erslag van de jonge vogel show 2016

advertisement
Overijsselse Parkieten Club
Secretaris:
LO Weiteman,
Tel. 06-21217187
penningmeester:
C. Bahar
Tel. 06-34413066
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Bank: Rabobank Almelo t.n.v. OPC
NL54RABO0139990356
VERSLAG BABYSHOW OPC 2016
Op zaterdag 28 mei 2016 werd de jongevogelshow van de OPC gehouden te Almelo.
Gerrit, Jaap en Oliver hadden donderdagavond de stellingen al opgebouwd, zodat zaterdagmorgen na de opening
van het gebouw de inname van de vogels kon beginnen.
Met 110 ingezonden vogels door 13 inzenders, toch weer meer vogels als voorgaande jaren op de jonge vogelshow.
Op verzoek van de leden besloten om voor bepaalde soorten vogels, jonge vogels toe te staan met ringen van het
voorgaande jaar. Daar dit vaak grotere parkieten betreft die vaak pas later beginnen met de kweek en tevens ook
meer tijd nodig hebben om op kleur te komen. Jammer genoeg dit jaar nog geen inzenders met grotere soorten
parkieten.
Langzaam aan kwamen de inzenders binnendruppelen en werden de TT kooitjes voorzien van een nummer en op de
plaats gezet door de TT commissie in samenwerking met de heren keurmeesters.
Jaap Rouw opende de babyshow om 9.00 met een kort welkomstwoord en introductie van de keurmeesters. J. van
den Hul, H.M. Melenboer en M. Strijdveen.
Jacco stelde zich als keurmeester kort voor en vertelde hoe ze samen de keuring zouden doen. Eerst zouden ze
samen alle vogels per groep bespreken en beoordelen. De beste vogels zouden later terug komen op tafel om te
kunnen plaatsen.
Tijdens de show werden gaste ontvangen door Jaap en Oliver. Deze gasten werden ook voorgesteld aan de
keurmeesters, leden met dezelfde soort vogels. Tevens kregen ze extra informatie over de OPC en de vogelhobby.
Tijdens de vogel bespreking werden de leden en gasten goed betrokken en werd er indien gewenst extra aandacht
besteed aan verschillende vogels waar opmerkingen en vragen over kwamen. Zelfs enkele gasten werden hierbij
actief betrokken.
Ook werd er bij stil gestaan waarop je op moest letten om een showvogel goed op de tentoonstelling te kunnen
brengen. Hierbij werd ook stilgestaan bij de verschillende soorten TT kooien en stokken.
Bij een aantal vogels was het lastig om de kleur vast te stellen, hetgeen uiteraard discussies te weeg bracht.
Bijvoorbeeld de lichaamskleur van een Texas Clearbody, hoorde deze juist zoveel mogelijk op te kleuren op de buik
of juist niet. Uiteindelijk bracht de standaard het antwoord… Ook een andere ingezonden vogel kreeg extra aandacht
voor de kleur, waarschijnlijk een overgoten groen.
DOC-1.0-uitslag JVS 2016.docx
28-05-2016
Tussen de middag was er weer het bekende broodje bal of kaas en de verloting. De prijzen voor de verloting werd
deze keer verzorgd door Gerrit en Cuma. De verloting werd verder verzorgt door Albert en Rene. Zoals altijd waren
er weer leuke prijzen te winnen als zakken voer, vogel benodigdheden en andere artikelen.
Na de middagpauze kwamen per groep de beste vogels weer op tafel en werden ze geplaatst. Tijdens het plaatsen
van de vogels werden de aanwezigen goed betrokken en mochten ook hun mening geven.
De beste vogels per groep:
Kleurgrasparkiet




Normaal voor de jeugdrui
Normaal na de jeugdrui
MVK voor de jeugdrui
MVK na de jeugdrui
G. Smit
J.J. Boertjes
G. Smit
J. Kruider
79.
51.
78.
20.
Spangle lichtgroen
Lichtgroen
Geelmasker type 2 ino
Rozet kuif blauw grijsvleugel
J. Boertjes
C. Bahar
J. Boertjes
M. ter Horst
102.
36.
103.
74.
Donkergroen
Grijs
Violet
Overgoten groen
W v/h Reve
31.
Groen
A.H. Melenboer
A.H. Melenboer
7.
9.
Groen
Ino
Standaardgrasparkiet




Normaal voor de jeugdrui
Normaal na jeugdrui
MVK voor de jeugdrui
MVK na de jeugdrui
AgapornideRoseicollis

Normaal
Catharina parkiet


Normaal voor de jeugdrui
MVK na de jeugdrui
Al met al was het weer een leerzame, informatieve, gezellige en sfeervolle dag in Almelo. Een dag waar vele
contacten werden gelegd tussen de leden, nieuwe leden en gasten die aan elkaar werden voorgesteld. Ook
wisselden er enkele vogels van eigenaar.
De voorzitter bedankte tot slot de keurmeesters voor hun inzet en gaf hun een presentje namens de vereniging,
Tevens bedankte Jaap de aanwezige vrijwilligers van de Goudvink voor de bediening achter de bar.
Tot slot wenste Jaap iedereen een goede thuisreis en nog veel plezier met de kweek.
DOC-1.0-uitslag JVS 2016.docx
28-05-2016
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards