Filippenzen - 2 - Salvation of all

advertisement
F11
Filippenzen 1:6 (11)
De dag van Jezus Christus
…hiervan overtuigd, dat Hij, Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal
Filippenzen 1:6
God maakt af wat Hij onderneemt
Gods plan van eonen – met Christus Jezus als Uitvoerder
F11
F11
God… voltooien zal tot (aan de) dag van Jezus Christus
Filippenzen 1:6
Wat is een dag
volgens de Schrift?
Een DAG
de rijks-dag (Worms)
dag-vaarding
voor rechter dag-en
verjaar-dag
F11
En God zei: er worde licht en er werd licht, en God zag dat het licht
goed was en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de
duisternis. En God noemt het licht dag en de duisternis noemt Hij
nacht.
Genesis 1:4,5
nacht: layla
dag: jom
God noemt het licht: dag
de duisternis: nacht.
F11
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest,
de eerste dag
Genesis 1:5 SV
en het werd avond en het werd
ochtend/’s morgens; dag één
(lett.)
avond: oreb – zonsondergang (donker, raaf)
morgen: boker – start vd ochtend, (kudde)
aanbreken van de dag
F11
F11
Genesis 1: een dag begint bij zonsopgang (aanbreken)
en eindigt bij de start vd volgende ochtend/dag
F11
u zult het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze
maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het
slachten tussen twee avonden (bin orebjim)
Exodus 12:6
Het (L)lam werd in huis genomen op de 10e abib/nisan
F11
in eerste, in de veertiende dag van de maand, in de avond, zullen jullie
ongezuurde eten tot dag eenentwintig van de maand, in de avond
Exodus 12:18
sjabbat is van vrijdagavond tot zaterdagavond
F11
Het zal voor jullie een sjabbat zijn, een dag van stoppen, en jullie zullen
je zielen verootmoedigen. 's Avonds (oreb), iop de negende dag van de
maand, zullen jullie sabbat stoppen, vanaf avond (oreb) tot avond
(oreb).
Leviticus 23:32
sjabbat = halve vrijdag + halve zaterdag
diverse dagen
F11
F11
dag van de mens
2000 jaar (2 dagen)
1 Corinthiërs 4:3
dag van de Heer
1000 jaar + ?
Openbaring 1:10
2 Petrus 3:10
1 Thessalonicenzen 5:2,4
2 Thessalonicenzen 2:2
dag van God
2 Petrus 3:12
nieuwe hemelen en aarde
===============================================
diversen:
dag van wraak/vergelding
Jeremia 46:10;
dagen van vergelding
Lucas 21:22
dag van redding/behagen
2 Corinthiërs 6:1,2
dag/dagen van de Zoon v Adam Lucas 17:21-27
F11
de dag van Jezus Christus
– Filippenzen 1:6
de dag van Christus
– Filippenzen 1:10; 2:16
Christus = Gezalfde (Koning, Priester, Profeet)
verwijst naar Zijn verheerlijking
F11
uitdrukkingen als:
de dag van de Heer Jezus (1 Cor. 5:5; 2 Cor.1:14)
de dag van onze Heer Jezus Christus (1 Cor.1:8)
de dag van Jezus Christus (Filip. 1:6)
de dag van Christus
(Filip. 1:10; 2:16)
die dag
(2 Thes.1:10; 2 Tim.1:12,18; 4:8)
de dag
(1 Cor.3:13)
verwijzen naar de toekomst, als Zijn heerlijkheid
bekend wordt als de Christus, de Gezalfde, als Hoogste
(inclusief de hele dag van de Heer!)
God…het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus
Filippenzen 1:6
Jezus
: naam van Zijn vernedering + redding
Christus : titel, Zijn heerlijkheid
een weg door pijn en lijden (1:29) heen, naar heerlijkheid:
was het voor Hem, de Filippenzen en is het voor ons.
F11
onbeschuldigbaar in de dag van de Heer Jezus Christus
1 Corinthiërs 1:8
Er was veel aan te merken op de Corinthiërs:
Eerst verwijst Paulus naar de dag waarin zij onbeschuldigbaar zijn
 Zij faalden Hem te gehoorzamen als Heer
 Zij ontkenden een deel van hun redding (Jezus)
 Zij gebruikten Zijn zalving verkeerd (Christus)
F11
Download