A Beautiful Mind

advertisement
A Beautiful Mind
Net na de Tweede Wereldoorlog is John Nash (Russell Crowe) een briljante wiskundestudent aan de
beroemde universiteit van Princeton. Hij mag dan briljant zijn, sociaal is hij niet bijster sterk. En dat weet hij
zelf maar al te goed. Het liefst stort hij zich dagenlang op saaie berekeningen, op zoek naar het ultieme
originele idee. Op zoek ook naar iets dat hem boven zijn medestudenten verheft.
Uiteindelijk lukt hem dat. Hij wordt medewerker bij een van de meest prestigieuze
wetenschappelijke instituten in de VS, het M.I.T. En hij trouwt wonderwel met de
bloedmooie en slimme wiskundestudente Alicia (Jennifer Connelly). In die periode wordt
hij ook benaderd door overheidsagent William Parcher (Ed Harris), die hem wil inzetten
voor het kraken van vijandelijke codes.
Op welk moment John nou voor het eerst last krijgt van schizofrenie, is niet duidelijk,
maar hij gaat steeds meer bergaf. Hij krijgt paranoïde hallucinaties en tegen de tijd dat hij
eindelijk in het ziekenhuis belandt, is de diagnose: vergevorderde schizofrenie. Toch wint
hij uiteindelijk nog de Nobelprijs voor economie.
A Beautiful Mind is een film over de relatie tussen een moeilijke man en
zijn omgeving.
Wat is schizofrenie?
Schizofrenie is een geestesziekte, die bij ongeveer een procent van de bevolking voorkomt, bij
mannen even vaak als bij vrouwen. Iemand die schizofreen is, verandert psychisch ten
opzichte van vroeger en kan daar niets aan doen. Het is bijvoorbeeld niet het gevolg van drugs
of alcohol, al kunnen die de ziekte wel beïnvloeden. De precieze oorzaak van de ziekte is
(nog) niet bekend.
Bij schizofrenie treden psychoses op. Dat zijn perioden waarin het beeld dat je van de
werkelijkheid hebt totaal afwijkt van dat wat andere mensen zien, voelen en denken. Tijdens
een psychose kun je bijvoorbeeld denken dat je Jezus bent, of dat je achtervolgd wordt, of je
hoort stemmen. Zo'n psychose kan weken of zelfs maanden duren. Veel mensen met
schizofrenie zijn volkomen normaal, totdat ze voor het eerst psychotisch worden. Dat gebeurt
meestal tussen je 16e en 26e levensjaar. Helaas is schizofrenie niet te genezen.
… Stel je voor dat al die mensen waar je al jaren om geeft, die deel uit maken van je leven, er
niet meer zijn. Erger nog, dat ze nooit bestaan hebben! Wat voor hel zou dat zijn!
Beroemdheden met mentale problemen
Buiten John Forbes Nash Jr. blijken er nog veel meer beroemde mensen te lijden aan schizofrenie of een ande
psychische aandoening, zoals depressiviteit of manische depressiviteit (waarbij perioden van depressiviteit
worden afgewisseld met perioden van euforie). We spoorden een aantal verrassende namen op. En natuurlijk
hebben we ons hierbij op de creatievelingen gericht.
Vincent van Gogh (1853 - 1890)
Schilder Vincent van Gogh kende enorme creatieve uitbarstingen, maar tijdens een van zij
psychoses bedreigde hij de bevriende schilder Gauguin met een scheermes. Later sneed hi
een stuk van zijn eigen linkeroor af. Bang voor zichzelf meldde hij zich vrijwillig bij een
inrichting. Uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. Ondanks meerdere psychoses (hij probeerde
zichzelf onder andere te vergiftigen door het eten van verf) maakte hij hier meesterwerke
als Cipressen, Irissen en De Sterrennacht.
Charles Dickens (1812 - 1870)
Dickens was een echte workaholic, en schreef onder andere Oliver Twist, A
Christmas Caroll en A Tale of Two Cities. Al vanaf 1864 ging zijn gezondheid
achteruit, doordat hij veel te veel van zichzelf vroeg. Dickens leed aan
depressies. Hij stierf uiteindelijk door een beroerte.
Michelangelo (1475 - 1564)
Natuurlijk hadden ze dat toen niet door, maar ook alleskunner Michelangelo Buonarroti
schijnt manisch depressief te zijn geweest. Dat dat nauwelijks van invloed is geweest op
de productie van deze beeldhouwer, schilder, architect en dichter, blijkt wel uit de
ongelooflijke hoeveelheid kunstwerken die hij heeft achtergelaten. Denk alleen al aan de
Sixtijnse Kapel en de David.
Opdracht:
1. Wat heeft je het meeste aangegrepen in het verhaal van John Nash?
2. Wat leert het verhaal over ‘leren leven met een ziekte’?
3. Wat zegt onze maatschappij over ‘leren leven met een ziekte’? (denk aan het
euthanasiedebat)
4. Welke rol spelen zijn vrouw en zijn collega’s in John’s leven?
5. Wat zou jij doen moest je partner erg ziek worden?
6. Op een bepaald moment zegt John’s vrouw : ‘Dat is het leven John, je moet er gewoon
zin aan toevoegen.’ Wat zegt dit over geloof?
7. Zoek op het internet: persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornis; depressie.
8. Zijn er veel mensen die vroeg of laat een mentale stoornis doormaken?
9. Is voor ‘normale’ mensen de grens tussen droom en werkelijkheid altijd duidelijk?
Waarom wel/niet? Welke rol spelen de media hier soms in?
10. Wat gebeurt er in onze bovenkamer wanneer we denken?
11. Kunnen wij de werkelijkheid ‘op zich’ kennen?
12. Maken wij voor een deel zelf onze ‘werkelijkheid’? Vergelijk met de kijk op ouders
vanuit kinderen uit hetzelfde gezin. Wat kan je hieruit concluderen?
De manier waarop onze hersenen werken wordt soms pas echt duidelijk wanneer het mis
loopt. Toch is hersenwerking zeer bepalend voor wat we voor waar aannemen en wat we
kunnen kennen. Ook op vlak van geloof is het noodzakelijk kritisch te kijken vanuit ‘hoe we
ineen zitten.’ Geloven in geesten, spoken, verschijningen en paranormale zullen getoetst
worden aan de rede.
Sommige mensen vinden dit een droevige zaak, alsof ‘het ware geloof’ voorgoed teniet
gedaan wordt!
Voor anderen is het juist de uitdaging om verder te kijken! Wat zit er achter verhalen? Welke
functie hebben ze? (zie tekst: De sprookjes die kinderen genezen )
Kunnen ze helpen zin te geven aan ons bestaan?
Kunnen ze ons helpen zin te geven aan ons bestaan wanneer onze (geestelijke) gezondheid
ons in de steek laat?
Waar gaat het eigenlijk over in ons christendom?
Verwondering
zingeving
Je mag zelf aanvullen…
genieten
eerbied
schoonheid
goedheid
hoop
verrijzenis
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards