Schema oppervlakte

advertisement
Schema massa
GROOTHEID
DEFINITIE
SYMBOOL
Massa
Het aantal deeltjes
in een stof bepaald
de massa
m (mass)
EENHEID
kg (kilogram)
MEETINSTRUMENT(EN)
Balans
FORMULE
Komt nog
OPM.
opmerkingen
De massa van een voorwerp wordt bepaald door het aantal
deeltjes wat in dit voorwerp zit.
Elektronen
Kern met
Protonen
Neutronen
De kerndeeltjes (protonen en neutronen) bepalen de massa,
de massa van de elektronen worden verwaarloosd.
De massa van een voorwerp is dus onafhankelijk van:
- temperatuur (massa van een koud blokje goud = massa van een warm blokje goud)
- snelheid (massa van een vallende baksteen = massa van een baksteen in rust)
- plaats (massa van een astronaut op aarde = massa van een astronaut in de ruimte)
Je kunt de massa van een voorwerp veranderen door het aantal deeltjes
te veranderen.
Schema volume
GROOTHEID
DEFINITIE
Bij regelmatige lichamen
Volume
De ruimte die het voorwerp inneemt als het
geheel ondergedompeld
Is in een vloeistof
SYMBOOL
V
EENHEID
m3 (kubieke meter)
(volume)
OPMERKING
4 cm
2 cm
V = 4 x 2 x 2  V = 16 cm3
Bij onregelmatige
lichamen
v.b.
MEETINSTRU- liniaal
maatglas
MENT(EN)
FORMULE
2 cm
v.b.
75 ml
50 ml
V=lxbxh
Volume
Inhoud
Volume 75 - 50 = 25 ml
Verschil volume en inhoud
Voorbeeld een vaasje
Inhoud vaasje
Volume vaasje
55 ml
50 ml
35
35 ml
ml
Inhoud = 35 ml
Volume = 55 ml - 50 ml
Volume = 5 ml
Download