nn-45-havo-argumenteren - Mevrouw Zus

advertisement
Nieuw Nederlands 4/5 havo, p. 181-189
www.mevrouwzus.wordpress.com
1
Hoofdstuk 1
www.mevrouwzus.wordpress.com
2



standpunt = mening
signaalwoorden standpunt:
ik vind, volgens mij, ik denk dat, mijn
conclusie is dat, dus, daarom, kortom
www.mevrouwzus.wordpress.com
3
positief
Ik vind dat we meer oude examens als
voorbereiding op het examen moeten maken.
 negatief
 Volgens mij moeten we niet meer oude examens
als voorbereiding op het examen maken.
 twijfel
 Ik ben er nog niet uit of het goed is dat we meer
oude examens als voorbereiding op het examen
moeten maken.


www.mevrouwzus.wordpress.com
4






signaalwoorden argument:
want, omdat, namelijk, aangezien, immers
objectief
feitelijke uitspraak, waar of onwaar, geen
ondersteuning nodig
subjectief
niet-feitelijk, in meer of mindere mate
aannemelijk, moet eventueel ondersteund
worden
www.mevrouwzus.wordpress.com
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
feiten
onderzoek of wetenschap
normen en waarden
vermoedens
geloof of overtuiging
gezag of autoriteit
nut
www.mevrouwzus.wordpress.com
6



Argument dat feiten bevat.
Feiten zijn controleerbaar en daarom waar of
onwaar.
We kunnen beter niet bij dat restaurant gaan
eten, want daar is het goedkoopste
hoofdgerecht al 30 euro.
www.mevrouwzus.wordpress.com
7


Er wordt verwezen naar de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek.
Je moet voortaan twee keer in de week vis
eten. Laatst bleek opnieuw uit onderzoek dat
regelmatig vis eten goed is voor hart,
bloedvaten en geheugen.
www.mevrouwzus.wordpress.com
8

Iemand beroept zich op een algemeen
geldende norm (opvatting/richtlijn over hoe
mensen zich in een situatie wel of niet dienen
te gedragen) of waarde (opvatting over wat
wenselijk is).

Een norm of waarde waarover geen verschil van mening
bestaat!

Die winkelier moet verdedigd worden wegens
poging tot doodslag. Je schiet toch iemand niet
neer omdat hij een zak appels steelt.
www.mevrouwzus.wordpress.com
9


Een vermoeden, dat kan voortkomen uit
iemands intuïtie of gevoel of een
veronderstelling.
Zij zit volgens mij volgend jaar helemaal niet in
Australië. Ik kan me namelijk niet voorstellen
dat ze dit jaar slaagt voor haar examen.
www.mevrouwzus.wordpress.com
10


Iemand beroept zich op zijn geloof of
(levensbeschouwelijke) overtuiging.
Het Interkerkelijk Vredesberaad is principieel
tegen elke vorm van geweld en het IKV vond de
steun van de NAVO voor de opstandelingen in
Libië dan ook verkeerd.
www.mevrouwzus.wordpress.com
11




Zich beroepen op een deskundige of
autoriteit op een bepaald (vak)gebied.
gezag= macht over anderen, overheid,
regering, overwicht, autoriteit
autoriteit= gezag, overheidspersoon, iemand
met gezag op een bepaald terrein
Volgens veel psychologen speelt seksualiteit in
het dagelijks leven een grote rol. De beroemde
psychiater Freud heeft dat al meer dan
honderd jaar geleden ontdekt.
www.mevrouwzus.wordpress.com
12



Als het standpunt een uitspraak voor of
tegen een bepaalde maatregel is,
en in het argument wordt verwezen naar het
nut of onnut van die maatregel.
De maximumsnelheid op de Nederlandse
snelwegen moet omlaag. Dat levert minder
verkeersslachtoffers op en het is goed voor het
milieu.
www.mevrouwzus.wordpress.com
13
www.mevrouwzus.wordpress.com
14
Download