Een nieuwe tijd

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – h1 – 2havo/vwo
Een nieuwe tijd
Basiskennis
Je kunt geschiedenis op drie manieren indelen.
- Vijf perioden: prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd en moderne
tijd.
- Tien tijdvakken
- Vijf soorten samenlevingen: de samenleving van jagers en verzamelaars, de
landbouwsamenleving, de landbouw-stedelijke samenleving, de industriële
samenleving en de informatiesamenleving.
Begrippen
Bedrijf: organisatie van mensen die iets maken of doen om geld te verdienen.
Kalender: een systeem om de tijd te verdelen in jaren, maanden, weken en dagen.
Kunstenaar: iemand die zijn creativiteit gebruikt om iets moois te maken.
Maanmaand: de tijd waarin de maan eenmaal om de aarde draait (ruim 29 dagen)
Mechanisch: werkend met een machine.
Ondernemer: iemand die een bedrijf heeft.
Tijd van ontdekkers en hervormers: vijfde tijdvak van 1500 – 1600
Vroegmoderne tijd: vierde periode (1500 – 1800)
Zonnejaar: de tijd waarin de aarde eenmaal om de zon draait (ruim 365 dagen)
Samenvatting
In de 16e eeuw vonden enkele belangrijke veranderingen plaats in de Europese landbouw
stedelijke samenleving.
Schilders werden meer als kunstenaars gezien  minder als handwerkslieden
Ondernemers gingen minder rekening houden met regels van gilden.
Ondernemers namen meer personeel in dienst en gebruikten hun tijd efficienter met behulp
van de mechanische klok. Daardoor produceerde hun bedrijf meer.
Bij geschiedenis gebruiken we de historische indelingen in perioden, tijdvakken en soorten
samenlevingen.
Paus Gregorius zorgde voor een hervorming van de kalender.
Download