Gevaar uit de ruimte

advertisement
Basis Cursus Sterrenkunde
Hoofdstuk 7
Volkssterrenwacht Amsterdam
Onze Zon
•
•
•
•
•
•
•
Is redelijk stabiel
Dichtstbijzijnde ster
110 x Aarde en 10 x Jupiter in diameter
330.000 Massa Aarde
99,9% massa zonnestelsel
T oppervlak: 6 000 °C
T kern: 15 000 000 °C
Onze Zon
• Roteert in 25 dagen (evenaar) tot 36
dagen (polen) om de as. (vloeibaar,
gasvormig lichaam)
• Staat energie af in krachtige zonnewind
en deeltjes uitstoot
• Stralingsdruk is in evenwicht met
energie-uitstoot
Onze Zon
• Energieproductie??
• Grieken dachten aan steenkool of hout,
helaas brandt 2x1030 kg hout in 5000 jaar
op.
• Voor kernfusie is de temperatuur intern
te laag (nodig 18 106 °K en er is 15,7 106
°K). Gelukkig maar want door botsingen
is er kernfusie op een laag pitje
Onze Zon
• Waterstof wordt omgezet in Helium.
• Dit proces is al 5 miljard jaar gaande en
er is genoeg waterstof voor nog eens 5
miljard jaar.
• Inwendige is NORMALE materie losse
kernen en electronen
• E=mc2 ofwel de zon zet per seconde
6x1011kg H2 om in Helium en straalt
Energie uit overeenkomend met 4x109 kg
kernfusie
kernfusie
• Kernfusie is te bewijzen als we
neutrino’s, electronen en protonen
waarnemen
• Allen zijn waarneembaar
• http://www.astronova.nl/ toont NOAA en
SOHO data
protonflux
De Zon inwendig
De Zon Atmosfeer
cycli
cycli
•
•
•
•
28 tot 20 jaar (14 tot 10)
Gleissberg-periode (80-90 jaar)
Langere perioden (minima)
Het weer (de IJstijden) staan hier los van
(afhankelijk van cycli van de Aarde)
• Het weer korte termijn? Bepaal dit
zelf….
cycli
Zonnevlekken
Zonnevlekken
• Zonnevlekken zijn sterke magnetische
stromingen
• Ze beletten de straling de fotosfeer te
bereiken
• Vlek is koeler 4500 °K t.o.v. oppervlak
6000 °K
• Umbra (koud en donker) en penumbra
(de rand iets warmer)
Zonnevlek en granulatie
Protuberans
Protuberans
Basiscursus sterrenkunde
• Einde hoofdstuk 7
Download