Wetenschappers voorspellen: `Zonnestorm zal ons leven ontregelen

advertisement
Wetenschappers voorspellen:
'Zonnestorm zal ons leven ontregelen'
De zon zal in 2012-2013 zo actief zijn, dat ze het
magnetisch veld van de aarde in de war stuurt en alle
elektrische apparaten ontregelt
De aarde zal ergens in 2012-2013 worden getroffen door een
onuitgegeven zonne- storm die dagenlang alle elektronische
apparaten zal ontregelen. Computers, auto's, gps-systemen,
radiocommunicatie: niks zal nog werken.
De zon doorloopt verschillende cycli van activiteit. Om de
22 jaar piekt de magnetische energie van de zon en om de elf jaar vermenigvuldigt het aantal
'zonnevlekken', onvoorstelbaar grote en hete uitbarstingen aan de oppervlakte van de zon.
Beide fenomenen beïnvloeden het magnetisch veld van de aarde en in 2012-2013 vallen de
twee cycli samen. Dat zal een ongebruikelijk heftige zonnestorm opleveren, voorspellen de
wetenschappers, die des te heviger zal zijn omdat de zon al enkele jaren op een ongewoon
laag pitje draait.
Twee jaar geleden voorspeldde de Amerikaanse academie van Wetenschappen al dat er een
zonnestorm zit aan te komen die stroomnetten, computers, gps-navigatie, luchtvaart,
radiocommunicatie, enzovoort ontregelt. Toen al werd gewaarschuwd voor 'een ramp twintig
keer erger dan Katrina waarvan we ons pas na tien jaar zullen kunnen herstellen'. Katrina, die
in 2005 New Orleans verwoestte, richtte voor 125 miljard schade aan.
Vorige week blies de ook dr. Richard Fisher, de directeur van de Nasa-afdeling die de
zonneactiviteit volgt, alarm in de Engelse krant Daily Telegraph. Bijvoorbeeld de
stroomvoorziening zal meer dan waarschijnlijk uitvallen, gedurende uren of zelfs dagen en
misschien zelfs maanden - al acht Fisher dat laatste risico klein. 'Maar we nemen de komende
storm ernstig.'
Wetenschappers verwijzen naar het 'Carrington-incident' uit 1858 toen een hevige zonnestorm
de telegraaflijnen uitschakelde en het noorderlicht tot op Cuba was te zien. Omdat we sinds
die tijd veel afhankelijker zijn geworden van stroom en elektronica, kan de schade alleen maar
groter worden. Omdat ook auto's tjokvol elektronica zitten zal nu bijvoorbeeld ook het
verkeer worden verlamd.
Maya-vloek
Toeval of niet, deze storm valt samen met de 'Mayavloek': op basis van de Mayakalender
voorspellen astrologen het einde van de wereld in 2012. Deze Mayavloek is in enkele jaren
tijd uitgegroeid tot een moderne legende met veel believers - hoewel inmiddels is aangetoond
dat de Mayakalender volkomen verkeerd werd geïnterpreteerd door de astrologen.
Geïntrigeerd door alle doemscenario's interviewde de vooraanstaande Amerikaanse
wetenschapsjournalist Allan Boyle gisteren op zijn beurt Rischard Fisher. Die waarschuwt
opnieuw voor 'ernstige hinder'. Zo zal het luchtverkeer moeten worden omgeleid, weg van de
noordpool waar de elektromagnetische impact van de zonnestorm het grootst zal zijn. Ook het
uitvallen van de stroomvoorziening acht hij waarschijnlijk. Hij maakt gewag van storingen
'gedurende tien uur'. 'We moeten ons hierop voorbereiden.'
zaterdag 26 juni 2010
Nieuwsblad
Auteur: FransDeSmet
Download