Over lezen Blok 1

advertisement
Klas 3A
www.mevrouwzus.wordpress.com
1
1.
2.
3.
proza
poëzie
toneel
www.mevrouwzus.wordpress.com
2



de volle breedte van het papier
verdeeld in alinea’s en hoofdstukken
bijvoorbeeld: romans en verhalen
www.mevrouwzus.wordpress.com
3






bijvoorbeeld: gedichten en liedjes
een deel van de bladzijde
veel wit
de regels worden niet volgeschreven
ongelijke regellengte
verdeeld in strofen
www.mevrouwzus.wordpress.com
4


gespeelde tekst in theater of schouwburg
tekst bedoeld om opgevoerd te zien
www.mevrouwzus.wordpress.com
5
1.
2.
3.
epiek
lyriek
dramatiek
www.mevrouwzus.wordpress.com
6


vertellende tekst waarin tijd verloopt
meestal prozateksten, soms vertellende
gedichten
www.mevrouwzus.wordpress.com
7


de schrijver brengt gevoelens naar voren
vooral in poëzie en liedteksten
www.mevrouwzus.wordpress.com
8

toneel
www.mevrouwzus.wordpress.com
9
= genres
1. roman
2. novelle
3. verhaal
www.mevrouwzus.wordpress.com
10




meer dan honderd bladzijden
verschillende personages
uitvoerig beschreven
meerdere verhaallijnen
www.mevrouwzus.wordpress.com
11




minder dan honderd bladzijden
weinig personages
niet diepgaand beschreven
één verhaallijn
www.mevrouwzus.wordpress.com
12
= beknopte vertelling
 nadruk op één gebeurtenis
 gepubliceerd in een verhalenbundel
www.mevrouwzus.wordpress.com
13
1.
2.
tragedie
= serieus toneelstuk
komedie
= humoristisch stuk
www.mevrouwzus.wordpress.com
14
= verhaalsoorten, zoals:
 sprookjes
 oorlogsromans
 liefdesverhalen
 detectives
www.mevrouwzus.wordpress.com
15




musical
opera
operette
cabaret
www.mevrouwzus.wordpress.com
16




ode (lofdicht)
lied
limerick (vijfregelig kort versje)
haiku (kort gedicht)
www.mevrouwzus.wordpress.com
17
Zie schema p. 15!
www.mevrouwzus.wordpress.com
18
www.mevrouwzus.wordpress.com
19

Je bedoelt precies wat je zegt.
www.mevrouwzus.wordpress.com
20

De woorden hebben een andere betekenis.
www.mevrouwzus.wordpress.com
21


Je gebruikt een beeld om duidelijk te maken
wat je bedoelt.
Alle uitdrukkingen en gezegden zijn
beeldspraak.
www.mevrouwzus.wordpress.com
22
1.
2.
3.
4.
vergelijking
metafoor
personificatie
metonymia
www.mevrouwzus.wordpress.com
23
Je vergelijkt iets met iets anders omdat er
overeenkomst is.
 Het beeld wordt ingeleid door 'als' of een
vorm van het werkwoord 'lijken'.
Bijvoorbeeld:
 Lachen als een boer die kiespijn heeft.
 Hij ging er als een haas vandoor.
 Je kamer lijkt wel een kloostercel.

www.mevrouwzus.wordpress.com
24
Je geeft iets de naam van iets anders omdat
er overeenkomst is.
Bijvoorbeeld:
 Kijk de zon gaat onder, het meer staat in
brand.
 Dat schaap heeft zich laten beetnemen.
 Wat zit jij mistig te kijken.

www.mevrouwzus.wordpress.com
25

Als iets levenloos als iets levends wordt
voorgesteld.
www.mevrouwzus.wordpress.com
26

Je geeft iets direct de naam van iets anders,
omdat er een ander verband dan
overeenkomst is.

Gisteren dronk hij een glaasje te veel.
Er zijn in Rome drie Rembrandts gestolen.
Geef me de vijf , zei de vrouw.


www.mevrouwzus.wordpress.com
27








Wij krijgen een nieuwe badkamer.
(bedoeld is: een nieuwe inrichting van de badkamer)
Ik ben dol op de polderlandschappen van Willem
Roelofs.
(bedoeld is: schilderijen van polderlandschappen)
In zo'n bloot badpak durf ik me niet te vertonen hoor.
(bedoeld is: een badpak dat veel bloot laat zien)
Zoek toch eens een leuk vriendje; je komt altijd maar
aanzetten met zo'n babyface.
(bedoeld is: een (volwassen) man die een babyface
heeft)
www.mevrouwzus.wordpress.com
28
www.mevrouwzus.wordpress.com
29
Download