Document

advertisement
Celademhaling & gisting
V. Rasquin
13 de Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen
(Cel)ademhaling
= oxidatieve afbraak van een
gereduceerd substraat, waarbij de
onttrokken elektronen op een
exogene anorganische acceptor (EAA)
terechtkomen
EAA = O2 : aërobe ademhaling
EAA = O2 : anaërobe ademhaling
Gisting
= oxidatieve afbraak van een
gereduceerd substraat, waarbij de
onttrokken elektronen op een
endogene organische acceptor
terechtkomen
Het gereduceerd substraat
waarvan wij vertrekken =
GLUCOSE
Glycolyse
Zowel de celademhaling als de gisting
starten met de GLYCOLYSE.
In deze reactiereeks wordt 1 mol glucose
geoxideerd tot 2 mol pyruvaat
Glycolyse
Als X = Pi : NADP+
Als X = H : NAD+
AËROBE
ADEMHALING
Als O2 voorhanden is:
• pyruvaat wordt via actief transport
opgenomen in de mitochondriën
• de energierijke elektronen van NADH
worden doorgegeven aan
mitochondriaal NAD+
Vorming van acetyl-CoA
Oxidatieve fosforylering
Complex I : NADH dehydrogenase
lumen
matrix
Reductie van ubichinon
Complex II : Succinaat dehydrogenase
Complex III : Cytochroom c reductase
Complex IV : Cytochroom c oxidase
ATP-synthase
Overzicht oxfos
ATP opbrengst
Diverse ‘brandstoffen’ zijn mogelijk
ATP-synthasoom
GISTING
of
FERMENTATIE
Melkzuurgisting
Alcoholische gisting
EINDE
Download