Histoire de la Grèce 1. Griekenland in de klassieke oudheid 2

advertisement
1
Histoire de la Grèce
1. Griekenland in de klassieke oudheid
Over Griekenland tijdens de klassieke oudheid leerden jullie vorig jaar in de
geschiedenislessen.
Eventjes een heel korte herhaling.
Orden onderstaande periodes chronologisch! (kolom 1)
hellenistische periode
archaïsche periode
duistere eeuwen
klassieke tijd
de Romeinse periode
vroeg-Griekse beschavingen
Combineer onderstaande gebeurtenissen/namen met de juiste periode !
(kolom 2)
Provincia Macedonia, Pericles en Socrates, Alexander de Grote en de
diadochen, Kreta en Mycene, Dorische volkeren en andere Griekse
stammen vestigen zich in Hellas, ontstaan van poleis en kolonisatie,
Geef bij iedere periode een passende atlaskaart! (kolom 3)
periode
gebeurtenis/naam
atlaskaart
Voor wie meer wil lezen:
http://www.landenweb.net/griekenland/geschiedenis/
2. Griekenland in de middeleeuwen: de _____________ periode.
Van 476 tot _____________ was Griekenland een belangrijk onderdeel
van het ______________________________ rijk of het
___________________________ rijk.
Ook al noemden de inwoners zich Romeinen, de voertaal in dit rijk was
het _____________ .
K. 32
2
K. 33
Hoofdstad in deze tien eeuwen durende periode was _______________
(vroegere naam: ___________________) en de staatsgodsdienst was
__________________ .
In Griekenland vind je een aantal van de oudste “kerkgemeenschappen”
ter wereld: ________________________________________________
(tip: denk aan de brieven van de heilige apostel Paulus aan …)
K.38
Een heel gekende keizer uit de 6de eeuw was ____________________ .
Waarom?
K.44
Vanaf de 11de eeuw werd het rijk bedreigd door ___________________
Bovendien kwam het in diezelfde eeuw tot een breuk tussen de
Byzantijnse keizer en de paus van Rome =
____________________________ (1054)
K.58
Een groot dieptepunt voor Griekenland en het hele rijk was de 12de en
de 13de eeuw.
De kruistochten op weg naar __________________ hielden lelijk huis
in de streek. De verwoesting van de hoofdstad ___________________
tijdens de _______de kruistocht in het jaar _______, zal het rijk
volledig verzwakt achterlaten.
K.45
Pas in mei 2001 zal paus _____________________________ zich
hiervoor in naam van de Kerk verontschuldigen
(Voor wie meer wil lezen:
http://www.skopos.be/GrMuziek/Achtergrond/Geschiedenis/geschiedeni
s-byzantium-verval.html)
3. Griekenland in de nieuwe tijd: de ________________ periode.
Lees: http://www.griekenland.net/index.htm?geschied.htm~mainFrame
•
Waarom beschouwen veel Grieken “dinsdag 29 mei” als een
ongeluksdag?
K. 56
•
Nabij welke Europese stad (en wanneer?) werden de Turken tot
staan gebracht?
K. 62
3
•
Tot welke islamitische strekking behoorden de Ottomanen? Leg kort
uit!
•
Op welke socio-culturele basis werd de bevolking van Griekenland
ingedeeld?
lees:
http://www.skopos.be/GrMuziek/Achtergrond/Geschiedenis/geschiedeni
s-turkokratie-dagel.html
•
Geef een duidelijk voorbeeld van discriminatie van christenen tijdens
de Turkse overheersing!
(Voor wie meer wil lezen:
http://www.skopos.be/GrMuziek/Achtergrond/Geschiedenis/geschiedeni
s-turkokratie-organ.html)
Bekijk K.74! Vergelijk met K.79 en vervolgens met K.84 of 86!
Besluit i.v.m. territiorium van het Ottomaanse Rijk?
Ten voordele van welke mogendheid?
4. Op weg naar de nieuwste tijd en naar de onafhankelijkheid
Leerkracht geeft uitleg over de nieuwe poltieke ideeën op het einde van
de 18de en begin de 19de eeuw: Verlichting, opkomend nationalisme.
Ideeën die in Frankrijk heel veel succes kenden en nagestreefd werden,
vb. met de Franse Revolutie en naar de andere Europese landen
overwaaiden.
lees:
http://www.skopos.be/GrMuziek/Achtergrond/Geschiedenis/geschiedeni
s-onafhankelijkheid.html
Geef 2 opvattingen van Rigas Fereos die volledig in bovenstaande,
nieuwe manier van denken passen?
4
lees:
http://www.skopos.be/GrMuziek/Achtergrond/Geschiedenis/geschiedeni
s-onafhankelijkheid5.html
en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_moderne_Griekenla
nd
•
Wanneer werd Griekenland onafhankelijk?
Welk ander klein maar belangrijk Europees land werd op 4 oktober
van hetzelfde jaar onafhankelijk?
•
Welke “gekende Belg” kreeg de kans om de eerste koning van het
moderne Griekenland te worden?
•
Welke stad was toen de hoofdstad? En later (nu)? (vanaf wanneer?)
•
Verklaar waarom je de geschiedenis van Griekenland tijdens de 19de
en de 20ste eeuw als heel onstabiel kunt bestempelen?
•
Wat is de huidige regeringsvorm van Griekenland?
Wie is de politieke leider?
Vraag in een volgende mail aan jouw pennenvriend(in) welke godsdienst
zij beleven, welke elementen uit de islamitische cultuur nog verder
leven,……
Al eens iets gelezen over het klimaat en de mooie stranden, de
romantische eilanden,…. om bij weg te dromen en alle politiek en
geschiedenis te vergeten.
Hopelijk wordt Griekenland ooit jullie reisbestemming!
Download