TSG nieuwsbrief december 2016 - Stichting Tibet Support Groep

advertisement
TIBET
SUPPORT
GROEP
NEDERLAND
Nieuwsbrief December 2016
TIBET-NIEUWS:
LARUNG GAR
NOMADEN IN DE WINTER
GU CHU SUM
BOEKBESPREKING ‘A FEARLESS HEART’
VAN THUPTEN JINPA
AANBIEDINGEN TIBETWINKEL AMSTERDAM
Inleiding
Het einde van het jaar is natuurlijk een uitgelezen moment om terug
te blikken. In kleinere bezetting is de TSG er dit jaar samen met
andere Tibet-organisaties toch in geslaagd om Tibet op de agenda
van politici te houden en ervoor te zorgen dat de situatie van de
Tibetanen de aandacht heeft van het publiek.
De komende verkiezingen in Nederland vormen een belangrijk
moment om ervoor te zorgen dat Tibet aandacht krijgt en dat ook de
nieuwe Kamerleden zich blijven inzetten voor Tibet. Vooral nu Harry
van Bommel, een toegewijd voorvechter voor mensenrechten en
Tibet, niet zal terugkeren in de Tweede Kamer.
In Tibet zelf is het afgelopen jaar de situatie helaas drastisch
verslechterd. Nieuwe, vergaande veiligheidswetgeving, verder
geïntensiveerde controlemaatregelen en de grootschalige afbraak
in Larung Gar zijn slechts enkele voorbeelden van de nietsontziende
manier waarop de Chinese regering omgaat met de Tibetaanse
bevolking en haar belangen.
Net als veel andere goededoelenorganisaties heeft de TSG zich
moeten aanpassen aan de economische omstandigheden, zoals ook
blijkt uit deze uitgave in de vorm van een nieuwsbrief in de plaats
van ons mooie maar kostbare tijdschrift Tibet.Nu. De tijd noopt
ons tot deze keuzes. We blijven op volle kracht doorgaan met onze
kernactiviteiten, zoals actievoeren en informatie geven over Tibet
via social media en onze Tibetwinkel. We zijn blij te melden dat het
met de TSG weer wat beter gaat dan een jaar geleden, toen we drastische keuzes moesten maken om te overleven. Gelukkig zijn we uit
de rode cijfers, zodat we Rosemarijn Dissen hebben kunnen vragen
als coördinator voor de TSG. In deze nieuwsbrief kunt u met haar
kennismaken. Ook veel dank aan de vrijwilligers van de TSG die
zich onvermoeibaar blijven inspannen voor de Tibetanen. En dank
aan u als donateurs voor uw niet-aflatende bijdragen waardoor het
mogelijk blijft aandacht te vragen voor de situatie van de Tibetanen
binnen en buiten Tibet.
Tibetanen die hiertegen vreedzaam protesteren of over hun situatie
schrijven, worden beschouwd als terroristen en belanden zonder
pardon in de gevangenis. Chinese veiligheidstroepen die twijfelen
aan de juistheid van hun missie krijgen speciale psychologische
training om spijkerhard te kunnen optreden.
Hoogtepunten in 2016 waren onze acties om de Nederlandse regering aan te spreken op haar Tibet-beleid tijdens het Nederlandse
voorzitterschap van de EU. Daarnaast hebben wij ons actief ingezet
voor vrijlating van politieke gevangenen in Tibet. Als symbool van
de Tibetaanse strijd voor vrijheid en mensenrechten kwijnen zij
vaak onder afgrijselijke omstandigheden weg in Chinese gevangenissen.
In dit verband is de TSG een samenwerking aangegaan met Gu Chu
Sum, een Tibetaanse mensenrechtenorganisatie in India, opgericht
door voormalig gevangenen. Meer over deze organisatie leest u
elders in deze nieuwsbrief.
Tot slot wensen wij u een heel goede jaarwisseling en wij hopen
velen het komende jaar weer terug te zien bij onze activiteiten voor
Tibet. Tibet heeft uw steun meer dan ooit nodig.
Tsering Jampa,
voorzitter
Maaike Riemersma,
secretaris
Henk Piek,
interim-penningmeester
Gu Chu Sum
Activisten, familieleden van politieke gevangenen en voormalig politieke gevangenen in Tibet verenigen zich in het platform Gu Chu Sum,
dat in 1991 is opgericht. Zo verandert een groep slachtoffers in een
krachtige groep mensenrechtenactivisten die aandacht vraagt voor de
situatie in Tibet.
Gu, Chu en Sum zijn in het Tibetaans de getallen 9, 10 en 3. Deze
vertegenwoordigen de maanden september en oktober van 1987 en
maart van 1988, waarin de drie grote onafhankelijkheidsdemonstraties plaatsvonden in Lhasa, de hoofdstad van Tibet.
MISSIE
Gu Chu Sum strijdt voor erkenning van en respect voor de fundamentele rechten van de Tibetanen en de huidige generatie van de Tibetaanse vrijheidsbeweging door middel van onderzoek en pleitbezorging.
ACTIVITEITEN
1. Onderzoek en documentatie
Schendingen van de mensenrechten worden door Gu Chu Sum opgespoord, onderzocht en gedocumenteerd. In een archief worden getuigenissen uit verschillende bronnen samengebracht. Deze bevatten
ook video- en audio-interviews van gewezen gevangenen.
Op social media, in een nieuwsbrief en in tijdschriften publiceert Gu
Chu Sum haar bevindingen.
2. Actie en diensten
Door intensieve campagnes, langetermijnonderzoek en rapportages
brengt Gu Chu Sum haar bezorgdheid over de mensenrechten in Tibet
onder de aandacht bij de VN, nationale overheden en het publiek. Er
wordt naar oplossingen gezocht voor slachtoffers, en door het verstrekken van medische, financiële, educatieve en psychologische hulp
wordt er steun geboden aan activisten die met represailles te maken
hebben gekregen.
3. Toezicht en belangenbehartiging
Gu Chu Sum houdt toezicht op de toestand van de mensenrechten
en de status van de fundamentele vrijheden in Tibet volgens het
VN-handvest en de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Media-aandacht en burgers activeren om hun overheden te
vragen aandacht te schenken aan Tibet, zijn de instrumenten om de
mensenrechten in Tibet te bevorderen en kennis over de Tibetaanse
politieke gevangenen te verspreiden om hun kans op vrijlating te
vergroten.
SAMENWERKING GU CHU SUM EN TIBET SUPPORT
GROEP NEDERLAND (TSG-NL)
De kracht van de Tibetaanse vrijheidsbeweging in de afgelopen
moeilijke zestig jaar komt voort uit de moed, het doorzettingsvermogen en de inzet van de Tibetanen in Tibet. Namgyal Dolkar Lhagyari,
voorzitter van Gu Chu Sum, ziet het voor Tibetanen die buiten Tibet
leven als belangrijkste taak om hun ware, ongefilterde stem te laten
horen. Toegewijde supporters over de hele wereld hebben hierbij
geholpen en daarom is de samenwerking tussen Tibetaanse organisaties en Tibet-steungroepen van groot belang om recht te doen aan de
Tibetanen in Tibet.
Gezien de verslechterde situatie is deze samenwerking meer nodig
dan ooit tevoren.
De getuigenissen van de voormalig politieke gevangenen maken het
mogelijk een glimp op te vangen van het leven van de Tibetanen
onder Chinees bewind. De Tibet Support Groep Nederland
kan Gu Chu Sum in materieel opzicht
steunen; daarnaast kan de TSG meer
bekendheid geven aan de organisatie en de
mensen achter Gu Chu Sum.
Met dank aan Namgyal Dolkar Lhagyari,
voorzitter van Gu Chu Sum.
TIBET NIEUWS
BOEDDHISTISCH CENTRUM LARUNG GAR IN
OOST-TIBET AFGEBROKEN
Het belangrijke boeddhistische centrum Larung Gar in de provincie
Sichuan wordt vernietigd door Chinese sloopploegen. Duizenden handgebouwde monnikenwoningen zijn al met de grond gelijk gemaakt.
Het Larung Gar boeddhistisch centrum is belangrijk voor Tibetaanse en
Chinese boeddhisten die amper terechtkunnen in reguliere kloosters
in Tibet. Deze afbraakwerkzaamheden lijken onderdeel van een beleid
gericht op de beperking van de beoefening van het Tibetaans boeddhisme.
Sinds de oprichting van Larung Gar in 1980 is het uitgegroeid tot een
aaneenschakeling van rood geschilderde huisjes, tempels, stupa’s, en
grote gebedswielen. Er wonen en studeren ongeveer 20.000 mensen;
Han-Chinezen leven er zij aan zij met Tibetanen terwijl zij het Tibetaans
TIBETAANSE NOMADEN IN DE WINTER
Nomaden, veehoeders, leven volgens het ritme van de seizoenen.
Het klimaat van de Tibetaanse regio is dynamisch. Zelfs in de zomer
kunnen sneeuwstormen de bergen af komen razen. In de winter is het
bitter koud en daalt de temperatuur soms verder dan de thermometer
van Heinrich Harrer destijds kon meten, onder de -30 ˚C. In de zomer
hebben de nomaden de kuddes naar hoger gelegen vlaktes gebracht.
POLITIEKE GEVANGENEN
VRIJGELATEN
In 2016 voerde de TSG verschillende acties, samen met het International Tibet Network. Dankzij de gezamenlijke inzet kwamen meer dan
twintig politieke gevangenen vrij. Velen van hen hebben hun zware
gevangenisstraf helemaal uitgezeten. Als gevolg van de martelingen
en langdurige afzonderlijke opsluiting zijn zij er na hun vrijlating niet
alleen lichamelijk zeer slecht aan toe; vaak kampen zij ook met een
posttraumatische stressstoornis.
Khenpo Kartse en Jigme Guri zijn twee prominente vrijgekomen politieke gevangenen.
ACTIES TIBET SUPPORT GROEP 2016-2017
Dit jaar vond door Tibetanen overal in de wereld op 10 maart de 57ste
herdenking plaats van de Tibetaanse Volksopstand tegen de Chinese
bezetting en onderdrukking van Tibet. Om die reden organiseerde de
International Campaign for Tibet (ICT) samen met de Tibet Support
Groep (TSG) en de Tibetaanse gemeenschap in Nederland op deze dag
Nieuwe parttime coördinator
Tibet Support Groep Nederland
Rosemarijn Dissen
‘Als kind kwam ik voor het eerst Tibetaanse
lama’s tegen, in meditatiecentrum de Kosmos
in Amsterdam, waar mijn vader directeur
was. Het was voor het eerst dat Tibetaanse
lama’s hier werden uitgenodigd en Nederland kennis kon maken met het Tibetaans
boeddhisme en Tibetaanse geneeskunst. Ook
ZH de Dalai Lama heb ik toen ontmoet. Het
werd een droom om een reis naar Tibet te
maken. De kleuren en de bergen, de mensen
en de woeste hoogten van Tibet spreken tot
de verbeelding. De cultuur van Tibet wordt
boeddhisme bestuderen en beoefenen. Een tien-deugden -programma
is ontwikkeld door de beoefenaars van Larung Gar waarin zij onder
andere aanraden om geen dieren te doden of te verhandelen, niet te
stelen, geen alcohol te drinken. Onder andere Human Rights Watch
en Radio Free Asia menen dat de Chinese overheid hoogstens 5000
mensen in Larung Gar wil laten wonen. In de zomer zijn er al zeker
1000 monniken en nonnen afgevoerd. De volgelingen van Larung Gar
blijven hun tien-deugden-beweging verspreiden in Tibet; sommigen
dragen een amulet met de afbeelding van een witte duif.
In de winter dalen zij af naar lager gelegen, warmere plaatsen om hun
kampen op te slaan. Het winter is een seizoen van rust, door de kou
worden de activiteiten tot een minimum beperkt. Tegenwoordig maken
nomaden in deze koude periode vaker gebruik van bakstenen huizen.
Ondanks pogingen van de Chinese overheid de nomaden te beperken
in hun bewegingsvrijheid, trekken de kuddes over de hoogvlaktes van
Tibet en grazen de ruige langharige jaks de hellingen af zoals zij dat
altijd gedaan hebben.
Khenpo Kartse, abt van het Jhapa-klooster in Kham, werd in 2013
beschuldigd van ‘tegen de staat gerichte activiteiten’ en kreeg een
gevangenisstraf van tweeënhalf jaar.
Jigme Guri uit het Labrang-klooster werd in 2011 opgepakt. De reden
van zijn arrestatie is nooit bekend geworden.
Khenpo Kartse
Jigme Guri
een herdenkingsbijeenkomst bij de Chinese ambassade in Den Haag.
Tijdens het Europees voorzitterschap van Nederland is aandacht
gevraagd voor de mensenrechten in Tibet en de situatie rond de klimaatverandering door aantasting van de Himalaya. Ook in 2017 zal de
TSG zich bij verschillende acties en petities aansluiten; wij houden u
via de website op de hoogte.
echter bedreigd, de vrijheid van de inwoners
is beperkt. Als coördinator van de Tibet Support Groep Nederland hoop ik, samen met
alle vrijwilligers, een bijdrage te leveren aan
het voortbestaan van de cultuur en kunst van
dit bijzondere land op het dak van de wereld.
Wij kunnen de Tibetanen het gevoel geven
dat zij er niet alleen voor staan.’
TIBET SUPPORT GROUP
NEDERLAND: SOCIAL MEDIA
De TSG streeft ernaar met vernieuwingen
op de website Tibet.nu en Facebook haar
positie als kenniscentrum te versterken en u in 2017 te voorzien van meer
informatie over het land Tibet, de cultuur
van Tibet, de situatie in Tibet en die van
Tibetanen die in ballingschap leven.
Koning van het hart door ine van schaik
Boek
Mogen alle wezens geluk ervaren en de oorzaken van geluk.
Mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden.
Mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van het geluk dat vrij is van lijden.
Mogen alle wezens in de grote gelijkmoedigheid verblijven, vrij van gehechtheid en afkeer.
De Tibetaanse Thupten Jinpa Langri, woonachtig in Canada, verhaalt inleidend over hoe hij tot de Dalai
Lama’s belangrijkste vertaler naar het Engels werd – Zijne Heiligheid als de ‘uitzonderlijke stem van compassie’, die hij nu bijna dertig jaar dient. Mede via zijn ouders doordrongen van het grenze(n)loze belang van
mededogen – nying-dzje, ‘koning van het hart’ – is deze ‘onmetelijke’ richtinggevend geworden in Thupten
Jinpa’s bestaan.
Het onderhavige boek is gericht op een systematische transformatie van geest en hart, teneinde compassie
tot basishouding te maken, voor een gelukkiger, ontspannender en bevredigender existentie en een stabieler en vreedzamer wereld. Leven met een hart ten volle geopend voor de pijn – en de vreugde – van het
mens-zijn daarbinnen.
Het uitgangspunt hierbij is dat het vermogen tot empathie, compassie, vriendelijkheid en altruïstisch gedrag is aangeboren en niet zozeer is aangeleerd door socialisatie of culturele ontwikkeling. Aldus is het mogelijk mededogen tot een actieve, transformerende kracht te maken. Met een ruimer ‘zijn’, lichter, geleefd
vanuit een breder perspectief dan het beperkte ik, en gericht op het welzijn van de ander.
De publicatie kent drie delen. Deel I omvat een rijke verhandeling over de verregaande waarde van compassie. Deel II is gericht op de training van geest en hart door middel van compassie-oefeningen als een
vorm van meditatie, ofwel ‘zich ergens mee vertrouwd maken’. Op deze wijze is het mogelijk een bepaalde
manier van ‘kijken, voelen en zijn in de wereld’ te internaliseren. Deel III betreft dat wat een
compassiegerichte transformatie op diverse niveaus, van het individuele tot het maatschappelijke, vermag.
Een onbevreesd hart... een warm boekwerk – conform de ontmoetingen met en begroetingen van diverse
aanwezigen tijdens de presentatie door Thupten Jinpa-la, eerder in de tijd, in een welhaast omarmende
Amstelkerk te Amsterdam.
Thupten Jinpa, A fearless heart. How the courage to be compassionate can transform our lives, thans in Nederlandse vertaling beschikbaar onder de titel Compassie voor beginners. Voor een leven met meer moed en geluk.
Utrecht/Antwerpen: Kosmos, 2016 – ISBN 978 90 215 5998 8 / 978 90 215 5999 5 (e-book).
100 jaar Men-Tsee-Khang
Aanbiedingen van de Tibetwinkel
Tibet Support Groep Nederland
Sorig-producten zijn heel speciaal. Honderden jaren ervaring met het produceren
van gezondheidsproducten liggen eraan
ten grondslag. 2016 is het jaar dat MenTsee-Khang haar 100-jarig bestaan viert.
In 1916 werd dit instituut opgericht in
Lhasa door de 13e Dalai Lama.
In India richtte de 14e Dalai Lama in 1961
het Men-Tsee-Khang instituut op om deze
tradities te bewaren en voort te zetten.
Kruidenmengsels uit de Himalaya zó op
je huid! Sorig-antirimpelcrème, verzachtende crème, shampoo en babyolie. Sorig
helende wierook, kruiden voor in de keuken, verschillende soorten thee. Een ruim
aanbod is te verkrijgen in de Tibetwinkel.
In de feestelijke decembermaand en de
eerste maand van het nieuwe jaar zijn er
verschillende aanbiedingen te vinden in de
Tibetwinkel. Ter ere van het honderdjarig
bestaan van Men-Tsee-Khang korting op
Sorig-thee en Sorig-wierook.
De Tibet Support Groep Nederland steunt
het Tibetaanse volk in zijn streven naar
autonomie.
Word donateur vanaf vijf euro per maand,
en ontvang vier keer per jaar de TSG
Nieuwsbrief.
Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Wilt u donateur worden?
Laat het ons weten: [email protected]
Tibetwinkel, Spuistraat 185A, 1012 VN
Amsterdam www.tibetwinkel.nl
Opbrengsten van de Tibetwinkel komen ten
goede aan de Tibet Support Groep.
Korting op Sorig-thee en
Sorig-wierook
Colofon
Redactie: Rosemarijn Dissen, Ine van Schaik
Opmaak: Erik Schermer
Redactie-adres: Spuistraat 185A, 1012 VN Amsterdam
Word donateur
[email protected]
Download