Trek- en drukkrachten

advertisement
Trek- en drukkrachten
Voor we trek- en drukkrachten verder kunnen ontdekken maak je best eerst kennis
met enkele nieuwe begrippen.
De massa (m) van een voorwerp is een maat voor hoeveel materie er in het voorwerp zit.
We drukken de massa uit in kilogram of gram.
De druk- of trekkracht die werkt op een brug wordt veroorzaakt door de zwaartekracht.
Deze krachten drukken we uit in Newton (N).
De aarde oefent een kracht uit van 10N op een massa van 1kg, daarom zeggen we dat de
zwaarteveldsterkte g gelijk is aan 10N/kg.
Voorbeeld
Een appel kan dus een massa hebben van 100g (= 0,100kg).
Het gewicht van deze appel is 0,100kg x 10(N/kg) = 1N
De afkorting van kracht is
F, afkomstig van het Engelse woord force.
Drukkracht
De drukkracht (Fd) wordt bepaald door de massa m die op de brug drukt en moet je
vermenigvuldigen met g (10N/kg)
Fd = m x g
Trekkracht
De trekkracht (Ft) wordt bepaald door de massa m die aan de brug trekt en moet je ook
vermenigvuldigen met g (10N/kg)
Ft = m x g
Om dit alles nog nauwkeuriger te berekenen moet je hier eerst eigenlijk ook de massa van je brug
zelf bijtellen.
Trek- of drukkracht = (massa van het gewicht + massa brug) x zwaartekracht
Ft of Fd
=
…… kg
+
…… kg
x
10N/kg
Download