PowerPoint-presentatie

advertisement
KICK-OFF
12/09/2014
Welkom
Leeftijdsbewust personeelsbeleid/
Duurzaam personeelsbeleid
Hoe binnen eigen organisatiecontext
medewerkers betrokken, gemotiveerd,
geëngageerd en uitgedaagd maken/houden,
rekening houdend met hun levensfase en
hun generatie waartoe ze behoren?
Welkom
Integraal loopbaanbeleid
Focus is loopbanen van alle
medewerkers met extra aandacht voor
oudere werknemer
Mijn petje te boven?
Opzet
• Een goeie 30 deelnemers
• Een goeie 20 organisaties: maximale diversiteit
• In grootte
• In sectoren: onderwijs, ziekenhuizen, openbare besturen,
mutualiteit, kinderdagverblijven, RVC, CVO, sociaal huis,
kringloopwinkel, intercommunale, OCMW,….
• In leeftijdsbewust personeelsbeleid
Opzet
• 1 lerend netwerk:
In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen diverse
individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor een
bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en
ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten,
oplossingen of werkwijzen.
• 3 leergroepen (samenstelling vandaag)
• Elke organisatie eigen intern project
Voldoende thema’s?
• Zie mindmap
• Vooral keuze ifv
• noden/interesses/leervragen deelnemers
• noden organisatie
• Thema per leergroepsessie (op basis van intake +
vandaag)
• Vooral transfer maken: wat kunnen we hiermee binnen
de eigen organisatie
Terminologie
• Zie wanden
• Indien niet akkoord: vul zelf aan en/of schrijf er jouw
commentaar bij.
Opzet
12 sept '14
23 jan '15
Kick-off
3 okt '14
24 okt '14
21 nov '14
Event
27 feb '15
27 ma '15
8 mei '15
12 jun '15
Opstart
leergroep
LG 1
LG 2
LG 3
LG 4
LG 5
LG 6
LG 7
Slotevent
Locaties leergroepen
• Zie flappen:
3 Okt '14
LG 1
Organisatie + adres:
Organisatie + adres:
24 Okt '14
LG 2
Dagoverzicht
• 9.00-9.30u:
Welkom
Intro
• 9.30u-9.50u:
Speeddate
• 9.50u-10.50u: Waar zit goesting?
In groepjes
• 10.50u-11.10u: Koffie
• 11.10u-12.30u: Duurzaam en gezond
leeftijdsbewust personeelsbeleid
• 12.30u-13.30u: Lunch
Dagoverzicht
• 13.30u-13.50u: Voorstelling projectmedewerkers en
organisaties
• 13.50u-14.30u: Samenstelling leergroepen
• 14.30u-16.00u: Opstart in leergroepen
Speeddate
• Stel je zelf kort voor: Rol, functie en waarom zit ik hier
• Dit project is maximaal gelukt, helemaal zoals ik het
wens als …..
en daardoor levert dat voor mijn organisatie het
volgende op …
• Op dit moment is mijn organisatie op de volgende wijze
bezig met loopbanen…….
Bart
Opleiding
kleuteronderwijs
Stagecoördinator
Onderwijzer
Pedagoog
Vader/
echtgenoot
2 pubers
Coachings/vormingsopdrachten
- Beleid en HR
- Blik op organisatie
- Talentgericht werken
- (funct) Gesprekken voeren
Docent
Banaba
schoolonwtikkeling
Coördinatie en
docent
mentorenvormingen
Projectmedewerker
- LONT
- HR in 3D
- Lerend netwerk
- …
LEERPLATFORM
• Pbworks: julie krijgen uitnodiging
• www.PBworks.com
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards