DOC 07c - DE VERKOOPMAP AUDIT

advertisement
DOC. 7’’: DE VERKOOPMAP AUDIT
TEST UW VERKOOPMAP EN UW VERKOOPDOCUMENTEN
1. De documenten zitten chronologisch en logisch geordend volgens het
meest typische verkoopgesprek (bijvoorbeeld vanaf de voorstelling
van mijn bedrijf tot aan mijn bestelbon)
2. De documenten zijn geordend van algemeen (bijvoorbeeld markt,
bedrijf) naar specifiek (bijvoorbeeld productcategorie met
specificaties)
3. Ik pas de BBB-techniek (Beeld, Bewijs, Belofte) toe: een beeld
illustreert het voordeel, een labotest of referentiebrief bewijst de
kwaliteit, de eigenschap is vertaald in een voordeel (zekerheid,
opbrengst, sociale acceptatie en reputatie, comfort, onderscheidend
vermogen, nieuw en vooruitstrevend)
4. Ik ben volledig conform de corporate identity (type boodschap,
baseline, logo, lettertype, kleurstyling) van mijn bedrijf
5. Ik verklaar en vertaal alle vakjargon in voordelen voor de klant
6. Mijn map is leesbaar vanop 50 cm afstand
7. Ik heb voldoende kopieën in de map (prijslijst, bestelbonnen) om af te
geven
8. Mijn map staat niet centraal in het verkoopgesprek
9. Mijn map is up-to-date (recente prijzen, recente acties)
10. Mijn map pas ik aan naargelang de doelgroep en de toepassing
11. Ik toon mijn product en dienst zo veel mogelijk in de gebruikssituatie
12. Mijn map bevat de nodige documenten (inschrijving, blanco
briefhoofden, retourbon, klachtenformulier, tarieven,
verkoopvoorwaarden, orderformulier, klantengegevens, statistieken)
13. De map ziet er verzorgd uit en de klant kan aan de buitenkant het
logo van mijn bedrijf zien
14. De map toont voldoende verscheiden toepassingen van wat mijn
product of dienst doet voor de klant
15. Mijn map heeft een structuur waar ik gemakkelijk kan naar
teruggrijpen en waar ik snel de juiste pagina vind (verschillende
kleuren/tabbladen per thema)
16. De tekst in mijn map is kernachtig. Geen doorlopende tekst, wel
kernwoorden die voordelen uitdrukken: een map wordt bekeken, niet
gelezen zoals een folder
17. Mijn map bevat enkele verrassingselementen: sterk beeld, nieuw
procedé, staaltje
18. Elke pagina behandelt één aspect van wat ik op dat moment zeg. Te
veel informatie op één pagina zorgt voor verstrooidheid bij de klant.
Wat de klant ziet, primeert op wat hij hoort
www.geertdelobelle.be
OKÉ = 1;
NIET OKÉ = 0
TEST UW VERKOOPMAP EN UW VERKOOPDOCUMENTEN
OKÉ = 1;
NIET OKÉ = 0
19. Mijn map bevat veel voordeelwoorden: besparing, rendement, minder
afval, snellere terugverdientijd, meer klanten, hogere omzet, sneller
hogere winst, op maat van de klant, zuinig, maatschappelijk
verantwoord …
20. Ik heb de eerlijke mening over de map aan enkele van mijn beste
klanten gevraagd.
Totaal op 20?
score: 0
www.geertdelobelle.be
Download