PowerPoint-presentatie

advertisement
Kindermishandeling
STOP!
…. Samen staan we
sterk!
Wat is nu mishandeling:
Kindermishandeling:
Wet op de Jeugdzorg 2005
Elke vorm van voor minderjarigen
bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of sexuele aard die de
ouders of andere personen ten opzichte
waarvan de minderjarige in een
afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat,
actief of passief, opdringen waardoor ernstige
schade wordt of dreigt te worden berokkend
aan de minderjarige in de vorm van fysiek
letsel of psychische stoornissen.
Hieronder vallen ook verwaarlozing en
onthouden van essentiële hulp, medische
zorg en onderwijs. Tevens getuige zijn van
huiselijk geweld!
Lichamelijke mishandeling:
• Toebrengen van lichamelijk letsel
anders dan ten gevolge ongeluk
• Slaan, schoppen, bijten, branden en
meisjes besnijdenis!
Signalen kind 0-4 jaar
Fysiek:
• Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-,
krab- en bijtwonden
• Groeiachterstand
• Voedingsproblemen
• Ernstige luieruitslag
• Slecht onderhouden gebit
• Kind stinkt, heeft geregeld smerige kleren aan
• Oververmoeid
Gedrag van het kind
•
•
•
•
•
•
•
•
Weinig spontaan
Passief, lusteloos, weinig interesse in het spel
Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
Labiel
Erg nerveus
Hyperactief
Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen,
faalangst
• Negatief lichaamsbeeld
• Agressief, vernielzucht
• Overmatige masturbatie
Tegenover andere kinderen:
Agressief
Speelt weinig met andere kinderen
Wantrouwend
Niet geliefd bij andere kinderen
Tegenover ouders:
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan
zonder ouders
Tegenover andere volwassenen:
Angst om zich uit te kleden
Angst voor lichamelijk onderzoek
Verstijft bij lichamelijk contact
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Meegaand, volgzaam
Agressief
Overdreven aanhankelijk
Wantrouwend
Vermijdt oogcontact
Signalen specifiek voor sex.
misbruik
• Verwondingen aan
geslachtsorganen
• Vaginale infecties en
afscheiding
• Jeuk bij vagina of anus
• Pijn in bovenbenen
• Pijn bij lopen of zitten
• Problemen bij plassen
• Urineweginfecties
• Seksueel overdraagbare
aandoeningen
• Drukt benen tegen elkaar
bij lopen of oppakken
• Afkeer van lichamelijk
contact
• Maakt afwezige indruk bij
lichamelijk onderzoek
• Extreem seksueel
gekleurd gedrag en
taalgebruik
Signalen kinderen van 4-12 jr
Fysiek
• Blauwe plekken,
brandwonden,
botbreuken, snij-, krab-en
bijtwonden
• Groeiachterstand
• Te dik
• Slecht onderhouden gebit
• Geregeld buikpijn,
hoofdpijn of flauwvallen
• Kind stinkt, heeft geregeld
smerige kleren aan
• Oververmoeid
•
•
•
•
•
•
Vaak ziek
Ziektes herstellen slecht
Kind is hongerig
Eetstoornissen
Achterblijvende motoriek
Niet zindelijk op leeftijd dat
het hoort
Gedrag kind 4-12 jr:
• Timide, depressief
• Hyperactief
• Weinig spontaan
• Negatief zelfbeeld, weinig
zelfvertrouwen, faalangst
• Passief, lusteloos, weinig
• Negatief lichaamsbeeld
interesse in het spel
• Apathisch, toont geen gevoelens • Agressief, vernielzucht
• Overmatige masturbatie
of pijn
• In zichzelf gekeerd, leeft in fantasiewereld
• Labiel
• Erg nerveus
Tegenover andere kinderen:
•
•
•
•
Agressief
Speelt weinig met andere kinderen
Wantrouwend
Niet geliefd bij andere kinderen
Overig:
•
•
•
•
•
Plotselinge gedragsverandering
Gedraagt zich niet naar leeftijd
Slechte leerprestaties
Rondhangen na school
Taal- en spraakstoornissen
Tegenover ouders:
• Angstig, schrikachtig, waakzaam
• Meegaand, volgzaam
• Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder
ouders
• Agressief
• Overdreven aanhankelijk
• Wantrouwend
• Vermijdt oogcontact
Tegenover andere volwassenen:
•
•
•
•
Angst om zich uit te kleden
Angst voor lichamelijk onderzoek
Verstijft bij lichamelijk contact
Angstig, schrikachtig, waakzaam
Aard van de mishandeling (%)
uit AMK jaarverslag 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
Getuige van geweld in gezin
Affectieve verwaarlozing
Psychisch geweld
Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing
Sexueel misbruik
Munchhausen by proxy
Overig
38,8%
33,7%
18,2%
16,8%
16,7%
6,0%
0,3%
17,7%
Onderzoek Lamers:
Onderzoek IJzendoorn:
• 1100 informanten uit diverse
beroepsgroepen
• Bewezen schade bij meer dan 37.000
kinderen; naast 13.000 via AMK: per jaar
50.000 kinderen bewezen/ ernstige
mishandeling
• 30 gevallen op 1000 kinderen per jaar
Dus:
• Meer dan 40.000 contacten met het AMK
• Prevalentie-onderzoek:
– 107.200 kinderen mishandeld
= 1 op 30
– Bij zelf-rapportage 600.000 kinderen per jaar
= 1 op 5
• Overlijden
25- 50 kinderen
per jaar:
NODO-procedure
Gevolgen van KMH:
-Naast acuut lichamelijk letsel in kinderfase en adolescentiefase
ook posttraumatische stress stoornissen, stemmings en
angststoornissen, ADHD, gedragsstoornissen en laag zelf beeld!
-Mishandelde kinderen komen 2x zo vaak op speciaal onderwijs
terecht, fysieke mishandeling nog hoger
- Meer crimineel gedrag en vervroegde schoolverlating.
-Totaal bedrag: meer dan 1 miljard euro per jaar
Risicofactoren (IJzendoorn)
Risicofactoren:
Gezin:
•
•
•
•
•
•
Socio-economische stressoren
Groot gezin/een ouder gezin
Stiefgezin
Sociaal isolement
Huiselijk geweld
Dierenmishandeling
Risicofactoren:
Ouderfactoren:
• Eigen verleden van
mishandeling
• Psychiatrische
stoornissen
• Financiele problematiek
• Werkeloosheid
• Alcohol-/drugmisbruik
• Ontkennen eerder
gepleegde mishandeling
•
•
•
•
•
•
Alleenstaand
Zwakbegaafdheid
Chronische ziekte
Laag opleidingsniveau
Ouder met strafblad
Jonge ouder (< 18 jaar)
Risicofactoren
Kindfactoren:
•
•
•
•
•
•
•
Ongewenst
Stiefkind
Jong kind
Ex-prematuur; meerling; chronisch ziek
Mentale retardatie
gedragsproblemen
Overmatig huilen
Signaleren en hoe?
Voorbeelden
mishandelingen
toevoegen!
Casus:
•
•
•
•
•
Prematuur geboren zuigeling
Contact verloskundige
Observaties couveuse
Polikliniek
Presentatie SEH:
Beeldvorming:
Vervolg casus:
•
•
•
•
•
•
•
X-skelet
Oogarts
Gesprek met ouders
Informatie oma
Melding AMK
Aangifte AMK na gesprek ouders
VOTS en plaatsing pleeggezin
Anatomie:
Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM)
© 2007 Elsevier
Positie bij onderzoek:
Figure 6-86 Variation in the transverse or horizontal hymenal diameter with position and technique. A, Supine with labial separation. B, Supine with labial traction. C, Lithotomy with more
labial traction. D, Knee-chest position. Note that the hymenal orifice is widest with good traction and that the hymen appears wrinkled and thickened in B and C. This is due to a mild
redundancy. In the knee-chest position, the hymen unfolds and drops down with gravity and is seen to be thin with smooth, sharp edges having fully stretched out.
Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM)
© 2007 Elsevier
Figure 6-89 Abnormal findings as a result of prior sexual abuse. A, The hymen is almost completely absent, and the portion remaining has slightly thickened, rolled margins. A subtle bump
exists at 7 o'clock, and a notch at 5 o'clock. B, The hymenal rim is markedly thickened in this child and has rolled margins with a bump at 7 o'clock. C, This hymen has a deep posterior
notch. D, Scarring, edema, and fresh excoriations of the perineal body extending to the anterior anal rim are seen in this child who was repetitively abused. E, The adhesed labia minora in
another child are markedly thickened secondary to chronic frictional trauma incurred during sexual abuse. (B and D, Courtesy Dr. Pat Bruno, Sunbury, Pa.; E, courtesy Dr. John McCann,
University of California at Davis.)
Downloaded from: Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, 5e (on 13 October 2008 06:35 PM)
© 2007 Elsevier
Opbouw slecht nieuws gesprek:
1. Zorg voor korte introductie
2. Deel de klap uit
3. Vang emoties op
4. Licht evt argumenten toe
5. Vang emoties op
6. Bespreek hoe nu verder
Enkele bruikbare zinsneden,….
• “ik maak me zorgen over de combinatie van
afwijkingen”
• “ik zie een breuk die niet past bij het verhaal”
• “U doet zo uw best maar er gaat toch iets fout”
• “ ik maak me zorgen over de ontwikkeling van uw
kind”
• “ in nederland hebben wij afgespraken gemaakt
om bij twijfel danwel verdenking op moedwillig
kwaad doen van kinderen een melding te doen
bij het meldpunt kindermishandeling”
Wat kunnen we er nu aan
doen ?
Durven zien en
vervolgens
Communiceren
met mede
hulpverleners
…!
Signaleren is een zaak
voor iedereen!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards