Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905

advertisement
Archief Bond van SociaalDemocratische Vrouwenclubs
(1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Nederland
hdl:10622/ARCH00085
© IISG Amsterdam 2015
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
Inhoudsopgave
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.................................................................3
Archiefvorming....................................................................................................................................3
Inhoud en structuur............................................................................................................................3
Raadpleging en gebruik.....................................................................................................................3
INVENTARIS.....................................................................................................................................4
Algemeen.................................................................................................................................... 4
Organisatie.................................................................................................................................. 4
Activiteiten binnenland................................................................................................................ 5
Internationale activiteiten............................................................................................................ 5
Documentatie.............................................................................................................................. 6
Annex: SDVC Amsterdam en SDVC Delft................................................................................. 6
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
2
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs
Archiefnummer ARCH00085
Archiefvormer Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs
Periode (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
Periode (bulk) 1908-1940
Omvang 1.62 m.
Taal lijst Dutch
Taal materiaal Dutch
Archiefvorming
Geschiedenis
Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (BSDVC); opgericht in 1908 op initiatief van
Mathilde Wibaut en Carry Pothuis; volgens Wibaut had de Bond niet alleen tot taak propaganda
onder vrouwen buiten de partij te maken, maar ook te werken aan de zelfstandigheid en bevrijding
van vrouwen; het duurde tot 1914 voordat de BSDVC binnen de partij landelijke erkenning kreeg.
Inhoud en structuur
Inhoud
De stukken zijn voornamelijk afkomstig van de voorzitster mevrouw M. Wibaut-Berdenis van
Berlekom en enige stukken, voornamelijk 1913-1914, van de secretaresse Heleen Ankersmit.
Notulen van de bestuursvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie, circulaires, stukken
betreffende jaarvergaderingen met teksten van toespraken van Mathilde Wibaut, internationale
congressen en contacten, etc.;
Sociaal-Democratische Vrouwenpropagandaclub/SDVC Amsterdam: enige dossiers 1905-1939;
SDVC Delft: notulen 1907-1926, ledenlijst 1907-1925.
N.B. Zie ook M. Wibaut-Berdenis van Berlekom.
Bewerking
Inventaris door Sabine Aarts in 2008
Onderwerpen
Geografische namen
Netherlands
Raadpleging en gebruik
Raadpleging
Vrij
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
3
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
Aanbevolen citeerwijze
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs , inventory number ..., International
Institute of Social History, Amsterdam
INVENTARIS
Algemeen
1
Notulenboek met handgeschreven verslagen van vergaderingen van het
Hoofdbestuur (HB) en het Dagelijks Bestuur (DB). 1919-1921. 1 deel
2
Agenda's en notulen van vergaderingen van het HB. Met enige correspondentie.
1911, 1921-1929, 1934, 1936-1940, en z.j. 1 map
3
Agenda's en notulen van vergaderingen van het DB. 1931-1940. 1 map
4-7
8
9-10
11
12-14
15
Stukken betreffende jaarvergaderingen. Met beschrijvingsbrieven, teksten
van toespraken van M. Wibaut-Berdenis van Berlekom (Mathilde; T(h)iele) en
krantenknipsels. 1909-1940. 4 mappen
4 1909-1926.
5
1927.
6
1928-1933.
7
1934-1940.
Algemene correspondentie. 1905-1940. 1 map
Ingekomen stukken gericht aan de secretaresse G.J.H. Ankersmit (Heleen) .
1912-1914. 2 mappen
Correspondentie van Mathilde Wibaut . ca. 1921-1940. 1 map
Circulaires. 1915-1940. 3 mappen
12 1908-1909, 1915-1936.
13
1937-1938.
14
1939-1940.
Jaarverslagen. 1909-1938. 1 map
Organisatie
16
Handgeschreven beginselverklaring en knipsels betreffende de oprichting van de
bond. 1908. 1 omslag
17
Reglementen. 1908, 1921 en z.j. 1 omslag
18
Stukken betreffende de verhouding tussen de partij ( SDAP ) en de BSDVC.
1912-1914. 1 map
19
Stukken betreffende een interne crisis. 1923-1924. 1 map
20
Stukken betreffende financiën en personeelszaken. 1924, 1937-1940. 1 omslag
21
Knipsels betreffende de viering van de 60ste verjaardag van Mathilde Wibaut en
een bedankbrief voor "bewijzen van genegenheid" bij haar 85ste verjaardag. 1922,
1947. 1 omslag
22
Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van de BSDVC, met de tekst van een
radiospeech van Mathilde Wibaut . 1933. 1 omslag
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
4
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
23
Correspondentie met leden en stukken betreffende het ledenverloop. 1911, 1919,
1936, 1939 en z.j. 1 omslag
24
Stukken betreffende de opening van vakantiehuis en conferentiecentrum De Born .
1933. 1 omslag
Activiteiten binnenland
25
Teksten van toespraken, notities en aantekeningen van Mathilde Wibaut . ca.
1907-1937. 1 map
26
Teksten voor en knipsels van de rubriek 'Voor de Vrouwen' in vak- en partijbladen
en "stukjes kleine pers". 1911-1918. 1 map
27
Correspondentie en jaarverslagen van de redactie van Proletarische Vrouw en
overzichten van abonnees en vaste lezeressen. 1924-1940. 1 map
28
Brochures uitgegeven door de BSDVC. ca. 1908-1940. 1 map
29
Pamfletten van de BSDVC. ca. 1908-1940. 1 map
30-31
Stukken betreffende scholing en vorming. 1913, 1921, 1925-1928, 1939-1940. 2
mappen
32-35
Stukken betreffende activiteiten op Vrouwendag, 8 maart, en vrouwendagen in
'vrouwenmaand' oktober. 1912-1939. 3 mappen en 1 doos
32 1912 en 1913.
33
1914.
34
1915, 1916 en 1917.
35
1918-1921, 1923-1929, 1931, 1939 en z.j. (doos)
36
Adressen aan ministers, leden van de Tweede Kamer en gemeenteraden.
1915-1936. 1 map
37
Stukken betreffende activiteiten rond de invoering van het algemeen
vrouwenkiesrecht en de verkiezingscampagne van 1922. Met correspondentie met
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht . 1916-1926. 1 map
38-39
Stukken betreffende contacten met de partij ( SDAP ), waaronder correspondentie
met het partijbestuur (PB) en knipsels en aantekeningenschriften van Mathilde
Wibaut bij het partijcongres van 1916. 1908-1928. 2 mappen
40
Overige binnenlandse activiteiten, waaronder stukken betreffende
acties voor vrede en tegen 'het huwelijksverbod', activiteiten rond de
gemeenteraadsverkiezingen van 1923 en notulen van een vergadering van
vertegenwoordigsters van verschillende politieke organisaties over middelen om
meer vrouwen in vertegenwoordigende lichamen te krijgen. 1923, 1934-1935. 1
map
Internationale activiteiten
41
Internationale correspondentie, waaronder brieven van Clara Zetkin . 1908-1909,
1913. 1 map
42
Internationale correspondentie, waaronder brieven van Adelheid Popp en
Marion Philips , en stukken betreffende internationale conferenties en andere
internationale aangelegenheden. Met aantekeningenschriften van Mathilde
Wibaut . 1920-1938. 1 map
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
5
Archief Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940
43
Internationale correspondentie en andere stukken betreffende de oorlogstijd,
waaronder brieven van Clara Zetkin , en stukken betreffende internationale
vrouwenconferenties, vredescongressen, dienstweigering en ontwapeningsacties.
Met een aantekeningenschrift van Mathilde Wibaut . 1914-1921. 1 map
44
Stukken betreffende internationale socialistische vrouwenconferenties in Marseille
en Brussel en de zitting van het Internationale Vrouwen Comité in Zürich. 1925,
1928, 1930. 1 map
Documentatie
45-48
Krantenknipsels. ca. 1909-1940. 4 mappen
49-50
Brochures ten behoeve van leesclubs, met aantekeningen. 1925-1939. 1 doos en
1 map
51
Getypt manuscript van de brochure Iets over het ontstaan en de ontwikkeling van
de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. Herinneringen van Mathilde
Wibaut-Berdenis van Berlekom. Z.j. 1 map
52
Teksten van toneelstukjes en liedjes. Z.j. 1 map
Annex: SDVC Amsterdam en SDVC Delft
53-65
66-67
Stukken betreffende SDVC Amsterdam. 1904-1938 en z.j. 10 omslagen en 4
mappen
53 Uitnodigingen voor en agenda's en notulen van jaarvergaderingen.
1904-1907, 1922-1938. (map)
54
Algemene correspondentie. 1924-1935 en z.j.
55
Correspondentie van de secretaresse M.A.C. Mensing (Marie) .
1906-1908.
56
Correspondentie van M. Wibaut-Berdenis van Berlekom (Mathilde;
T(h)iele) . 1907, 1917, 1927-1935.
57
Circulaires en convocaties. 1927-1931, 1937 en z.j.
58
Jaarverslagen. 1924-1935.
59
Reglementen. 1905.
60
Staat van inkomsten en uitgaven 1917, financieel jaarverslag
1924-1925 en obligaties. 1918, 1926.
61
Handgeschreven aantekeningen voor toespraken en artikelen van
Mathilde Wibaut. Z.j. (map)
62
Adressen aan burgemeester en wethouders van Amsterdam en de
voorzitter van de Ontwapeninsgcommissie van de Volkenbond te
Genève. 1931 en z.j.
63
Brief aan het bestuur van de afdeling Amsterdam van de SDAP .
Z.j.
64
Overige stukken. ca. 1905-1924. (map)
65
Knipsels. ca. 1907-1931. (map)
Schriften met handgeschreven ledenlijsten, notulen van vergaderingen en
jaarverslagen van SDVC Delft. 1907-1926. 2 mappen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
6
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards