De aarde De mouwen opstropen

advertisement
De geleerde
Iemand die veel heeft
gestudeerd en veel weet.
Het ruimtestation
Een ruimtevoertuig waar
verschillende astronauten
een tijdje blijven om
onderzoek te doen.
De aarde
De planeet waar wij op
wonen.
De mouwen opstropen
Beginnen aan een lastige
of moeilijke klus.
De satelliet
Een apparaat dat om de
aarde draait. Het maakt
foto’s van de aarde, of
zendt tv-programma’s uit.
De ontdekking
Iets vinden wat je nog
nooit eerder hebt gezien.
Het laboratorium
Een grote ruimte waar
proeven gedaan
worden. Er worden
dingen onderzocht.
Het zonnestelsel
De zon en de planeten
die om de zon heen
draaien.
De wetenschapper
Iemand die voor zijn
beroep dingen
onderzoekt om steeds
meer daarover te weten
te komen.
Het evenwicht
Als iets of iemand stevig
staat en niet omvalt.
Het proefje
Een soort onderzoek om
te kijken hoe iets werkt.
Onderhouden
Voor iets zorgen zodat
het mooi en heel blijft.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards