2. Onderzoek uitspraken Maria Montessori

advertisement
Kosmisch denken Maria Montessori
Het kosmisch leiden van het kind om de wereld te leren kennen en begrijpen:
- zintuiglijk (al het zintuiglijke materiaal)
- motorisch (streeplopen)
- ordenend/rubricerend (geometrisch èn zintuiglijk materiaal)
- schematiserend (o.a. telraam)
Het consequent gebruik maken van specifieke materialen

D.m.v. het creëren van een goed voorbereide omgeving voor het kind (Goldilocks
conditions), verschijnt er ‘iets nieuws’ (nieuwe drempel); dit is een herhalend kosmisch
patroon.
Het kind is voorbereid op de verrassing/ontdekking
Gevoelige perioden
Leren in relatie
Ontwikkeling kind en de ontwikkeling van de mensheid als totaliteit
De geïntegreerde benadering; in een groter geheel plaatsen dan traditionele scholen dat
deden/doen.


Taal: etiketteerworden, doe-woorden, haalwoorden, taaldozen/woordsoorten, (grammatica
van de kunst; de kunst Van de grammatica), zinsontleding (structuur taal als herhalend
patroon van de kosmos)
Geometrisch materiaal; ook voor hantering potlood/pen.
Het moedigt de geest aan te denken, te reflecteren op lengte en rede en, kan men zeggen, te
miditeren.
Psychogeometry, blz.58
Zorg voor de omgeving



Plantje water geven (relatie met omgeving)
Opruimen, taakjes doen
Zelf veters kunnen strikken/ritsluiting/knopen
“Het kind als meester der mensheid.”
“Leven wekkende contact.”
“Vernieuwende krachten van het kind.”
Blz. 159 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Dat het kind een diepe onbekende wijsheid bezit.”
“Aan het kind dat een andere wereld dan de onze openbaart, kunnen wij krachten ontlenen.”
“Het kind, de vader van de mens.”
Blz. 160”/161 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Het kind is de bouwer van de mens.
Blz. 8 Aan de basis van het leven.
“Het kind is geen leeg vat die alles wat hij weet dankt aan ons die hem er mee opvulden. Nee dit kind
is de bouwer van de mens. Er leeft geen mens die niet gevormd is door het kind dat hij eens was.”
“Om een mens te vormen zijn grote krachten nodig en deze krachten zijn in het bezit enkel van het
kind.”
Blz. 20 Aan de basis van het leven.
“Het kind gaf ons de mogelijkheid een beter mens voor ons te zien, maar opdat hij zich ook werkelijk
tonen kan zou hij in een andere omgeving moeten leven. Daarom moet de hele wereld in beweging
gebracht worden.
Blz. 163 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Wat men met een weinig passende term ‘Montessori methode’ genoemd heeft, is feitelijk een
complexe pedagogische en sociale beweging die rechtstreeks uit en door de openbaringen van het
kind is ontstaan. Wij volwassenen zijn slechts tussenpersoon. De werkelijke meester die nieuwe
levenswaarden aan de gemeenschap toont, is het kind.”
Blz. 163”/164 Door het kind naar een nieuwe wereld.
De voorbereide omgeving en hulpmiddelen (Goldilocks)
Blz. 164 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Een natuurlijke neiging tot orde en discipline en de behoefte aan een omgeving die beantwoordt
aan zijn scheppende energie.”
Blz. 166 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Kernpunt waarop de hele opbouw van ’s mensen persoonlijkheid berust is arbeid.”
Blz. 167 Door het kind naar een nieuwe wereld.
Onderzoek:
“Wat toont ons de mensheid in haar ontwikkeling?
Ze is vooral bestemd om de buitenwereld eerste te doorvorsen en de geheimen der omgeving te
ontsluieren om daarna de krachten der natuur te kunnen gebruiken.”
Blz. 180 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Arbeid is iets, dat het kind niet alleen aan personen, maar aan zijn omgeving als geheel bindt.”
“Vandaar ook de grote betekenis van de omgeving voor de normale ontwikkeling van het kind en de
verantwoordelijke taak van de opvoeding die voor zulk een groot deel bestaat uit de voorbereiding
van de omgeving.”
Blz. 182 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“Het kind groeit en ontwikkelt zich in arbeid. Hier ligt een wezenlijk onderscheid (met de dieren).
Blz. 183 Door het kind naar een nieuwe wereld.
“De arbeid is de meest fundamentele functie van de mens!”
“Dan zien we nog de helderheid en eenvoud in de arbeid van het kind. Hij ziet de dingen helder,
omdat zijn rechtstreeks gevoel verbanden doorschouwt en de dingen op juiste wijze en zonder
inspanning uit de omgeving in zich opneemt, zonder zich – zoals de volwassenen – dadelijk
problemen te stellen.”
Blz. 185/6 Door het kind naar een nieuwe wereld. (En meer, meer, meer.):
“We kennen echter vele voorbeelden uit de werkelijkheid waarbij het kind dingen die de volwassene
niet doorzag, heel eenvoudig vond. En zo kunnen wij van vele voordien onoplosbare problemen de
oplossing vinden door het kind te volgen. Dit zijn feiten, geen opvattingen.”
“Hij vindt betrekkingen tussen de dingen die niemand hem leerde. Hij vindt soms verhoudingen, die
wij niet eens kennen.”
“De man van wetenschap is niet de hanteerder van instrumenten – maar de kenner van de natuur.”
Blz. 16, De methode.
“De opvatting van vrijheid, welke de pedagogie moet bezielen, is daarentegen universeel.. Zij
betekent de bevrijding van het leven dat nog belemmerd is door een oneindig aantal hinderpalen,
welke de harmonie van organische en geestelijke ontwikkeling beletten………
…..Een groot gedeelte van het onderwijs gaat uit van een beginsel van onderdrukking die soms haast
grenst aan slavernij en derhalve wordt ook de school door hetzelfde principe beheerst.”
Blz. 20/21. De methode.
“Welke school maakt zich zorgen over het beschavingsmilieu waarin de kinderen gedwongen zijn te
leven.”
Blz. 20 (ongeveer) Aan de basis van het leven.
“Opvoeding tot het leven.”
Blz. 20 Aan de basis van het leven.
“Het is geen geringe schepping die het kind verricht. Het is de schepping van alles.”
Blz. 29 Aan de basis van het leven.
Download