer de carabiners van te voren gecontroleerd zijn op
slijtage en mankementen en wanneer deze gedurende de klim dicht gedraaid
zitten.
Geschiedenis touw bekijken en touw controleren. Direct handelen na
ontdekking beschadiging of mankement
Van te voren checken of ze degelijk zijn en tijdens activiteit regelmatig
controleren.
Voorkomen dat deze tijdens een uitleg of tijdens de activiteit worden afgeleid
of kunnen worden afgeleid
Voorkom afleiding en of confrontatie wat voor afleiding kan zorgen
1.Carabiner vertoont mankementen en of niet dicht gedraaid
1 5
5
2.Oud touw en of beschadigd touw
1 5
5
3.gordels los, oud en of versleten
1 4
4
1. een andere groep
3 1
3
2.een ouder,bekende of familie lid
1 1
1
3.een ontstane of eerdere ruzie
1 1
1 Aandacht houden op de rest van de groep laat deze de activiteit tijdelijk
(gebruik & controle):
Overig
Beheersmaatregelen
Subjectief gevaar (S)
Risico-index
(K x E)
Objectief gevaar (O)
Kans (K)
Organisatie
Effect (E)
Omschrijving van een realistisch risico welke gemonitoord moet worden vanuit de organisatie/instructeur.
Deze tabellen worden aangevuld en uiteindelijk samengesteld door de SIE.
Restrisico (A = aanvaardbaar, NA = niet aanvaardbaar)
Risicofactoren
Score risico
factor
Risicoanalyse Buitensportdiscipline SIE-methode volgens NEN-EN 1050 / ISO 9001
(weersinvloeden, etc.)
stoppen en eventueel iemand er bij roepen waarna de rest van de groep weer
verder kan
Pagina 2 uit 4
Download