Lore Delfosse - Gebiedswerking

advertisement
KATHO, Departement Ipsoc
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
informaticavaardigheden
Eindverslag
SADAN opdracht
Delfosse Lore
2011-2012
1
Stap 1: Onderwerpsverkenning ....................................................................................................... 5
1.1
Referentie van artikel .............................................................................................................. 5
1.2
Onmiddellijke context van het artikel ..................................................................................... 5
1.3
De auteurs ............................................................................................................................... 6
1.3.1
Wie schreef het artikel .................................................................................................... 6
1.3.2
Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven .............................................................. 6
1.3.3
Wat vind je verder over de auteurs................................................................................. 6
1.3.4
Site van zijn werkplek ...................................................................................................... 7
1.3.5
Wat heeft auteur nog geschreven................................................................................... 7
1.3.5.1
Simone de Roos: .......................................................................................................... 7
1.3.5.1.1 Boeken ................................................................................................................... 7
1.3.5.1.2 Wetenschappelijke publicaties ............................................................................. 7
1.3.5.1.3 Vakpublicaties ..................................................................................................... 10
1.3.5.2
1.4
De structuur........................................................................................................................... 11
1.4.1
Kent het een duidelijke structuur .................................................................................. 11
1.4.2
Tussentitels .................................................................................................................... 11
1.4.3
Referenties opgemaakt ................................................................................................. 11
1.5
2
Synthese van tekst................................................................................................................. 12
Stap 2: WikiWelkom ...................................................................................................................... 13
2.1
Welkomspagina ..................................................................................................................... 13
2.2
Elk groepslid stelt zich kort voor ........................................................................................... 13
2.2.1
2.3
3
Freek Bucx: ................................................................................................................ 10
Maak kennis met Delfosse Lore .................................................................................... 13
Wij als projectgroep .............................................................................................................. 14
2.3.1
Wie zijn wij .................................................................................................................... 14
2.3.2
De leden......................................................................................................................... 15
Stap 3: Inhoud in lijsten en syntheses ........................................................................................... 16
3.1
Woordenlijst .......................................................................................................................... 16
3.1.1
Inleiding ......................................................................................................................... 16
3.1.2
Ondersteuning, controle en structuur .......................................................................... 16
3.1.3
Informele steun ............................................................................................................. 16
3.1.4
De buurt als ‘medeopvoeder’........................................................................................ 16
3.1.5
Kwetsbare gezinnen ...................................................................................................... 16
3.1.6
De ontwikkeling van kinderen ....................................................................................... 16
2
3.1.7
3.2
Isabelle Pannecoucke .................................................................................................... 17
3.2.2
Simone de Roos ............................................................................................................. 17
3.2.3
Freek Bucx ..................................................................................................................... 18
Organisaties / voorzieningen................................................................................................. 19
3.3.1
Kind en Gezin-lijn ( K&G-lijn) ......................................................................................... 19
3.3.2
Aventurijn Begeleidingscentrum ................................................................................... 20
3.3.3
Centrum Overleie .......................................................................................................... 21
3.3.4
Stad Kortrijk - Directie Burger en Welzijn - Afdeling Onderwijsopbouwwerk .............. 22
3.3.5
Stad Kortrijk - Directie Burger en Welzijn - afdeling Welzijnsdienst ............................. 22
3.4
Bronnenlijst ........................................................................................................................... 23
Stap 4: Beschikking krijgen en meer zoeken ................................................................................. 25
4.1
Andere werken ...................................................................................................................... 25
4.1.1
Simone de Roos ............................................................................................................. 25
4.1.2
Freek Bucx ..................................................................................................................... 25
4.2
5
Specialisten ............................................................................................................................ 17
3.2.1
3.3
4
Kinderen in de buurt...................................................................................................... 17
Exel-oefening ......................................................................................................................... 26
4.2.1
Oefening 1 ..................................................................................................................... 26
4.2.2
Oefening 2 ..................................................................................................................... 26
4.2.3
Oefening 3 ..................................................................................................................... 26
4.3
Kranten / weekbladen / magazines (commercieel) .............................................................. 27
4.4
Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)..................................................................................... 28
4.5
Bijdrage uit een verzamelwerk .............................................................................................. 28
4.6
Eindwerken / bachelorproeven ............................................................................................. 28
4.7
Handboeken, verzamelwerken, monografieën ..................................................................... 29
Stap 5: Contextualiseren ............................................................................................................... 30
5.1
Bespreking organisaties......................................................................................................... 30
5.1.1
Centrum Overleie .......................................................................................................... 30
5.1.1.1
Uitzicht....................................................................................................................... 30
5.1.1.2
Inhoud ....................................................................................................................... 30
5.1.1.3
Techniek .................................................................................................................... 30
5.1.1.4
Besluit ........................................................................................................................ 30
5.2
Statistieken ............................................................................................................................ 31
5.3
Juridische context .................................................................................................................. 31
3
5.4
6
Politieke context (maatschappelijk / beleid / visie ) ............................................................. 31
5.4.1
Nadia Staes .................................................................................................................... 31
5.4.2
Dirk Van Walleghem ...................................................................................................... 31
Persoonlijk besluit ......................................................................................................................... 32
6.1
Hoe is deze opdracht verlopen.............................................................................................. 32
6.2
Heb je genoeg info gevonden................................................................................................ 32
6.3
Wat moet je nog verder trainen ............................................................................................ 32
6.4
Waar ben je sterk in .............................................................................................................. 32
6.5
Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven ........................................................................... 32
4
1 STAP 1: ONDERWERPSVERKENNING
1.1 Referentie van artikel
 Bucx, F. (red.) (2011). Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den
Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Groenendaal, H. & Deković, M. (2000). Risicofactoren voor de kwaliteit van de opvoeding.
Pedagogiek, jaargang 20, nummer 1, pagina 3–22.
 Hashima, P. & Amato, P. (1994). Poverty, Social Support, and Parental Behaviour. Child
Development, jaargang 65, nummer 2, pagina 394–403.
 Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Inaugurele rede Kohnstammleerstoel. Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam.
 J/M (2007). Ouderonderzoek. J/M, september 2007, pagina 44–58.
 Kesselring, M., Gemmeke, M. & Geschiere, M. (2010). CJG kan opvoedkundige kracht van de
omgeving versterken. Jeugd en Co Kennis, jaargang 4, nummer 3, pagina 19–28.
 Leventhal, T. & Brooks-Gun, J. (2000). The neighborhoods they live in. The effects of
neighborhood residence on child and adolescent outcomes. Psychological Bulletin, jaargang 126,
nummer 2, pagina 309–337.
 Ministerie voor Jeugd en Gezin (2008). De kracht van het gezin. Nota gezinsbeleid 2008. Den
Haag, Ministerie voor Jeugd en Gezin.
 Portegijs, W., Hermans, B. & Lalta, V. (red.) (2006). Emancipatiemonitor 2006. Veranderingen in
de leefsituatie en levensloop. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen, Van
Gorcum.
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2009).
Investeren rondom kinderen. Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg.
 Sampson, R. J., Morenoff, J.D. & Earls, F. (1999). Beyond Social Capital. Spatial Dynamics of
Collective Efficacy for Children. American Sociological Review, jaargang 64, nummer 5, pagina
633–660.
 Speetjens, P., Linden, D. van der & Goossens, F. (2009). Kennis over opvoeden. De vragen van
ouders, het aanbod van de overheid en de mogelijkheden van de markt. Utrecht, Trimbosinstituut.
 Verhoeven, M., Junger, M., Aken, C. van, Deković, M. & Aken, M.A.G. van (2007). Parenting
During Toddlerhood. Contributions of Parental, Contextual, and Child Characteristics. Journal of
Family Issues, jaargang 28, nummer 12, pagina 1663–1691.
 Zeijl, E. & Egten, C. van (2008). Over opvoeden gesproken… Jeugdbeleid, jaargang 2, nummer 1,
pagina 25–35.
1.2 Onmiddellijke context van het artikel
Titel:
Cover:
Onderwerp:
SpringerLink
datum:
Jeugd en Co Kennis
Volume 1/2007
Volume 2011/2011
Medicine & Public Health
Thursday, December 10, 2009
Collectie:
ISSN:
Uitgever:
Extra links:
Medicine
1873-9172 (Print)
1876-6099 (Online)
Bohn Stafleu van Loghum
Register for TOC Alerting
Editorial Board
Submissions
About This Journal
5
Jeugd en Co Kennis is het verdiepingstijdschrift van Jeugd en Co, een pakket vakinformatie voor de
jeugdsector. Jeugd en Co is er voor professionals die werken met kinderen en jeugdigen met
problemen of die het risico lopen in problemen te komen. Jeugd en Co verschijnt acht keer per jaar,
Kennis wordt vier keer per jaar gratis meegestuurd. Kennis is niet los verkrijgbaar. Naast de twee
tijdschriften behoort bij Jeugd en Co een website: www.jeugdenco.nl met nieuws en archief. Jeugd
en Co Kennis is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met uitgeverij Bohn
Stafleu van Loghum. Het tijdschrift wordt gefinancierd uit het Kennisprogramma Jeugd van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Artikel: SCP-onderzoek naar opvoeding, sociaal netwerk, buurt en ontwikkeling van kinderen.
Merendeel ouders voelt zich competent als opvoeder.
1.3 De auteurs
1.3.1
Wie schreef het artikel
Simone de Roos & Freek Bucx schreven dit artikel samen.
1.3.2
Wordt er in het artikel zelf informatie gegeven
Er wordt informatie in het artikel zelf gegeven. Onder de referenties staan beide auteurs met wat
hun functies zijn.
Simone de Roos: is auteur van het Gezinsrapport 2011. Zij werkt als onderzoeker bij de
onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Haar e-mail
adres: [email protected]
Freek Bucx: is redacteur en auteur van het Gezinsrapport 2011. Hij werkt als onderzoeker bij de
onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zijn e-mail
adres: [email protected]
1.3.3
Wat vind je verder over de auteurs
Simone de Roos: Simone de Roos studeerde na het voltooien van de
Pedagogische Academie te Heerenveen Ontwikkelingspsychologie aan
de Rijk Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij bij de Radboud
Universiteit Nijmegen op een longitudinaal onderzoek naar de
ontwikkeling van sociale vaardigheden van jonge kinderen. Van 1995 tot
1997 was ze freelance docent bij de huisartsenopleiding in Nijmegen en
Utrecht. Daarna werkte zij tot 2007 als respectievelijk post-doc en senior
onderzoeker bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verrichtte daar onderzoek naar
de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit
de gehechtheidtheorie en sociale leertheorie. Daarnaast was zij van 2002
tot 2007 interne begeleider van een basisschool in Nieuw-Vennep.
Tussen 2007 en 2010 werkte zij als onderwijsadviseur bij het Haags Centrum voor
Onderwijsbegeleiding en werd ze als senior onderzoeker gedetacheerd bij het lectoraat Educatieve
Dienstverlening van Inholland te Den Haag. Bij dit lectoraat deed ze onderzoek naar de effecten van
professionaliseringstrajecten bij (voor)scholen op interactieve vaardigheden van (aankomende)
leidsters en leerkrachten en leerprestaties van jonge kinderen.
6
Freek Bucx: Freek Bucx studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2002 werkte hij als docent aan de
Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie. Tussen
2004 en 2009 was hij als AIO verbonden aan de Universiteit Utrecht,
departement Algemene Sociale Wetenschappen. Hij verrichtte daar
onderzoek naar relaties tussen jongvolwassenen en hun ouders, in het
bijzonder hoe deze relatie afhangt van de specifieke levensfase waarin
jongvolwassenen zich bevinden.
1.3.4 Site van zijn werkplek
Simone de Roos: http://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Roos_de_Simone
Freek Bucx: http://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Bucx_Freek
1.3.5 Wat heeft auteur nog geschreven
1.3.5.1 Simone de Roos:
1.3.5.1.1 Boeken
 de Roos, S.A. (1995). Peer competence and its antecedents during the first five years of life: A
longitudinal study. Dissertatie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
1.3.5.1.2 Wetenschappelijke publicaties
 Bucx, F., & de Roos, S. (2011). Opvoeden in Nederland. In: F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011. Een
portret van het gezinsleven in Nederland, pp. 152–179. Den Haag: Sociaal en Cultureel
Planbureau.
 de Roos, S., Bucx, F., & Geijer, M. (2011). Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol
van ouders en de bredere opvoedomgeving. In: F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011. Een portret
van het gezinsleven in Nederland, pp. 197–222. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Bucx, F., & de Roos, S. (2010). Uitwisseling van steun tussen ouders en hun jongvolwassen
kinderen. In: A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de
wacht: generaties in Nederland, pp. 205–220. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 van Dorsselaer, S., Vermeulen, E., de Looze, M., de Roos, S, Verdurmen, J., ter Bogt, T., &
Vollebergh, W. (red.) (2010). HBSC 2009: Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in
Nederland. Utrecht: Trimbos-instituut.
 de Roos, S. (2010). De relatie van jongeren met ouders en vrienden. In: S. van Dorsselaer, M. de
Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 27–40. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S. (2010). Schoolbeleving, sfeer in de klas en spijbelen. In: S. van Dorsselaer, M. de
Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 41–55. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S. (2010). Gezond eten, bewegen, mediagebruik en opvoeding. In: S. van Dorsselaer, M.
de Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 185–194. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S., & Bot, S. (2010). Gezondheidsgedrag en mediagebruik. In: S. van Dorsselaer, M. de
Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
7












Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 57–70. Utrecht: Trimbosinstituut.
de Roos, S., & Bucx, F. (2010). Piepen de jongen zoals de ouders zongen? In: A. van den Broek, R.
Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de wacht: generaties in Nederland, pp.
75–92. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
de Roos, S.A, van der Heijden, H.R.M.A., & Gorter, R.J. (2010). Professional development schools
and early childhood education: interactive skills of students, playgroup and kindergarten
teachers. European Early Childhood Education Research Journal, 18 ( 1), 15-28.
Bertram-Troost, G, Miedema, S., & de Roos, S.A., (2009). The relationship between religious
education and religious commitments and explorations of adolescents. On religious identity
development in Dutch Christian secondary schools: Journal of Beliefs and Values,30 (1), 17-27.
van „t Zand, M. & de Roos, S.A. (2008). „Ich denke, diese Kreuze auf dem Hügel sind
Vogelscheuchen!‟ Die Vorstellungen kleiner Kinder von Ostern. In A Bucher, G. Büttner,
P. Freudenberger-Lötz, & M. Schreiner (Eds.), Jahrbuch für Kindertheologie (Sonderband):Mit
Kindergartenkindern theologische Gespräche führen: Beitrage der Kindertheologie zur
Elementarpädagogik, pp. 147-160. Stuttgart: Calwer Verlag.
de Roos, S.A. (2008). Der Beitrag der Erziehungspersonen zur Gottesvorstellung von
Kindergartenkindern. In A Bucher, G. Büttner, P. Freudenberger-Lötz, & M. Schreiner (Eds.),
Jahrbuch für Kindertheologie (Sonderband):Mit Kindergartenkindern theologische Gespräche
führen: Beitrage der Kindertheologie zur Elementarpädagogik, pp. 75-89. Stuttgart: Calwer
Verlag.
de Roos, S.A. (2008). „Ein Platz zum Singen, für Taufen und Beerdigungen oder um von Gott zu
hören?‟ Vorstellungen von der Kirche bei nicht kirchlich gebundenden, katholischen und
protestantischen Vorschulkindern. In A. A. Bucher, G. Büttner, P. Freudenberger-Lötz, & M.
Schreiner (Eds.), Jahrbuch für Kindertheologie (Sonderband):Mit Kindergartenkindern
theologische Gespräche führen: Beitrage der Kindertheologie zur Elementarpädagogik, pp. 200216. Stuttgart: Calwer Verlag.
Bertram-Troost, G., de Roos, S.A., & Miedema, S. (2007). Religious identity of adolescents in
Christian secondary schools: Effects of school and religious backgrounds of adolescents and their
parents. Religious Education,102(2, 132-150).
de Roos, S.A., Rottier, E., & van der Kooij, J. (2007). “You can tell God everything, about nice and
not so nice things, also little secrets” Children‟s ideas about prayer: Relations with religious
socialization and attachment security. In: A. A. Bucher, G. Büttner, P. Freudenberger-Lötz, & M.
Schreiner (red.), “Man kann Gott alles erzählen, auch kleine Geheimnisse”, Kinder erfahren und
gestalten Spiritualität. Jahrbuch von Kindertheologie. Band 6, pp. 50-64. Stuttgart: Calwer Verlag
Bertram-Troost, G., de Roos, S.A., & Miedema, S. (2006). Religious identity development of
adolescents in religious affiliated schools: A theoretical foundation for empirical research. Journal
of Beliefs and Values, 27 (3), 303-314.
de Roos, S.A. (2006). Religieuze socialisatie en ideeën van kinderen over God, de kerk, bidden en
Pasen. In S. Miedema & G. D. Bertram-Troost (red.), Levensbeschouwelijk leren samenleven:
Opvoeding, identiteit & ontmoeting, pp. 81-92. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema.
de Roos, S.A. (2006). Young children‟s God concepts: Influences of attachment and religious
socialization in a family and school context. Religious Education, 101 (1), 84-103.
8
 de Roos, S.A. (2005). Der Einfluss von Eltern und Erzieherinnen auf die Gottesbilder von Kindern.
In A. Biesinger, H.-J. Kerner, G. Klosinski, & F. Schweizer (Eds.), Brauchen Kinder Religion: Neue
Erkenntnisse – Praktische Perspektiven, pp. 80-94. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
 de Roos, S.A. (2005). „Ein Platz zum Singen, für Taufen und Beerdigungen oder um von Gott zu
hören?‟ Vorstellungen von der Kirche bei nicht kirchlich gebundenden, katholischen und
protestantischen Vorschulkindern. In A. A. Bucher, G. Büttner, P. Freudenberger-Lötz, & M.
Schreiner (red.), „Kirchen sind ziemlich christlich’. Erlebnisse und Deutungen von Kindern.
Jahrbuch von Kindertheologie. Band 4, pp. 72-88. Stuttgart: Calwer Verlag.
 de Roos, S.A. (2005). Gehechtheid, religieuze socialisatie en Godsbeeld van kleuters: Test van
twee gehechtheidtheoretische correspondentiehypotheses. In D.J. de Ruyter, G.D. BertramTroost & S. M.A. Sieckelinck (red.), Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek: Bijdragen aan de
twaalfde landelijke pedagogendag, pp. 211-219. Amsterdam: uitgeverij SWP.
 Bellous, J. E., de Roos, S.A., & Summey, W. (2004). The child‟s concept of God. In D. Ratcliff (Ed.),
Children’s spirituality: Christian perspectives, research, and applications, pp. 201-218. Eugene,
OR: Cascade Books.
 Bertram-Troost, G., de Roos, S.A., & Miedema, S. (2004). Levensbeschouwelijke
identiteitsontwikkeling in de adolescentie: een theoretische reconstructie. Pedagogisch
Tijdschrift, 81 (4), 1-16.
 de Roos, S.A., Iedema, J., & Miedema, S. (2004). Influence of maternal denomination, God
concepts, and child-rearing practices on young children‟s God concepts. Journal for the Scientific
Study of Religion, 43, 519-535.
 de Roos, S.A. (2004). I. ter Avest. Kinderen en God verteld in verhalen: Een longitudinaal
onderzoek naar de ontwikkeling van het godsconcept van autochtone en allochtone kinderen in
een muliculturele en multireligieuze onderwijscontext. Boekbespreking. Pedagogische Studiën:
Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 81 (4), 329-332.
 de Roos, S.A., Iedema, J., & Miedema, S. (2003). Effects of mothers‟ and schools‟ religious
denomination on preschool children‟s God concepts. Journal of Beliefs and Values, 24, 165-181.
 van „t Zand, M. & de Roos, S.A. (2003). „Ich denke, diese Kreuze auf dem Hügel sind
Vogelscheuchen!‟ Die Vorstellungen kleiner Kinder von Ostern. In A Bucher, G. Büttner, P.
Freudenberger-Lötz, & M. Schreiner (Eds.): Jahrbuch für Kindertheologie (JaBuKi2): ‘Im
Himmelreich ist keiner sauer’’, Kinder als Exegeten, pp. 75-88. Stuttgart: Calwer Verlag.
 de Roos, S.A. (2002). Der Beitrag der Erziehungspersonen zur Gottesvorstellung von
Kindergartenkindern. In A Bucher, G. Büttner, P. Freudenberger-Lötz, & M. Schreiner (Eds.):
Jahrbuch für Kindertheologie (JaBuKi1): ‘Mittendrin ist Gott’, Kinder denken nach über Gott,
Leben und Tod, pp. 42-56. Stuttgart: Calwer Verlag.
 de Roos, S.A. (2001). Early experiences and the life path. Bookreview. International Journal for
Children’s Spirituality, 6, 251-253.
 de Roos, S.A., Iedema, J., & Miedema, S. (2001). Young children‟s descriptions of God: Influences
of parents‟ and teachers‟ God concepts and religious denomination of schools. Journal of Beliefs
and Values, 22, 19-30.
 de Roos, S.A. & Miedema, S. (2001). Ontluikende godsdienstigheid bij kleuters: Invloeden van
gehechtheidsrelaties binnen gezins- en schoolverband op hun godsbeelden. Pedagogisch
Tijdschrift, 26 (3/4), 361-385 .
 de Roos, S.A., Miedema, S., & Iedema, J. (2001). Attachment, working models of self and others,
and God concept in kindergarten. Journal for the Scientific Study of Religion, 40, 607-618.
9
 van Lieshout, C.F.M., van IJzendoorn, H.W., & de Roos, S.A. (1993). Contributions of actor and
partner to dyadic interactions in toddlers: A longitudinal study. In J. Nadel & L. Camaioni (Eds.),
New perspectives in early communicative development. London: Routledge.
 de Roos, S.A., van Lieshout, C.F.M., & Riksen-Walraven, J.M.A. (1991). Interactief gedrag in de
eerste drie levensjaren en sociometrische oordelen in de kleuterklas. Pedagogische Studiën, 68,
435-448.
 de Roos, S.A. & Jackson, A.E. (1990). Ontwikkelingsconcepties van ouders met normale en
geestelijk gehandicapte kinderen: Overzicht en implicaties. Tijdschrift voor Ortho-pedagogiek, 29,
70-83.
1.3.5.1.3 Vakpublicaties
 de Roos, S.A. (2008). Professionalisering binnen VVE: Hoe peuters en kleuters aan het denken
worden gezet. Advies en Educatie, 1 (3), 22-23.
 Miedema, S. & de Roos, S.A. (2002/2003). Zinzorg: Over de levensbeschouwelijke opvoeding in
de pleegzorg. Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg, 29 (6), 11-13.
 de Roos, S.A. (2000). „God kan toveren‟: Godsdienstige ontwikkeling bij kleuters. Bij de Tijd:
Gereformeerd Magazine voor Opinievorming, 8 (8), 21-25.
 de Roos, S.A. (2000). Geloven met kinderen en jongeren van alle leeftijden. Zeg!: Ouderblad van
het Christelijk Onderwijs, 9 (3), 11-15.
 de Roos, S.A. (1999). God kan toveren. De Wereld van het Jonge Kind, 26, 198-201.
1.3.5.2 Freek Bucx:
 Bucx, F., Raaijmakers, Q., & Van Wel., F. (2010). Life course stage in young adulthood and
intergenerational congruence in family attitudes. Journal of Marriage and Family, 72, 117 – 134.
 Bucx, F., & Seiffge-Krenke, I. (2010). Romantic relationships in intra-ethnic and interethnic
adolescent couples in Germany: The role of attachment to parents, self-esteem, and conflict
resolution skills. International Journal of Behavioral Development, 34, 128 –135.
 Bucx, F., & De Roos, S. (2010). Uitwisseling van steun tussen ouders en hun jongvolwassen
kinderen. In: A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de
wacht: generaties in Nederland (p. 205 – 220). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 De Roos, S., & Bucx, F. (2010). Piepen de jongen zoals de ouders zongen? In: A. van den Broek, R.
Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de wacht: generaties in Nederland (p.
75 – 92). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Bucx, F. (2010). Steun van ouders aan volwassen kinderen: een sociologisch perspectief.
Ouderschapskennis, 13, 209 – 216.
 De Jong, W., Geertjes, K., De Rijk, A., Schreven, L., Keuzenkamp, S., Dagevos, J., & Bucx, F. (2010).
Monitor diversiteit in het jeugdbeleid. Nulmeting. Den Haag/ Heerlen: CBS/SCP.
 Bucx, F. (2009). De leefsituatie van kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond. In:
J. Dagevos & M. Gijsbers (red.), Jaarrapport integratie 2009 (p. 291 – 314). Den Haag: Sociaal en
Cultureel Planbureau.
 Bucx, F. (2009). Linked lives. Young adults’ life course and relations with parents.(proefschrift.)
Utrecht: Utrecht University.
 Bucx, F., & Van Wel, F. (2008). Parental bond and life course transitions from adolescence to
young adulthood. Adolescence, 43, 71 – 88.
10
 Bucx, F. (2008). Nestverlaters: Patronen van uit huis gaan bij jongvolwassenen en de geografische
afstand tussen ouders en jongvolwassen kinderen. Demos, bulletin over bevolking en
samenleving, 24, 5, 2 – 4.
 Bucx, F., Van Wel, F., Knijn, T., & Hagendoorn, L. (2008). Intergenerational contact and the life
course status of young adult children. Journal of Marriage and Family, 70, 144 – 156.
1.4 De structuur
1.4.1 Kent het een duidelijke structuur
Ik vind dat mijn artikel een goede structuur heeft. Het artikel begint met een inleiding. Die is in het
vet weergegeven. Daarna is mijn artikel telkens onderverdeeld in tussentitels. Zo is dit
overzichtelijker. Het is ook gemakkelijker om te lezen. Het gaat vlotter. De tussentitels zijn telkens in
het vet weergegeven. De tekst heeft ook een gemakkelijk en duidelijk lettertype. Er wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen het lettertype van de hoofdtitel, de ondertitel en de gewone
tekst. Achteraan het artikel is de bronvermelding. In de tekst word er ook telkens verwezen naar de
bronnen die gebruikt werden. Op het einde worden beide auteurs nog eens verwezen en worden
hun functies beschreven. Er staat ook bij hoe je hen kunt contacteren.
1.4.2 Tussentitels
Inleiding
Ondersteuning, controle en structuur
Informele steun
De buurt als ‘medeopvoeder’
Kwetsbare gezinnen
De ontwikkeling van kinderen
Kinderen in de buurt
Verder lezen (bronvermelding)
1.4.3 Referenties opgemaakt
De referenties staan op het einde van het artikel. Ze zijn heel duidelijk. De bronnen worden
weergegeven volgens de APA-structuur (bronnen worden weergegeven in een bronnenlijst en kort in
de tekst).
11
1.5 Synthese van tekst
Mijn artikel gaat vooral over hoe de ouder hun kinderen opvoeden. Waar de ouders problemen mee
hebben. Er zijn veel enquêtes afgenomen om te kijken wat de mensen hun mening zelf is. In mijn
artikel staat hoe ouders hun kinderen belonen en straffen. De buurt speelt een belangrijke rol in een
goede opvoeding voor het kind. Wanneer de kinderen in een goede, verzorgde buurt wonen zal dit
veel verschil maken dan met de kinderen die in een slechtere, verwaarloosde buurt leven.
Om mijn artikel te verduidelijken, heb ik een PowerPoint gemaakt.
12
2 STAP 2: WIKIWELKOM
2.1 Welkomspagina
Wij zijn 9 studenten aan de KATHO hogeschool, departement Ipsoc, Opleiding Sociaal werk. In het
kader van onze opleiding zijn wij een project opgestart rond gebiedswerking, achtergestelde buurten
en de heropleving ervan. Bij dit project onderzoeken we de situatie in achtergestelde buurten. Wij
kregen de uitdaging aan de hand van activiteiten de buurt te leren kennen en te doen opleven. Het
project situeert zich op het Halenplein in Kortrijk. Er werden reeds vele activiteiten georganiseerd
met het oog op sociale cohesie. Wij kregen van onze docent Dominique Nuyttens (projectleider) en
gebiedswerker Thorin (opdrachtgever) de uitdaging om een activiteit te organiseren op het
Halenplein te Kortrijk. Wij hebben voor deze opdracht gekozen omdat we het tof vonden om een
buurt te kunnen heropleven. De mensen vanuit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Het leek ons
tof om een activiteit te kunnen organiseren. Het plein bevindt zich naast het park de Blauwe Poort.
Op en rond het plein bevindt zich een rij handelaars en ook een kleuterschool. Het Halenplein is niet
zo bekend bij de bevolking van Kortrijk en velen vinden het ook een achterstallige buurt. Toch heeft
het zijn goede kwaliteiten en het is aan ons om de mensen te laten kennismaken met die kwaliteiten
en daarmee ook het plein doen opleven. We hebben onze activiteit opgedeeld in drie
onderzoeksvormen en één grote eindactiviteit.
Meer info over deze activiteiten volgt!
2.2 Elk groepslid stelt zich kort voor
2.2.1
Maak kennis met Delfosse Lore
Ik ben Lore Delfosse, ik ben 18 jaar en woon in
Izegem. Ik ben geboren te Kortrijk op 28
september 1993. Mijn ouders zijn gescheiden
toen ik twee jaar oud was. Mijn moeder heet
Mieke Decock en mijn vader Yves Delfosse. Ik
heb een broer die twee jaar jonger is dan
mezelf. Hij is geboren op twee oktober 1995.
Ik ben student aan KATHO, departement Ipsoc
en volg daar de opleiding Bachelor in het
Sociaal Werk. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik later graag
mensen in problemen zou helpen. Het liefst zou ik in een weeshuis werken, kinderen een nieuw goed
thuis geven. In een vluchthuis voor vrouwen zou ik ook graag werken. Probleemkinderen spreken mij
ook veel aan. Kinderen die thuis problemen hebben of aan drugs en andere zaken verslaafd zijn. Mijn
studies Sociaal werk werden vooraf gegaan door een secundaire opleiding in De Pélichy in Izegem.
Daar volgde ik de opleiding sociaal technische wetenschappen. Sociaal -Agogisch Werk sluit dus
perfect aan op mijn vorige studies en zo heb ik al een goeie basis. Mijn basisschool was ook in
Izegem. De Heilig Hartschool. Op dit moment heb ik niet echt hobby’s. Ik ben een grote dierenvriend.
Ik heb een hond, een jack russel ‘Jacky’ genaamd.
13
Mijn plus en min punten. Mijn pluspunten van mezelf vind ik dat ik toch wel sociaal ben. Wanneer er
iemand in de problemen zit of zijn verhaal van zijn hart wil ben ik altijd bereid om een luisterend oor
te zijn. Ik luister graag naar mensen die hun problemen vertellen. Ik help graag mensen. Wanneer
iemand mij een geheim verteld ben ik ook een persoon die dit geheim kan bewaren. Ik vertel geen
geheimen aan anderen. Mijn minpunten van mezelf zijn dat ik redelijk koppig ben. Maar soms is dat
ook wel eens goed. Wanneer ik echt iets wil bereiken ga ik er dan ook volledig voor. Dit kan zowel
positief als negatief zijn. Ik ben wel snel boos, rap op mijn tenen getrapt. Vaak heb ik het grote
probleem dat ik veel te laat aan iets begin. Ik heb de zelfdiscipline niet om mezelf te dwingen voor
iets. Ik heb nog altijd een leidende persoon nodig. Die mij helpt met zaken te regelen.
2.3 Wij als projectgroep
2.3.1 Wie zijn wij
Wij zijn 9 studenten (Bekaert Elise, Clinckemaillie Emma,
Delfosse Lore, De Meyer Jirca, Demuynck Jana, Deruyck
Marlies, Deryckere Louisa, Dupont Benjamin, Willaert
Ismene) aan de KATHO hogeschool, departement Ipsoc,
Opleiding
Sociaal
werk.
In het kader van onze opleiding zijn wij een project
opgestart rond gebiedswerking, achtergestelde buurten en
de heropleving ervan. We proberen om alle mensen samen
te brengen die in de buurt wonen. Bij dit project
onderzoeken we de situatie in achtergestelde buurten. Wij
kregen de uitdaging aan de hand van activiteiten de buurt
te
leren
kennen
en
te
doen
opleven.
Het project situeert zich op het Halenplein in Kortrijk.
Het project is hiermee niet rond. We maken met de projectgroep ook een site waar we heel wat
inlichtingen verstrekken over gebiedswerking.
14
2.3.2 De leden
In onze Wiki stellen we de groep voor aan de hand van een foto en de kennismaking Powerpoint.
Jirca De Meyer
Ismene Willaert
Benjamin Dupont
Elise Bekaert
Jana Demuynck
Emma Clinckemaillie
Louisa Deryckere
Lore Delfosse
Marlies Deruyck
15
3 STAP 3: INHOUD IN LIJSTEN EN SYNTHESES
3.1 Woordenlijst
3.1.1 Inleiding
Grootschalige
Kritisch
Rapporteren
Representatieve
van grote omvang, op grote schaal
1 geneigd kritiek te leveren: hij is nogal ~ 2 op het punt om van de
ene toestand over te gaan in de andere
1 berichten, melden 2 verslag uitbrengen
1 vertegenwoordigend 2 geschikt om te vertegenwoordigen
3.1.2 Ondersteuning, controle en structuur
Adequaat
geschikt voor het beoogde doel
consequent
1 (van handelingen) uit het voorafgaande logisch voortvloeiend 2
(van personen) handelend overeenkomstig denkwijze, toezegging
of genomen beslissing
Fysieke straffen
Lichamelijke straffen
Genegenheid
heden goedgunstige gezindheid; liefde
Participeren
deelnemen aan, meedoen aan
Pedagogisch
betrekking hebbend op de opvoeding; opvoedkundig
Reguleren
gereguleerd regelen
Responsief zijn
Dat ouders de behoeften van hun kind opmerken en daar adequaat
op reageren, bijvoorbeeld door hun kind te troosten als het
verdrietig is.
3.1.3 Informele steun
Gecompenseerd
Geïsoleerd
gezinsomgeving
Hanteren
Pedagogische
vereffenen, vergoeden, goedmaken
afzonderen
het informele sociale netwerk van ouders en de buurt
1 gebruiken, m.n. met de handen: de pen ~ 2 omgaan met: ik kan
zo’n situatie niet ~
betrekking hebbend op de opvoeding; opvoedkundig
3.1.4 De buurt als ‘medeopvoeder’
Buurt met sociale achterstand Buurt met een laag gemiddeld inkomen en opleidingsniveau en
met relatief veel werkloosheid
Corrigeren
1 verbeteren 2 nakijken van proef- of drukwerk 3 berispen
3.1.5 Kwetsbare gezinnen
Consistent
duurzaam
3.1.6 De ontwikkeling van kinderen
Competent
bevoegd, bekwaam: niet ~ om te oordelen
Consequent
1 (van handelingen) uit het voorafgaande logisch voortvloeiend 2
(van personen) handelend overeenkomstig denkwijze, toezegging
of genomen beslissing
Consistent
duurzaam
Genegenheid
heden goedgunstige gezindheid; liefde
Gunstig
1 goedgezind; genadig 2 voorspoedig, voordelig: een ~e uitslag 3
aangenaam; vertrouwenwekkend: ~ bekendstaan
Indirect
niet rechtstreeks, langs een omweg
Psychosomatisch
door geestelijke factoren in het lichaam veroorzaakt: ~e ziekten
Samenhang
onderling verband
16
Suggereren
ingeven wat iemand moet zeggen of doen; bep. voorstellingen en
gedachten door geestelijke beïnvloeding opdringen
3.1.7 Kinderen in de buurt
consequent
1 (van handelingen) uit het voorafgaande logisch voortvloeiend 2
(van personen) handelend overeenkomstig denkwijze, toezegging
of genomen beslissing
Consistent
duurzaam
Gunstig
1 goedgezind; genadig 2 voorspoedig, voordelig: een ~e uitslag 3
aangenaam; vertrouwenwekkend: ~ bekendstaan
hedendaags
van deze tijd
3.2 Specialisten
3.2.1 Isabelle Pannecoucke
Ik heb Isabelle Pannecoucke gevonden, doordat wij een artikel van haar gelezen hebben. Haar artikel
voldeed goed aan mijn artikel.
Isabelle Pannecoucke is een postdoctoraal onderzoeker aan het center voor sociale theorieën. Ze
verdedigde haar Ph.D. proefschrift 'Buurt en school: gescheiden contexten?' In 2009.
In dit proefschrift bestudeerde ze de relatie tussen de buurt van kinderen, hun school ervaringen en
hun gepercipieerde kansen in het leven. Op dit moment, is haar onderzoek gericht zich op de
processen in stadswijken.
Contact:
[email protected]
http://www.ugent.be/ps/sociologie/nl/onderzoek/onderzoeksgroepen/cst/research-staff
publicaties:
 Isabelle Pannecoucke boek - De buurt en de school: gescheiden contexten?
Een onderzoek bij kinderen naar de relatie tussen hun buurt en hun onderwijservaringen en –
verwachtingen
 Het buurtleven zoals het is… met kinderogen bekeken.
3-tal vragen:
 Hoe kwam u op het idee om kinderen te gaan observeren in hun buurt en hoe ging u te werk?
 Hoe hebt u de informatie verwerkt die je kreeg door de observaties?
 Zou u enkele tips kunnen geven hoe wij kinderen kunnen observeren, hoe we meer kunnen te
weten komen hoe ze zich voelen in hun buurt?
3.2.2 Simone de Roos
Simone de Roos heb ik gevonden omdat zij de auteur was van mijn artikel.
Dr. S.A. (Simone) de Roos
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd & Gezin
Onderzoeksthema's: opvoeding, psychosociale gezondheid van de jeugd
Telefoon 070-340 5923
Kamer D 0621
Biografie
Simone de Roos studeerde na het voltooien van de Pedagogische Academie te Heerenveen
Ontwikkelingspsychologie aan de Rijk Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij bij de
Radboud Universiteit Nijmegen op een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van sociale
17
vaardigheden van jonge kinderen. Van 1995 tot 1997 was ze freelance docent bij de
huisartsenopleiding in Nijmegen en Utrecht. Daarna werkte zij tot 2007 als respectievelijk post-doc
en senior onderzoeker bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zij verrichtte daar onderzoek naar de levensbeschouwelijke ontwikkeling
van kinderen en jongeren vanuit de gehechtheidtheorie en sociale leertheorie. Daarnaast was zij van
2002 tot 2007 interne begeleider van een basisschool in Nieuw-Vennep. Tussen 2007 en 2010 werkte
zij als onderwijsadviseur bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding en werd ze als senior
onderzoeker gedetacheerd bij het lectoraat Educatieve Dienstverlening van Inholland te Den Haag.
Bij dit lectoraat deed ze onderzoek naar de effecten van professionaliseringstrajecten bij
(voor)scholen op interactieve vaardigheden van (aankomende) leidsters en leerkrachten en
leerprestaties van jonge kinderen.
Beknopte bibliografie
 de Roos, S., Bucx, F., & Geijer, M. (2011). Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol
van ouders en de bredere opvoedomgeving. In: F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011. Een portret
van het gezinsleven in Nederland, pp. 197-222. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 de Roos, S. (2010). De relatie van jongeren met ouders en vrienden. In: S. van Dorsselaer, M. de
Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 27-40. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S. (2010). Schoolbeleving, sfeer in de klas en spijbelen. In: S. van Dorsselaer, M. de
Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 41-55. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S. (2010). Gezond eten, bewegen, mediagebruik en opvoeding. In: S. van Dorsselaer, M.
de Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009:
Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 185-194. Utrecht: Trimbosinstituut.
 de Roos, S., & Bucx, F. (2010). Piepen de jongen zoals de ouders zongen? In: A. van den Broek, R.
Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de wacht: generaties in Nederland, pp.
75-92. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
3-tal vragen:
 Hoe kwam u op het idee om de opvoeding van kinderen te gaan bekijken in hun gebied?
 Hebt u interviews met de ouders afgenomen? Wat was uw beste onderzoeksmogelijkheid?
 Hebt u nog tips voor mij?
3.2.3 Freek Bucx
Freek Bucx heb ik gevonden omdat hij de auteur was van mijn artikel.
Dr. A.J.E.H. (Freek) Bucx
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd & Gezin
Onderzoeksthema's: opvoeding, psychosociale gezondheid van de jeugd
Telefoon 070-340 7228
Kamer D 0618
18
Biografie
Freek Bucx studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf 2002
werkte hij als docent aan de Universiteit Utrecht, capaciteitsgroep Ontwikkelingspsychologie. Tussen
2004 en 2009 was hij als AIO verbonden aan de Universiteit Utrecht, departement Algemene Sociale
Wetenschappen. Hij verrichtte daar onderzoek naar relaties tussen jongvolwassenen en hun ouders,
in het bijzonder hoe deze relatie afhangt van de specifieke levensfase waarin jongvolwassenen zich
bevinden.
Beknopte bibliografie
 Bucx, F. (red.) Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Bucx, F., Raaijmakers, Q., & Van Wel., F. (2010). Life course stage in young adulthood and
intergenerational congruence in family attitudes. Journal of Marriage and Family, 72, (pg. 117 134).
 Bucx, F., & Seiffge-Krenke, I. (2010). Romantic relationships in intra-ethnic and inter-ethnic
adolescent couples in Germany: The role of attachment to parents, self-esteem, and conflict
resolution skills. International Journal of Behavioral Development, 34, (pg 128 -135).
 Bucx, F., & De Roos, S. (2010). Uitwisseling van steun tussen ouders en hun jongvolwassen
kinderen. In: A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de
wacht: generaties in Nederland (p. 205 - 220). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Bucx, F. (2009). Linked lives. Young adults' life course and relations with parents. (proefschrift.)
Utrecht: Utrecht University.
3-tal vragen:
 Hoe kwam u op het idee om de opvoeding van kinderen te gaan bekijken in hun gebied?
 Hebt u interviews met de ouders afgenomen? Wat was uw beste onderzoeksmogelijkheid?
 Hebt u nog tips voor mij?
3.3 Organisaties / voorzieningen
3.3.1 Kind en Gezin-lijn ( K&G-lijn)
Communicatiegegevens
Telefoon: 078 150 100
E-mail: [email protected]
Openingsuren / bereikbaarheid
Telefonische bereikbaarheid
Maandag : 08:00 - 20:00
Dinsdag : 08:00 - 20:00
Woensdag : 08:00 - 20:00
Donderdag : 08:00 - 20:00
Vrijdag : 08:00 - 20:00
Extra informatie
Afkorting: K&G-lijn
Werking & Doelgroep
Algemene werking
Je kan informatie vragen over kinderopvang,
zwangerschap, voeding, vaccinatie, verzorging,
veiligheid, opvoeding, ... Alsook kan je een
afspraak maken of wijzigen in een
consultatiebureau.
Werkingsgebied
Voor provincie West-Vlaanderen, Antwerpen en
Limburg.
Officiële werkingstaal
Nederlands
K&G-lijn is uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse Infolijn.
19
Relaties & koppelingen
Integrale Jeugdhulp - Jeugdhulpwijzer
De juiste hulp vinden voor je kind als ouder of als hulpverlener is niet evident. Ook als jongere hulp
zoeken voor jezelf loopt niet van een leien dakje. Er is een uitgebreid aanbod voor minderjarigen
verspreid over het Vlaamse land. De grote uitdaging voor eerstelijns hulpverleners is de gepaste hulp
vinden in heel dat kluwen. De jeugdhulpwijzer is een instrument voor hulpverleners waarmee ze snel
die juiste hulp voor hun cliënten kunnen vinden.
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=20983#contop
3.3.2 Aventurijn Begeleidingscentrum
Bezoekadres
Stasegemsestraat 42
8530 Harelbeke
Contactpersonen
Kris Duchi
Functie Coördinator
Driesstraat 6
8554 Sint-Denijs
Tel.
056 46 15 18
E-mail [email protected]
Openingsuren - Tijdens het schooljaar:
Maandag : 09:00 - 20:00
Dinsdag : 09:00 - 20:00
Woensdag : 09:00 - 20:00
Donderdag : 09:00 - 20:00
Vrijdag : 09:00 - 20:00
Communicatiegegevens
Telefoon: 056 72 88 86
Telefoon: 0474/492453
Telefoon: 0474/492453
Fax: 056 72 88 86
E-mail: [email protected]
Website: www.jongerenzorg.be
Openingsuren - Tijdens de schoolvakanties:
Maandag : 09:00 - 17:00
Dinsdag : 09:00 - 17:00
Woensdag : 09:00 - 17:00
Donderdag : 09:00 - 17:00
Vrijdag : 09:00 - 17:00
Werking & Doelgroep
Algemene werking
Multimodale begeleiding van kinderen en jongeren en hun gezin in een problematische
opvoedingssituatie
Doelgroep
Jongens en meisjes van 6-18 jaar in een problematische opvoedingssituatie en hun gezin
Werkingsgebied
arrondissement Kortrijk
Bijzonderheden
Officiële werkingstaal
Aanmeldingswijze
Nederlands
Via
Comité
Bijzondere
Jeugdzorg
of
Jeugdrechtbank
Verblijfsduur
In overleg met alle betrokkenen
Integrale Jeugdhulp - Jeugdhulpwijzer
De juiste hulp vinden voor je kind als ouder of als hulpverlener is niet evident. Ook als jongere hulp
zoeken voor jezelf loopt niet van een leien dakje. Er is een uitgebreid aanbod voor minderjarigen
20
verspreid over het Vlaamse land. De grote uitdaging voor eerstelijns hulpverleners is de gepaste hulp
vinden in heel dat kluwen. De jeugdhulpwijzer is een instrument voor hulpverleners waarmee ze snel
die juiste hulp voor hun cliënten kunnen vinden.
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=5333
3.3.3 Centrum Overleie
Bezoekadres
Overleiestraat 45
8500 Kortrijk
Contactpersonen
Henk Vandenbroucke
Functie centrumleider
Tel.
056 27 73 81
GSM 0498 90 90 95
Fax
056 27 72 89
E-mail [email protected]
Communicatiegegevens
Telefoon: 056 27 73 80
E-mail: [email protected]
Website: www.kortrijk.be/centrumoverleie
Openingsuren / bereikbaarheid
Telefonische bereikbaarheid
Donderdag : 09:00 - 12:00
Openingsuren
Maandag : 10:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Dinsdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Woensdag : 13:30 - 18:00
Donderdag : 13:30 - 18:00
Vrijdag : 09:00 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Werking & Doelgroep
Algemene werking
Het verhogen van de leefbaarheid in het gebied Overleie met aandacht voor de senioren en
kwetsbare bewoners.
Concrete taken/activiteiten
- Dagelijks: ontmoeting, materiële dienstverlening: was- en droogsalon, douche, verkoop per stuk
van postzegels, vuilniszak, enveloppe, …
- Wekelijks: computerles, taalles, pedicure
- Tweewekelijks
op
woensdagnamiddag
kinderwerking,
op
dinsdagnamiddag
gezondheidsconsultaties
- Maandelijks: creanamiddag, contactnamiddag voor 75+ers, kookles
- Aanbod opvoedingsondersteuning: tiental activiteiten doorheen het jaar
Hulpverleningsmethode
Vraagverheldering
Doorverwijzing binnen inloopwerking
Activiteitenaanbod en materiële dienstverlening als lokaal dienstencentrum
Participatie binnen buurtwerk
Vrijwilligerswerk als opstap naar grotere zelfredzaamheid
Taalaanbod
Doelgroep
Engels
Centrum Overleie staat open voor iedereen:
Frans
wijkbewoners, senioren, gezinnen met kinderen,
Nederlands
kwetsbare bewoners, allochtonen, daklozen, ...
Werkingsgebied
Buurtwerk: Overleie
Lokaal dienstencentrum: Kortrijk-Noord
Inloopwerking: arrondissement Kortrijk
Aanmeldingswijze
Vrije toegang tijdens openingsuren. Indien geen
hulpverlening mogelijk, wordt een afspraak
gemaakt.
21
Voorwaarden
Respectvol gedrag t.a.v. bezoekers, vrijwilligers en personeel.
Accommodatie
Ontmoetingsruimte voor 70 tot 100 personen.
Grote zaal voor +/- 50 personen.
Aparte ruimte voor pedicure en gezondheidsconsultaties.
Officiële werkingstaal
Interne organisatie
Nederlands
Aanwezige disciplines
Kostprijs
maatschappelijk werker
Het zorgaanbod is gratis, de materiële orthopedagoge
dienstverlening is mits voorwaarden voldaan aan sociaal verpleegkundige
sociaal tarief.
onthaalmedewerkers
logistiek medewerker
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=31592
3.3.4 Stad Kortrijk - Directie Burger en Welzijn - Afdeling Onderwijsopbouwwerk
Bezoekadres
Communicatiegegevens
Grote Markt 54
Telefoon: 056 27 72 85
8500 Kortrijk
Fax: 056 27 72 69
Extra informatie
E-mail: [email protected]
Afkorting: OOW Kortrijk
Website: www.kortrijk.be
Contactpersonen
Hanne Verledens
Tel.
056 27 72 85
E-mail [email protected]
Openingsuren / bereikbaarheid
Openingsuren
Maandag : 09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Dinsdag : 09:00 - 12:30
Woensdag : 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00
Donderdag : 09:00 - 12:30
Vrijdag : 09:00 - 12:30
Werking & Doelgroep
Algemene werking
•
Ondersteuning van ouders in hun contacten met school
•
Uitbouwen netwerk van organisaties die ouders bereiken: buurt- en wijkwerking, dagcentra,
centra leerlingbegeleiding
•
Stimulatie van scholen om ouders beter te betrekken bij het schoolgebeuren
•
organiseren van Nederlandse les in de school om de ouderbetrokkenheid te stimuleren
Doelgroep
•
kwetsbare gezinnen
Werkingsgebied
•
Kortrijk en deelgemeenten
Officiële werkingstaal
Nederlands
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=5348
3.3.5 Stad Kortrijk - Directie Burger en Welzijn - afdeling Welzijnsdienst
Bezoekadres
Communicatiegegevens
Grote Markt 54
Telefoon: 056 27 72 70
22
8500 Kortrijk
Telefoon: 056 27 72 72
E-mail: [email protected]
Website: www.kortrijk.be
Contactpersonen
Bart Verhaeghe
Functie Adjunct-directeur
Adres Grote Markt 54
Tel.
056 27 72 70
E-mail [email protected]
Sonja Acx
Functie Adjunct-directeur
Tel.
056 27 72 72
E-mail [email protected]
Openingsuren / bereikbaarheid
Openingsuren
Maandag : 09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Dinsdag : 09:00 - 12:30
Woensdag : 09:00 - 12:30 | 14:00 - 16:00
Donderdag : 09:00 - 12:30
Vrijdag : 09:00 - 12:30
Zaterdag : 09:00 - 11:30
Werking & Doelgroep
Algemene werking
Stedelijke dienst die volgende diensten en werkingen overkoepelt: jeugddienst, kinderopvang,
ontwikkelingssamenwerking, schoolopbouwwerk, drugspreventie, integratiedienst, gebiedswerking
(waaronder buurt- en wijkontwikkeling en straathoekwerk), vrijwilligerswerk, seniorenbeleid, beleid
personen met handicap
Officiële werkingstaal
Nederlands
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=7102
3.4 Bronnenlijst
 Bucx, F. (red.) (2011). Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland. Den
Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Groenendaal, H. & Deković, M. (2000). Risicofactoren voor de kwaliteit van de opvoeding.
Pedagogiek, jaargang 20, nummer 1, pagina 3–22.
 Hashima, P. & Amato, P. (1994). Poverty, Social Support, and Parental Behaviour. Child
Development, jaargang 65, nummer 2, pagina 394–403.
 Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Inaugurele rede Kohnstammleerstoel. Amsterdam,
Universiteit van Amsterdam.
 J/M (2007). Ouderonderzoek. J/M, september 2007, pagina 44–58.
 Kesselring, M., Gemmeke, M. & Geschiere, M. (2010). CJG kan opvoedkundige kracht van de
omgeving versterken. Jeugd en Co Kennis, jaargang 4, nummer 3, pagina 19–28.
 Leventhal, T. & Brooks-Gun, J. (2000). The neighborhoods they live in. The effects of
neighborhood residence on child and adolescent outcomes. Psychological Bulletin, jaargang 126,
nummer 2, pagina 309–337.
 Ministerie voor Jeugd en Gezin (2008). De kracht van het gezin. Nota gezinsbeleid 2008. Den
Haag, Ministerie voor Jeugd en Gezin.
 Portegijs, W., Hermans, B. & Lalta, V. (red.) (2006). Emancipatiemonitor 2006. Veranderingen in
de leefsituatie en levensloop. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.
 Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (1996). Opvoeden in Nederland. Assen, Van
Gorcum.
23
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2009).
Investeren rondom kinderen. Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling/Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg.
 Sampson, R. J., Morenoff, J.D. & Earls, F. (1999). Beyond Social Capital. Spatial Dynamics of
Collective Efficacy for Children. American Sociological Review, jaargang 64, nummer 5, pagina
633–660.
 Speetjens, P., Linden, D. van der & Goossens, F. (2009). Kennis over opvoeden. De vragen van
ouders, het aanbod van de overheid en de mogelijkheden van de markt. Utrecht, Trimbosinstituut.
 Verhoeven, M., Junger, M., Aken, C. van, Deković, M. & Aken, M.A.G. van (2007). Parenting
During Toddlerhood. Contributions of Parental, Contextual, and Child Characteristics. Journal of
Family Issues, jaargang 28, nummer 12, pagina 1663–1691.
 Zeijl, E. & Egten, C. van (2008). Over opvoeden gesproken… Jeugdbeleid, jaargang 2, nummer 1,
pagina 25–35.
24
4 STAP 4: BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN
4.1 Andere werken
4.1.1 Simone de Roos
Bij Simone de Roos heb ik één artikel gevonden dat geschreven is door twee personen. Simone de
Roos en Siebren Miedema. Dit is te vinden in de bibliotheek in Izegem, waar ik zelf woon. In de
bibliotheek van Roeselare hebben ze dit artikel ook. Dit is met de trein 5 minuten verder dan Izegem.
Ontluikende godsdienstigheid bij kleuters : invloeden van gehechtheidsrelaties binnen gezins- en
schoolverband op hun godsbeelden
Auteur: Simone de Roos
Siebren Miedema
Taal: Nederlands
Tijdschrift: Pedagogisch tijdschrift
Jrg. 26 (2001) nr. 3/4, p. 361-385
Type: Non-Fictie
Leeftijd: volwassenen
Onderwerp: Gehechtheidsrelatie ; kleuters
Godsbegrip ; kleuters
Ik heb nog een artikel gevonden waar Simone de Roos heeft helpen meeschrijven. Ze was samen
met drie andere auteurs. Dit artikel is enkel te vinden in Izegem. Ik heb het niet gevonden in
Ingelmunster of Roeselare.
Levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling in de adolescentie : een theoretische reconstructie
Auteur: Gerdien Bertram-Troost
Simone de Roos
Siebren Miedema
Taal: Nederlands
Tijdschrift: Pedagogisch tijdschrift
Jrg. 29 (2004) nr. 0, p. 1-16
Type: Non-Fictie
Leeftijd: volwassenen
Onderwerp: Identiteit ; adolescentie
Levensbeschouwelijke vorming ; adolescentie
4.1.2 Freek Bucx
Ik heb niets gevonden over Freek bucx, enkel mijn artikel dat ik al gekozen had.
25
4.2 Exel-oefening
4.2.1
Oefening 1
4.2.2
Oefening 2
4.2.3
Oefening 3
26
4.3 Kranten / weekbladen / magazines (commercieel)
 Lanssens, P. ( 25 oktober 2011). Nieuwe griezeltocht uitverkocht. Het Laatste Nieuws, 18.
Nieuwe griezeltocht uitverkocht
De Gezinsbond, de stedelijke gebiedswerking en veertien partners organiseerden het voorbije
weekend voor de eerste maal 'Halloween langs de vaart'. Deze gezinsvriendelijke griezeltocht van
3 kilometer langs mysterieuze en duistere plaatsen aan het kanaal Bossuit-Kortrijk lokte
achthonderd mensen. Het nieuwe initiatief was meteen volledig uitverkocht .
 Lanssens, P. (16 september 2011). Halenplein geniet. Het Laatste Nieuws,20.
De handelaars van het Halenplein in Kortrijk brengen op zaterdag 17 september 'Het Halenplein
Geniet'. Dat is een nieuw en gratis muziekevenement in samenwerking met de gebiedswerking.
Het programma omvat 'apero time' met wijnen en loungemuziek vanaf 17 uur en optredens van
Brothers On The Run (19.30 uur), De Kemels (21 uur) en dj's Les Soeurs Sucrees (23 uur).
 vkk. ( 15 september 2011). Halenplein geniet met vj’s Les Soeurs Sucrées. Het Nieuwsblad, 75.
De handelaars van het Halenplein zetten op zaterdag 17september een nieuw evenement op
poten. Na een succesvolle kerstmarkt organiseren ze nu een muziekevenement onder de noemer
'Het Halenplein geniet'. Ze organiseren dit festivalletje in samenwerking met de gebiedswerking
van Kortrijk. Met een mix van verschillende muziekgenres zorgt het comité voor een leuke avond.
De organisatoren knipogen zelfs naar het slechte weer. Er is immers gezorgd voor een
gedeeltelijke overkapping van het plein. Het programma start met een aperitief met aangepaste
wijnen en loungemuziek vanaf 17uur. Om 19.30uur treden de Brothers On The Run op met een
mix van funk, soul en jazz. Om 21uur is het tijd voor De Kemels. Hun repertoire bestaat vooral uit
meezingcovers. Na hen sluiten de vj's Les Soeurs Sucrées de avond af. De vj's zijn twee
muziekgekke zussen die samen achter het mengpaneel staan. Het Halenplein vind je in de buurt
van de wijk Blauwe Poort. Daar zijn nog diverse zelfstandige handelaars actief. (vkk)
 Vfb. ( 06 januari 2011). Stad bevraagt bewoners kortrijk-Oost. Het Nieuwsblad, 39.
De gebiedswerking start een bevraging over de leefbaarheid van het stadsdeel Kortrijk-Oost,
waar naar schatting ongeveer 1.500mensen wonen. Het stadsdeel, gesitueerd tussen de
Abdijkaai en de Spoorbermstraat enerzijds en de Loodwitstraat en de grens met Harelbeke
anderzijds, is verouderd en heeft nood aan een nieuw elan. De sociale wijk Venning is de
belangrijkste buurt van Kortrijk-Oost. Die wordt de komende jaren omgevormd tot een
ecologische modelwijk. Toch komt er nu ook een onderzoek. 'Daarin proberen we de noden,
27
behoeften en verlangens van de bewoners in dit stadsdeel te inventariseren', zegt gebiedswerker
Tim Hautekeete. 'Zo willen we zeker weten wat de problemen zijn op het vlak van wonen en
mobiliteit.' De bewoners krijgen de enquête thuis in de vorm van een brochure. Tot 30januari
kunnen ze die gratis terugsturen of invullen via www.kortrijk.be/mening-oost. Er komen nog
infosessies en huisbezoeken door gemeenschapswachten om moeilijker bereikbare groepen als
80-plussers of allochtonen te bereiken. (VFB)
 Vkk. (10 februari 2011). Markse jeugd mag favoriete pleintjes kiezen. Het Nieuwsblad,55.
Marke Jongeren van de Kortrijkse deelgemeente Marke krijgen betere speelpleintjes. De locaties
mogen ze zelf kiezen. Wellicht zijn er plaatsjes die wij niet kennen. We vragen de Markenaren om
hun favoriete speellocatie te tonen Wouter Dursin, Gebiedswerker. De stad Kortrijk wil in haar
deelgemeente Marke meer speelpleintjes aanleggen en de bestaande renoveren. Het Kortrijkse
Team Jeugd doet daarbij een beroep op de Markse jongeren en op hun ouders. Bieke Vertriest
van het Team Jeugd: 'Heel wat trage wegen in Marke komen in aanmerking om als speelweefsel
ingericht te worden, zodat jongeren van de ene naar de andere speelplek kunnen. Dit voorjaar
willen we dat speelweefsel in kaart brengen. En daarom vragen we de hulp van de jongeren en
hun ouders.' De gebiedswerking van de stad Kortrijk zet haar schouders mee onder het project
'speelvriendelijk Marke'. 'Kinderen moeten de kans krijgen om veilig van de ene plek naar de
andere te gaan', legt gebiedswerker Wouter Dursin uit. 'We kunnen zelfs de ruimte tussen de
verschillende speellocaties invullen met enkele prikkelende speelelementen. We gaan dit
voorjaar dus op zoek naar de leukste speelplekjes van Marke. Wellicht zijn er plaatsjes die wij
niet kennen. Een stuk grasland of een braak terreintje bijvoorbeeld. We vragen aan de
Markenaren om ons een foto te sturen van hun favoriete speellocatie. Vanaf 25 maart bundelen
we die informatie tot een fototentoonstelling, in de foyer van het Markse ontmoetingscentrum.'
Nu zijn er een vijftal speelpleintjes in Marke. Waar er zeker één bijkomt is aan het
Olympiadeplein en één op de Kinderboerderij. Het speelweefsel in de deelgemeente wordt
verbonden door een speelroute. De dienst Leefmilieu van de stad helpt bij de realisatie. (vkk)
4.4 Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)
 Dutoit,I., Folens,K & Jacques,N. (2000). Straathoekwerk & Buurtwerk. Kortrijk Ipsoc.1,23.
 Verreth, B. ( 2010). Wegwijs in Samenlevingsopbouw: Een informatiepakket voor nieuwe
opbouw-en buurtwerkers.50.
4.5 Bijdrage uit een verzamelwerk
 Van Waarde H., den Hollander L., Verhaest P. (2009). Zo gaat het in de praktijk. Van Waarde H.
(red.),Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie.
4.6 Eindwerken / bachelorproeven
 Deruyck,P. (1999). Stedelijk buurtwerk De Lange Munte: een kwaliteitsstudie [eindwerk]. Kortrijk:
KATHO IPSOC.
 Vervaecke,I. (1999). Buurtwerk en het belang van dienstverlening: een blik op buurtwerk en een
bevraging van buurtwerkers van de Dienst Stedelijke Buurtwerking Gent. [eindwerk]. Kortrijk:
KATHO IPSOC.
 Baeke,I. ( 1998). Doe ik het goed? Een kijk op de vrijwilligerswerking van buurtwerk Veemarkt in
Kortrijk door de (ex-)vrijwilligers. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 Boone,W. ( 2003). Het speelveld van stedelijk buurtwerk in Gent: in welke mate kan stedelijk
buurtwerk instaan voor belangenbehartiging? [ eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
28
 Denolf,B. ( 1998). Een kijk op de vormingsfunctie in buurtwerk. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO
IPSOC.
4.7 Handboeken, verzamelwerken, monografieën
 Dekeyser,L. & Lammertyn,F. (1999). Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen. Brugge: Die
Keure
 Hinnekint,H. (1992) Functies, taken en taakvereisten van beroepskrachten in de sociaal- culturele
sector, het jeugdwerk, het opbouwwerk en de basiseducatie voor volwassenen. Mechelen:
Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling.
 Catshoek,J. ( 2006). Opvoeden met grenzen. Amsterdam: SWP.
 Sloot,E. ( 2005). ‘Wij’ kent geen kleur: opvoeden in twee culturen. Amsterdam: SWP.
 Derkoningen,I. (2002). Recht op…recht: zoeken naar een evenwicht tussen straffen en
(her)opvoeden:
jeugdsanctierecht.
Leuven:
Katholieke
Hogeschool
Leuven.
29
5 STAP 5: CONTEXTUALISEREN
5.1 Bespreking organisaties
5.1.1 Centrum Overleie
Ik heb voor deze organisatie gekozen omdat ik dit centrum al eens
bezocht heb en het mij helemaal aantrok. Ik vind dat dit centrum veel
te maken heeft met ons project. Het helpt mensen in moeilijke
situaties. Mensen die het niet breed hebben, die in een financieel
probleem zitten. Er komen ook mensen naar toe die gewoon eens
buiten willen zijn, een babbel kunnen slaan met ander mensen, vooral
oudere mensen. Centrum Overleie zou graag drie groepen mensen
over de vloer krijgen:
 de bewoners van Overleie
 de senioren van Noord-Kortrijk
 de kwetsbare bewoners van Kortrijk en omstreken
De concrete taken / activiteiten:
- Dagelijks: ontmoeting, materiële dienstverlening: was- en droogsalon, douche, verkoop per stuk
van postzegels, vuilniszak, enveloppe, …
- Wekelijks: computerles, taalles, pedicure
- Tweewekelijks
op
woensdagnamiddag
kinderwerking,
op
dinsdagnamiddag
gezondheidsconsultaties
- Maandelijks: creanamiddag, contactnamiddag voor 75+ers, kookles
- Aanbod opvoedingsondersteuning: tiental activiteiten doorheen het jaar
5.1.1.1 Uitzicht
Het is een heel verzorgde en duidelijk gestructureerde site. De site is heel logisch opgebouwd en je
vindt snel de nodige informatie. Het is onderverdeeld in subkoppen. Je kan snel onderscheiden
maken tussen de titels, subtitels en de gewone doorlopende tekst. Het is aangenaam om te lezen. Op
de site staan ook enkele foto’s dit trekt mensen aan om de site te bekijken.
5.1.1.2 Inhoud
Er is zeer veel te vinden op deze site. Alles van de stad Kortrijk vind je hier. Ik vind de site zeer
betrouwbaar. Er komen geen slordigheden of onnauwkeurigheden voor.
5.1.1.3 Techniek
Je hebt geen speciale programma’s nodig om de informatie te zien. Alles wat je zoekt staat op de site
zelf. Eigenlijk vind je alle informatie op de sociale kaart. Wanneer je naar de site zelf gaat van
Centrum Overleie, kom je op de site terecht van Kortrijk
5.1.1.4 Besluit
Duidelijke, aantrekkelijke, betrouwbare site !1
http://www.desocialekaart.be/fiche/index.cfm?det=fiche&orgid=31592
1
310 woorden
30
5.2 Statistieken
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/welzijn_kansarmoede/kk_rapport_welzijn.html
Deze website bevat enorm veel statistieken over Vlaanderen!
Kansarme geboorten
Sociale bijstand
Tegemoetkomingen gehandicapten
Voorkeursregeling in de ziekteverzekering
Enz.
Ik ga de geboortes in kansarme gezinnen bespreken. Je ziet dat er in grote steden meer geboorten
zijn in kansarme gezinnen. Dit is ook logisch.
5.3 Juridische context
 Decreet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de toepassing van het beginsel
van gelijke behandeling (BS, 3 september 2010)
 Decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding (BS,
29 augustus 2008)
 Decreet betreffende de armoedebestrijding (BS, 11 november 2003)
 Decreet houdende toestemming in het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid (BS, 7
oktober 1999)
 Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind
en Gezin (BS, 7 juni 2004)
 Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (BS, 19 juli 2007)
 Decreet betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap (BS, 28 juli 2004)
5.4 Politieke context (maatschappelijk / beleid / visie )
5.4.1 Nadia Staes
Ze woont te Izegem en is geboren op 1 augustus 1964. Functie: schepen van
Gelijke Kansenbeleid, Jeugd, Kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking en
Milieu. Contact: 0479-30.23.02. [email protected]
5.4.2 Dirk Van Walleghem
contact: Slagmeersenstraat 41
8870 Izegem
Telefoon: 051 30 76 72
Gsm: 0478/87 95 80
E-mail: dirk.vanwalleghem-AT-telenet.be
Dirk Van Walleghem werd tijdens de laatste bestuursvergadering
verkozen tot tweede ondervoorzitter. Dirk stond bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen op de 8ste plaats op de lijst VLD- Vivant.
Hij is tewerkgesteld bij de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening en wil zich in Bredene inzetten voor alles wat met
sportclubs en sportinfrastructuur te maken heeft,alsook voor
openbare werken betoond hij interesse en is een fervent tegenstander voor het toelaten van
hoogbouw op de site van het Kop Van ‘t Sas en wil voor iedere Bredenaar een aanspreekpunt zijn om
samen met Open Vld Bredene de gemeente nog iets beter te maken.
31
6 PERSOONLIJK BESLUIT
6.1 Hoe is deze opdracht verlopen
Ik vond deze opdracht tof om te doen. Soms vond ik hem wel moeilijk, wist ik niet hoe ik eraan moest
beginnen. De opdracht eiste veel meer tijd dan ik in het begin verwacht had.
Het minst leuke gedeelte was voor mij het opzoeken en refereren.
6.2 Heb je genoeg info gevonden
Ik denk wel dat ik genoeg informatie gevonden heb.
6.3 Wat moet je nog verder trainen
Ik moet zeker nog leren om sneller aan de opdracht te beginnen. Niet laten liggen! Wat ik nog wil
trainen en verder leren is om mooie, correct en aantrekkelijke zinnen te kunnen formuleren. Ik kan
mezelf wel nog verbeteren in het opzoeken. Er kruipt wel nog altijd te veel tijd in het opzoeken en ik
zou dit graag wat vlotter kunnen.
6.4 Waar ben je sterk in
Ik denk van mezelf dat ik sterk ben in papers te maken, een mooie inhoud eraan te geven.
6.5 Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven
Ik heb geleerd dat ik sneller aan mijn opdrachten moet beginnen. Ondertussen weet ik wel al waar ik
alles kan vinden en welke databanken/bibliotheken ik moet gebruiken.
32
Download