Meest gebruikte het-woorden - uit de lijst van 2000

advertisement
Meest gebruikte het-woorden
- uit de lijst van 2000 meest frequente Nederlandse woorden.
(uit het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg)
aandeel
aantal
adres
advies
afscheid
akkoord +
antwoord
artikel
bad
bed
bedrag
bedrijf
beeld
been
beest
beetje
begin
begrip
belang
beleid
bericht
beroep
bestaan
bestuur
bezoek
bezwaar
bier
blad
bloed
blok
bos (ook: de)
boord (ook: de) +
brood
broodje
buitenland
bureau
cadeau
café
centrum
cijfer
college +
congres +
contact
dak
dal
datum +
deel
detail
dier
ding
diploma
doek (ook: de)
doel
dorp
ei
eiland
eind
einde
element
eten
examen
feest
feit
figuur +
fruit
gas +
gat
gebaar
gebied
gebouw
gebrek
gebruik
gedeelte
gedrag
geduld +
gegeven +
geheel
geheim
geld
gelijk
geloof
geluid
geluk
genoegen +
gesprek
gevaar
geval
gevoel
gevoelen
gevolg
geweld
gezag
gezelschap
gezicht
gezin
glas
goed +
gordijn
goud +
gram (ook: de) +
gras
haar +
hart
hek
hoofd
horloge
hotel
hout
huis
huishouden
huwelijk
ideaal
idee
ijs
ijzer
initiatief
instrument
inzicht
jaar
kabinet
kader
kamp
kantoor
karakter
kilo (ook: de)
kind
klimaat
kruispunt
kussen +
kwaad +
kwart +
laken +
land
lawaai
leer +
leger
leven
lichaam
licht
lid
lied
lijf
loon
maal +
materiaal
medicijn
meisje
mes
middel
midden
milieu
miljoen +
ministerie +
misbruik
misverstand +
moment
nadeel +
najaar +
nieuws
niveau
noorden
nummer
ogenblik
onderwerp
onderwijs
onderzoek
ongeluk
ontbijt +
oog
oor
oordeel
oosten
optreden +
opzicht +
orgel +
overhemd +
overleg
paar +
paard
pak
paleis
papier
park
parlement
personeel
plan
plein
plezier
principe
probleem
procent +
proces
product
program +
programma
publiek
punt (ook: de)
raam
rapport
recht +
record +
restaurant
resultaat
retour +
rijk
schip
schot +
seizoen
slachtoffer
slot
snoep +
spel
spoor
station
stof (ook: de) +
strand
stuk
succes
systeem
teken
terrein
tientje +
toneel
totaal +
type
uur
vak
veld
verband
verblijf +
verdriet
verhaal
verkeer
verlangen
verleden
verlies
vermoeden
verschijnsel
verschil
verstand
vertrek
vertrouwen
vervoer +
verzet
verzoek
vierkant +
vlak +
vlees
vliegtuig
volk
voorbeeld
voordeel
voorjaar +
voorstel
voorwerp
vuur
wapen
water
weer
werk
westen
wezen +
wonder
woord
zand
ziekenhuis
zilver +
zout
zuiden
De woorden met + komen niet voor in de lijst met hoogfrequente het-woorden van B. Bossers, bij het Handboek NT2 in het
Volwassenenonderwijs.
Meest
gebruikte
het­woorden
Aanvulling
uit
de
lijst
van
frequente
Nederlandse
woorden
van
B.
Bossers,
bij
het
Handboek
NT2
in
het
Volwassenenonderwijs.
1.
het­woorden
uit
de
frequentieklasse
1000­2000.
Arg um e nt, A sp ec t
­
Be sl ui t, B e wij s, B ez i t
–
E ffect
– Hoofd s tuk – O nd e rde el ­
Stand pu nt
2.
uit
de
lijst
nuttige,
relatief
frequente
het­woorden
Be ve l,
Bu u rthui s – Co nfl ic t,
Co nsu ltatieb ure au
– F ormu li er – Hu is we rk – Ke n me rk, Kl ee d, Kru i s
–
Lo t
–
Me ub el, M il ie u, M us eu m
–
O nd e rsc he id, O n ts lag,
On w ee r, Org aan – R is ico – Salar is, Sp ee lgo ed, Sp re eku ur, Stopl ich t, Stuu r
–
T ijd sch rift, Toil et
– We ek en d,
Woo rd en boe k

Download
Study collections